ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 33 -a

 În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )- Partea a 33-a -
1943Documentul149COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL ALTRANSNISTRIEISECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI SERVICIUL M.O.N.T.
Nr.602389 Data 30.10.943
MARELE STAT MAJORSECŢIA I-aPrinPREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRICABINETUL B.B.T.
           Laadresa D-v nr.292013 bis/943,           Avemonoare a vă face cunoscut că în urma înţelegerii dintre D-l Director alSănătăţii din acest Guvernământ şi M.S.M. Secţia IV-a (prin D-l Colonel Zilaru)urma ca în schimbul Serviciului de higienă şi profilaxie ce ni se luase, să nise dea un număr de aproximativ zece medici.           Înacest scop Marele Stat Major, prin adresa nr.194589/942 ne face cunoscut că apus la dispoziţia Guvernământului până la 31 Martie crt., următorii medici:           1.Dr.BăixoianuSergiu din Bucureşti, B-dul Lasăr Catargiu nr.24.           2.Dr.Fulberk Hunter, din Mediaş, regina Maria nr.8           3.Dr.Gheorghiu D-tru Fin Bucureşti, Şos.Viilor nr.95           4.IanoşParaschiv, Iaşi, Cuza Vodă nr.5           5.IonescuIon, Prefectura Dolj           6.CovaksErnest, Sighişoara, str. Ferdinand nr.69           Dintremedicii puşi la dispoziţie, nu s-au prezentat în Transnistria decât    Dr. Covaks Ernest, sosit la 11 Decembrie1942 şi Gheorghiu D., sosit la 15 Ianuarie 1943.           Cumprin adresa nr.292013 bis/943, D-v cereaţi a trimite pe medicul Marcu Liviu, înschimbul medicului Bălăşoiu Marin ce este lăsat la dispoziţia acestuiGuvernământ.           Guvernământulcând a solicitat medici, a făcut aceasta pentru motivul că avea prea puţinimedici români în Transnistria şi pentru că Direcţia Sănătăţii necesita cadrefoarte bune pentru a putea face faţă situaţiei excepţional de grea aci, fără aînţelege însă să se facă schimb de medici, care nu poate fi decât dăunătorbunului mers al Serviciului Sanitar, pentru motivul că este cu mult mai marerandamentul unui medic care a dorit postul unui medic primar de Judeţ, decâtunul care este forţat să stea în acest post şi abia aşteaptă să plece în Ţară.           Înce priveşte doctorul Marcu Liviu, a fost pe front unde şi-a făcut conştiinciosdatoria şi numai după demobilizare a fost numit în Transnistria, în urmadorinţei D-sale, care a devenit strict necesar şi a fost şi mobilizat pentrulucru.           Faţă de cele mai sus arătate, vărugăm să binevoiţi a dispune menţinerea Doctorului Marcu Liviu, cum şi acelorlalţi medici ce au fost la sate la dispoziţia Guvernământului, cu atât maimult că în această calitate a fost mobilizat pentru lucru prin ordinul nr.1093/943, anexat în copie.
            p.GUVERNATOR,            Em.Cercavschi                                                    DIRECTOR,                                                      M. Rotaru
* * *Documentul 150COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL ALTRANSNISTRIEISECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI SERVICIUL M.O.N.T. Nr. 3213 16 Iunie 1943
REGIMENTUL 37 INFANTERIEPrinPREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRIC.B.B.T.
            La Nr.3111/943, către Postul JandarmiBurdujeni – Suceava.            Avemonoare a vă înainta dovada de înmânarea medaliei „Cruciada ContraBolşevizmului” semnată de către Slt.rz. Neagu M.Aurel.
            p.GUVERNATOR,                     M.Rotaru                                                              P.DIRECTOR,                                                                         Cpt.Stavro C.
Cu 2 anexe
* * *
Documentul 151COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL ALTRANSNISTRIEISECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI SERVICIUL M.O.N.T. Nr. 3485. 19 Iunie 1943REGIMENTUL 32 dorobanţiPrinPREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRIC.B.B.T.            Avemonoare a vă ruga să binevoiţi a aproba demobilizarea Slt.rz. Minculescu Ion, dela acea unitate, întrucât prin ordinul M.St.M. Nr. 879613/943, a fost scutit demobilizare până la 31 Martie 1944.            Solicitămaceastă demobilizare întrucât susnumitul ocupă funcţiunea de ataşat de presă la Subdirecţiunea Propagandeidin acest Guvernământ unde este strict necesar pentru bunul mers al propagandeiromâneşti.
            p.GUVERNATOR,                                           P.DIRECTOR,                     M.Rotaru                                                 Cpt. Stavro C.F.706, inv.1, d.126(III), f.953* * *
Documentul 152COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL ALTRANSNISTRIEI Direcţia SănătăţiiRef. la: farmacistul evreu ŞoimulescuMirceaONORPREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRIC.B.B.T.BUCUREŞTI            Avem onoare a vă ruga să binevoiţi acomunica Marelui Stat Major următoarele:            DinOrd. M.St.M. Nr. 934248 din 2 Ianuarie 1943 şi cu adresa Cercului TeritorialNeamţ Nr. 41614 din 10 Ianuarie 1943, a fost repartizat acestei Direcţiuni, farmacistul evreuŞoimulescu Mircea, care a fost pus la dispoziţia noastră ca pedeapsă deneexecutare de ordin şi rea voinţă.            Vărugăm a ne comunica data încetării acestor ordine, deoarece nu ne-aţispecificat termenul pedepsei.
            GUVERNATOR,                                                       DIRECTOR,* * *Documentul153 GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIADIRECTORATUL AFACERILOR AD-TIVE Serviciul Ad-ţiei Generale Nr.1323 1943 Ianuarie 25
Priveşte:Înlocuirea inscripţiunilorDin instituţii şi bisericiCătrePrefctura pl.Tighina            Urmarela ordinul circular Nr.26691 A din 17 Septembrie 1942, prin care s-a dispusştergerea şi înlocuirea inscripţiunilor ruseşti, cu inscripţiunile româneşti,din localurile instituţiilor şi în special din biserici, avem onoare a văcomunica următoarele:            Labiserici, atât timp cât înlocuirea inscripţiunilor ruseşti cu inscripţiunileromâneşti nu schimbă cu nimic caracterul arhitectonic al bisericei, se vaproceda la traducerea şi înlocuirea inscripţiunilor ruseşti cu cele româneşti.            Inscripţiunilecu text rusesc ce vor exprima idei contra Statului român, vor fi radiate cutotul.            Inscripţiunileruseşti de pe icoane nu vor fi şterse pentru a nu strica aspectul icoanelor.            Seexceptează inscripţiunile cu text românesc, scrise cu caracter chirilic.            Acesteanu vor fi radiate.            Înce priveşte inscripţiunile slavone care datează din secolele XIV-XVIII, cucaracter documentar istoric-românesc, nu vor fi şterse, decât cu avizulcomisunei Monumentelor Istorice, care se va cere prin Guvernămînt.
            L.Ş.   DIRECTOR                               (semnătura)                                                              ŞefulServiciului                                                                 (semnătura) Comunicat:Prefecturilor,Preturilor,Primăriilor de reşedinţă.– VAURMA – Nota: Copiile documentelor originale se păstrează laautor. Veziaici LISTA DOCUMENTELOR.Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea surseiarticolului.)

