27841 cazuri COVID-19 în Moldova
7691 – cazuri active
19300 – cazuri vindecate
850 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 11 august 2020 ora 08:35


Iulian Rusanovschi: “Istoria românilor dezgolită de crucile de pe scuturile voievozilor este egală cu zero”

În calitate de preşedinte al ASCOR-ului ce puteţi spune despre organizaţia pe care o conduceţi?

pacatosu_iulianAsociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români a fost înfiinţată iniţial la Bucureşti în anii ‘90, în iureşul evenimentelor de atunci. Concomitent cu înfiinţarea filialei de la Bucureşti a fost înfiinţată şi ASCOR Iaşi. ASCOR Chişinău a fost înfiinţată ceva mai târziu, în1995, pe valul revoltelor tinerilor împotriva tentativelor de interzicere a „Istoriei românilor” de către guvernarea „democrată” de atunci.

Obiectivele ASCOR-ului sunt definite şi în statutul nostru: contribuirea la întărirea credinţei creştin-ortodoxe prin acţiuni misionare, promovarea culturii creştin-ortodoxe şi a valorilor religioase ale neamului nostru, acţiuni de protejare a familiei, înnoirea morală a tinerilor şi formarea conştiinţei religioase a neamului nostru.

Ce activităţi desfăşuraţi? Care sunt ultimile acţiuni realizate de ASCOR?

Dacă ar fi să vorbesc despre activităţile esenţiale ale ASCOR-ului ar trebui să le divizez în 3 categorii: în prima categorie intră activităţile privind promovarea valorilor creştin-ortodoxe, de exemplu organizarea conferinţelor, sfinţirea căminelor, deplasări prin căminele studenţeşti, organizarea taberelor de muncă etc. Un al doilea tip de acţiuni s-ar referi la cadrul social cum ar fi: deplasări săptămânale la casele de copii în cadrul Departamentului Asistenţă Socială condus de una din colegele noastre, Ludmila Dubina. În prezent desfăşurăm o campanie de colectare a ajutoarelor materiale pentru şcoala internat din sat. Tocuz, r. Căuşeni. A treia categorie de acţiuni sunt campanii de informare a populaţiei desfăşurate de ASCOR pe parcursul timpului: campania antiavort care se desfăşoară anual în luna iunie, campania „Din temniţă spre sinaxare”. Aş vrea să spun ceva mai mult despre aceasta din urmă. De fapt campania a fost iniţiată de un grup de creştini intelectuali din România cu binecuvântarea părintelui Iustin Pârvu, iar noi ne-am alăturat acestei campanii din februarie anul curent. Am colectat sute de semnături pentru susţinerea canonizării lui Valeriu Gafencu, care au fost depuse la registratura Patriarhiei Române, a fost tipărită o ediţie specială a buletinului informativ „Studentul Ortodox” în care este prezentată viaţa unor personalităţi ortodoxe ilustre care ar merita să fie trecute în rândurile sfinţilor: Valeriu Gafencu, Sofian Boghiu, Roman Braga. În acelaşi timp desfăşurăm şi o serie de conferinţe prin ţară cu subiectul „Basarabeanul Valeriu Gafencu - un model pentru tinerii de azi”. Ultima şi cea mai recentă campanie a fost „Nu vrem liceu fără Dumnezeu” iniţiată de ASCOR în cadrul Alianţei Naţionale „Suflet pentru Educaţie”, care are drept scop introducerea religiei ca obiect de studiu în şcolile din R.M.

ASCOR este unul din iniţiatorii alianţei „Suflet pentru Educaţie”.Poţi să ne spui câteva date informative referitor la campania desfăşurată de voi?

Alianţa a fost constituită la iniţiativa ASCOR cu binecuvântarea Părintelui Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, şi include 28 de organizaţii non-guvernamentale din Republica Moldova. Unul dintre scopurile principale al acestei alianţe este introducerea obiectului de studiu „Religia” în instituţiile preuniversitare din Republica Moldova, problemă mult discutată încă din 1995, de la Decretul Prezidenţial nr. 451 al Preşedintelui Mircea Snegur, dar care nu a fost rezolvată pozitiv nici până în ziua de azi.

