Ce sunt “binecuvântările lui Avraam”?

Un grup de oameni (printre ei carismatici dar și alții), adepți ai teologiei prosperității, care nu știu să interpreteze Biblia decât “prin duhul” și neapărat fără nici un fel de pregătire, aduc un argument, pentru susținerea teologiei respective, care spune că trebuie să fim bogați pentru că Avraam a fost bogat.

Ideea lor este că noi suntem fiii lui Avraam și că Biblia promite că noi vom primi binecuvântările lui Avraam. Ei întreabă: Care sunt binecuvântările lui Avraam? Tot ei răspund: mântuirea prin har dar și bogățiile.

Ei presupun că sunt fideli Scripturilor când spun că binecuvântările lui Avraam sunt mântuirea și bogăția și ne compătimesc pe noi care am ales doar prima categorie de binecuvântări, adică mântuirea.

Nici un carismatic, care este calvinist, nu poate fi fidel acestei teorii. De ce?

Pentru că toți cei aleși să primească binecuvântarea lui Avraam (mântuirea prin har) o vor primi în proporție de 100 %. Mergând pe același fir ideatic rezultă că toți cei aleși să primească binecuvântarea lui Avraam (bogăția) ar trebuie să o primească în proporție de 100%.

Lucrul acesta contrazice realitatea. Nu toți creștinii sunt bogați.

Ce spune Scriptura că sunt binecuvântările lui Avraam (nu ce spun carismaticii)? Haideți să privim de aproape. Nu trebuie să fii teolog ca să înțelegi. Garantez:

Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: “Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine” [Galateni 3:8]

pentru ca binecuvâtarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit [Galateni 3:14]

Acum, făgăduințele au fost făcute “lui Avraam și seminței lui”. [...] Și dacă sunteți ai lui Hristos (sămânța), sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință [Galateni 3:16,29]

Și voi fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născute în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul tot așa se întâmplă și acum [Galateni 4:29]

Este clar din aceste pasaje (citiți tot capitolul 3 din Galateni) că binecuvântarea lui Avraam este neprihănirea și Duhul primit prin credință. Faceți ochii mari cât cepele dar nicăieri în textul acela nu se face subtil sau clar aluzie la prosperitate financiară.

În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă. [Romani 4:13]

De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor [Romani 4:16]

Nici în Romani nu veți găsi pic de teologie a prosperității și faptul că făgăduința lui Avraam ar însemna bogăție sau bunăstare materială.

Nu spun că toți creștinii ar trebui să fie săraci și nici că toți ar trebui să fim bogați. Spun doar că din textele prezentate nu se poate deduce DELOC că binecuvântarea/făgăduința lui Avraam înseamnă ceva material.

Poate nu văd eu bine. Să mă lumineze cineva.Sursa
2010-10-01 13:34:33Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

15:43:48Autobuz Euro 6 care scoate fum ca tractorul —» Curaj.TV | Media alternativă
14:00:00Sell Courses and Create Interactive Content on WordPress.com —» Ileana Pîrgaru
07:34:40ALEXANDRU COSMESCU - MENTOR AL TINERILOR SCRIITORI BASARABENI —» Andrei LANGA. Blogul personal
05:59:40Solidari cu puterea? —» Curaj.TV | Media alternativă
18:22:39Poliție fără centuri pe Șoseaua Panduri —» Curaj.TV | Media alternativă
18:06:14Making the Social Web a Better Place: ActivityPub for WordPress Joins the Automattic Family  —» Ileana Pîrgaru
09:36:34O CARTE ÎN PERCUȚII DE ECOU... —» Leo Butnaru
22:23:55O conversaţie cu ChatGPT despre ChatGPT —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
20:52:44Activiști atacați cu spray de un paznic, cu poliția de față —» Curaj.TV | Media alternativă
18:29:08Poliția, cu mașina pe trotuar, amendează pentru același lucru —» Curaj.TV | Media alternativă
18:24:31Protest al foștilor revoluționari în Piața Universității —» Curaj.TV | Media alternativă
09:40:59Valorificarea operei hasdeistice, digitizată din Colecția „Carte veche și rară” a Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu”: Expoziție aniversară (1) —» BiblioCity
09:40:32Valorificarea operei hasdeistice, digitizată din Colecția „Carte veche și rară” a Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu”: Expoziție aniversară (2) —» BiblioCity
06:22:05Raport analitic anual 2022 Bibliotecile Publice Teritoriale din Raionul Rîșcani —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
22:56:41Tânăr pensionar, caut sponsor! —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
14:33:29Fii ecologic! Reciclează corect! —» BiblioCity
19:47:36A Social Experience Anchored by Your Domain —» Ileana Pîrgaru
08:32:56Cel mai bun cașcaval din lume, la Purcari Wine Bar —» Fine Wine
08:14:11LECTURA – CEA MAI IMPORTANTĂ ȘI CAPTIVANTĂ PASIUNE A OMULUI. —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
07:24:07VALOAREA PROFESIEI DE BIBLIOTECAR —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
22:19:00Efectele telefonului mobil asupra copilului. —» Blog de Cultura
22:03:00Cum alegi un psiholog bun? —» Blog de Cultura
21:42:56Harald Jähner – Aftermath. Life in the fallout of the third reich —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
20:08:00Deținuți de la Soroca, reclamă abuzuri ale gardienilor —» Curaj.TV | Media alternativă
16:59:21Polițai fără centuri lîngă palatul Cotroceni —» Curaj.TV | Media alternativă