Rep.Moldova: Persoanele vinovate de condamnare la CEDO (conform funcţiei la ziua comiterii abaterii)

Organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a făcut publică lista persoanelor, acţiunile cărora au determinat constatarea violării Convenţiei în hotărârile pronunţate de CEDO până la acea dată.
Scopul publicării acestor liste este de a contribui la sporirea responsabilităţii autorităţilor publice şi a transparenţei în actul decizional.
Faptul că numele unei persoane este înscris în asemenea liste nu înseamnă numaidecât că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere materială sau penală. Totuşi, în cazul în care comportamentul oficialului constituie o infracţiune sau dacă greşeala acestuia a fost comisă intenţionat sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri penale şi, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului vinovăţiei este pusă în sarcina procuraturii.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CEDO între 7 decembrie 2006 - 31 decembrie 2007 este disponibilă aici

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CEDO între 13 decembrie 2001 - 6 decembrie 2006 este disponibilă aici

Statistici:

  • 2007:

Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei - 987
Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei, care au fost alocate unui organ decizional - 887
Cereri moldoveneşti aflate pe rol la CtEDO - 1830
Cereri comunicate Guvernului - 73
Cereri declarate admisibile - 63
Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol (inclusiv acordurile amiabile) - 201
Hotărâri pronunţate - 60
Acorduri amiabile - 20

  • 2006:

Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei - 621
Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei, care au fost alocate unui organ decizional - 519
Cereri moldoveneşti aflate pe rol la CtEDO - 1445
Cereri comunicate Guvernului - 99
Cereri declarate admisibile - 36
Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol (inclusiv acordurile amiabile) - 248
Hotărâri pronunţate - 20

Acorduri amiabile - 2

Lista persoanelor vinovate (pe cazuri)

_______________________
2007
_______________________

KOMMERSANT MOLDOVY c. Moldovei - violarea art. 10 al Convenţiei (dreptul la libertatea de exprimare)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 9.500

VINOVATI de condamnare:
(a) a depus cererea de chemare în judecată – Vasile RUSU, Procuror General interimar;
(b) au admis acţiunea – Ala NOGAI, Boris BÎRCĂ şi Ion RALEA, judecători, Judecătoria Economică a Republicii Moldova
c) au menţinut hotărârea privind sistarea activităţii – Vasile IGNAT, Maria MORARU, Tamara PELIN, judecători, Judecătoria Economică a Republicii Moldova; Dumitru VISTERNICEAN, Nicolae CLIMA, Natalia MOLDOVANU, judecători, Curtea Supremă de Justiţie

_______________________
MIHALACHI c. Moldovei - violarea art. 6 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.880

VINOVATI de condamnare:
(a) a depus recursul în anulare – Vasile RUSU – Procuror General;
(b) au admis recursul în anulare – 3 judecători neidentificaţi ai Curţii Supreme de Justiţie
_______________________
BUJNIŢA c. Moldovei - violarea art. 6 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.250

VINOVATI de condamnare:
(a) a depus recursul în anulare – Vasile SOLOMON, Prim–adjunct al Procurorului General;
(b) au admis recursul în anulare – Constantin GURSCHI, Raisa BOTEZATU şi Natalia MOLDOVANU, vicepreşedinte şi, respectiv, judecători la Curtea Supremă de Justiţie.

_______________________
PRUNEANU c. Moldovei - violarea art. 3 al Convenţiei (interzicerea torturii), violarea art. 3 al Convenţiei, violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 9.400

VINOVATI de condamnare:
a) au maltratat reclamantul – în hotărârea Curţii este indicat că reclamantul a declarat că el a fost maltratat de poliţiştii A.U. (neidentificat) şi V.B. (Vasile BEŞELEA) – angajaţi ai Comisariatului de Poliţie Călăraşi
b) au refuzat pornirea dosarelor penale – S. Arteni, anchetator, Procuratura sectorului Călaraşi; V. Ciuprov, anchetator, Procuratura judeţului Ungheni.

