Avocatul poporului Oleg Efrim e înrijorat de reţinerea lui Mătăsaru în timpul protestului paşnic

Centrul pentru Drepturile Omului 31.01.2009 Comunicat de presă Pentru distribuire imediată
Instituţia avocaţilor parlamentari, în persoana Dl. Oleg Efrim, îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentul produs la 29 ianuarie curent, cu referire la reţinerea lui Anatol Mătăsaru de către reprezentanţi colaboratorilor de poliţie a CP Râşcani, în procesul desfăşurării de către acesta a unui protest în faţa sediului Procuraturii Generale.

Avocatul parlamentar, Oleg Efrim, în temeiul art.24 din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97, a solicitat Ministrului Afacerilor Interne, Gh. Papuc, explicaţii asupra incidentului survenit la 29.01.09, în mod special, persoanele care au efectuat reţinerea, motivele şi durata reţinerii, modalitatea de implementare a recomandărilor cu privire la menţinerea ordinii publice în timpul organizării şi desfăşurării întrunirilor şi măsurile întreprinse vis a vis de colaboratorii de poliţie care au admis abuzuri la îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

Amintim că, cetăţeanul Anatol Mătăsaru la 29 ianuarie 2009, a fost reţinut, intimidat şi escortat forţat de către colaboratorii de poliţie CP Rîşcani, mun.Chişinău, precum că, nu exista o autorizaţie eliberată de către Primăria mun.Chişinău.

De menţionat că, Centrul pentru Drepturile Omului (CpDOM), a sesizat în repetate rânduri Ministerul Afacerilor Interne asupra admiterii de către colaboratorii de poliţie, a acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare. Cu regret, răspunsurile formale furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne nu au un impact pozitiv asupra situaţiei existente la acest capitol, acesta constituind de altfel, şi un temei de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului de către cetăţenii lezaţi în dreptul la libertatea întrunirilor, respectiv a libertăţii opiniei şi exprimării. Or, dreptul la libertatea întrunirilor se află în conexiune funcţională cu alte drepturi garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cum ar fi dreptul la libertatea opiniei şi exprimării, libertatea conştiinţei, etc.

Pentru contact: Inga Bînzari,
Specialist Principal Serviciul,
Programe Instructive, Relaţii Publice

Sfatul Ţării, 16 St.
MD-2012, Moldova, Chişinău
Fax: 225 – 442;
E-mail: cpdom@ mdl.net

Tel: 234 – 800

De asemenea, avocatul parlamentar a expediat la MAI această scrisoare:

Dlui Gheorghe Papuc,
Ministru al Afacerilor Interne

Stimate domnule Ministru,

Importanţa deosebită a libertăţii la întruniri a cetăţenilor este pusă în valoare de Constituţia Republicii Moldova, prin art.40 care stipulează că „mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme” atribuindu-i-se astfel statut de drept constituţional fundamental.
Menită să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, Instituţia avocaţilor parlamentari îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentul produs la 29 ianuarie curent, cu referinţă la reţinerea cet. Anatol Mătăsaru de către reprezentanţi ai organelor de drept, în procesul desfăşurării de către acesta a unui protest în faţa sediului Procuraturii Generale.
De menţionat, că Instituţia avocaţilor parlamentari a sesizat anterior, în repetate rînduri Ministerul Afacerilor Interne asupra admiterii de către colaboratorii organelor de drept, a acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare, cu precădere prevederilor Legii Republicii Moldova privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008 în raport cu participanţii la întruniri. Cu regret, răspunsurile formale furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne nu au un impact pozitiv asupra situaţiei existente la acest capitol, acesta constituind de altfel şi un temei de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului de către cetăţenii consideraţi ca fiind lezaţi în dreptul la libertatea întrunirilor, respectiv a libertăţii opiniei şi exprimării. Or, dreptul la libertatea întrunirilor se află în conexiune funcţională cu alte drepturi garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cum ar fi dreptul la libertatea opiniei şi exprimării, libertatea conştiinţei, etc.
Cu referinţă la incidentul produs ieri, 29 ianuarie, în care cet.Anatol Mătăsaru a fost reţinut, intimidat şi escortat forţat de către colaboratorii organelor de drept la CPs Rîşcani, mun.Chişinău, pe motiv că pentru desfăşurarea protestului în cauză nu exista o autorizaţie eliberată de către Primăria mun.Chişinău, deşi în conformitate cu prevederile noii Legi a Republicii Moldova privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008, pentru desfăşurarea întrunirilor nu este necesară eliberarea unei autorizaţii de către administraţia publică locală, ci respectată procedura de notificare a acesteia, se impune a constata necunoaşterea de către colaboratorii organelor de drept a prevederilor noii Legi privind întrunirile. Or, art.12 alin.(5) din Legea Republicii Moldova privind întrunirile, stipulează expres faptul că nu este obligatoriu de a notifica autoritatea administraţiei publice locale prin declaraţie prealabilă în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi.
Prin urmare, în condiţiile prevederilor nominalizate, pentru desfăşurarea protestului cet.Anatol Mătăsaru nu necesita deţinerea unei autorizaţii şi nici notificarea Primăriei mun.Chişinău.
Mult mai grav e faptul că acţiunile admise de către colaboratorii organelor de drept vizavi de cet.Anatol Mătăsaru au generat lipsirea ultimului de posibilitatea de a fi audiat de reprezentanţi ai Procuraturii Generale (autoritatea vizată în cadrul protestului), deşi un reprezentant al PG şi-a exprimat disponibilitatea în acest sens.
În acest context şi în temeiul art.24 lit.d) din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97, solicit explicaţii asupra incidentului survenit la 29.01.09 cu referinţă la cet.Anatol Mătăsaru, inclusiv a elucida:
- persoanele care au efectuat reţinerea, din iniţiativa (ordinul) cui;
- motivele reţinerii cet.Anatol Mătăsaru;
- durata exactă a aflării în detenţie a cet.Anatol Mătăsaru (copia documentelor de reţinere, inclusiv din registrul de evidenţă);
- modalitatea de implementare a Recomandărilor cu privire la menţinerea ordinii publice în timpul organizării şi desfăşurării întrunirilor, aprobate prin ordinul MAI nr.274 din 06.08.2008 (copia Recomandărilor nominalizate şi copia Instrucţiunii privind acţiunile colaboratorilor de poliţie în timpul desfăşurării întrunirilor);
- măsurile întreprinse vizavi de colaboratorii organelor de drept care au admis abuzuri în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu (cu indicarea numărului acestora).
Explicaţiile solicitate şi documentele anexate rog să le expediaţi în adresa Instituţiei avocaţilor parlamentari, în termen de 5 zile, conform prevederilor art.25 alin.(2) din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari.

