Boli psihice în secte

Din mai multe articole citite, și din propria experiență, viața îmi dovedește că o mare parte din persoanele ce aparțin unei confesiuni religioase, sunt cu dereglări psihice.

De ce?

Din multe cauze. Și anume interdicțiile puse de conducătorii organizație, aceste interdicții fiind puse în așa mod încât individul ce aparține sectei, să creadă că acele principii sunt puse strict de Dumnezeu.

Îndată apar semne de manipulare umană, ascunsă sub o doctrină religioasă, însă intențiile celor ce-i manipulează nu sunt chiar atât de bune cum li se pare indivizilor membri ai organizației.

De la început, persoanelor noi ce vin în aceste secte li se arată doar o parte foarte generalizată și încocoțată, pictându-le o imagine frumoasă și nevinovată, toți zâmbindu-li și vorbindu-le doar lucruri atât de frumoase de la prima vedere, și foarte multe minuni, explicându-le foarte vag ideile importante ale organizației. În prima perioadă li se arată mierea, apoi treptat li se încep a pune interdicții, primele fiind ruperea relațiilor cu cei necredincioși, apoi trecând la haine, la modul de a gândi, la voința de a lege drumul dorit în viață, etc.

Aș vrea să lămuresc mai întâi pe scurt, sensul cuvântului sectă, ce este des folosit, numind în acest fel aceste organizații:

De-a lungul timpului termenul de sectă a căpătat numeroase sensuri şi definiţii. Dacă luăm strict sensul de dicţionar, secta este o grupare care s-a desprins dintr-o structură sau organizaţie iniţială, în scopul corectării unor abateri doctrinare atribuite structurii mamă. În acest sens, putem desprinde ideea că secta este, oarecum o mişcare de evoluţie şi corectare a unei biserici care s-a îndepărtat de tradiţia iniţială.

Deci, dacă să spun mai pe scurt: Secta unește oamenii, desprinzându-i de la drumul ales, ceea ce e un paradox al unirii prin desprindere, evidențiind invers intențiile sectei, de a desființa un grup.

Aceste organizații ce se intitulează ca cele ce aduc adevărul, nefiind loiale față de alte confesiuni religioase, influențează foarte negativ a supra oamenilor căzuți în capcanele sale. Începând de la familie, atunci când un membru din familie, este convins să treacă de partea unui anumit grup religios, acesta strică relațiile cu familia, pentru a merge în acel grup, ignorându-și părinții, surorile, soțul sau soția, chiar și copiii. Odată ce persoana devine membru, strică relațiile cu majoritatea prietenilor, impunându-le convingerile sale, după ce rămâne singur, în compania celor de teapa sa, însă atenția din partea membrilor scade odată cu trecerea timpului, ne mai acordându-i acea atenție ca de la început, întâlnindu-se doar ca cu un coleg de serviciu, mergând poate împreună în diferite predicări și lecții ținute de aceștia.

Voi da un mic exemplu dintr-un articol de pe alt site, în care sunt redate cercetările făcute în privința bolilor psihice în sectă. Exemplul este dat pe organizația Martorilor lui Iehova, deoarece sunt foarte răspândiți în toată lumea, și au un coeficient foarte ridicat de probleme psihice:

PRIMUL STUDIU AMERICAN

În anul 1949, s-a efectuat primul studiu al sănătăţii mintale a Martorilor americani, în care M.J.Pescor a stabilit diagnosticul de “psihotici” pentru mai mult de 7 procente din segmentul de 177 de tineri Martori întemniţaţi datorită ascultării de prohibiţia emisă de Turnul de Veghere împotriva venirii la arme. Sondajul s-a efectuat intervievând pe toţi cei ce au refuzat serviciul militar internaţi în Centrul Medical al Închisorii Federale din Springfield, Missouri. Nivelul psihozei Martorilor aparţinând acestui grup a fost de aproape 17 ori mai mare decât al populaţiei civile. Un uimitor procent de 7% au fost diagnosticaţi “psihotici” (psihopaţi), 4% sufereau de alte tulburări mintale şi un sfert dintre aceştia au fost declaraţi neintegrabili social. Din sondajul lui Pescor, a reieşit că 16% beneficiau de internări în spitale şi posedau fişe, iar 44% dintre aceştia au fost diagnosticaţi psihotici (având diverse psihoze).