_______________________
AVRAMENCO c. Moldovei - violarea art.6 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 600 + costuri pentru Prejud. Mater. şi moral. (separat)

VINOVATI de condamnare:
Persoane neidentificate din cadrul Ministerului Finanţelor

_______________________
VENERA-NORD-VEST BORTA AG c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 31.300

VINOVATI de condamnare:
a) A depus recursul în anulare - Vasile RUSU, Procuror General
b) a admis recursul în anulare - Plenul Curţii Supreme de Justiţie – a se identifica componenţa exactă

_______________________
BISERICA ADEVĂRAT ORTODOXĂ din MOLDOVA ş.a. c. Moldovei - violarea art. 9 al Convenţiei (libertatea de religie), violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 (protecţia proprietăţii), violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 12.000

VINOVATI de condamnare:
Serghei IAŢCO - director al Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor

_______________________
MOLDOVAHIDROMAŞ c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 (protecţia proprietăţii)

Prejud. – rezervate pentru o hotărâre separată

VINOVATI de condamnare:
a) a depus recursul în anulare - Vasile RUSU, Procuror General
b) a admis recursul în anulare - Plenul Curţii Supreme de Justiţie – a se identifica componenţa exactă

_______________________
CASTRAVEŢ c. Moldovei - violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (dreptul la libertate şi siguranţă), violarea art. 5 § 4 – imposibilitatea pentru avocatul reclamantului în procedurile naţionale de a avea întrevederi cu reclamantul, în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.500

VINOVATI de condamnare:
a) A eliberat şi prelungit fără a invoca motive suficiente mandatul de arest - Ion MOROZAN, judecător de instrucţie, Judecătoria Buiucani mun. Chişinău;
b) au respins recursul împotriva încheierilor de autorizare a restului - Gh. Nicolaev, Gh. Stratan, M. Buruian, judecători, Curtea de Apel Chişinău
c) a dispus separarea deţinuţilor IDP al CCCEC de avocaţii lor, printr-un perete de sticlă, în timpul întrevederilor – conducerea CCCEC
d) a refuzat ordonarea demontării peretelui de sticlă – Lilia VASILEVICI, judecător, judecătoria Centru, mun. Chişinău

_______________________
ISTRATII ş.a. c. Moldovei - violarea art. 3 al Convenţiei (asistenţa medicală inadecvată), violarea art. 3 al Convenţiei (condiţiile de detenţie), violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (garanţiile în cadrul procedurilor privind lipsirea de libertate), violarea art. 5 § 4 (întrevederi confidenţiale cu avocatul)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 19.000

VINOVATI de condamnare:
a) Nu a dispus la timp acordarea asistenţei medicale iniţiale reclamantului - Şeful Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC
b) au ţinut reclamantul încătuşat şi au transferat reclamantul imediat după operaţie în penitenciar – angajaţi neidentificaţi ai CCCEC;
c) A solicitat arestarea reclamantului - Adrian RUSU, procuror, Procuratura Anticorupţie;
d) au eliberat şi prelungit mandatul de arest al reclamantului - Iurie BEJENARU, Aliona DANILOV, Victor TATARCIUC, Dorin POPOVICI, preşedinte, vicepreşedinte, şi, respectiv, judecători, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău;
e) au respins recursurile împotriva autorizării arestării - Ghenadie NICOLAEV, Gheorghe STRATAN, Mihail BURUIAN, judecători, Curtea de Apel Chişinău;
f) a dispus separarea deţinuţilor IDP al CCCEC de avocaţii lor, printr-un perete de sticlă, în timpul întrevederilor – Conducerea CCCEC;
g) au determinat detenţia reclamantului în condiţii rele – Parlamentul Republicii Moldova, care nu a alocat finanţarea necesară pentru întreţinerea penitenciarului şi hrana deţinuţilor

_______________________
COOPERATIVA AGRICOLĂ SLOBOZIA-HANESEI c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 1.900

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro”

_______________________
OVCIAROV c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (dreptul la protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 25.100

VINOVATI de condamnare:
a) a depus recursul în anulare - Vasile SOLOMON, Prim-adjunct al Procurorului General;
b) a admis recursul în anulare - un complet al Curţii Supreme de Justiţie, în componenţă necunoscută.

