152640 cazuri COVID-19 în Moldova
6726 – cazuri active
142669 – cazuri vindecate
3245 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 17 ianuarie 2021 ora 02:22


Dreptul la grevă

Ce este greva?

Art. 362 alin. (1) al Codului Munci prevede că greva “reprezintă refuzul benevol al salariaților de a-și îndeplini, total sau parțial, obligațiile de muncă, în scopul soluționării conflictului colectiv de muncă declanșat în conformitate cu legislația în vigoare.”

Tot prezentul articol prevede că greva poate fi declarată doar în scopul apărării intereselor profesionale cu caracter economic și social ale salariaților și nu poate urmări scopuri politice. Greva poate fi declarată doar dacă în prealabil au fost epuizate toate căile de soluționare a conflictului colectiv de muncă în cadrul procedurii de conciliere prevăzută de legislație, această prevedere acordând dreptului la grevă un caracter subsidiar și excepțional.

Greva este considerat a fi instrumentul esențial de luptă al salariaților. Acest fenomen antrenează, în același timp, perturbarea funcționării unor unități sau servicii și produce prejudicii atât patronului, cât și salariaților. (Dreptul Muncii, Nicolai Romandaș, Eduard Boișteanu, pag. 382)

Constituția Republicii Moldova garantează dreptul la grevă și îl asigură prin reglementările Codului Muncii (art.362 – 370), precum și prin răspundere în caz de încălcare a acestui drept:

Art. 45 din Constituția RM – Dreptul la grevă

(1)    Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanșate numai în scopul apărării intereeselor profesionale cu caracter economic și social ale salariaților.

(2)    Lega stabilește condițiile de exercitare a dreptului la grevă, precum și răspunderea pentru declanșarea nelegitimă a grevelor.

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat de O.N.U. la 16 decembrie 1966, în vigoare pentru Republica Moldova din 26.04.93, de asemenea, proclamă dreptul la grevă la art. 8 alin.(1), lit. a), stipulând că statele părți la acest Pact se anagajează să asigure “dreptul la grevă, exercitat în conformitate cu legile fiecărei țări”.

Care sunt restricțiile, limitările exercitării dreptului la grevă?

Dreptul la grevă nu are un character absolute, adică acesta nu poate fi exercitat în mod abuziv, prin încălcarea unor interese generale. (Dreptul Muncii, Nicolai Romandaș, Eduard Boișteanu, pag. 383)

În acest sens, Codul Muncii prevede la art.369 alin. (1), perioadele în care este interzisă greva:

-          Calamități naturale;

-          Epidemii;

-          Pandemii;

-          Stări de urgență, de asediu ori de război.

Alin. (2) prevede cine nu poate participa la grevă:

-          Personalul medico-sanitar din spitale și serviciile de asistență medicală urgentă;

-          Salariații din sistemele de alimentare cu energe și apă;

-          Salariații din sistemul de telecomunicații;

-          Salariații serviciilor de dirijare a traficului aerian;

-          Persoanele cu funcții de răspundere din autoritățile publice centrale;

-          Colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de drept și securitatea statutului, judecătorii instanțelor judecătorești, salariații din unitățile militare, organizațiile sau instituțiile Forțelor Armate;

-          Salariații din unitățile cu flux continuu ;

-          Salariații din unitățile care fabrică producție pentru necesitățile de apărare a țării.

Nomenclatorul (lista, registrul) unităților, sectoarelor și serviciilor, salariații cărora nu pot participa la grevă conform alin. (2), se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor și sindicatelor.

Dacă greva este interzisă din cosiderentul situațiilor expuse mai sus, atunci conflictele colective de muncă se soluționează de organele de jurisdicție a muncii.

Greva ilegală

Se consideră ilegală greva care încalcă procedura de încunoștințare a angajatorului privind greva, de declarare, precum și de organizare a acesteia, sau dacă a fost organizată în perioade interzise sau pentru persoane limitate în acest drept și orice altă încălcare a legislației ce reglementează această instituție a dreptului muncii.

Pentru declararea și organizarea grevei ilegale, persoanele vinovate poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă și penală ăn conformitate cu legislația în vigoare. Instanța de judecată care a constatat ilegalitatea grevei va obliga persoanele vinovate să repare prejudiciu material și cel moral cauzate.Sursa
2011-06-06 01:41:09Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

07:01:38„Casa mea a fost Biblioteca” —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
19:22:00Despre cazul SA Gemeni, Poroșenko și alți granguri —» Curaj.TV | Media alternativă
18:40:02Sfântul Cuvios Octavian de Volterra —» VIAŢA DE FAMILIE
16:28:30New Theme: Twenty Twenty One —» costica
16:03:56Bariere scumpe și aberante la serele din parc —» Curaj.TV | Media alternativă
15:53:53Atenție, chiar și poliția e fără mască la piață! —» Curaj.TV | Media alternativă
15:48:51Poliția locală din Tg Jiu favorizează evazioniștii din piață? —» Curaj.TV | Media alternativă
11:51:13Geană le-a dat frisoane celor cu coșciuge și icoane —» Curaj.TV | Media alternativă
11:01:02Promovarea unei slugi loiale și umilința unui întreg sistem de drept —» Curaj.TV | Media alternativă
10:29:01Acuză poliția de la Geoagiu de maltratare —» Curaj.TV | Media alternativă
08:55:37Blogul de Biblioteconomie și Știința Informării (după 10 ani) —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
20:11:00Despre Trump și limitele libertății de exprimare #Live —» Curaj.TV | Media alternativă
16:02:43Cum a îngropat Romsilva controlul demarat după o investigație Recorder —» Curaj.TV | Media alternativă
16:00:12”Aroganță” periculoasă a poliției locale —» Curaj.TV | Media alternativă
15:47:49Moldova Curată: lista moldovenilor curați & Igor Șarov —» Gheorghe Erizanu
12:53:01BiblioLeader —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
12:30:40EDUCAȚIA DEONTOLOGICĂ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
09:40:29Politica externă “cu ochii închiși” a Moldovei? —» Dionis Cenuşa
09:25:57“Terorism” moldovenesc în SUA. Atacul asupra Capitoliului —» Cojocari Vitalie
00:38:01bloody —» turn up the silence
20:57:27PALESTINE HAS BECOME THE FIRST COUNTRY IN THE MIDDLE EAST TO REGISTER SPUTNIK V VACCINE —» ajna-blogging-press
17:53:05Iubiri trecute —» Frinturi din suflet de femeie
14:07:21Noul an: importanța trăirii în lumina veșniciei —» Moldova Creștină
14:00:23De ce nu sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților și Dragobetele —» Sunt MAMĂ!
13:54:47La clătite, înainte! Rețeta celor mai delicioase clătite americane + o activitate pentru copii —» Sunt MAMĂ!