MONTAGUE ŞI ALŢI CERCETĂTORI

Terapistul certificat, Havor Montague, s-a ocupat de monitorizarea internărilor în spitale psihiatrice de stat şi private şi în clinicile de sănătate mintale ale statului Ohio, din 1972 până în 1976. Din acest studiu, a 102 cazuri, el a estimat că, “rata tulburărilor mintale a Martorilor lui Iehova este de aproximativ 10 sau 16 ori mai ridicată decât rata populaţiei nemembră la grupul Martorilor lui Iehova…în jur de 10% dintre “pionierii” Regatului (membri deplini) ce aparţin unei congregaţii obişnuite au nevoie serioasă de asistenţă profesională…(în ciuda faptului) că ei pot ascunde acest fapt destul de bine, mai ales faţă de outsideri”
În urma interviurilor intensive ale pacienţilor Martori, cât şi ale altora, Montague a concluzionat că persoane ce aveau probleme emoţionale au fost atrase la gruparea Martorilor, însă implicarea acestora în grupare le-a cauzat şi mai multe din problemele emoţionale de care sufereau. Lucrul acesta este evident şi din faptul că mulţi dintre cei suferinzi au fost mult mai fericiţi după ce au părăsit secta.
Un alt studiu s-a făcut în anul 1985, de către Robert Potter, ca teză de doctorat privitoare la religie şi sănătate psihică. El a concluzionat că, există “o puternică corelare pozitivă între apartenenţa la grupul Martorilor şi schizofrenia clinică”. În acelaşi an, Ursula Sack a evaluat efectul religiei asupra sănătăţii psihice a unor pacienţi pe care i-a selectat pentru disertaţia ei de doctorat. Pacienţii ei i-au furnizat un enorm volum de informaţie asupra proceselor patologice ale Turnului de Veghere, informaţii ce au suplinit rezultatele obţinute prin studiile precedente.
Ca adăugire, în anul 1985, un studiu german efectuat de Elmer Koppl a ajuns la concluzii similare, la fel ca şi studiul psihologului norvegian, Kjell Totland. Folosind înregistrările tribunalului districtului Oakland, Michigan, din anii 1965 până în 1973, autorul acestui material a descoperit nu doar că rata tulburărilor psihice este mai ridicată decât media, dar şi rata sinuciderilor şi a crimelor, îndeosebi a agresiunilor săvârşite împotriva persoanelor fizice, este ridicată.

DE CE SUNT TULBURĂRILE PSIHICE ATÂT DE FRECVENTE?

Există multe motive care explică problemele mintale ale Martorilor lui Iehova, însă cercetările au dus la descoperirea următoarelor, considerate foarte importante.

SCHIMBĂRILE DOCTRINARE

Turnul de Veghere se află într-o permanentă stare de fluctuaţie doctrinară, adeseori efectuând întoarceri de 180%, uneori de trei sau patru ori asupra unui singur subiect. În nici un domeniu aceste schimbări nu au fost atât de tragice ca şi în cazul învăţăturilor Turnului de Veghere privitoare la chestiunile medicale. În anii ‘30 şi ‘40 Turnul de Veghere a învăţat că vaccinurile nu sunt doar ineficiente ci şi constituie o “încălcare directă” a legii lui Dumnezeu. După aceea, în anii ‘50, vaccinurile au fost lăsate pe seama conştiinţei personale a fiecărui Martor. În prezent, însă, Turnul de Veghere publică articole în care laudă virtuţile vaccinărilor ce duc la salvarea multor vieţi!
O altă chestiune de ordin medical asupra căreia Turnul de Veghere al Martorilor s-a exprimat este transplantul de organe. În anii ‘60, acesta a fost conştient declarat acceptabil, dar în anul 1967 transplantul de organe a fost interzis. Chiar şi transplanturile de cornee sau de rinichi au fost pronunţate eronate, fiind considerate canibalism. După aceea, în 1980, transplanturile de organe au fost declarate o chestiune de conştiinţă, cu excepţia transplanturilor de măduvă osoasă (fiindcă măduva este producătoare de sânge). Cu toate acestea, în 1984, au fost aprobate chiar şi transplanturile de măduvă osoasă.
În anul 1909 Turnul de Veghere a afirmat cu claritate că interdicţia evreiască împotriva mâncării sângelui nu este considerată o lege valabilă şi pentru creştini, dar în anul 1961 organizaţia a declarat că a primi sânge prin transfuzie este un temei pe care Martorul poate fi dezasociat (excomunicat din adunare – n.tr).
Însă în prezent Turnul de Veghere învaţă că, “chiar dacă un judecător autorizează transfuzia…(martorul trebuie) să depună eforturi serioase pentru a evita o violare a legii lui Dumnezeu asupra sângelui, iar dacă autorităţile îl consideră un călcător de lege sau îl aduc în faţa instanţei, creştinul poate privi aceasta ca o persecuţie din pricina neprihănirii”.
Învăţătura actuală a Turnului de Veghere este limpede: Martorii trebuie mai degrabă să moară decât să se supună unei transfuzii, şi dacă este nevoie, să-şi lase proprii copii să moară. Totuşi, chiar şi în ce priveşte aceste subiect, Societatea Turnului de Veghere s-a schimbat. La un moment dat, utilizarea oricăror produse de sânge, în orice scop, era condamnată. Acum, însă, Martorii pot primi albumină, globulină, factorul VIII şi IX, sau chiar sânge de circulaţie. În plus, interdicţia împotriva fracţiunilor sângelui necesare hemofililor, a fost anulată în anul 1978. Serurile sanguine sunt acum aprobate, deoarece, se explică, cele necesare hepatitelor virale, tetanusului, difteriei, şi altor boli, conţin doar “o cantitate infimă” de sânge. Şi deşi Turnul de Veghere susţine că Martorii trebuie să fie credincioşi “în lucrurile mici”, mulţi privesc aceste excepţii ca fiind dovezi de ipocrizie.