În R.M., obiectul de studiu „Religia” s-a predat în anii precedenţi? Au fost observate influenţe pozitive asupra copiilor care ar putea justifica introducerea acestei discipline în educaţia naţională?

Da, din fericire în unele şcoli unde au fost persoane cu iniţiativă, unde au fost preoţi cu iniţiativă şi directori de şcoli care şi-au dat acordul, acest obiect s-a predat ca lecţie opţională. Ce înseamnă, totuşi, opţional? Opţional este lecţia a 6-a sau a 7-a sau când sunt ore prea multe opţionalele sunt evitate lecţiile de religie. Vreau să vă spun că s-au observat rezultate foarte bune. De exemplu, o profesoară de Religie menţiona că în clasa în care preda religia la prima lecţie i-a dispărut poşeta, ulterior, după o serie de cursuri, după o predare de o jumătate de an nimeni nu se temea în acea clasă să lase chiar bani pe masă, nu se fura absolut nimic, deci elevii aveau o conştiinţă curată faţă de Dumnezeu, făceau diferenţa dintre bine şi rău, dintre păcat şi virtute. Se observă că predarea acestui obiect aduce un beneficiu enorm tinerei generaţii şi societăţii întregi. Marele gânditor român Petre Tuţea spunea că „Religia este principiul uniformizator al speciei umane şi este singura salvare în care se poate vorbi despre egalitate.”

Subiectul discutat este actual pentru societatea noastră. Aţi analizat această problemă şi pe baza experienţei ţărilor vecine?

Din fericire, în statele vecine, mai ales în UE, acest obiect se predă de mulţi ani. Mai recent, în Rusia, începând cu septembrie 2009, a fost introdusă „Religia” în instituţiile preuniversitare de învăţământ. În Germania se predă pe baza unui sistem aproximativ celui practicat în România. În România, începând cu anii 1990, a fost introdusă religia ca obiect de predare în instituţiile preuniversitare de învăţământ şi până la vârsta de 14 ani decid părinţii dacă copii să frecventeze cursurile respective sau nu, iar după vârsta de 14 ani decid elevii înşişi. De asemenea, religia este introdusă în state ca Franţa, cel mai laicizat stat din Europa, unde biserica la fel este despărţită de stat. În contextul în care în Republica Moldova se vorbeşte foarte mult despre orientare europeană, de ce instituţiile statului nu ar prelua practica care există în Europa occidentală, introducând studierea religiei în şcolile noastre. Ţinând cont de faptul că în Republica Modova, conform ultimului recensământ, 94% din populaţia ţării se declară creştin-ortodoxă, considerăm că este necesar ca acest obiect să poarte denumirea de „Educaţie creştin-ortodoxă”. Ca o completare vreau să menţionez că denumirea acestui obiect de educaţie creştin-ortodoxă nu va leza în nici un fel sentimentele persoanelor care sunt de alte confesiuni, deoarece noi solicităm ca acest curs să fie introdus în variantă obligatorie în programul de învăţământ, dar să fie opţional pentru elevi. Şi în cazul în care avem un elev de altă confesiune el nu este obligat să participe la acest obiect, iar în cazul în care se formează o clasă de elevi de altă confesiune, atunci acestora le va preda un reprezentant al cultului respectiv.

Cine ar urma să instruiască elevii: profesorul sau preotul?

Această întrebare a fost foarte mult discutată şi în interviurile pe care le-am avut anterior la TV şi radio. Noi am propus următoarele variante: în primul rând, în şcolile în care este deja predată religia ca lecţie opţională vor preda aceleaşi persoane care au predat anterior, care deja au o experienţă în acest domeniu. În şcolile în care obiectul urmează să fie introdus, pot preda studenţii de la teologie, care vor urma un modul de psiho-pedagogie sau studenţii de la pedagogie, care vor urma un modul de teologie. De exemplu, dacă cursul respectiv va fi introdus din septembrie 2010, începând cu luna ianuarie până în luna mai, absolvenţii repectivi au timp suficient să urmeze acest modul. O altă variantă ar putea fi ca până la pregătirea cadrelor necesare, acest obiect sa-l predea preotul din localitate.

