Influenţa presei asupra creării de imagine a liderului politic Vladimir Voronin

Voronin Vera Erhan Publish at Scribd or explore others: Essays Academic Work culture philosophy


USM

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Catedra Antropologie şi Filosofie

Influenţa presei asupra creării de imagine a liderului politic

Vladimir Voronin.

Realizat de către:

studenta la antropologie, an.III,

Erhan Vera Chişinău, 2008

Mijloacele de comunicare în masă au o uriaşă forţă de influenţare a consumatorului de informaţie, a publicului. Acest lucru este valabil atît în domeniul comercial, cît şi cel al vieţii publice şi politice. Mai mult decît atît se remarcă faptul că tehnicile din domeniul comercial sunt transferate în zona politicului. Un politician este prezentat, “lansat” publicului cu aceleaşi tehnici utilizate în lansarea unei mărci noi de pastă de dinţi sau săpun. Astfel, devine chiar interesant de analizat imaginea unui lider politic, mai ales din RM. Unul care prezintă interes în mod deosebit pentru viaţa publică a RM, este preşedintele acesteia Vladimir Voronin. Imaginea preşedintelui RM, devine deosebit de interesant de analizat din punctul de vedere al mai multor aspecte. În primul rînd vorbim despre poziţia pe care acesta o ocupă în viaţa politică a RM; dat fiind faptul că acesta îşi exersează mandatul de preşedinte a doua oară, aduce cu sine pe de o parte menţinerea echilibrului de imagine (deoarece populaţia nu mai are tentativa de a fi uimită sau provocată de preşedintele Voronin), pe de altă parte imaginea sa mai cu seamă în mass-media capată contururi diverse. Un caz aparte este situaţia presei independente, de care V. Voronin, nu că s-ar teme, dar evită în mod preponderent de a avea un oarecare contact cu aceasta. De fapt unele surse, preiau ideea că Voronin, în fapt nici nu are nevoie să apară în presa independentă din Republica Moldova. Întrucît, el are la dispoziţie cîteva posturi de radio şi televiziune cu acoperire naţională şi o duzină de ziare afiliate Conducerii, prin care face propagandă de orice tip. Analistul politic Gheorghe Cojocaru, susţine următorul fapt: “Presa de la Chişinău, nu cea angajată în serviciul puterii, are toate motivele de a fi nemulţumită de modul în care autorităţile de vîrf înţeleg să respecte “ a 4-a putere”. Rezultatul sub diferite pretexte, de a oferi o informaţie utilă ziaristului, nefuncţionlaitatea serviciilor de presă ataşate instituţiilor statului, dar plătite din banii publici, o comunicare ocazională şi selectivă a persoanelor de prim rang cu presa- toate acestea conturează o imagine crispată a puterii departe de stadartele occidentale în materie de relaţii publice. Ignorarea unui segment anume al presei de către autorităţile de vîrf este şi mai evidentă pe fundalul unor interviuri acordate de şeful statului unor medii din Rusia”. Din acest punct de vedere ziarul Jurnal de Chişinău, ediţie independentă va reflecta imaginea lui V. Voronin, într-un număr minim de articole apărute. Astfel, în decursul a 2 săptămîni 03.11-16.11.08, V. Voronin va fi scos în evidenţă personal sau în raport cu cineva, în doar 4 articole, dintre care 2 vor apărea în aceeaşi zi (14.11.08), acumulînd o notă favorabilă de 1,49 puncte; spre deosebire însă de punctajul 2,33 puncte acumulat în urma analizei ziarului Moldova Suverană, care în instanţe neoficiale sau oficiale, e de culoare roşie, adică a comuniştilor. Revenind însă, la ceea ce reflectă ziarul Jurnal de Chişinău, observăm faptul că Voronin este afişat deloc, într-o poziţie favorabilă, deşi s-ar părea iniţial că acesta acumulează totuşi un punctaj destul de mare. Următorul fapt se explică prin aceea că cîştigă maximalizare prin nota acordată mărimii şi poziţiei, care este cea mai înaltă. Cu toate acestea imaginea lui Voronin este în modul cel mai drastic şi uneori grav ştirbită: “…revenind la oile noastre…”(adică Voronin şi Roşca) sau, “…tratat ca pe un slugoi umil…”, “…idioţii utili ai comunismului..”. Menţionînd mai sus despre mărimea şi poziţia în pagină a articolelor, completăm de asemenea că chestiunea legată de V. Voronin, nici pe aproape nu este dezbătută în primele sau ultimele pagini, cele care atrag atenţie cu preponderenţă, cu excepţia unui articol în care este prezentat Voronin, nu tocmai în cea mai bună ipostază. Însă articolele au toate un conţinut extins, ocupînd destul de mult spaţiu în pagină. Semn ce duce spre aceea că preşedintele RM, este un motiv suficient de discuţie. Suficient poate fi atunci cînd ne raportăm la Voronin, următorul fapt: maniera de a ţine un discurs sau şi mai puţin zis, o simplă convorbire. Un politician remarcă în aceste sens: “În ceea ce priveşte mass-media democrată din RM, cred că Voronin se teme de confruntări directe cu aceasta, pentru că nu ar putea răspunde argumentat şi convingător la multe întrebări, mai ales la cele adresate în limba romînă. S-ar bîlbîi şi ar lua-o razna”. De asemenea, alţii mai remarcă, că preşedintele suferă din cauza limbii sale infecte, care deseori devine subiect de pamflet în ediţiile independente de limbă romînă.