Carlson Walker, redactorul pe probleme religioase, al publicaţiei Argus Leader, din Sioux Falls, povesteşte cum “cu 25 de ani în urmă, Gary Busselman, şi-a privit soţia, Delores, murind de leucemie. Ca şi Martori ai lui Iehova, cuplul nu a crezut în transfuziile de sânge sau în transplanturile de măduvă osoasă…Astăzi, însă, Busselman crede că refuzul acelor proceduri medicale a fost greşit şi vrea să-i ajute pe cei ce au cunoscut tragedii similare”. El a mai adăugat că, “ea a murit în 1971, iar din 1980, ei (Martorii – n.tr.) şi-au schimbat regulile şi de atunci membrii pot avea transplanturi”.
Vinovăţia şi furia sunt consecinţele frecvente ale morţii unui copil sau membru al familiei doar fiindcă s-a urmat o doctrină care ulterior a fost recunoscută de biserică ca fiind eronată.

INTERDICŢIILE TURNULUI DE VEGHERE

Interdicţiile Turnului de Veghere s-au extins practic aproape asupra fiecărui domeniu al vieţii şi conţin detalii care duc în extreme. Aceste interdicţii condamnă toate sărbătorile şi celebrările cu excepţia celei intitulate “comemorarea”, iar timp de mai multe generaţii au descurajat educaţia superioară şi succesul în cariera profesională (deşi în ultima vreme această regulă s-a mai destins puţin). A lipsi de la una dintre cele cinci întruniri obligatorii din timpul săptămânii (activităţile Turnului de Veghere pot consuma între 20 şi 30 de ore pe săptămână, dacă Martorul este conştiincios), petrecerea timpului cu cei ne-Martori în alte scopuri decât prozelitismul, este de asemenea condamnată. Ca şi rezultat este foarte greu pentru un copil ce a crescut ca şi Martor să se dezvolte într-un adult normal, integrabil social şi eficient. Ei sunt învăţaţi că cei din lume sunt răi, şi chiar dacă oamenii lumeşti pot părea să fie buni, aceasta este de fapt tactica Satanei de a-i depărta de organizaţia lui Dumnezeu.
Fiindu-le interzis să se amestece în relaţii sociale normale şi în majoritatea activităţilor şcolare, Martorii au o copilărie singuratică. Deşi devierile printre aceştia sunt comune, acestea încă produc vinovăţie şi ambivalenţă. Pe lângă acestea poziţia lor faţă de multe subiecte, în special refuzul lor de a saluta drapelul naţional sau de a ţine sărbătorile, le atrage adesea o batjocură din partea colegilor, care de regulă le îngreuiază progresul social normal. Turnul de Veghere îi învaţă pe Martori să “nu aibă nimic de a face” cu criticii şi să “nu fie curioşi faţă de ce aceştia au de spus”. Totuşi în repetate rânduri ei se pun în poziţii antagoniste atunci când merg din uşă-n uşă, din această experienţă rezultând adesea paranoia de care suferă. De fapt, schizofrenia paranoică este foarte răspândită printre aceştia.

