Rezoluția simpozionului internațional Românii din afara granițelor. Europa de lângă noi.


În perioada 20-22 noiembrie 2009, ASTRA Iași, Despărțământul ”Mihail Kogălniceanu” a organizat Simpozionul Internațional Românii din afara granițelor. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia Hurmuzachi – emblemă a istoriei naționale. Liga Studenților Basarabeni din România a avut 2 reprezentanți în cadrul sesiunii de comunicări. Petru Ciolpan, președinte al GIRB Suceava, a avut o alocuțiune întitulată Șansa Europeană a Republicii Moldova, iar eu, Tudor Cojocaru, președinte al LSB București, am prezentat rezultatele cercetării mele privind percepția studenților basarabeni din România asupra propriei lor identități naționale.

Redau în continuare rezoluția evenimentului, precum și programul conform căruia s-a desfășurat acesta.

Rezoluția

În perioada 20-22 noiembrie 2009 s-a desfăşurat, la Iaşi, Simpozionul internaţional Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi. Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia Hurmuzachi – emblemă a istoriei naţionale, eveniment organizat de Despărţământul Astra „Mihail Kogălniceanu” Iaşi în colaborare cu Muzeul Literaturii Române Iaşi. La lucrări au participat reprezentanţi ai unor comunităţi româneşti din imediata vecinătate a statului român, istorici şi filologi din România, Republica Moldova, Ucraina şi Serbia, precum şi lideri ai unor organizaţii ale studenţilor basarabeni în România. În urma discuţiilor referitoare la comunicările prezentate în Atelierele Simpozionului (Atelier editorial, Atelier Vest, Atelier Bucovina, Atelier Basarabia, Atelier Sud şi Atelier Hurmuzachi), precum şi a dezbaterilor şi a propunerilor din cadrul Mesei rotunde (intitulată Drepturile omului / minorităţii româneşti în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia),

A fost adoptată următoarea rezoluţie:

1. Analizând situaţia existentă în momentul actual, participanţii la eveniment au constatat că, în comparaţie cu anii anteriori, s-au produs schimbări de impact în privinţa realităţilor din Republica Moldova, stat care şi-a formulat clar, în ultima perioadă, opţiunile de reintegrare în patrimoniul cultural-istoric european. De aceea, adresăm un apel către organismele diriguitoare ale statului român – Preşedinţie, Parlament, Guvern –, precum şi către mass-media şi către societatea civilă pentru continuarea sprijinirii aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova. Apreciem, astfel, implicarea nemijlocită a statului român în continuarea susţinerii tinerilor români originari atât din Basarabia, nordul Bucovinei şi Transnistria, cât şi din Timocul sârbesc şi cel bulgăresc, Voivodina, Albania, Macedonia, aflaţi la studii în România.

2. Din dezbaterile şi discuţiile ce au avut loc în cadrul Simpozionului, s-a desprins necesitatea implicării mult mai eficiente a organismelor specializate ale statului român în cunoaşterea şi soluţionarea unor probleme specifice românilor din vecinătatea imediată. Ţinem să (re)aducem, astfel, în atenţia factorilor decizionali ai statului român, necesitatea coagulării şi promovării unei politici de sistem referitoare la elementul etnic românesc din jurul României, care să fie aplicată în mod consecvent, indiferent de mutaţiile politice survenite în România. Având în vedere acest aspect, solicităm, în urma semnalelor îngrijorătoare primite inclusiv din partea unor participanţi, modificarea atitudinii organismelor diplomatice româneşti din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia faţă de cetăţenii români şi faţă de etnicii români trăitori în aceste state, pentru ca aceştia să nu mai fie priviţi şi trataţi, în diverse situaţii, ca „români de mâna a doua”.

