Diaspora moldovenească s-a întrunit la Florența

DIASPORA IESE LA RAMPA

O conferinţă de anvergura a Diasporei la Florenţa

La 18 – 20 octombrie 2013, la Florenţa, Italia, şi-a ţinut lucrările conferinţa asociaţiilor Consiliului Coordonator al Diasporei (CCD), ediția I.
Pentru prima oară asociațiile Diasporei, membre ale CCD, au organizat o conferință anuală în afara statului de origine, Republica Moldova.
La conferinţă au fost prezenţi şi au rostit cuvinte de salut invitaţii speciali: Mihai Căpăţînă, Secretar General MAEIE, Victor Lutenco, şeful BRD, Vladimir Lungu, coordonator al proiectului „Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova”, alţi oaspeti.
Dl. Victor Lutenco a transmis participanţilor la conferinţă mesajul de salut al Primului ministru al Republicii Moldova, dl Iurie Leancă. Mesaje de susţinere şi apreciere au fost trimise de către dna Ana Guţu, preşedinta Comisiei de politică externă şi integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Elena Beleacova, directorul general al Biroului de Relaţii Interetnice.
Ala Mîndîcanu, purtătorul de cuvânt al CCD, sosită din Quebec, Canada, a deschis lucrările conferinţei şi a supus votului agenda şi regulamentul conferinţei. Dna Mîndîcanu s-a referit în discursul său la importanţa evenimentului, a vorbit despre locul şi rolul Diasporei în viaţa economică, socială şi culturală a Republicii Moldova, a menţionat că diaspora susţine cursul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, în special acum, în ajunul summitului de la Vilnius.
Dorin Dușciac, liderul Grupului Justiţie şi Drepturile omului, venit din Paris, vorbind despre drepturile cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi peste hotare, a înaintat o listă de propuneri concrete privind îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor moldoveni din străinătate și votul Diasporei la alegerile parlamentare. Dorin Dușciac, a ținut un discurs și despre interacțiunea Diasporă – Guvernul Republicii Moldova, formulînd mai multe propuneri pentru rezoluție.
Dumitru Vicol, coordonator al Grupului Economie, s-a referit la activităţile consacrate dezvoltării economice a Diasporei şi a prezentat iniţiative și propuneri privind unele proiecte speciale din domeniu: îmbunătăţirea climatului investiţional în RM, crearea sistemului privat de pensii ș.a. Dl Vicol a prezentat și proiectul „Gala Studenților Originari din Republica Moldova”, destinat studenților moldoveni din diasporă.
Angela Mutruc din Germania a prezentatat raportul Grupului Probleme Sociale, vorbind pe larg despre activitățile realizate și rezultatele obținute în perioada care a urmat constituirii grupului, precum și la inițiativele planificate pentru viitor. Vorbind despre diasporă și migrație, dna Mutruc s-a referit în particular la situația Germaniei, făcînd propuneri privind susținerea și informarea cetățenilor moldoveni din această țară.
Raportul Grupului pentru Cultură și Educație a fost prezentat de Tatiana Ciobanu din Italia, care s-a referit la tema organizării evenimentelor culturale în condițiile crizei economice actuale.
Prezentând raportul Grupului pentru Reintegrarea Migranților întorși în Moldova, Olga Coptu din Bologna, Italia, a vorbit despre opiniile migranților care își doresc o reîntoarcere în RM, precum și ale celor care au revenit în țară, menționînd că dificultățile celor reîntorși sunt similare cu cele întâmpinate de catre întreaga societate.
Dl Victor Lutenco, șeful Biroului Relații cu Diaspora, a prezentat raportul de activitate al BRD pentru 2012-2013 și a prezentat proiectele și inițiativele BRD pentru perioada următoare.
Cristina Cozma, expert pe comunicare în cadrul proiectului finanțat de UE „Consolidarea capacităților de gestionare a migrației în Republica Moldova”, a vorbit despre activitățile destinate diasporei sprijinite de proiect, oprindu-se în mod special la târgul on-line al locurilor de muncă pentru cetățenii moldoveni de peste hotare, ce va avea loc la finele lunii noiembrie 2013, dar și la elaborarea în viitorul apropiat a unui portal al diasporei, care va include toată informația pentru cei ce intenționează să emigreze precum și cei care vor să se reîntoarcă în R. Moldova.
În discursul său Olesea Dînga, reprezentantă a asociației „Plai” din Torino, a vorbit despre activitatea Consulatului General de la Bologna, Italia.
În cuvîntarea sa, Nicolae Dumbrăvanu din asociația „Moldavi nel Veneto” or. Padova, Italia, s-a referit la situația asociațiilor diasporale din Padova și a înaintat propuneri concrete pentru o colaborare eficientă dintre asociații, dintre BRD și asociații, dintre CCD și acociații.
Participanții la conferință au adoptat în unanimitate o Rezoluție care a fost elaborata cu participarea tuturor asociatiilor din Consiliul Coordonator al Diasporei. Acestea și-au adus aportul la conținutul Rezoluției fie direct, fie prin reprezentanții delegați, fie prin mesaje trimise pe adresa CCD. Rezoluția a fost semnată de peste 50 de asociații din 16 țări ale lumii.
Evenimentul din Florența a fost un minunat prilej pentru membrii asociațiior CCD și pentru membrii comunității de limba română din Italia de a se revedea, de a discuta sincer și deschis problemele care framântă Diaspora, dar și de a comunica neformal, în timpul excursiilor prin Florența.
Conferința a fost găzduită de ascociația “Fraternita Mondiale” (Presedinte dl Oleg Oglindă), care a pus la dispoziția participanților la eveniment un local frumos, camere de hotel, pregătind, împreună cu membrii familiei sale, niște bucate ca la mama acasă. Tot dl Oglindă a organizat pentru participanții la conferință o cină minunată „de Toscana” la palatul Borghese.
Echipa de voluntari, condusă de Olga Coptu, din care face parte Jana Reniţă și Aliona Purci de la ziarul „Gazeta Basarabiei”, au asigurat logistica evenimentului.
Buna dispoziție a dominat întregul eveniment și a demonstrat că Diaspora se poate auto-organiza pentru a pregăti evenimente de cea mai înaltă ținută organizatorică, intelectuală și managerială.