CÂTEVA PRINCIPII DE VIAŢĂ

Un motiv major pentru care atât de mulţi Martori suferă de tulburări psihice este emiterea de către Turnul de Veghere a unor principii eficiente care să-i ajute în viaţă pe membrii lui. Scopul principal al acestora este de a sluji Turnului de Veghere. Ca prin urmare, Martorii se simt obligaţi să participe la cinci întruniri pe săptămână şi să se angajeze într-o campanie nerăsplătită de prozelitism din uşă-n uşă. Multe uşi li se trântesc în nas, de obicei, şi deşi multe gazde sunt politicoase, dar nu interesate, unele sunt chiar foarte dure. Unui Martor i se poate întâmpla să irosească ani de slujire fără să găsească măcar o persoană care să aibe un interes autentic în doctrina Turnului de Veghere!
Descurajaţi de la multe din metodele normale de realizare în viaţă, Martorii îşi devotează cu servilitate timpul şi toată energia în slujirea unei organizaţii căreia nu-i pasă de ei ca şi indivizi. Fiindu-le oferite puţine sfaturi realiste şi practice în înfruntarea problemelor vieţii, descurajaţi de la ocuparea unui loc de muncă bine plătit şi satisfăcător, mulţi cred că sunt prinşi într-o situaţie din care orice ieşire este practică neplăcută. De aceea, mulţi se sacrifică sperând că Armaghedonul le va veni curând în ajutor, salvându-i din neplăcuta lor situaţie. Între timp, deznădejdea şi deprimarea lor nuanţează aproape tot ceea ce fac, în ciuda intenţiei lor sincere de părea “fericiţi în slujirea lui Iehova”.
Atracţiile care iniţial îi aduc pe oameni la Turnul de Veghere nu supravieţuiesc prea mult după botez. Prietenii lor Martori, care odată le ofereau atât de mult sprijin şi se arătau toleranţi cu lipsa lor de conformitate doctrinară, insistă acum să înveţe şi să creadă cu stricteţe doar doctrina Turnului de Veghere. A celebra sărbătorile de naştere, nu mai depinde deloc “de individ”; în prezent constituie una dintre ofensele ce duce la excomunicare.
Aceşti Martori sunt consideraţi acum maturi şi trebuie să urmeze cu rigiditate fiecare capriciu al Turnului de Veghere. Odată ce sunt atraşi, sunt supuşi presiuni de a face lucruri la care s-au opus înainte, uneori cu tărie. Speranţa unei “Lumi Noi” iminente, se amână tot mai mult în viitor încât apare îndoiala dacă această mult promisă himeră se va împlini vreodată.
Descurajarea este o temă întâlnită, atât în literatura Turnului de Veghere cât şi în discuţiile purtate cu Martori ai lui Iehova. Ei sunt astfel îndemnaţi să-şi păstreze moralul şi să se concentreze în slujirea Turnului de Veghere, pornind de la presupunerea că devotând cu servitudine cam 30 de ore, sau mai mult, pe săptămână, în predicarea mesajului “Regatului lui Iehova”, li se va rezolva de la sine fiecare problemă. Dar când acest lucru nu se întâmplă, se instaurează sentimentul de vinovăţie, făcându-l pe Martor să creadă că este rău şi că nu va supravieţui Armaghedonului. Deprimarea şi deznădejdea au condus la un număr disproporţionat de sinucideri şi omucideri printre Martori.

CALEA DE IEŞIRE

Unii îşi găsesc scăparea dintr-o astfel de situaţie. Însă, mulţi devin agnostici sau ateişti, urându-l pe Dumnezeu şi refuzând orice tentativă de a-l înţelege sau de a-l cunoaşte. Cu toate acestea mai sunt şi unii binecuvântaţi să aibe parte de o revenire/recuperare completă. În urma unor studii biblice foarte intensive, aceştia reuşesc să înţeleagă că Turnul de Veghere se bazează pe o înţelegere falsă a Bibliei. Aceste persoane mai înţeleg că credinţa cuiva nu se poate baza pe nisipurile mişcătoare ale unei organizaţii omeneşti dezinformată în privinţa Scripturii, Creştinismului istoric şi cercetărilor biblice moderne. Aceşti oameni se bizuie pe experienţa pe care au trăit-o în Turnul de Veghere, crezând că aceasta îi poate ajuta şi pe alţii să scape din capcana lui. Mulţi dintre ei se implică în variatele instituţii anti-cultice, folosindu-şi cunoştinţele lor din perioada când erau membrii ai Turnului de Veghere pentru a-i ajuta şi pe alţii să-şi găsească mântuirea în El, care singurul, este, calea, adevărul şi viaţa.