Cu respect,

Oleg EFRIM,
Avocat parlamentar


Sursa
2009-01-31 13:50:32Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

12:38:27Eșecul echipelor este oglinda leadershipului —» Efrosnatalita’s Blog
07:52:04Au fost desemnate cele mai bune vinuri dulci din lume —» Fine Wine
07:00:54PASĂREA PE LIMBA EI PIERE SAU DE CE PROPRIILE CUVINTE GRĂBESC DECLINUL —» Efrosnatalita’s Blog
07:00:22Este adevărat ca Dumnezeu este în toți și că toți vor fi mântuiți? —» Moldova Creștină
15:00:00How Art Catalyzes Change—Join Us for a Livestream Event on September 20 —» ada rosu
12:29:16Cum și unde să înveți a predica, dacă nu poți merge să înveți la seminarul teologic? —» Moldova Creștină
11:52:34LEADERSHIP ETIC ÎN VREMURI DE TURBULENȚE DE VALORI —» Efrosnatalita’s Blog
07:00:22De ce nevasta lui Lot a fost transformată într-un stâlp de sare și nu in altceva? —» Moldova Creștină
19:07:38Pledoarii pentru salvarea parcului Titan/Cuza/IOR —» Curaj.TV | Media alternativă
10:56:23YOLO Podcast. 3 Episoade —» Curaj.TV | Media alternativă
07:00:38Este cuvântul PREZBITER o invenție a pocăiților? —» Moldova Creștină
05:47:00Recitind și recitând din Lermontov —» Argentina Gribincea's Blog
14:52:40Reciclarea în România: haos, corupție și incompetență – Investigație Recorder —» Curaj.TV | Media alternativă
08:36:12Tinerii nu pot conduce, nu le mai dați funcții de răspundere! —» Nicolae Federiuc
07:00:40Unde scrie in Biblie despre ORTODOXIE? —» Moldova Creștină
19:59:39Polițaii nu poartă centuri de siguranță, se cred nemuritori?! —» Curaj.TV | Media alternativă
19:37:30Pericol și poluare la Gara de Nord București —» Curaj.TV | Media alternativă
19:35:13Abuz în folosirea girofarului, poliția căra o mapă! —» Curaj.TV | Media alternativă
18:51:55Marșul pentru energie verde —» Curaj.TV | Media alternativă
07:00:54Orice text rupt din context este un pretext —» Moldova Creștină
16:44:39Hot Off the Press: New WordPress.com Themes for September 2023 —» Ileana Pîrgaru
17:46:42Visul unui adolescent —» BiblioCity
07:00:19Nu disprețuiți prorociile! —» Moldova Creștină
18:00:19E scîrbit de justiția de pe plai, dar nu se lasă —» Curaj.TV | Media alternativă
17:08:07Poliția locală sfidează legea și omul cu camera video —» Curaj.TV | Media alternativă