_______________________
MAZEPA c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (dreptul la protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.000

VINOVATI de condamnare:
a) nu a întreprins măsuri pentru executarea hotărârii –un executor al direcţiei Buiucani a Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare
b) a tergiversat examinarea cauzei - un judecător necunoscut de la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău

_______________________
MODÎRCĂ c. Moldovei - violarea art. 3 al Convenţiei (condiţiile de detenţie), violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea arestării), violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea arestării), violarea art. 5 § 4 al Convenţiei

Mărimea totală a Prejudiciului - € 8.800

VINOVATI de condamnare:
a) au determinat detenţia reclamantului în condiţii rele – Parlamentul Republicii Moldova, care nu a alocat finanţarea necesară pentru întreţinerea penitenciarului şi hrana deţinuţilor;
b) au deţinut reclamantul sub arest fără un mandat de arest valabil - Lilia VASILEVICI, Ion BUSUIOC, Ion ŢURCANU, preşedinte şi, respectiv, judecători, Judecătoria Centru, mun. Chişinău;
c) au obiectat asupra eliberării reclamantului după expirarea mandatului de arest - Marcel TUMURUC, Lucreţia ZAHARIA, procurori, Procuratura Anticorupţie;
d) A eliberat şi prelungit fără a invoca motive suficiente mandatul de arest - Victor TATARCIUC, judecător, Judecătoria Buiucani;
e) a respins recursurile împotriva autorizării arestării reclamantului - Gheorghe IOVU, Dina ROTARCIUC Anatolie ŢURCAN, Curtea de Apel Chişinău;
f) au insistat asupra autorizării arestării - Oleg VERETENO, Nicolae CATANĂ procurori, Procuratura Anticorupţie;
g) a dispus separarea deţinuţilor IDP al CCCEC de avocaţii lor, printr-un perete de sticlă, în timpul întrevederilor – Conducerea CCCEC.

_______________________
GUŢU c. Moldovei - Violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea reţinerii), violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (citarea reclamantului), violarea art. 8 al Convenţiei (dreptul la respectul domiciliului), violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 6.500

VINOVATI de condamnare:

_______________________
MALAHOV c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 2.400

VINOVATI de condamnare:
Judecători neidentificaţi de la Tribunalul Chişinău şi Curtea de Apel a Republicii Moldova

_______________________
FLUX nr. 3 c. Moldovei - violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.460

VINOVATI de condamnare:
Au emis decizia instanţei de recurs – Nicolae TIMOFTI, Tatiana RĂDUCANU, Sveatoslav MOLDOVAN, judecători, Curtea de Apel a Republicii Moldova

_______________________
CIORAP c. Moldovei - violarea art. 3 al Convenţiei (condiţiile de detenţie), violarea art. 3 al Convenţiei (interzicerea torturii), violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (accesul la justiţie), violarea art. 8 al Convenţiei (dreptul la respectul corespondenţei), violarea art. 8 al Convenţiei (dreptul la respectul vieţii de familie)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 21.500

VINOVATI de condamnare:
a) Au hrănit forţat reclamantului - Medici neidentificaţi de la Pritalul de Profil Larg al Ministerului Justiţie;
b) nu a permis examinarea capacităţii de plată a reclamantului – Parlamentul RM, care nu a adoptat cadrul legal necesar;
c) a cenzurat ilegal corespondenţa reclamantului – administraţia Închisorii nr. 3, mun. Chişinău;
d) a interzis reclamantului nejustificat de a avea întrevederi cu familia sa - administraţia Închisorii nr. 3, mun. Chişinău;
e) au determinat detenţia reclamantului în condiţii rele – Parlamentul Republicii Moldova, care nu a alocat finanţarea necesară pentru întreţinerea penitenciarului şi hrana deţinuţilor

_______________________
BOTNARI c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 2.100

VINOVATI de condamnare:
Consiliul municipal Chişinău

_______________________
TOCONO şi PROFESORII PROMETEIŞTI c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul al un proces echitabil)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 5.080

VINOVATI de condamnare:
A participat iregulamentar la examinarea recursului - Valentin BARBĂ, judecător, Curtea Supremă de Justiţie