Există literatură pentru începerea cursului respectiv?

Da, din fericire este şi literatură. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Dorimedont, Domnul să-l odihnească-n pace, au fost tipărite manuale în acest scop. Astfel există manuale de predare a Religiei pentru clasele a I - IV-a şi pentru clasele a IV-a - a IX-a. Problema cea mai gravă rămâne a fi faptul că religia lipseşte din şcolile noastre. O altă problemă este că noi moldovenii vrem să inventăm bicicleta a doua oară. Dacă în România sunt manuale de la cl.1-12 şi religia este predată de 20 de ani, noi putem foarte uşor prelua exemplul lor, ţinând cont de faptul că vorbim aceeaşi limbă şi împărtăşim aceleaşi valori creştin-ortodoxe. În acest sens, noi am declanşat, în colaborare cu Organizaţia Studenţilor Basarabeni din România şi a celorlalte filiale ASCOR din ţară, o campanie de colectare a manualelor pentru predarea religiei în şcoli. La 23 decembrie am primit un telefon din partea P. Nicodim Petre, secretarul ÎPS Teofan Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, care m-a informat că Mitropolia are pregătit deja un lot de manuale pentru predarea acestui curs, lot care urmează să fie trimis la Chişinău. Concomitent, noi ne obligăm ca în termen de 30 de zile din momentul în care Parlamentul R.M. va pune în dezbatere problema introducerii obiectului „Religia” în şcolile din R.M., să prezentăm şi planul didactic pentru cursul respectiv.

Ce acţiuni a întreprins ASCOR-ul pentru a promova campania în favoarea introducerii învăţământului religios în şcoală?

În primul rând aş vrea să fac două concretizări. Ştim foarte bine că pentru introducerea religiei în şcoli s-a depus o muncă enormă în anul 1995, dacă vă aduceţi aminte de decretul nr. 451 al ex-preşedintelui R.M., dl Mircea Snegur şi de munca depusă de acea comisie de 12 persoane formată cu acest scop, din preoţi, intelectuali, care au pregătit un raport d-lui preşedinte, argumentând de ce este necesară introducerea religiei în educaţia naţională. Ţinând cont de faptul că membrii Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi şi alte organizaţii, doreau foarte mult ca lucrările în această direcţie să continuă, să nu se stopeze a fost constituită Alianţa Naţională „Suflet pentru Educaţie” cu sprijinul şi cu binecuvântarea Mănăstirii Putna. Totuşi cele mai mari responsabilităţi din cadrul Alianţei au revenit ASCOR-ului. În cadrul acestei campanii, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi a tipărit buletinul său informativ - „Studentul Ortodox” număr special, în care s-a argumentat necesitatea introducerii religiei în şcolile noastre, s-a prezentat experienţa europeană şi poziţia profesorilor, părinţilor şi a elevilor. Totodată s-a iniţiat şi procedura de colectare a semnăturilor de la persoanele fizice de pe întreg teritoriul R.M. pentru introducerea obiectului religiei în şcolile noastre (Cahul, Edineţ, Rezina, Glodeni, Bălţi etc.) şi de la diferite categorii sociale: ingineri, contabili, profesori, economişti, elevi, părinţi, bunici, intelectuali, ş.a. Şi tot în acest sens am obţinut sigiliul a câtorva primării, funcţionari publici cum ar fi, de exemplu, primăria sat. Călimăneşti, care a înaintat şi o scrisoare de susţinere către organele de resort pentru introducerea religiei în şcoli. Cu acest scop s-au coalizat 28 de asociaţii care au depus umărul şi efortul necesar pentru ca religia să fie introdusă în instituţiile preuniversitare din R.M. Am apelat şi la ajutorul unor persoane cunoscute prin acţiuni în promovarea valorilor ortodoxe, cum ar fi domnul Viorel Cibotaru. I-am solicitat să organizăm un marş al tăcerii, ţinând cont de influenţa sa în cadrul Asociaţiei “Fericita Maica Matrona”, însă am rămas fără nici un răspuns, fără nicio dorinţă concretă de a realiza ceva în comun. O altă acţiune în acest sens a fost întrevederea cu părintele Pavel Borşevschi, care este un militant foarte activ pentru introducerea religiei în şcoli şi care împreună cu diaconul Nicolae Fuştei, au făcut parte din comisia din 1995. Părintele Pavel a avut chiar o întrevedere cu prim-ministrul R.M. unde au discutat acest subiect, însă, cu regret, noi nu ne-am învrednicit de nici un sprijin din partea Sfinţiei Sale. Concomitent, am depus o cerere către Mitropolia Basarabiei prin care am cerut să binecuvânteze această campanie şi să colecteze semnături din parohiile sale, dar nici până azi n-am primit vreun răspuns. O cerere similară am depus şi la Cancelaria Mitropoliei Moldovei şi drept urmare am avut o întrevedere cu ÎPS Vladimir pe 23 decembrie la care s-a discutat despre organizarea unui marş al tăcerii în capitală şi despre alte acţiuni concrete pentru introducerea religiei în şcoli. Între 10 şi 15 ianuarie 2010 urmează să avem o întrevedere cu preşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media - doamna Corina Fusu, unde vom aborda introducerea educaţiei religioase în şcoală.