O atare situaţie este prezentă şi în ziarul Timpul, care ocupă locul opoziţiei. Devine, captivantă ideea de a întreprinde o analiză comparativă a acestui ziar şi cel susţinător Puterii, deci şi a preşedintelui- Moldova Suverană, întrucît poate evedenţia multiple aspecte referenţiale despre imaginea acestuia. Remarcant este însă şi maniera de prezentare a titlurilor articolelor în care se vorbeşte despre Voronin. Astfel, în toate titlurile articolelor din ziarul Timpul, unde este pus în discuţie preşedintele RM, numele este afişat, fără a fi însoţit de vre-un pronume personal sau cu alte atribute. Ex. “Smirnov l-a umilit pe Voronin”, “Mandatul lui Voronin”, “Voronin i s-a închinat iaraşi lui Lenin”, “Voronin comparat cu împăraţii bizantini”.Am putea presupune că acest fapt înseamnă lipsa valorizării sau dezaprecierea vădită a lui V. Voronin. Spre deosebire de următoarele titluri:” Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin”, “Alocaţiunea domnului Preşedinte a Republicii Moldova, Vladimir Voronin” şi mai interesant devine următorul fapt, prezent de asemenea în ziarul Moldova Suverană: deşi nu în toate articolele, posedă titluri cu numele lui Voronin, se observă situaţia că toate articolele au începutul standart: “ Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin…” fiind evidenţiate faptele ce le-a înfăptuit, urmînd a fi detaliate cu lux de amănunte în întreg conţinutul articolului. Astfel, această situaţie nu poate trimite decît la ideea de promovare maximă,cu gradul cel mai mare de intensitate a personalităţii şi imaginii lui Voronin.

Unul din elementele nodale ale imaginii, după care am putea întreprinde o analiză a unei personalităţi, în cazul nostru a unui lider politic este atitudinea acestuia faţă de public, societate. Din acest punct de vedere, sectorul Puterii, ce va avea ca obiectiv crearea unei bune imagini a lui Voronin, va conlucra la un nivel perfect cu sectorul mass-mediei afiliate comunismului. Acest lucru presupune tipizarea unui întreg şir de articole, unde Voronin, este mentorul unei atitudini ferme, binefecătoare în ceea ce priveşte societatea şi întregul popor. Titluri ţipătoare de acest gen sunt:” Prin coeziune şi crdinţă vom putea consolida societatea” sau “Lucrurile mari se realizează numai prin consolidarea întregii societăţi”, “În timpul mandatului lui Vladimir Voronin Moldova a căpătat o altă faţă”. Cel din urmă articol, poate fi raportat la un alt element nodal şi anume evidenţierea concepţiei despre sine; deşi articolul nu elucidează stilul scrierii la persoana I., putem deduce cu uşurinţă, că este vorba în egală măsură de aceeaşi fabrică comunistă. Articolul respectiv nu numai că elogiază aportul impunător a preşedintelui, dar direcţionează asupra procesului de alegeri parlamentare din 2009. Mai mult decît atît este chiar exprimată convingerea fermă a cîştigului. “… la apropiatele alegeri parlamentare, care se vor desfăşura peste cîteva luni, Partidul Comuniştilor din RM va obţine din nou o victorie convingătoare…”. De aici putem cu uşurinţă analiza imaginea lui Voronin, prin prisma altui element nodal si anume, încrederea pe care o generează. În egală măsură, dacă ne raportăm la conceptul de încredere, atunci acesta devine în fapt un mod de evaluare a unui lider politic, sau şi mai extins a unei organizaţii prin prisma aşteptărilor actorilor sociali. Relaţia de încredere, aşteptările difuze în raport cu o acţiune potenţială se construiesc pe baza experienţei proprii sau transmise. În ziarul de faţă, V. Voronin este generator de încredere; însă asta nu e situaţia prezentă în ziarele din opoziţie sau cea independentă. Mai mult decît atît depistăm faptul că în aceste ziare, Voronin este în criză de imagine. Cu aceeaşi situaţie este caracterizat Voronin în exteriorul ţării, care suferă de incoerenţă şi neîncredere, şi asta din perspectiva politicii promovate, inclusiv în problema transnistreană, care s-a dovedit falimentară.