_______________________
FLUX nr. 2 c. Moldovei - violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 5.078

VINOVATI de condamnare:
a) A emis hotărârea primei instanţe – Ion MURUIANU, preşedinte, Judecătoria sectorului Buiucani;
b) a menţinut hotărârea în apel – Mihai CIUGUREANU, Ana GAVRILIŢĂ, Grigore ZUBATI, vicepreşedinte, şi, respectiv, judecători, Tribunalul Chişinău;
c) a menţinut hotărârea în instanţa de recurs – G. Gorun, Valeriu BOGOROŞ, Ion COROLEVSCHII, judecători, Curtea de Apel a Republicii Moldova

_______________________
BIMER S.A. c. Moldovei - violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 520.000

VINOVATI de condamnare:
Un complet al Colegiului Civil al Curţii Supreme de Justiţie

_______________________
PALADI c. Moldovei - violarea art. 3 al Convenţiei (interzicerea torturii), violarea art. 3 al Convenţiei prin transferarea întârziată (peste 4 luni) a reclamantului la Centru Republican de Neurolog.ie pentru tratarea prescrisă; violarea art. 3 al Convenţiei, violarea articolului 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei), violarea articolului 34 al Convenţiei (dreptul de a sesiza Curtea)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 21.080

VINOVATI de condamnare:
a) nu a asigurat acordarea asistenţei medicale necesare reclamantului în IDP – conducerea IDP al CCCEC;
b) au dispus că întârziere transferarea reclamantului la spital – Lilia VASILEVICI, Ion BUSUIOC, Ion ŢURCAN, preşedinte şi, respectiv, judecători, Judecătoria Centru, mun. Chişinău;
c) au dispus întreruperea tratamentului reclamantului - Lilia VASILEVICI, Ion BUSUIOC, Ion ŢURCAN, preşedinte şi, respectiv, judecători, Judecătoria Centru, mun. Chişinău;
d) au deţinut reclamantul sub arest fără un mandat valabil - Lilia VASILEVICI, Ion BUSUIOC, Ion ŢURCAN, preşedinte şi, respectiv, judecători, Judecătoria Centru, mun. Chişinău;
e) nu au asigurat executarea în termenul corespunzător a măsurilor interimare dispuse de Curte – Vitalie PÂRLOG, Reprezentantul Moldovei la Curte; Lilia VASILEVICI, Ion BUSUIOC, Ion ŢURCAN, preşedinte şi, respectiv, judecători, Judecătoria Centru, mun. Chişinău.

_______________________
GOREA c. Moldovei - violarea articolului 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 11.500

VINOVATI de condamnare:
a) a deţinut reclamantul sub arest fără un mandat de arest valabil - Igor GURIŢAN, judecător, Judecătoria Botanica, mun. Chişinău;
c) a obiectat asupra eliberării reclamantului după expirarea mandatului de arest – Corneliu BRATUNOV, Procuratura Anticorupţie.

_______________________
UNGUREANU c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii), violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 500

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Ministerului Transporturilor

_______________________
BIŢA ş.a. c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.000

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Ministerului Transporturilor

_______________________
MIZERNAIA c. Moldovei - iolarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.700

VINOVATI de condamnare:
Persoane neidentificate din cadrul Direcţiei Rîşcani, mun. Chişinău, Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare

_______________________
CLIONOV c. Moldovei - iolarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii), violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (accesul la justiţie)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.000

VINOVATI de condamnare:
a) nu a executat hotărârea judecătorească - Conducerea Institutul Naţional al Viţei şi Vinului
b) nu a permis examinarea capacităţii de plată a reclamantului – Parlamentul RM, care nu a adoptat cadrul legal necesar

_______________________
CURARARU c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.070

VINOVATI de condamnare:
Consiliul municipal Chişinău

_______________________
GRIVNEAC c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 1.500

VINOVATI de condamnare:
Persoane neidentificate din cadrul Direcţiei Centru, Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare

_______________________
BUIANOVSCHII c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 7.730

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat Edineţ

_______________________
DEORDIEV şi DEORDIEV c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 1.500

VINOVATI de condamnare:
A suspendat ilegal procedura de executare – Vasile NEGRUŢA, judecător, Judecătoria Orhei

