187847 cazuri COVID-19 în Moldova
16403 – cazuri active
167442 – cazuri vindecate
4002 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 3 martie 2021 ora 13:25


Avocatul poporului Oleg Efrim e înrijorat de reţinerea lui Mătăsaru în timpul protestului paşnic

Centrul pentru Drepturile Omului 31.01.2009 Comunicat de presă Pentru distribuire imediată
Instituţia avocaţilor parlamentari, în persoana Dl. Oleg Efrim, îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentul produs la 29 ianuarie curent, cu referire la reţinerea lui Anatol Mătăsaru de către reprezentanţi colaboratorilor de poliţie a CP Râşcani, în procesul desfăşurării de către acesta a unui protest în faţa sediului Procuraturii Generale.

Avocatul parlamentar, Oleg Efrim, în temeiul art.24 din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97, a solicitat Ministrului Afacerilor Interne, Gh. Papuc, explicaţii asupra incidentului survenit la 29.01.09, în mod special, persoanele care au efectuat reţinerea, motivele şi durata reţinerii, modalitatea de implementare a recomandărilor cu privire la menţinerea ordinii publice în timpul organizării şi desfăşurării întrunirilor şi măsurile întreprinse vis a vis de colaboratorii de poliţie care au admis abuzuri la îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

Amintim că, cetăţeanul Anatol Mătăsaru la 29 ianuarie 2009, a fost reţinut, intimidat şi escortat forţat de către colaboratorii de poliţie CP Rîşcani, mun.Chişinău, precum că, nu exista o autorizaţie eliberată de către Primăria mun.Chişinău.

De menţionat că, Centrul pentru Drepturile Omului (CpDOM), a sesizat în repetate rânduri Ministerul Afacerilor Interne asupra admiterii de către colaboratorii de poliţie, a acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare. Cu regret, răspunsurile formale furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne nu au un impact pozitiv asupra situaţiei existente la acest capitol, acesta constituind de altfel, şi un temei de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului de către cetăţenii lezaţi în dreptul la libertatea întrunirilor, respectiv a libertăţii opiniei şi exprimării. Or, dreptul la libertatea întrunirilor se află în conexiune funcţională cu alte drepturi garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cum ar fi dreptul la libertatea opiniei şi exprimării, libertatea conştiinţei, etc.

Pentru contact: Inga Bînzari,
Specialist Principal Serviciul,
Programe Instructive, Relaţii Publice

Sfatul Ţării, 16 St.
MD-2012, Moldova, Chişinău
Fax: 225 – 442;
E-mail: cpdom@ mdl.net

Tel: 234 – 800

De asemenea, avocatul parlamentar a expediat la MAI această scrisoare:

Dlui Gheorghe Papuc,
Ministru al Afacerilor Interne

Stimate domnule Ministru,

Importanţa deosebită a libertăţii la întruniri a cetăţenilor este pusă în valoare de Constituţia Republicii Moldova, prin art.40 care stipulează că „mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme” atribuindu-i-se astfel statut de drept constituţional fundamental.
Menită să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, Instituţia avocaţilor parlamentari îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentul produs la 29 ianuarie curent, cu referinţă la reţinerea cet. Anatol Mătăsaru de către reprezentanţi ai organelor de drept, în procesul desfăşurării de către acesta a unui protest în faţa sediului Procuraturii Generale.
De menţionat, că Instituţia avocaţilor parlamentari a sesizat anterior, în repetate rînduri Ministerul Afacerilor Interne asupra admiterii de către colaboratorii organelor de drept, a acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare, cu precădere prevederilor Legii Republicii Moldova privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008 în raport cu participanţii la întruniri. Cu regret, răspunsurile formale furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne nu au un impact pozitiv asupra situaţiei existente la acest capitol, acesta constituind de altfel şi un temei de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului de către cetăţenii consideraţi ca fiind lezaţi în dreptul la libertatea întrunirilor, respectiv a libertăţii opiniei şi exprimării. Or, dreptul la libertatea întrunirilor se află în conexiune funcţională cu alte drepturi garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cum ar fi dreptul la libertatea opiniei şi exprimării, libertatea conştiinţei, etc.
Cu referinţă la incidentul produs ieri, 29 ianuarie, în care cet.Anatol Mătăsaru a fost reţinut, intimidat şi escortat forţat de către colaboratorii organelor de drept la CPs Rîşcani, mun.Chişinău, pe motiv că pentru desfăşurarea protestului în cauză nu exista o autorizaţie eliberată de către Primăria mun.Chişinău, deşi în conformitate cu prevederile noii Legi a Republicii Moldova privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008, pentru desfăşurarea întrunirilor nu este necesară eliberarea unei autorizaţii de către administraţia publică locală, ci respectată procedura de notificare a acesteia, se impune a constata necunoaşterea de către colaboratorii organelor de drept a prevederilor noii Legi privind întrunirile. Or, art.12 alin.(5) din Legea Republicii Moldova privind întrunirile, stipulează expres faptul că nu este obligatoriu de a notifica autoritatea administraţiei publice locale prin declaraţie prealabilă în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi.
Prin urmare, în condiţiile prevederilor nominalizate, pentru desfăşurarea protestului cet.Anatol Mătăsaru nu necesita deţinerea unei autorizaţii şi nici notificarea Primăriei mun.Chişinău.
Mult mai grav e faptul că acţiunile admise de către colaboratorii organelor de drept vizavi de cet.Anatol Mătăsaru au generat lipsirea ultimului de posibilitatea de a fi audiat de reprezentanţi ai Procuraturii Generale (autoritatea vizată în cadrul protestului), deşi un reprezentant al PG şi-a exprimat disponibilitatea în acest sens.
În acest context şi în temeiul art.24 lit.d) din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97, solicit explicaţii asupra incidentului survenit la 29.01.09 cu referinţă la cet.Anatol Mătăsaru, inclusiv a elucida:
- persoanele care au efectuat reţinerea, din iniţiativa (ordinul) cui;
- motivele reţinerii cet.Anatol Mătăsaru;
- durata exactă a aflării în detenţie a cet.Anatol Mătăsaru (copia documentelor de reţinere, inclusiv din registrul de evidenţă);
- modalitatea de implementare a Recomandărilor cu privire la menţinerea ordinii publice în timpul organizării şi desfăşurării întrunirilor, aprobate prin ordinul MAI nr.274 din 06.08.2008 (copia Recomandărilor nominalizate şi copia Instrucţiunii privind acţiunile colaboratorilor de poliţie în timpul desfăşurării întrunirilor);
- măsurile întreprinse vizavi de colaboratorii organelor de drept care au admis abuzuri în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu (cu indicarea numărului acestora).
Explicaţiile solicitate şi documentele anexate rog să le expediaţi în adresa Instituţiei avocaţilor parlamentari, în termen de 5 zile, conform prevederilor art.25 alin.(2) din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari.

