20040 cazuri COVID-19 în Moldova
6083 – cazuri active
13298 – cazuri vindecate
659 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 15 iulie 2020 ora 20:34


De ce doar PNL cere CEC si lui Pasat sa respecte legea?

De mai multa vreme nu intelegem pozitia partidelor noastre “neproruse”, care, de fapt, sint, mascat, propruse, deconspirindu-se prin atiutudinea fata de unele lucruri. Va mai amintiti unde au fost PLDM si AMN de 9 mai, 22 si 28 iunie, de 23-24 august. Iata si acum. Nu cred ca ele chiar neglijeaza in asemenea masura factorul Pasat, concubinat cu Biserica rusa a lui Vladimir, incit sa ajunga a se face ca nu vad o intreaga republica impinzita de aiatolahul politico-ortodox din cel de-al doilea stat romanesc. Nu este rascruce in R.Moldova, in care sa nu fie un bilbord cu liderul Partidului Umanist. Ni s-a spus, in raioane, ca bisericile de acolo sint chiar fortate sa plateasca “producerea” sau, poate, doar amplasarea afisajului cu Pasat. In acest timp, pentru perioada referendumului, PUM da raport financiar la CEC, precum ca nu a cheltuit nici un banut.

Iar CEC, CCCEC, Procuratura – nu se autosesezeaza. Nici sesizata de PNL, CEC nu a trimis dosarul organismelor competente, asa cum s-a grabit sa transmita “dosarul” PNL cu spotul electoral unionist. De ce oare? De ce doar PNL ii cere lui Pasat sa respecte legea?

Oare nu cumva unele partide, care se declara proeuropene, sint, de fapt, de sorginte ruseasca si asteapta sa vada cine trece – legal sau mai putin – din “bratvaua” ruseasca in Parlament, pentru ca, apoi, sa faca acel malai moldovenesc de centru-stinga, pe care si-il viseaza vrabioiul rusesc?

Nu mai comentam. Reproducem hotarirea Curtii Supreme de Justitie, care a clasat hotarirea Curtii de Apel, cea care a respins actiunea PNL. Decizia spune mai mult decit noi…

Asta, apropo si de conditiile “egale si legale”, de care ne tot convingea ministrul verde al justitiei, in care activeaza, de fapt, sub protectia aplicarii strimbe a legii in R.Moldova, partidele in Moldavia.

Vitalia Pavlicenco

Prima instanţă: Secrieru Ion                                                              dosarul nr.3r-2016/10

DECIZIE

13 septembrie 2010

mun. Chişinău

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul: Valentina Clevadî

Judecătorii: Tamara Chişcă-Doneva şi Eugenia Fistican

Cu participarea reprezentantului recurentului Partidul Naţional Liberal, prin procură – Druţa Filipp, reprezentantului intimatului Comisia Electorală Centrală, prin procură – Bîrsan Ludmila,

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Partidul Naţional Liberal, în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată depusă de Partidul Naţional Liberal împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient accesoriu Partidul Umanist din Moldova, cu privire la contestarea actului administrativ,

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 05 septembrie 2010, prin care acţiunea a fost respinsă,

constată:

La 04 septembrie 2010, reclamantul Partidul Naţional Liberal a depus cerere de chemare în judecată în instanţa de contencios administrativ împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient accesoriu Partidul Umanist din Moldova, prvind anularea hotărîrii nr. 3521 din 03 septembrie 2010.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat admiterea acţiunii, anularea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale, prin care a fost respinsă ca neîntemeiată contestaţia reprezentantului Partidului Naţional Liberal nr. RRC-9/6 din 02 septembrie 2010.

Curtea de Apel Chişinău, prin hotărîrea din 05 septembrie 2010, a respins acţiunea reclamantului ca fiind nefondată.

Partidul Naţional Liberal a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului cu emiterea unei noi hotărîri, prin care să fie anulată hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3521 din 03 septembrie 2010 şi admisă contestaţia.

In motivarea recursului recurentul a indicat că, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale pe marginea contestaţiei nr. RRC-9/6 din 02 septembrie 2010 este ilegală, însă prima instanţă a respins acţiunea Partidului Naţional Liberal, fără a cerceta fondul cauzei, mai mult decît atît – hotărîrea judecătorească este nemotivată.

In cadrul instanţei de recurs reprezentantul recurentului în baza procurii, Druţa Filipp, a susţinut cererea de recurs în baza temeiurilor invocate în ea, solicitînd admiterea recursului, deoarece intervenientul accesoriu, Partidul Umanist din Moldova, a admis o încălcare a legislaţiei electorale ce se manifestă prin faptul, că nu a declarat nici veniturile, nici cheltuielile în campania electorală, în timp ce a prezentat rapoarte către CEC în care a menţionat că nu a efectuat acţiuni, care ar implica cheltuieli financiare.

Reprezentantul intimatului în baza procurii, Bîrsan Ludmila, nu a recunoscut aţiunea, a solicitat respingerea recursului cu menţinerea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău.

Audiind explicaţiile părţilor, studiind temeiurile de recurs prin prisma materialelor cauzei şi a legislaţiei în vigoare, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia de a admite recursul şi de a casa integral hotărîrea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă.

In conformitate cu art. 417 al. (1) lit. d) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral hotărîrea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă în cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs.