Care a fost reacţia autorităţilor şi societăţii civile la campania alianţei ortodoxe?

În urma colectării semnăturilor de la persoanele fizice, unde un deosebit aport l-a avut şi Asociaţia Spiritual Culturală „Anatonie Plămădeală”, condusă de dl. Lazăr Constantin, a fost înaintat un demers comun la care au fost anexate peste 4000 de semnături şi 28 de ştampile de la persoanele juridice şi a fost înaintat Ministerului Educaţiei, Parlamentului R.M., în persoana dl. Ghimpu şi prim-ministrului Vlad Filat. După conferinţa de presă din 2 decembrie 2009, organizată de alianţa „Suflet pentru Educaţie”, am primit tot pe cale mass-media 2 feed-back-uri, unul din partea domnului prim-ministru Filat, care a spus că este de acord cu introducerea religiei în şcoli, dar în variantă opţională, fapt cu care noi nu suntem de acord, deoarece noi milităm pentru varianta opţional-obligatorie. Ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, în general, a avut o atitudine foarte moderată şi reţinută în acest sens, motivând că sunt unele persoane de alte confesiuni, că prin introducerea religiei în şcoli s-ar încalcă drepturile la libertatea religioasă, deci au fost nişte motivaţii puerile. La moment, ASCOR-ul, ca parte integrantă a Alianţei Naţionale „Suflet pentru educaţie”, aşteaptă din partea organelor de resort răspunsul la demersul înaintat la 2 decembrie anul curent. În cadrul acestei campanii, ASCOR a discutat la masa de tratative cu majoritatea organizaţiilor de tineret a partidelor politice din R.M. pentru a-i implica în problema respectivă. Cel mai deschis pentru acest subiect s-a arătat organizaţia de tineret a PLDM. Problema cea mai mare este că în cadrul PLDM-ului de acest subiect, de introducerea religiei în şcoli, se ocupă domnul Ghileţchi, care este unul din liderii cultului baptist. Am avut o întrevedere, de asemenea, cu liderul organizaţiei de tineret a PPCD “Noua generaţie” şi ne-a asigurat că ne vor susţine, dar ţinând cont de faptul că ei nu au reprezentanţă parlamentară, nu s-a putut interveni hotărât în acest sens. Cel puţin, această organizaţie ne-a prezentat câteva sute de semnături în susţinerea campaniei. Celelalte organizaţii de tineret a partidelor politice, care au reprezentanţă parlamentară, nu au susţinut această idee. Am expediat o petiţie către dl. Mihai Ghimpu în care am solicitat o întrevedere cu dumnealui, dar a trecut deja termenul de 30 zile şi nu avem niciun răspuns. Aceeaşi situaţie am avut-o şi în cazul domnului Dorin Chirtoacă. Din partea autorităţilor se observă clar o indiferenţă absolută, nu vreau să zic inocentă, în legătură cu această problemă, spre marele nostru regret. Actuala conducere nu ştiu în ce măsură reprezintă populaţia ortodoxă, ţinând cont de faptul că 94% din populaţia R.M. este ortodoxă.

Suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă şi vă rugăm să transmiteţi un îndemn către tineri cu această ocazie.

Ţinând cont ca suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă, vreau să îndemn pe toţi tinerii ca în noul an să fie mai buni, mai înţelegători, să meargă la biserică, cel puţin o dată pe săptămână, aşa cum spunea Î.P.S. Bartolomeu Anania. Totodată vreau să-i îndemn să se implice mai activ în cadrul Bisericii. Iar când spun Biserică nu am în vedere preotul şi preoteasa, ci mă refer la toţi creştinii ortodocşi trăitori care formează Biserica vie a lui Hristos. De asemenea să fie mai responsabili, să-şi cerceteze trecutul şi să urmeze cu adevărat exemplul strămoşilor noştri ca: Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazu, Petru Rareş, Vlad Tepeş, Valeriu Gafencu şi alţii ca ei, care au fost apărătorii autentici ai valorilor noastre naţionale. Să fim aproape de biserică, cum spunea Petre Ţutea „Ce pustiu ar fi spaţiul dacă n-ar fi punctat de biserici!”. Vreau să îndemn tinerii să citească mult pentru a se forma ca personalităţi, să se roage pentru acest neam şi, nu în ultimul rând, ţin să-i îndemn să contribuie activ la perpetuarea în timp a valorilor naţionale moştenite de la strămoşii noştri şi apărate cu preţul atâtor vieţi omeneşti, căci istoria românilor dezgolită de crucile de pe scuturile voievozilor e egală cu zero. Istoria se face cu Biserica! Să ne ajute Dumnezeu!

preluat din revista AXA


Sursa
2010-01-16 19:05:12Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

00:26:38Despre atașare și siguranță în relații —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
20:10:41Condiții inumane la închisoarea de la Tighina/Bender —» Curaj.TV | Media alternativă
18:59:00Putin, Lukașenko și Dodon : Când votul poporului nu contează —» Elena Robu
14:44:2132/40: „Bucuria Ordinii” de Marie Kondo —» Sunt MAMĂ!
13:03:33Se caută persoane înșelate de Albina Ciorbă! —» un alt blog
12:45:11Au adus un elefant roz la DIICOT, semaforul era galben —» Curaj.TV | Media alternativă
11:11:52Zbor poetic —» Reflectii
10:58:24Proteste violente în Belarus după alegerile prezidențiale de duminică: Cel puțin o persoană a decedat —» Elena Robu
09:25:20Отзыв клиента после чиптюнинга BMW 520d G30 —» Сажевые фильтры (DPF/ FAP). Чип тюнинг. Теория, практика.
08:45:57Наславча —» XStrafer's WebPlace : unconformable point of view.
08:41:53Condițiile de intrare pe teritoriul Italiei, aplicate din data de 10 august până la data de 7 septembrie 2020 —» Elena Robu
07:30:16Digitizare, digitalizare și transformare digitală: diferențe —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
05:53:22Experiențe de promovare a cărții și lecturii —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
03:42:12Căpșunărița —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
22:42:32gestures of testimony —» turn up the silence
21:48:30Politicieni mai vechi, mai noi, aceleași trucuri electorale —» Curaj.TV | Media alternativă
21:44:24Protest la Guvern, oamenii cer dreptate —» Curaj.TV | Media alternativă
16:21:33Unioniștii sînt ultimii bolșevici. —» blog cultural
12:48:39Povestea fenomenală și adevărată a casnicei din Belarus care i-a aruncat mănușa lui Lukașenco și vrea să fie președinte —» Cojocari Vitalie
12:32:18©️ Valoarea cuvintelor —» Licurici de suflet
22:20:05Poliția stă grămadă în intersecție —» Curaj.TV | Media alternativă
18:56:54Șantier ilegal și poluant în sectorul 5 —» Curaj.TV | Media alternativă
18:48:55Despre ultima carte citită - Nașterea unei Mame —» A little web world
13:50:43Se continuă admiterea in clasa 10-a profil umanist ( turul II), anul de studii 2020 – 2021 —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
10:03:14Alerte de călătorie în Grecia și Cipru —» Elena Robu