_______________________
MARCU c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 7.800

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat Edineţ

_______________________
NADULISNEAC ION c. Moldovei -violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 1.900

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat Edineţ

_______________________
TARA si POIATĂ c. Moldovei - violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 7.100

VINOVATI de condamnare:
) A emis hotărârea primei instanţe – Ion MURUIANU, preşedinte, Judecătoria sectorului Buiucani;
b) a menţinut hotărârea în apel – Mihai CIUGUREANU, Ana GAVRILIŢĂ, Grigore ZUBATI, vicepreşedinte, şi, respectiv, judecători, Curtea de Apel Chişinău;
c) a menţinut hotărârea în instanţa de recurs – Vera MACINSKAIA, Dimitru VISTERNICEAN, Tatiana VIERU, Galina STRATULAT, Ala COBĂNEANU, judecători, Curtea Supremă de Justiţie

_______________________
TIBERNEAC c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.900

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat Edineţ

_______________________
TIBERNEAC VASILE c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 7.480

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat Edineţ

_______________________
VITAN c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii), violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 1.600

VINOVATI de condamnare:
Persoane neidentificate din cadrul Direcţiei Rîşcani, mun. Chişinău, Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare

_______________________
CAZACU c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.800

VINOVATI de condamnare:
a) a pronunţat hotărârea primei instanţe - L. Curca, Judecătoria sectorului Cimişlia
b) a pronunţat hotărârea instanţei de apel – Dumitru CHEBAC, Ion DĂNILA, I. Stoian, preşedinte şi, respectiv, judecători, Tribunalul Cahul
c) a pronunţat hotărârea instanţei de recurs - Nelea BUDĂI, Tatiana DONEVA, G. Gorun, judecători, Curtea de Apel a Republicii Moldova.

_______________________
COLIBABA c. Moldovei - Violarea art. 3 al Convenţiei (interzicerea torturii), violarea art. 3 al Convenţiei, violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a sesiza Curtea)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 16.500

VINOVATI de condamnare:
a) potrivit declaraţiilor reclamantului, l-a maltratat pe reclamant - Ion MUNTEANU, ofiţer de urmărire penala, Comisariatul de Poliţie sector Buiucani, Chisinau ;

b) nu a efectuat o ancheta efectiva - Vladimir MOSNEAGA, Procuror în Procuratura sec;

c) a refuzat anularea ordonanţei procurorului de neîncepere a urmăririi penale - Mihai DROSU, Judecător de instrucţie, Judecătoria Buiucani;

d) a ameninţat reprezentantul reclamantului cu urmărire penală - Valeriu BALABAN, Procuror General

_______________________
DELIUCHIN c. Moldovei - iolarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 1.400

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Ministerului Finanţelor

_______________________
FLUX si SAMSON c. Moldovei - violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.100

VINOVATI de condamnare:
a) A emis hotărârea primei instanţe – Sergiu LAZARI, judecător, Judecătoria sectorului Buiucani;
b) a menţinut hotărârea în apel – Iulia SÎRCU, Nina TRACIUC, Gheorghe CREŢU, judecători, Tribunalul Chişinău;
c) a menţinut hotărârea în instanţa de recurs – Gh. Gorun, Galina STRATULAT, Nelea BUDĂI, judecători, Curtea de Apel a Republicii Moldova

_______________________
LIPATNICOVA si RUDIC c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii), violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.600

VINOVATI de condamnare:
Nu a întreprins măsuri pentru executarea hotărârii – Pretura sectorului Centru, mun. Chisinau

_______________________
STICI c. Moldovei - Violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei), violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea arestării)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 5.000

VINOVATI de condamnare:
a) A deţinut în arest reclamantul fără un mandat de arest valabil – Elena COBZAC, Vera PANAINTI, Steliana IORGOV, judecători, Judecătoria Râşcani, mun. Chişinău
b) a autorizat arestul – Victor POTLOG, Dorin POPOVICI, judecători, Judecătoria Buiucani;
c) au respins recursul la încheierile de autorizare a arestului - Anatol DOGA, Serghiu ARNĂUT, Gheorghe IOVU, judecători, Curtea de Apel Chişinău

_______________________
TURCAN si TURCAN c. Moldovei - violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea arestării), violarea art. 5 § 4 al Convenţiei (garanţii în cazul lipsirii de libertate)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 9.000