După cum urmează din actele cauzei, prima instanţă corect a dispus atragerea Partidului Umanist din Moldova în calitate de intervenient accesoriu, însă în dosar lipsesc oarecare date despre citarea legală a intervenientului în şedinţa de judecată.

In asemenea circumstanţe, Colegiul judiciar al Curţii Supreme de Justiţie, consideră că au rămas neelucidate anumite circumstanţe ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Astfel, în cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat cu certitudine, că după înregistrarea Partidului Umanist din Moldova în calitate de participant la Referendumul constituţional din 05 septembrie 2010, pe teritoriul ţării au fost plasate o reţea de panouri publicitare cu conţinutul: „ÎNCREDERE NEAMULUI DE BUNĂ CREDINŢĂ – Valeriu Pasat” şi fotografia dlui V.Pasat.

Prin urmare, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil pentru toţi participanţii la proces, instanţa de judecată urma să stabilească în ce context a fost instalat acest panou publicitar, din ce surse financiare şi care a fost scopul instalării lui.

Pornind de la aceasta şi ţinînd cont de faptul că necitarea în şedinţa de judecată a unui participant la proces constituie o încălcare esenţială a normei procesuale, ceea ce în speţă a determinat adoptarea unei hotărîri, prin care au rămas neverificate argumentele Partidului Naţional Liberal din Moldova privind încălcarea de către intervenientul accesoriu, Partidul Umanist din Moldova, a legislaţiei electorale, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide necesitatea admiterii recursului cu casarea hotărîrii şi remiterea cauzei la rejudecare în primă instanţă. Ori, această eroare nu poate fi îlăturată în instanţa de recurs.

Rejudecînd cauza, prima instanţă urmează să ţină cont de cele menţionate mai sus, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării prezenţei la proces atît a părţilor, cît şi a intervenientului accesoriu, să administreze şi să aprecieze probele în strictă conformitate cu norma procesuală, pentru ca în aşa mod să fie adoptată o hotărîre legală şi întemeiată cu respectarea dreptului la un proces echitabil pentru toţi participanţii la proces.

In conformitate cu art. 418, art. 417 lit. d) CPC, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,

decide

Se admite recursul declarat de către Partidul Naţional Liberal.

Se casează integral hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 05 septembrie 2010 în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată a Partidului Naţional Liberal împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient accesoriu Partidul Umanist din Moldova, cu privire la contestarea actului administrativ, cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, în alt complet de judecători.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei, Judecător       /semnătura/                         Valentina Clevadî

Judecători

/semnătura/

Tamara Chişcă-Doneva

Eugenia Fistican

Share/Bookmark


Sursa
2010-09-25 18:10:04Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

11:07:45COVID-19: Condiții de călătorie în Ungaria. Informații complete —» Elena Robu
09:30:54Am obosit să lupt pentru dreptate —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
08:20:50Range Rover 4.4D. чиптюнинг 334 ЛС > 382 ЛС —» Сажевые фильтры (DPF/ FAP). Чип тюнинг. Теория, практика.
22:02:03Aventurile lui Geană cu coșciugari de la Brașov —» Curaj.TV | Media alternativă
21:22:14Мой (не)игрушечный город... —» XStrafer's WebPlace : unconformable point of view.
18:26:35Potopul vesel —» Sergiu Mocanu
18:13:55MAIA SAU ANDREI, CARE PE CARE? Când doi se bat, câștigă Dodon —» Nicolae Federiuc
17:02:34Poliția mă legitimează abuziv, ca intimidare —» Curaj.TV | Media alternativă
15:20:48Metamorfoze şi inovaţii în cult (studiu PDF) —» Liturgică şi Misiologie Ortodoxă
10:58:09Vegan Banana Bread în varianta vegetală și fără zahăr —» Planeta Mami
10:12:43Care este Rata Procentuală Anuală, si ce inseamna asta? —» Blog - Monily.md
09:57:50Poliția caută infractori în transportul public —» Curaj.TV | Media alternativă
05:51:56La Ocnița polițiștii ascultă de „Vasili Stepanîci” și nu de ministru și reguli! —» un alt blog
05:29:24SCRIITORII ȘI CORONA... —» Leo Butnaru
05:05:57Poeme de Velimir HLEBNIKOV. Traducere și lectură de Leo BUTNARU —» Leo Butnaru
05:02:08Sete* —» Andrei LANGA. Blogul personal
04:40:13A câștigat Duda —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
21:18:50Sing Street —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
20:55:33Agresat la Mărăcineni, lîngă primărie —» Curaj.TV | Media alternativă
20:44:33Agresat la Mărăcineni, lîngă primărie —» Curaj.TV | Media alternativă
20:18:18La capătul puterilor. Reportaj dintr-un spital COVID 19 —» Curaj.TV | Media alternativă
16:19:51Acum poți deschide un depozit bancar prin aplicație mobilă —» edufin.md
15:12:47Înscrieri la noua ediție a Trainingului Maraton online „Calea ta spre o relație armonioasă cu partenerul” —» Sanda Diviricean – "Fii-Nu încerca să devii." – Osho
13:42:46Încă o țară interzice moldovenilor intrarea pe teritoriul său. Excepție fac cei care sunt în tranzit —» Elena Robu
10:33:08Cum vom începe noul an de studii-2020 -2021 —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi