BC “Moldindconbank” S.A emite cambii

 În perioada 30 iunie 2012 - 30 iunie 2013, BC “Moldindconbank” S.A. doreşte sa emită cambii în valoare de 200 mln lei. Valoarea nominala a cambiilor vor fi - 10 000, 100 000, 500 000, 1 000 000 lei cu scadenţă - 91, 182, 364 zile.
 Info: 
Cambia BC “Moldindconbank” S.A. – este o valoare mobiliară emisă de bancă, conţinînd obligaţia băncii de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei, persoanei indicate în cambie, ori aceluia pe care ea îl va indica, după o perioadă stabilită sau la cerere. Obiect al cambiei pot fi numai banii. Cambiile BC “Moldindconbank” SA pot fi procurate atît de persoanele fizice, cît şi de cele juridice. Cambiile BC “Moldindconbank” SA sunt acceptate spre plată în toate filialele băncii. De exemplu, cambia procurată într-o filială “Moldindconbank” din Chişinău, poate fi prezentată spre plată în orice filială a băncii. Cambiile BC “Moldindconbank” SA sunt perfectate pe suport hîrtie, cu un grad înalt de protecţie contra falsificării.
Cambia “Moldindconbank” SA poate avea următoarele funcţii:
 • Mijloc de acumulare, care asigură un venit stabil, achitat de Bancă la scadenţă. În cazul cînd deţinătorul cambiei are nevoie urgent de bani, procentul plătit pe cambie nu se anulează.
 • Mijloc universal de plată, care permite efectuarea decontărilor cu partenerii. Deţinătorul cambiei poate efectua decontări utilizînd cambia, procentul plătit de bancă fiind în permanentă creştere. Pe lîngă aceasta, deţinătorul poate să-şi permită să procure marfa sau să achite un serviciu, la un preţ ce depăşeşte suma achitată la procurarea cambiei, adică beneficiind de suma dobînzii calculate.(De exemplu, procurînd cambia cu 10 000 de lei, pe parcursul a trei luni de circulaţie, beneficiarul poate cheltui o sumă mai mare – să zicem 10 300, ţinîndu-se cont de rata dobînzii sau discont)
 • Un mijloc eficient în rezolvarea problemelor legate de achitarea restanţelor, fără a folosi banii în numerar. Dacă Dvs. nu dispuneţi de mijloace băneşti în circulaţie, pe de o parte, şi aveţi datorii faţă de partenerii de afaceri, pe de altă parte, puteţi rezolva această problemă în termeni restrînşi, prin intermediul cambiei emise de BC “Moldindconbank” SA.
 • Mijloc sigur de garantare pentru obţinerea creditelor şi garanţiilor. Cambia poate servi drept gaj şi folosinţă în contractele comerciale, avînd un grad real de siguranţă, lichiditate şi pret în creştere.
“Moldindconbank” SA emite cambii cu dobîndă şi cambii cu discont, în lei moldoveneşti şi care sunt valabile numai pe teritoriul Republicii Moldova.
Cambia cu dobîndă este comercializată la preţul nominal, la scadenţă adăugîndu-se suma dobînzii indicată în cambie, la preţul nominal.
Cambia cu discont se emite la valoarea de procurare şi se achită la scadenţă la valoarea nominală; se comercializează la preţul nominal minus suma discontului, care se calculează în funcţie de perioada de circulaţie a cambiei. Venitul se formează din diferenţa dintre preţul nominal şi preţul procurării cambiei.
Venitul obţinut de pe cambii este determinat de către perioada de circulaţie şi preţul nominal al cambiei, în conformitate cu ratele procentuale la momentul încheierii contractului de cumpărare a cambiilor.
Cambia se vinde în baza cererii depuse de către client şi a contractului de cumpărare a cambiei.
Primirea cambiei se efectuează în baza actului de primire-predare a cambiei. Cambia este răscumpărată de către filialele BC “Moldindconbank” SA în timp de 3 zile bancare, prin trasnferarea banilor în cont sau în numerar. La primirea banilor de pe cambie sunt necesare următoarele documente:
 • cambia
 • buletinul de identitate
 • cererea
 • procura
La prezentarea cambiei la scadenţă, dobînda este achitată:
 • cambia cu dobîndă – se calculează la suma cambiei;
 • cambia cu discont – diferenţa dintre preţul nominal al cambiei şi preţul de vînzare.
Cambiile Moldindconbank pot fi folosite în activitatea creditară a băncilor:
 • Banca acceptă cambiile ca garanţie pentru creditele acordate;
 • Persoana juridică poate să primească un credit pentru procurarea cambiilor BC “Moldindconbank” SA, preţul nominal al cărora este egal cu suma creditului. Creditul este acordat cu o rată a dobînzii mai mică, decît cea pentru ceditele tradiţionale
Cambia procurată de la BC “Moldindconbank” SA poate fi girată altei persoane prin intermediul indosamentului 
Cambiile BC “Moldindconbank” SA au următoarele avantaje:
 1. Cambia permite deţinătorului să rezolve în cel mai scurt timp problemele legate de achitarea restanţelor şi efectuarea decontărilor cu partenerii de afaceri.
 2. Cambia este un instrument universal de plată, care permite achitarea rapidă a mărfurilor şi serviciilor (economisind timpul pentru efectuarea tranferurilor bancare).
 3. Exclude posibilitatea folosirii neadecvate a mijloacelor băneşti pentru achitarea datoriei de debitor şi efectuarea decontărilor curente.
 4. Este mai avantajoasă decît depozitele bancare.
 5. Oferă posibilitatea primirii banilor înainte de termen.
 6. Asigură integritatea mijloacelor băneşti.
 7. Este protejată contra falsificării.
 8. Oferă posibilitatea de a transmite cambia altei persoane prin indosament. 
Sursa: http://www.moldindconbank.md

