De ce doar PNL cere CEC si lui Pasat sa respecte legea?

De mai multa vreme nu intelegem pozitia partidelor noastre “neproruse”, care, de fapt, sint, mascat, propruse, deconspirindu-se prin atiutudinea fata de unele lucruri. Va mai amintiti unde au fost PLDM si AMN de 9 mai, 22 si 28 iunie, de 23-24 august. Iata si acum. Nu cred ca ele chiar neglijeaza in asemenea masura factorul Pasat, concubinat cu Biserica rusa a lui Vladimir, incit sa ajunga a se face ca nu vad o intreaga republica impinzita de aiatolahul politico-ortodox din cel de-al doilea stat romanesc. Nu este rascruce in R.Moldova, in care sa nu fie un bilbord cu liderul Partidului Umanist. Ni s-a spus, in raioane, ca bisericile de acolo sint chiar fortate sa plateasca “producerea” sau, poate, doar amplasarea afisajului cu Pasat. In acest timp, pentru perioada referendumului, PUM da raport financiar la CEC, precum ca nu a cheltuit nici un banut.

Iar CEC, CCCEC, Procuratura – nu se autosesezeaza. Nici sesizata de PNL, CEC nu a trimis dosarul organismelor competente, asa cum s-a grabit sa transmita “dosarul” PNL cu spotul electoral unionist. De ce oare? De ce doar PNL ii cere lui Pasat sa respecte legea?

Oare nu cumva unele partide, care se declara proeuropene, sint, de fapt, de sorginte ruseasca si asteapta sa vada cine trece – legal sau mai putin – din “bratvaua” ruseasca in Parlament, pentru ca, apoi, sa faca acel malai moldovenesc de centru-stinga, pe care si-il viseaza vrabioiul rusesc?

Nu mai comentam. Reproducem hotarirea Curtii Supreme de Justitie, care a clasat hotarirea Curtii de Apel, cea care a respins actiunea PNL. Decizia spune mai mult decit noi…

Asta, apropo si de conditiile “egale si legale”, de care ne tot convingea ministrul verde al justitiei, in care activeaza, de fapt, sub protectia aplicarii strimbe a legii in R.Moldova, partidele in Moldavia.

Vitalia Pavlicenco

Prima instanţă: Secrieru Ion                                                              dosarul nr.3r-2016/10

DECIZIE

13 septembrie 2010

mun. Chişinău

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul: Valentina Clevadî

Judecătorii: Tamara Chişcă-Doneva şi Eugenia Fistican

Cu participarea reprezentantului recurentului Partidul Naţional Liberal, prin procură – Druţa Filipp, reprezentantului intimatului Comisia Electorală Centrală, prin procură – Bîrsan Ludmila,

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Partidul Naţional Liberal, în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată depusă de Partidul Naţional Liberal împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient accesoriu Partidul Umanist din Moldova, cu privire la contestarea actului administrativ,

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 05 septembrie 2010, prin care acţiunea a fost respinsă,

constată:

La 04 septembrie 2010, reclamantul Partidul Naţional Liberal a depus cerere de chemare în judecată în instanţa de contencios administrativ împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient accesoriu Partidul Umanist din Moldova, prvind anularea hotărîrii nr. 3521 din 03 septembrie 2010.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat admiterea acţiunii, anularea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale, prin care a fost respinsă ca neîntemeiată contestaţia reprezentantului Partidului Naţional Liberal nr. RRC-9/6 din 02 septembrie 2010.

Curtea de Apel Chişinău, prin hotărîrea din 05 septembrie 2010, a respins acţiunea reclamantului ca fiind nefondată.

Partidul Naţional Liberal a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului cu emiterea unei noi hotărîri, prin care să fie anulată hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3521 din 03 septembrie 2010 şi admisă contestaţia.

In motivarea recursului recurentul a indicat că, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale pe marginea contestaţiei nr. RRC-9/6 din 02 septembrie 2010 este ilegală, însă prima instanţă a respins acţiunea Partidului Naţional Liberal, fără a cerceta fondul cauzei, mai mult decît atît – hotărîrea judecătorească este nemotivată.

In cadrul instanţei de recurs reprezentantul recurentului în baza procurii, Druţa Filipp, a susţinut cererea de recurs în baza temeiurilor invocate în ea, solicitînd admiterea recursului, deoarece intervenientul accesoriu, Partidul Umanist din Moldova, a admis o încălcare a legislaţiei electorale ce se manifestă prin faptul, că nu a declarat nici veniturile, nici cheltuielile în campania electorală, în timp ce a prezentat rapoarte către CEC în care a menţionat că nu a efectuat acţiuni, care ar implica cheltuieli financiare.

Reprezentantul intimatului în baza procurii, Bîrsan Ludmila, nu a recunoscut aţiunea, a solicitat respingerea recursului cu menţinerea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău.

Audiind explicaţiile părţilor, studiind temeiurile de recurs prin prisma materialelor cauzei şi a legislaţiei în vigoare, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia de a admite recursul şi de a casa integral hotărîrea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă.