Autor: TEODOR MACAVEI

Bibliografie- siteuri:

1. http://antimoon.wordpress.com/reteaua-sectei-moon/

2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Penticostală

3. http://www.rcrwebsite.com/jwparadi.htm

4. http://www.rcrwebsite.com/4dangers.htm

5. http://ro.wikipedia.org/wiki/Sectă

6. http://www.rostonline.org/rost/aug2003/iehova.shtml

7. http://www.rcrwebsite.com/facts_on_jws.htm

8. http://ro.wikipedia.org/wiki/Organizaţia_Religioasă_Martorii_lui_Iehova


Sursa
2009-12-16 00:52:17Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

14:47:29New Patterns: Headers, Footers, Link in Bio, and More —» costica
09:57:07Neamule cu doine-n stele, De ce cânți inimii mele… —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
09:01:47Nocturna Bibliotecii: Ediția din acest an a fost dedicată acțiunilor omului asupra schimbărilor climatice —» BPR Ungheni's Blog
17:47:25„Tati, când mănânc ceva bun, te iubesc până la Jupiter și înapoi” #perleleIlincăi —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
13:19:20TUDOR STĂVILĂ  – o CRONICĂ vie a discursului plastic din Basarabia —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
06:29:29„Bravo, Lika!” Ahedjakova licitează statueta NIKA pentru ajutorarea deținuților politici —» nimic nu e asa cum pare a fi...
06:27:42MACBETH. Monstrul care transformă dragostea în ură —» nimic nu e asa cum pare a fi...
06:26:20Bookfestul meu, Radmila mea... No, și oleacă Ianoș :) —» nimic nu e asa cum pare a fi...
06:21:58IUBIREA LA OAMENI. Vodka, trecutul care ne bântuie și destinul „glubincilor” rusești —» nimic nu e asa cum pare a fi...
05:30:06Sergiu Litvinenco revine pe calea cea dreaptă? —» un alt blog
13:32:05Blonde —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
18:08:28Solidaritate cu femeile revoltate din Iran. Protest la București —» Curaj.TV | Media alternativă
17:52:43Mărieș mă alungă în Rusia, a privatizat km0!? —» Curaj.TV | Media alternativă
21:16:12Zice că surorile și bărbatul i-au luat ilegal fiica —» Curaj.TV | Media alternativă
20:33:59Un câine bătrân care urlă, plângând, pe ruinele casei în care a fost spulberată familia sa... Să ierți? Cum?! —» nimic nu e asa cum pare a fi...
20:31:12Am pus poliţia la treabă pentru o cauză verde —» Curaj.TV | Media alternativă
14:57:12SuntMAMĂ răspunde la Chestionarul lui Marcel Proust —» Sunt MAMĂ!
06:19:47Ortodoxia dragostei, ortodoxia urii și talibanul Kirill —» blog cultural
05:43:18Ministrul Gaibu: reforme de dragul unui milionar din Tvardița, îmbogățit pe spirt, tutun și carne din Brazilia —» un alt blog
19:39:56Și după închiderea Duty Free câte judecate internaționale vor urma? —» un alt blog
18:09:53What’s New in the Editor: More Design Tools, Enhanced Lists, Easier Block Switching —» costica
13:59:00Opera GX teams up with TikTok for the #GamingForAll challenge feat. BlindWarriorSven, challenging gamers to defy their limitations —» Luchian Alexandru
11:58:56Retrospectivă. Simpozionul Național de Studii Culturale. Ediția a IV-a —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
10:38:35Spînu face rublet cu rușii dar cere ajutor de la România… // Despre păcură —» un alt blog
06:58:33Am zis să nu mai „ating” politicul din RM, dar a ieșit Angela Merkel și ne-a avertizat să nu ne jucăm cu putin. Și m-a enervat, mama mă-sii! —» nimic nu e asa cum pare a fi...