Concluzionăm cu faptul, că in perioada ce 03-16.11.08, Vladimir Voronin a acumulat o notă destul de mare, ca rezultat al promovării unor imagini pozitive, cu conţinut satisfăcător. Deşi, în ziarul de opoziţie şi cel independent este uneori criticat, acesta capătă o notă mare ca rezultat al mărimii articolului şi poziţiei acestuia în pagină. De asemenea este necesar de subliniat faptul că majoritatea articolelor sunt însoţite de poza acestui personaj politic, mai mult decît atît în ziarul Moldova Suverană, acesta ocupă mereu prima pagină. De asemenea s-a depistat faptul, că în ziarul Moldova Suverană este promovată ideea alegerilor parlamentare, care vor avea loc în primăvara acestui an, ca fiind favorabile iarăşi partidului comunist. În fine, figura lui Vladimir Voronin continuă a fi favorabilă, de fapt în acele medii care îi sunt favorabile, situaţie existentă încă de la începutul conducerii sale.

Tabelele adiţionale, precum şi lucrarea integrală se găsesc aici.Sursa
2009-02-18 12:42:52Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

17:53:18POEMUL APUSULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
05:59:16JURNALUL DE LA HYPERION (VI) —» Leo Butnaru
19:06:0019 mai 2024 – fatalitate și destin —» codul omega
16:02:38AVIZUHA —» Andrei LANGA. Blogul personal
07:14:16De azi am stație de autobuz în fața blocului —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
12:36:19O nouă ediție a Concursului literar „La izvoarele înțelepciunii” s-a desfășurat la biblioteca din Ungheni —» BPR Ungheni's Blog
07:34:02Trei noutăți de la Crama Mircești —» Fine Wine
06:03:20ÎN PREAJMA UNEI CĂRȚI NOI —» Leo Butnaru
09:44:08Rusia în anii 90…pregătindu-l pe Putin…(reflecții pe marginea unui film). —» blog cultural
05:15:16DIN POEZIA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ —» Leo Butnaru
05:11:09JURNALUL DE LA HYPERION —» Leo Butnaru
06:34:16O MARE POETĂ DIN FINLANDA —» Leo Butnaru
16:08:35PORȚI / PUERTAS —» Andrei LANGA. Blogul personal
04:19:45Atenție la semne! 9 mai ne-a dezvăluit cam cum va arăta „concursul” de ocupare a funcției de președinte al RM —» Nicolae Federiuc
19:13:15Hyde Park împlinește 21 de ani —» Curaj.TV | Media alternativă
18:47:41UN ALTFEL DE RĂZBOI —» Andrei LANGA. Blogul personal
22:49:14Nemo —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
19:53:38Drapele vandalizate pe clădirea unui minister —» Curaj.TV | Media alternativă
19:46:01Comemorare Mihai Creangă la Memorialul Sighet —» Curaj.TV | Media alternativă
17:40:39FLASH (trad. al español) —» Andrei LANGA. Blogul personal
12:46:32UN ALTFEL DE RĂZBOI —» Andrei LANGA. Blogul personal
11:18:14Cântărețul Ștefan Petrache ar fi împlinit 75 ani —» CHIŞINĂU MUZICAL | Blogul Bibliotecii de Arte "Tudor Arghezi"
08:09:45#NoSugarPolitics: Mobilizarea si drepturile omului, rezolutia PE, investigatie Italia —» Curaj.TV | Media alternativă
01:16:40from the director of the boondock saints —» turn up the silence
13:23:16RETRATOS VOLADORES* (Portrete plutitoare, trad. al castellano) —» Andrei LANGA. Blogul personal