In conformitate cu art. 417 al. (1) lit. d) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral hotărîrea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă în cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs.

După cum urmează din actele cauzei, prima instanţă corect a dispus atragerea Partidului Umanist din Moldova în calitate de intervenient accesoriu, însă în dosar lipsesc oarecare date despre citarea legală a intervenientului în şedinţa de judecată.

In asemenea circumstanţe, Colegiul judiciar al Curţii Supreme de Justiţie, consideră că au rămas neelucidate anumite circumstanţe ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Astfel, în cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat cu certitudine, că după înregistrarea Partidului Umanist din Moldova în calitate de participant la Referendumul constituţional din 05 septembrie 2010, pe teritoriul ţării au fost plasate o reţea de panouri publicitare cu conţinutul: „ÎNCREDERE NEAMULUI DE BUNĂ CREDINŢĂ – Valeriu Pasat” şi fotografia dlui V.Pasat.

Prin urmare, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil pentru toţi participanţii la proces, instanţa de judecată urma să stabilească în ce context a fost instalat acest panou publicitar, din ce surse financiare şi care a fost scopul instalării lui.

Pornind de la aceasta şi ţinînd cont de faptul că necitarea în şedinţa de judecată a unui participant la proces constituie o încălcare esenţială a normei procesuale, ceea ce în speţă a determinat adoptarea unei hotărîri, prin care au rămas neverificate argumentele Partidului Naţional Liberal din Moldova privind încălcarea de către intervenientul accesoriu, Partidul Umanist din Moldova, a legislaţiei electorale, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide necesitatea admiterii recursului cu casarea hotărîrii şi remiterea cauzei la rejudecare în primă instanţă. Ori, această eroare nu poate fi îlăturată în instanţa de recurs.

Rejudecînd cauza, prima instanţă urmează să ţină cont de cele menţionate mai sus, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării prezenţei la proces atît a părţilor, cît şi a intervenientului accesoriu, să administreze şi să aprecieze probele în strictă conformitate cu norma procesuală, pentru ca în aşa mod să fie adoptată o hotărîre legală şi întemeiată cu respectarea dreptului la un proces echitabil pentru toţi participanţii la proces.

In conformitate cu art. 418, art. 417 lit. d) CPC, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,

decide

Se admite recursul declarat de către Partidul Naţional Liberal.

Se casează integral hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 05 septembrie 2010 în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată a Partidului Naţional Liberal împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient accesoriu Partidul Umanist din Moldova, cu privire la contestarea actului administrativ, cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, în alt complet de judecători.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei, Judecător       /semnătura/                         Valentina Clevadî

Judecători

/semnătura/

Tamara Chişcă-Doneva

Eugenia Fistican

Share/Bookmark


Sursa
2010-09-25 18:10:04Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

09:41:14Independentul Mihai Polițeanu este noul primar ales al Municipiului Ploiești —» Curaj.TV | Media alternativă
14:58:33O vacanță de vis pentru copii —» BiblioCity
14:24:13Verile pline de cunoaștere în Universul STREAM la Bibliotecă —» BiblioCity
10:22:10Protest la Parlament pentru cetățenie fără birocrație —» Curaj.TV | Media alternativă
18:18:10DIALOG DESPRE AVANGARDĂ —» Leo Butnaru
10:39:06The Red Can Diet Culture Popular in Korea —» Curat Murdar, Coane Fanica
10:53:32Luni, W17 – Coolplay —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
20:34:25Nu o sugestie, doar o mirare —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
16:55:00AI powered human greed (2) —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
14:08:02Întâlnirea cititorilor cu scriitorul Grigore Chiper —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
10:49:56Întâlnire cu scriitoarea Maria Pilchin —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
09:36:59STELE DE MARE —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:23:25Este sau nu Dodon trădător de țară? Asta și alte câteva întrebări de precizare. Retorice, desigur —» Nicolae Federiuc
05:44:47SCRISORI DE MAI - ECOURI BISTRIȚENE —» Leo Butnaru
19:38:32fetele —» turn up the silence
08:42:42,,Comunitatea mea în obiectiv european” - Totalurile concurs de postere —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
17:14:02Vine schimbarea. Din lac în puţ. —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
15:28:30Românii din Republica Moldova nu sunt „diasporă”, ci parte aproape integrantă a României. Votul de ieri a arătat asta —» Nicolae Federiuc
14:09:32Opera este cununa tuturor muzelor… —» CHIŞINĂU MUZICAL | Blogul Bibliotecii de Arte "Tudor Arghezi"
10:43:53Zilele Arghezi —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
02:38:55".....she'll be on drugs, I'll be drunk, it'll be just like old times..." —» turn up the silence
18:03:00Află singur gradul de evoluție spirituală cu care te-ai încarnat —» codul omega
17:31:53AI powered human greed (1) —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
17:43:002026 – război civil, revoluție sau război mondial? —» codul omega
16:30:17UN ALTFEL DE RĂZBOI —» Andrei LANGA. Blogul personal