VINOVATI de condamnare:
a) A solicitat arestarea reclamantului - Adrian RUSU, procuror, Procuratura Anticorupţie
b) a eliberat şi prelungit mandatul de arest al reclamantului - Mihai DROSU, judecător, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău;
c) au respins recursurile împotriva autorizării arestării - Ghenadie NICOLAEV, Gheorghe STRATAN, Mihail BURUIAN, judecători, Curtea de Apel Chişinău;
d) nu au acordat accesul necesar la materiale dosarului - Mihai DROSU, judecător, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău; Adrian RUSU, procuror, Procuratura Anticorupţie;
e) a refuzat să audieze martorul - Mihai DROSU, judecător, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău;
f) a obiectat la audierea martorului - Adrian RUSU, procuror, Procuratura Anticorupţie.

_______________________
BANCA VIAS c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 301.000

VINOVATI de condamnare:
Un judecător neidentificat de la Judecătoria Economică de circumscripţie Chişinău şi 3 judecători ai Curţii de Apel Economice

_______________________
STEPULEAC c. Moldovei - iolarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 15.000

VINOVATI de condamnare:
a) solicitat urmărirea penală împotriva reclamantului – Valeriu OHLADCIUC, Ofiţer de Urmărire Penală, MAI;
b) a pornit urmărirea penală – Silvian MAHU, procuror, Procuratura Generală;
c) a solicitat arestarea reclamantului - Silvian MAHU, procuror, Procuratura Generală;
d) a autorizat arestul reclamantului – Mihai DROSU, Ion MOROZAN, judecători, Judecătoria Buiucani;
e) au respins recursul împotriva autorizării arestării – Ghenadie NICOLAEV, Gheorghe STRATAN, Tudor MICU, Liliana CATAN, Eugenia CONOVAL, Dionisie PANOV.

_______________________
MUSUC c. Moldovei - violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei), violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea detenţiei), violarea art. 5 § 4 al Convenţiei (garanţii în cazul lipsirii de libertate)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 12.000

VINOVATI de condamnare:
a) solicitat pornirea urmăririi penale împotriva reclamantului – Bogdan ZUMBREANU, Eugen BÎCU, Ofiţeri de Urmărire Penală, CCCEC;
b) a pornit urmărirea penală - Lilian RUDEI, procuror, Procuratura Anticorupţie;
c) a solicitat arestarea reclamantului - Lilian RUDEI, procuror, Procuratura Anticorupţie;
d) a autorizat arestarea reclamantului – Mihai DROSU, judecător, Judecătoria Buiucani;
e) au respins recursul împotriva autorizării arestării – Ghenadie NICOLAEV, Ghenadie LÎSÎI, Vasile GRIB;
f) nu au acordat accesul necesar la materiale dosarului - Mihai DROSU, judecător, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău; Lilian RUDEI, procuror, Procuratura Anticorupţie; Bogdan ZUMBREANU, Eugen BÎCU, Ofiţeri de Urmărire Penală, CCCEC.

_______________________
BECCIU c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 3.700

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Ministerului Finanţelor

_______________________
CEBOTARI c. Moldovei - violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) combinat cu art. 18 CEDO (limitarea restrângerilor drepturilor), violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a sesiza Curtea)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 12.500

VINOVATI de condamnare:
a) au instrumentat cauza penală - Eugen BÎCU, Bogdan ZUMBREANU, Vitalie GALERU, ofiţeri de urmărire penală, CCCEC şi Lilian RUDEI, procuror, Procuratura Anticorupţie;
b) a eliberat mandatul de arest - Ion MOROZAN, judecător, Judecătoria Buiucani
c) a respins recursul la încheierea de autorizare a restului - Tudor MICU, Gheorghe STRATAN, Dina ROTARCIUC, Gheorghe NICOLAEV, Lilian CATAN, judecători, Curtea de Apel Chişinău
d) a obiectat împotriva demersului de eliberare după expirarea mandatului de arest – Mircea ROŞIORU, Procuror, Procuratura Anticorupţie;
e) au respins demersul de eliberare după expirarea mandatului de arest – Ecaterina PALANCIUC, Nicolae GORDILĂ, Dina SUŞCHEVICI, judecători, judecătoria Centru, municipiul Chişinău

_______________________
DOLNEANU c. Moldovei - Violarea art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii), violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.000