Sursa
2011-06-09 18:00:00Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

06:25:28VINO SĂ STĂM SUB POM, SAU - FORMULA DE POLITEȚE —» Leo Butnaru
13:13:345G în avioane, Wi-Fi pe șosele – decizia Comisiei Europene deschide noi oportunități de inovare —» Elena Robu
12:12:29ACUM ORI NICIODATĂ. Cartoful fierbinte pe nume Unirea —» Nicolae Federiuc
11:25:30AZI ȘI DE-A PURURI! —» Leo Butnaru
07:06:26Фотографы —» Бессарабские хроники
06:44:20RELAȚIA CU UN BĂRBAT NARCIS —» Lifestyle
14:56:21Idealul unității naționale - 1 decembrie 1918: Expoziție virtuală tematică —» BiblioCity
12:14:58Rezultatele Evaluării externe periodice 2021-2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
06:23:51POEME, CĂRȚI PRIN ANI... —» Leo Butnaru
15:24:40Prima întâlnire cu un scriitor —» BiblioCity
11:21:17MIȘCĂRILE SUBIECTULUI —» Leo Butnaru
10:00:48Pâinea noastră cea de toate zilele —» Moldova Creștină
10:00:21Să îmi iubesc dușmanul | Editorial Radu Blendarencu —» Moldova Creștină
08:00:152 NUVELETE. MISTERIOASELE TRANSFORMĂRI DIN... EL, ÎN... EA... —» Leo Butnaru
06:01:15DUPĂ AUSCHWITZ POEZIA A FOST ȘI ESTE OBLIGATORIE —» Leo Butnaru
19:06:54Omonimele – cum le deosebim sensul? —» Moldova Creștină
18:47:23RomStoria: Noi nu suntem țigani! —» Curaj.TV | Media alternativă
17:10:59Au lăsat mașina în intersecție ca să-și ia de mîncare! —» Curaj.TV | Media alternativă
12:50:17Nu-și mai roade unghiile! Cum am rezolvat problema —» Sunt MAMĂ!
11:10:30Jurnaliștii comunitari au participat la Gala Jurnalistului Comunitar —» BPR Ungheni's Blog
08:01:35Сказочная палитра Бессарабии на полотнах Михаила Пейкова —» BiblioCity
06:43:44Să păzim poruncile lui Dumnezeu şi, cu dânsele, sufletele noastre! —» Portalul Tineretului Ortodox din Moldova
05:39:26Postul Nasterii Domnului —» Portalul Tineretului Ortodox din Moldova
09:09:21Activități Advent Calendar 2022. Ce vom face anul acesta —» Sunt MAMĂ!
07:04:35LINIA VIEȚII —» Leo Butnaru