3. Constatând situaţia îngrijorătoare provocată de nerespectarea drepturilor fireşti ale elementului etnic românesc din unele state vecine, facem apel către conducerea statului român în ideea de a interveni pentru respectarea acordurilor şi a angajamentelor pe care Ucraina şi Serbia şi le-au asumat în legătură cu drepturile minorităţilor naţionale. Solicităm, de asemenea, intervenţia şi implicarea autorităţilor, precum şi a mediilor ştiinţifice naţionale şi europene, în sprijinirea istroromânilor ameninţaţi cu dispariţia etnică şi cu anihilarea completă şi definitivă a dialectului lor. Totodată, dorim să evidenţiem necesitatea aplicării unei politici coerente şi corecte faţă de blocul etnic românesc din Transnistria, nevoit să suporte presiuni deosebite în contextul specific regiunii, ceea ce va duce, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, la dispariţia sa.

4. Adresăm un apel către mass-media din România în ideea reflectării corecte şi permanente a situaţiei românilor de lângă noi, nu doar a unor momente precum cel din 7 aprilie 2009.

5. Pornind de la ideea generoasă a valorificării potenţialului cultural, economic şi ştiinţific al elementului românesc din jurul României, subliniem necesitatea implicării forurilor diriguitoare şi a reprezentanţilor vieţii ştiinţifice din România în elaborarea şi coordonarea unor programe şi proiecte care să contribuie la propăşirea şi ridicarea culturală, spirituală şi educaţională a acestuia. Prezenta Rezoluţie va fi dată publicităţii în România, Republica Moldova,

Ucraina, Serbia, Bulgaria şi Ungaria.

 

Iaşi, 22 noiembrie 2009

 

 

Vineri, 20 noiembrie 2009

Orele 1400-2200 – Primirea invitaţilor. Vizitarea Expoziţiei „Acasă la

noi” a laureaţilor Concursului internaţional de arte plastice „N. N.

Tonitza”, realizată cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

(prezintă Prof. Mihai Zaiţ şi scriitorul Valentin Talpalaru). Cina.

Sâmbătă, 21 noiembrie 2009

DESCHIDEREA OFICIALĂ A SIMPOZIONULUI

CUVINTE DE DESCHIDERE ŞI SALUTURI (orele 900-1000)

Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Prorector al Universităţii

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Victor Grecu, Vicepreşedinte Astra

Conf. univ. dr. Sergiu Musteaţă, Preşedinte al Asociaţiei

Istoricilor din Republica Moldova

Dr. Dan Jumară, Director al Muzeului Literaturii Române Iaşi

Prof. Areta Moşu, Preşedinte al Despărţământului Astra „Mihail

Kogălniceanu” Iaşi, Vicepreşedinte Astra

COMUNICĂRI ÎN PLEN (orele 1000-1100)

Victor Grecu (Sibiu), Identitate, integrare, globalizare în

ideologia românească până la Marea Unire

Ion Agrigoroaiei (Iaşi), Bucovina sub semnul Marii Uniri

Gheorghe Jernovei (Cernăuţi), Românii din regiunea Cernăuţi

(Ucraina): probleme actuale de conservare a identităţii naţionale

Sergiu Musteaţă (Chişinău), Adevărul despre manualele de

istorie integrată din republica Moldova ascuns de comunişti

ATELIER EDITORIAL (orele 1100-1130)

Lansări de publicaţii

▪ Ionuţ Nistor, „Problema aromână” în raporturile României cu

statele balcanice 1903-1913, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru

Ioan Cuza”, 2009;

▪ Iulian Sînzianu, „Poporul moldovenesc” şi „limba moldovenească”.

De la anexarea ţaristă la aniversarea a „650 de ani de la

întemeierea Ţării Moldovei”, Iaşi, Editura Pim, 2009;

▪ „Revista română”, anul XV, nr. 4 (58), noiembrie 2009 – redactorşef

Liviu Papuc;

▪ „Chronos. Revistă de istorie”, anul VII, nr. 1-2 (12-13) – redactor-şef

Iulian Pruteanu-Isăcescu (prezintă Anton Despinescu);

▪ „Constelaţii ieşene”, anul IV, nr. 2-3 (14-15), iunie-octombrie 2009 –

redactor-şef Mircea-Cristian Ghenghea.