VINOVATI de condamnare:
a) a pronunţat hotărârea primei instanţe - I. Guriţanu, judecător, Judecătoria Străşeni
b) a pronunţat hotărârea instanţei de apel - Iulia SÂRCU, Nina TRACIUC şi Ludmila POPOV, judecători, Tribunalul Chişinău
c) a pronunţat hotărârea instanţei de recurs - Tatiana RĂDUCANU, Ion COROLEVSCHI, Valentina CLEVADÎ, judecători, Curtea de Apel a Republicii Moldova

_______________________
GUŞOVSCHI ş.a. c. Moldovei - iolarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 1.000

VINOVATI de condamnare:
Judecători neidentificaţi de la Curtea de Apel Tighina şi Curtea Supremă de Justiţie

_______________________
FLUX c. Moldovei - violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.300

VINOVATI de condamnare:
a) A emis hotărârea primei instanţe – Ion MURUIANU, preşedinte, Judecătoria sectorului Buiucani;
b) a menţinut hotărârea în apel – Mihai CIUGUREANU, Ana GAVRILIŢĂ, Grigore ZUBATI, judecători, Tribunalul Chişinău;
c) a menţinut hotărârea în instanţa de recurs – Gh. Gorun, Ion COROLEVSCHI, Valeriu BOGOROŞ, judecători, Curtea de Apel a Republicii Moldova

_______________________
DAVID c. Moldovei - violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 4.000

VINOVATI de condamnare:
Eugen CHISTRUGA, şeful secţiei nr. 17, Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie

_______________________
POPOVICI c. Moldovei - Violarea art. 3 (interzicerea torturii), violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea detenţiei), violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil), violarea art. 6 § 2 al Convenţiei (prezumţia nevinovăţiei), violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 15.000

VINOVATI de condamnare:
a) Au dispus condamnarea reclamantului - Mihai PLAMADEALA, Vladimir TIMOFTI, judecători, Curtea Supremă de Justiţie (judecătorul Sergiu FURDUI a avut o opinie separată, în care, în principiu, s-a expus împotriva condamnării reclamantului)
b) a eliberat autorizat arestarea reclamantului - Silvia GÎRBU, judecător. Judecătoria Buiucani
c) au respins recursurile împotriva autorizării arestării - Eugenia CONOVALI, Mihail BURUIAN, Vasile GRIB, judecători, Curtea de Apel Chişinău
d) a făcut declaraţii contrare art. 6 § 2 - Valeriu GURBULEA, secretar, Consiliul Suprem de Securitate;
e) au determinat detenţia reclamantului în condiţii rele – Parlamentul Republicii Moldova, care nu a alocat finanţarea necesară pentru întreţinerea penitenciarului şi hrana deţinuţilor

_______________________
TIMPUL INFO-MAGAZIN şi ANGHEL c. Moldovei - iolarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 13.800

VINOVATI de condamnare:
a) a admis acţiunea reclamantului - Silvia GÎRCU, judecător, Judecătoria Buiucani;
b) au menţinut hotărârea în apel – Sergiu ARNAUT, Nina TRACIUC, Gheorghe IOVU, judecători, Curtea de Apel Chişinău;
c) au menţinut hotărârea în recurs - Eugenia FISTICAN, Dionisie VITION, Iulia CIMPOI, Andrei PLĂMĂDEALĂ

_______________________
ŢURCAN c. Moldovei - Violarea art. 3 (interzicerea torturii), Violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 11.000

VINOVATI de condamnare:
a) au determinat detenţia reclamantului în condiţii rele – Parlamentul Republicii Moldova, care nu a alocat finanţarea necesară pentru întreţinerea penitenciarului şi hrana deţinuţilor
b) a deţinut reclamantul sub arest fără un mandat valabil - Aliona DANILOV, vicepreşedinte, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău;
c) a obiectat la eliberarea reclamantului după expirarea mandatului de arest - Marcel TUMURUC, procuror, Procuratura Anticorupţie.