Sursa
2012-07-05 22:00:00Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

21:52:32Expoziție de Mark Verlan la București —» Curaj.TV | Media alternativă
20:07:59Protest la aniversarea începutului invaziei ruse în Ucraina —» Curaj.TV | Media alternativă
20:01:16Despre Macarena feministă și impactul ei —» Curaj.TV | Media alternativă
01:04:15Poemul total versus Cartea de poezie —» Andrei LANGA. Blogul personal
19:31:49CIREȘE AMARE... —» Andrei LANGA. Blogul personal
22:42:35NOEMĂ —» Andrei LANGA. Blogul personal
15:44:19Stai si aștepți... —» Andrei LANGA. Blogul personal
18:03:42Hot Off the Press: New WordPress.com Themes for February 2024 —» costica
11:08:19Ministrul Culturii – în vizită la biblioteca din Negurenii Vechi —» BPR Ungheni's Blog
22:49:30IMN FURNICARULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
20:42:46Protest la ambasada rusă după omorîrea lui Navalny în închisoare —» Curaj.TV | Media alternativă
20:18:51Se spală podul Eroilor cu detergent dubios —» Curaj.TV | Media alternativă
20:15:29Vînătorul de bătrîni, investigație Recorder —» Curaj.TV | Media alternativă
19:01:19Muncitorii poluează chiar la poliția de sector —» Curaj.TV | Media alternativă
14:16:35IARNĂ —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:09:59DIN POEZIA FRANCEZĂ A SEC. XX —» Leo Butnaru
05:24:313 Motive Pentru Care Să Nu Te Muți în America —» DOINITSA BLOG
21:45:31APUS —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:41:34POEM PERICULOS —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:40:47Ce mult ai lipsit... —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:09:02OCHI —» Andrei LANGA. Blogul personal
19:18:05168 de ani de la dezrobirea romilor din Țara Românească —» Curaj.TV | Media alternativă
17:36:34Small Changes, Big Impact: A Look at What’s New In the WordPress Editor  —» Ştefan Grigoriţa
10:58:51Bârna din ochiul șarlatanului. Sau despre cum și-au luat moldovenii un pumn în figură și au început să vadă mai bine —» Nicolae Federiuc
09:46:01Idei cu scîntei în Agora despre Romi, Români și Cioran —» Curaj.TV | Media alternativă