ATELIER VEST (orele 1130-1230)

Nicolae Ciobanu (Chişinău), Lupta clerului şi a credincioşilor din

Transilvania pentru apărarea Ortodoxiei în secolul al XVIII-lea

Viorel Hodiş (Cluj-Napoca), „Europeanul” de lângă noi

Mihaela Teodor (Iaşi), Contribuţii la studiul Asociaţiunii Astra.

Momente din activitatea publicistică din perioada 1944-1947, în noi

documente de arhivă

Dorel Man (Cluj-Napoca), Acad. Alexandru Lapedatu (1876-1950)

şi Biserica

Ilarion Ţiu (Bucureşti), Exilul legionar după al doilea război

mondial. Studiu de caz: Iosif Constantin Drăgan

Dezbateri, discuţii (orele 1230-1330)

Masa de prânz (orele 1330-1500)

ATELIER BUCOVINA (orele 150o-1640)

Elena Bedreag (Iaşi), Grămeştii din nordul Moldovei şi

stăpânirile lor

Lucian-Valeriu Lefter (Iaşi), Satele boierilor Micleşti de la

ţinutul Hotinului

Mihai-Bogdan Atanasiu (Iaşi), Câteva sate Cantacuzineşti din

Bucovina

Ciprian-Ion Stoian (Iaşi), Prezenţe bucovinene în boierimea

Moldovei – prima jumătate a secolului al XIX-lea

Ciprian Teodorescu (Iaşi), Elemente ale unei structuri identitare

în opera folcloristului Florea Marian

Daniel-Valeriu Boboc (Iaşi), Alegerile parlamentare din

Bucovina din perioada 1919-1928

Dana-Ramona Vatamaniuc (Bucureşti), Presa minorităţilor din

Bucovina interbelică

Vasile Bîcu (Herţa), Grupul editorial „Cuvântul” – primele titluri

de carte în limba română apărute în Ţinutul Herţei în perioada

postbelică

Nicoleta Vasilcovschi (Iaşi), Interculturalitate şi diversitate în

Cernăuţi

ATELIER BASARABIA (orele 1640-1740)

Bogdan Andriescu (Sibiu), Vizita canonică a Mitropolitului

Nicolae Bălan în Basarabia (1941). Reflectarea acesteia în presa

românească

Petru Ciolpan (Suceava), Şansa europeană a Republicii Moldova

Tudor Cojocaru (Bucureşti), Comunitatea studenţilor basarabeni

din România. Abordare critică

Octavian Ţîcu (Chişinău), Identitatea românească din Republica

Moldova între „primordialism” şi „constructivism”; reflecţii asupra

perioadelor sovietice şi post-sovietice


Viorica Ţîcu (Chişinău), Regiunea nistreană în politica Federaţiei

Ruse

Octavian Zelinski (Anenii Noi), Perspectivele proiectelor de

cooperare transfrontalieră Republica Moldova – România

Stelian Dumistrăcel (Iaşi), titlu rezervat

MASĂ ROTUNDĂ – Drepturile omului / minorităţii

româneşti în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria,

Serbia (orele 1740-1930)

Invitaţi: Tudor COJOCARU, Daniel BRUNESCU, Petru CIOLPAN,

Dumitru SORBALĂ, Ion MUŞET, Sergiu MUSTEAŢĂ, Nicolae

CIOBANU, Ramona POTOROACĂ, Ivo Filippov GHEORGHIEV,

Zvonko TRAILOVIČ, Vasile BÎCU, Gheorghe JERNOVEI, Victor

GRECU, Areta MOŞU, Mircea-Cristian GHENGHEA

MOMENT ARTISTIC (orele 1930-2000) – Grupul „Trio” de la

Colegiul Naţional de Artă „O. Băncilă” Iaşi (flaut: Maria Vizitiu /

violoncel: Lorena Mandache / pian: Iuliana Hâncu / coordonator:

Prof. dr. Liliana Baciu)

Cina (2000-2130)

Duminică, 22 noiembrie 2009

ATELIER SUD (orele 930-1020)

Ionuţ Nistor (Iaşi), Sistemul şcolar românesc din Macedonia în

anii războiului (1940-1944)

Ivo Filippov Gheorghiev (Vidin), Perspective de dezvoltare a

şcolii şi bisericii româneşti în Timocul bulgăresc

Ramona Potoroacă (Sibiu), Istroromânii în lumina relatărilor de

călătorie din secolele XIX-XX

Zvonko Trailovič (Sibiu), Ce înseamnă să fii etnic român în

Timoc (realităţi culturale, politice şi religioase)

ATELIER HURMUZACHI (orele 1020-1120)

Liviu Papuc (Iaşi), Constantin Hurmuzachi – gazetar şi

parlamentar

Doru Scărlătescu (Iaşi), Eminescu traducător al lui Eudoxiu

Hurmuzachi

Mircea-Cristian Ghenghea (Iaşi), Români despre români –

„Gazeta de Transilvania” în „Bucovina”

Mihai-Ştefan Ceauşu (Iaşi), Eudoxiu Hurmuzachi – omul politic

Dezbateri, discuţii (orele 1120-1220)


Sursa
2009-12-02 00:14:09Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

18:04:44UN POET RUS CÂNDVA EXPULZAT DIN ROMÂNIA —» Leo Butnaru
14:43:17CEREȚI vs. CERE-ȚI – când punem cratima? —» Moldova Creștină
13:17:10UN PROZATOR ȘI POET FRANCEZ IMPORTANT —» Leo Butnaru
10:05:33Graduation @ #Precept Institute for South Sudan Refugees in Uganda 🇺🇬 —» Moldova Creștină
09:35:01”Nu te baza pe alții! Privește, învață, fă și taci!” sau Despre cum să fii optimist —» Sunt MAMĂ!
09:20:02De ce copiii mei au hainele murdare? —» Sunt MAMĂ!
17:02:42DE LA POEȚI ANTICI PÂNĂ SPRE AI NOȘTRI... —» Leo Butnaru
12:01:45De ce reușesc să fac atât de multe lucruri timp de o zi —» Sunt MAMĂ!
10:27:43Vizita de lucru a secretarului de stat Gheorghe Cârciu în Franța —» Elena Robu
08:00:39Cum a ajuns profesia de cercetător una din cele mai instabile în RM —» Gheorghe Cuciureanu
05:48:09Serviciul „Eco responsabil”, ediția a II-a —» BiblioCity
02:31:03©️ Tu poți —» Licurici de suflet
09:57:45Despre „Demonii. Spovedania lui Stavroghin” de la Teatrul din Cluj —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
08:19:54Moldova a găsit soluția pentru eroarea 404. În vin! —» Fine Wine
13:09:41Guvernul vrea să închidă robinetul în capitală și lansează site-ul apă.md —» Nicolae Federiuc
10:00:17Poezie „Oameni ai credinței” —» Moldova Creștină
06:31:21REZILIENȚA SOCIALĂ A CONTINENTULUI MOLDAV —» Daniel Lachi
18:53:13PATIMILE DUPĂ DOSTOIEVSKI —» Leo Butnaru
06:25:22PUTINIȘTII TREBUIE EXTIRPAȚI! —» Daniel Lachi
05:24:1710 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11 —» Moldova Creștină
18:59:39Bugetul IP Gimnaziul "Victor Coțofană " pe anul 2023 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:54:44Informație cu privire la formarea bugetului pentru anul 2023, în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:48:13Raport referitor la executarea bugetului pentru anul bugetar 2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
14:36:50POEME PRIN ANI / ANTOLOGIE DE ETAPĂ #12 (30 de texte) —» Leo Butnaru
13:43:04Citit în ianuarie: „Iannis cel nebun pentru Hristos” (1 și 2) de Dionysios A. Makris —» Sunt MAMĂ!