_______________________
URSU c. Moldovei - violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei), violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea arestării)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 5.000

VINOVATI de condamnare:
a) A solicitat arestarea reclamantului – Lilian COCIU, procuror la Procuratura Generală;
b) A autorizat arestarea reclamantului – Iurie BEJENARU, vicepreşedinte, Judecătoria Buiucani; Victor POTLOG – judecător, Judecătoria Buiucani;
c) a respins recursurile împotriva încheierilor de autorizare a restului – Ghenadie NICOLAEV, Mihai BURIANĂ, Gheroghe STRATAN, Victor PRUTEANU, Sergiu ARNAUT, Dina ROTARCIUC, Anatol DOGA, Gheorghe IOVU, judecători, Curtea de Apel Chişinău

_______________________
COGUT c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - € 2.400

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Ministerului Apărării

_______________________

2006

_______________________

NISTAS GMBH c. Moldovei - violarea art.6 § 1 al Convenţiei (securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Mărimea totală a Prejudiciului - USD 63.045

VINOVATI de condamnare:
Vasile RUSU – Procuror General
Plenul Curţii Supreme de Justiţie – a se identifica componenţa exactă

_______________________
MOLSEI c. Moldovei - violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii), violarea art.13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv)

Mărimea totală a Prejudiciului - USD 1.300

VINOVATI de condamnare:
Conducerea Ministerului Finanţelor

_______________________
OFERTA PLUS SRL c. Moldovei - violarea art.6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii)

Neexecutarea timp de cel puţin 38 de luni a unei hotărâri judecătoreşti privind plata a MDL 20,000,000 de către Ministerul Finanţelor

VINOVATI de condamnare:
(a) neexecutarea hotărârii judecătoreşti – Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
(b) casarea abuzivă a hotărârii judecătoreşti în folosul reclamantului
(c) respingerea nemotivată a pretenţiilor reclamantului faţă de Ministerul Finanţelor – Natalia MOLDOVANU, Ion PLATON, Nina CERNAT, Vicepreşedinte şi respectiv, judecători, Curea Supremă de Justiţie;
(d) iniţierea şi instrumentarea urmăririi penale împotriva directorului reclamantului
(c) arestarea directorului reclamantului


Sursa
2009-02-02 13:24:10Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

14:08:02Întâlnirea cititorilor cu scriitorul Grigore Chiper —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
10:49:56Întâlnire cu scriitoarea Maria Pilchin —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
09:36:59STELE DE MARE —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:23:25Este sau nu Dodon trădător de țară? Asta și alte câteva întrebări de precizare. Retorice, desigur —» Nicolae Federiuc
05:44:47SCRISORI DE MAI - ECOURI BISTRIȚENE —» Leo Butnaru
19:38:32fetele —» turn up the silence
08:42:42,,Comunitatea mea în obiectiv european” - Totalurile concurs de postere —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
17:14:02Vine schimbarea. Din lac în puţ. —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
15:28:30Românii din Republica Moldova nu sunt „diasporă”, ci parte aproape integrantă a României. Votul de ieri a arătat asta —» Nicolae Federiuc
14:09:32Opera este cununa tuturor muzelor… —» CHIŞINĂU MUZICAL | Blogul Bibliotecii de Arte "Tudor Arghezi"
10:43:53Zilele Arghezi —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
02:38:55".....she'll be on drugs, I'll be drunk, it'll be just like old times..." —» turn up the silence
18:03:00Află singur gradul de evoluție spirituală cu care te-ai încarnat —» codul omega
17:31:53AI powered human greed (1) —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
17:43:002026 – război civil, revoluție sau război mondial? —» codul omega
16:30:17UN ALTFEL DE RĂZBOI —» Andrei LANGA. Blogul personal
15:39:58POEMUL APUSULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
15:38:31El Dorado —» Andrei LANGA. Blogul personal
13:09:46Test/text de supraviețuire —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:42:51Prima pistă ciclabila din Chișinău așteaptă să fie folosită —» Curaj.TV | Media alternativă
07:45:03Condorii negri – Fără nume (cover acustic de Andrei Albu) —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
13:30:48Care e opusul scrisului? —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
15:28:15Limba bulgară ca la ea acasă —» BiblioCity
07:53:44Premieră: Nucata din Moldova ia aur în Londra —» Fine Wine
15:31:48Protest la MinJust, nu mai complicați redobîndirea cetățeniei! —» Curaj.TV | Media alternativă