Cu respect,

Oleg EFRIM,
Avocat parlamentar


Sursa
2009-01-31 13:50:32Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

21:23:00Spune că fosta nevastă şi-a abandonat copilul cu o minoră —» Curaj.TV | Media alternativă
15:23:13Sexpertă: Despre bani și roluri de gen —» Curaj.TV | Media alternativă
15:18:25Taţi revoltaţi că nu-şi pot vedea copiii, au venit la poliţia Buiucani —» Curaj.TV | Media alternativă
11:23:00Maestrul Coroiu atacă ateii în stil legionar —» Curaj.TV | Media alternativă
09:32:20Борис Априлов – автор детского книжного сериала о лисенке Лиско —» Biblioteca Hristo Botev
08:06:54Vine cu propuneri de îmbunătățire a Constituției privind autoritatea suveranității —» Curaj.TV | Media alternativă
08:05:18Cere Comisariatului Buiucani să investigheze prezența unor persoane necunoscute în ograda comună —» Curaj.TV | Media alternativă
08:03:51Cere autorităților pedepsirea organelor responsabile de atac pentru libertate de exprimare —» Curaj.TV | Media alternativă
08:01:15Amendat sistematic pentru exprimare, incomodată autorităților —» Curaj.TV | Media alternativă
07:59:16Păreri despre actuala autoritate a Republicii Moldova —» Curaj.TV | Media alternativă
21:09:26ANIMAL HERIDO/ FIARĂ RĂNITĂ* , poem de André Cruchaga —» Andrei LANGA. Blogul personal
15:30:40Marţi începe vaccinarea gratuită a medicilor de la reanimare în stînga Prutului —» Curaj.TV | Media alternativă
12:50:21Cetate* —» Andrei LANGA. Blogul personal
11:31:49Pași* —» Andrei LANGA. Blogul personal
07:16:48La 1-5 martie 2021 Asociația Open Education Consortium organizează Săptămâna Educației Deschise (Open Education Week), eveniment de amploare, care implică și participarea bibliotecilor. —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
19:54:42Discuții existențiale cu Ilinca la 2 ani și 4 luni #perleleIlincăi —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
09:40:48PHOTO OF THE DAY —» ajna-blogging-press
07:17:28În curând —» Vitalie Coroban
00:33:10Poema 3º (Poemul 3º) de Mercedes Ridocci (trad. în română*) —» Andrei LANGA. Blogul personal
17:51:47In perioada 1-15 martie liceul va funcționa on-line! —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
17:21:07Situația epidemiologică din R. Moldova se agravează. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 martie —» Elena Robu
15:10:30Literatura română. Export 2021. Primul trimestru —» Gheorghe Erizanu
14:51:56Agenția Medicamentului de la Chișinău autorizează trei vaccinuri anti-Covid-19. Iată care sunt acestea —» Elena Robu
14:04:00Lumea-i plină de culori —» Biblioteca Hristo Botev
11:40:08YVAN GOLL - UN VALOROS POET FRANCEZO-GERMAN —» Leo Butnaru