Concurs de selectare pentru implementarea tehnologiilor de cogenerare

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să  contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole. Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituțiile  publice și gospodăriile casnice din comunitățile rurale. Acest lucru va conduce la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor de procesare a biomasei ce vor asigura durabilitatea intervențiilor proiectului și după încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri de muncă și asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă, la nivel local și regional. Înlocuirea surselor energetice fosile cu cele pe bază de biomasă va reduce semnificativ efectul de seră și poluarea mediului ambiant. Programele complexe de instruire, programele educaționale școlare și acțiunile de comunicare integrată vor schimba semnificativ cunoștințele și atitudinea populației față de sursele regenerabile de energie, sporind astfel nivelul de acceptare a tehnologiilor energetice durabile.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova în cooperare cu Agenția pentru Eficiență Energetică anunță CONCURSUL pentru selectarea unei companii din sectorul agro-industrial care va fi susținută în adoptarea tehnologiilor de co-generare. Concursul este organizat în cadrul Proiectului Energie și Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu suportul și prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, organizație ce este un partener de bază al proiectului, precum și instituția responsabilă pentru implementarea politicilor statului în domeniul eficienței energetice şi surselor regenerabile de energie. Subiectul acestui concurs este activitatea proiectului care vizează pilotarea unei stații de co-generare în cadrul unei întreprinderi din sectorul agro-industrial care să dispună de materia primă proprie (deșeuri biodegradabile) și să demonstreze capacitate tehnică și financiară pentru adoptarea unor tehnologii de acest tip. Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova va susține pilotarea unei stații de co-generare atât din punct de vedere tehnic (elaborarea studiului de fezabilitate) cât și va contribui la costurile investiționale legate de implementarea nemijlocită a proiectului. La concurs, sunt invitate companiile/întreprinderile cu reşedinţă în Republica Moldova, ce activează în sectorul agroindustrial și care doresc să investească în aplicarea tehnologiilor de cogenerare în cadrul companiilor sale. Pentru a participa la concurs, solicitanții sunt rugați să completeze cererea de finanțare ce poate fi descărcată de aici sau obținută prin e-mail la solicitare. Evaluarea aplicațiilor va fi efectuată de către o comisie constituită din experți reprezentanți ai: Agenției pentru Eficiență Energetică, Institutului de Energetică al Academiei de științe din Moldova, Ministerului Economiei și reprezentanți ai proiectului Energie și Biomasă, în baza criteriilor de evaluare elaborate de către un expert internațional. Cererile de participare la concurs trebuie prezentate în plic sigilat cu nota: “CF: PEBM/AEE Co-generare ” nu mai târziu de 10 Septembrie 2012, 16:30 ora locală, la următoarea adresă: Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo nr. 1, et. 10, of. 1003, MD-2068, Chişinău, Moldova. Persoane de contact: dl Dragoș  Pidleac și dl Andrei Cucoș; Tel/fax.: 49-94-44; 31-10-01; E-mail: office@aee.md.

Sursa
2012-07-19 08:06:46Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

06:01:46LACONIC —» Leo Butnaru
08:10:38Este Allah cel mai mare? —» Moldova Creștină
17:24:33Greva foamei cu taxiuri galbene în piața Constituției —» Curaj.TV | Media alternativă
16:21:13Radacini Metier – Best of Show Moldova Sparkling Wine —» Fine Wine
14:05:302024 Geneva Motor Show-uleţ —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
09:03:28Armata se comportă în trafic ca poliția, arogant —» Curaj.TV | Media alternativă
08:53:20Poliția, exemplu prost pentru alți șoferi —» Curaj.TV | Media alternativă
20:55:03How We Built a New Home for WordPress.com Developers Using the Twenty Twenty-Four Theme —» Misterioz
15:29:40Despre guvernarea PAS, deja la timpul trecut. „Sistemul se opune” abia începe —» Nicolae Federiuc
14:50:50ABC-ul reciclării —» BiblioCity
11:41:07NADIR (trad. al español*) —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:04:22IMN FURNICARULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
08:15:14Moldova, record de medalii la Mundus Vini —» Fine Wine
06:38:28CORIFEI AI POEZIEI FRANCEZE —» Leo Butnaru
20:50:02Băi de urzici (I) —» Argentina Gribincea's Blog
19:01:16Atacată de o haită de cîini apoi agresată la primăria Cahul —» Curaj.TV | Media alternativă
15:55:15MĂRIEI SALE POEZIA —» Leo Butnaru
12:02:58Promovarea valorilor europene —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
07:00:26CONFLUENȚE PESTE MILENII —» Leo Butnaru
06:50:37Vasile Romanciuc, poetul cu aripi de carte —» BiblioCity
06:14:46DIALOG ȘI VERSURI DIN „HYPERION” —» Leo Butnaru
20:38:41More Control Over the Content You Share —» Soţii Bragaru
20:21:06Polițistă la volan, fără centură, cu telefon —» Curaj.TV | Media alternativă
12:39:45My Condolences, You’re Now Running a Billion-Dollar Business —» Soţii Bragaru
19:59:40Dragobete Party de Ziua Îndrăgostiților la Chișinău —» Curaj.TV | Media alternativă