Pentru informaţii suplimentare:
Olga Coptu – gazetabasarabiei@gmail.com – 00393273857381
Ala Mîndîcanu – amindicanu@yahoo.com – 0037379777632, Chisinau
Dorin Dușciac – dorindusciac@yahoo.com – 0033674368984


Sursa
2013-10-23 16:04:06Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

08:52:45Aeroportul nu va mai fi al poporului, ne-am bucurat destul. Îl vom da pe mâini bune, de această dată, are Spînu grijă —» Nicolae Federiuc
07:11:202023 - BILANȚ LA BALANȚE —» Leo Butnaru
18:02:33With WordPress.com, This Novelist’s Success Is No Mystery —» ada rosu
17:38:46CUMPĂRĂTURI CU DEMNITATE PENTRU TOATĂ FAMILIA —» Asociaţia Obştească "Demos"
17:22:44Ребята и зверята —» Asociaţia Obştească "Demos"
17:05:09🌳De vorbă despre păduri. Moinești Mai Verde —» Curaj.TV | Media alternativă
15:50:37O... DECONSPIRARE DE LA „LUCEAFĂRUL”. Mulțumesc! —» Leo Butnaru
14:21:28Реставрация памятника Христо Ботеву в Кишиневе в 2023 году —» Biblioteca Hristo Botev
09:18:57Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi —» Moldova Creștină
07:24:15Dacă nu-i laie, atunci poate fi bălaie. Federalizarea, ca alternativă pentru „integrarea în UE”? —» Nicolae Federiuc
13:01:50Reflecții despre lectura literaturii scrise de autoarea Lilia Bicec-Zanardelli —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
12:56:15REFLECȚII DESPRE LECTURA LITERATURII SCRISE DE AUTOAREA LILIA BICEC-ZANARDELLI —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
07:07:51Atenție! Se anunță concurs la funcția de director adjunct pentru educație! —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
19:22:30State of the Word 2023: Watch Live on December 11 —» Ileana Pîrgaru
14:46:55Vernisaj la Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” din Chișinău —» BiblioCity
14:17:26Образ Кишинева в поэзии и искусстве —» BiblioCity
09:44:03Lansarea volumului „Competența de comunicare” de Maria Hadîrcă —» BiblioCity
09:25:09Galileo ediția a XI-a, 16-17.12.2023 —» Fizica pentru Moldova
05:07:13POEȚI AI AVANGARDEI UCRAINENE —» Leo Butnaru
17:57:49DOUĂ NUVELETE —» Leo Butnaru
17:36:15Brigadirul a dus singur caleașca cu ceapă acasă —» Moldova Creștină
16:13:20Despre persoane cu dizabilități – Microfonul liber —» Curaj.TV | Media alternativă
15:55:39Enhanced WordPressing With the Updated Jetpack Mobile App —» Ileana Pîrgaru
13:30:13 —» blog cultural
13:18:07”Не читал, но осуждаю!” —» blog cultural