PERSONALITĂŢI: Anatol Lavuşchin, Dubla vocaţie profesională

Anatol Lavuşchin este un specialist irepetabil, cunoscut în domeniul educaţiei fizice şi sportului. În ultimii ani el exercită excelent două funcţii profesionale. Activând ca profesor şcolar de educaţie fizică la Liceul Teoretic Pelenia, Drochia, dânsul, concomitent, lucrează prin cumul şi ca antrenor de atletism în cadrul şcolii sportive raionale. Antrenamentele se desfăşoară în localitatea amintită, avându-i ca discipoli pe elevii liceului respectiv.
Succesele de invidiat, obţinute de pedagogul A. Lavuşchin, se datorează cunoaşterii profunde şi temeinice atât a metodologiei predării educaţiei fizice, cât şi a sistemului modern de pregătire a tinerilor sportivi. Acestea fiind spuse, iniţial urmează a fi exemplificate, însă, pentru început dorim să familiarizăm cititorul cu câteva crîmpee biografice, ce vor edifica interesele sportive, precum şi devenirea profesională a lui Anatol Lavuşchin.
Anatol s-a născut la 10 iunie 1950 în or. Dnepropetrovsk, Ucraina într-o familie de slujbaşi. Peste careva timp, familia Lavuşchin se stabileşte cu traiul în Moldova. Anatol este înscris în clasa a VII-a la şcoala medie Sucleia, Slobozia, pe care o absolveşte în anul 1967. Fiind copleşit de sport şi graţie faptului că Sucleia e în vecinătate cu or. Tiraspol, Anatol face (doi ani!) naveta la Tiraspol, practicând, în una din şcolile sportive, iniţial, fotbalul, mai apoi – voleiul. Jocurile sportive practicate au contribuit mult la dezvoltarea unor calităţi motrice speciale atât de necesare pentru practicarea atletismului. De aceea, începând cu clasa a noua, Anatol practică atletismul sub conducerea lui Victor Tâşcencov, antrenor emerit al RM. Antrenamentele se desfăşurau în Sucleea (această localitaten era o filială a şcolii sportive Slobozia). Alergările de semifond au devenit specializarea sportivă a lui Anatol, pe care le practica foarte insistent şi sistematic. Zeci de mii de kilometri, înregistraţi ca volum de antrenament parcurşi în n (!?!) ore. Doamne, câtă „sâlă” (vorba moldoveanului) a avut adolescentul Anatol pentru sportul îndrăgit! Antrenamentele chibzuit planificate şi dirijate cu multă competenţă de ireproşabilul antrenor V. Tâşcencov i-au fundamentat de-a binelea pregătirea fizică specială, tehnică etc. a sportivului A. Lavuşchin. Şi succesele nu s-au lăsat aşteptate. La timpul respectiv obţine performanţe semnificative. Spre exemplu: la alergarea de cros la 1000 m devine campion al republicii (1966) între şcolile sportive a Asociaţiei sportive „Rezervele de muncă”, iar ceva mai târziu, Anatol, la cursa menţionată atinge (încă în timpurile respective!) frumoase performanţe care, actualmente, se egalează cu prima categorie sportivă. Apropo, cine a practicat atletismul ştie cât e de dificil să obţii în atletica „lejeră”, în deosebi la alergări, chiar şi categoria a doua.
Evident, dragostea de sport, practicarea acestuia cu abnegaţie şi ardoare l-a determinat pe Anatol la alegerea profesiei. El, la absolvirea şcolii, decide să devină profesor de educaţie fizică, fapt pentru care face studii (1967 – 1970) la Tehnicumul Republican Moldovenesc de Cultură Fizică. Debutul pedagogic al profesorului Anatol Lavuşchin ţine de şcoala medie Sucleia, instituţie pe care el însuşi a absolvit-o. După o scurtă activitate pedagogică este chemat la datorie, urmând serviciul militar în or. Enghels, regiunea Saratov. După demobilizare pedagogul A. Lavuşchin îşi continuă activitatea pedagogică la şcoala din Sucleia. Mai apoi, circumstanţele familiale îl „deplasează” în or. Dnepropetrovsk, unde predă educaţia fizică în una din şcolile acestui oraş. Rezistând un singur an la prima baştină, revine la a doua baştină (Moldova) pentru totdeauna. Se stabileşte cu traiul în s. Grinăuţi, însă activitatea profesională a fost şi este legată de s. Pelenia (distanţa dintre aceste localităţi fiind de 6 km, pe care Anatol o parcurge din anul 1975 până în prezent). În Pelenia, localitate care în trecut aparţinea raionului Râşcani, iar actualmente fiind ca unitate teritorială a raionului Drochia a funcţionat şi există şi astăzi o filială a şcolii sportive. Anatol Lavuşchin peste 10 ani (1975 – 1986) a activat ca antrenor de atletism în filiala amintită a şcolii sportive respective, pregătind o pleiadă de atleţi. Mulţi dintre discipolii săi din localităţile rurale concurau de la egal la egal cu sportivi din Bălţi, Tiraspol, Chişinău şi alte oraşe întrunite în competiţii republicane. Iar unii sportivi mai talentaţi au obţinut succese şi în cadrul competiţiilor internaţionale. Printre aceştia îi menţionăm pe Codreanu Eugenia (multiplă premiantă la competiţii republicane la alergări 800-1500 m), Băbălău Andrei (campion al republicii la alergări 1000 şi 3000 m, competiţii de iarnă), Railean Mihail (participant la competiţiile unionale pentru premiul gazetei „Правда”), Şciuca Natalia (locul III, la alergări 3000 m cu performanţa de 10.23,9 min., în cadrul competiţiilor unionale între şcolile sportive Asociaţiei sportive „Dinamo”, desfăşurate la Leningrad).
Din anul 1986 se transferă ca profesor de educaţia fizică la Liceul Teoretic Pelenia. Concomitent cu predarea educaţiei fizice pedagogul A. Lavuşchin organizează serios şi lucrul sportiv, antrenând elevii liceului. Numeroşi elevi antrenaţi de el s-au evidenţiat pe parcursul anilor la diverse competiţii raionale, judeţene (pe timpuri), republicane, fapt observat de Tudor Puşcaş, specialist în problemele sportului şi tineretului la Direcţia Generală de Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia, care a convins-o pe dna Maria Beţivu, fosta şefă a direcţiei respective, în deschiderea la Pelenia a filialei şcolii sportive din Drochia. Astfel, Anatol Lavuşchin revine la funcţia de antrenor, actualmente având 2 grupe de elevi ai liceului.
Vom menţiona că încrederea acordată, pedagogul şi antrenorul A. Lavuşchin o răsplăteşte din plin prin munca sa conştiincioasă, responsabilă, asiduă zi de zi. Personal (dar şi profesorii de educaţie fizică din r-l Drochia) am avut posibilitate să-l cunosc în activitate, fiind într-o delegaţie la Pelenia cu echipa Comitetului Naţional Olimpic (CNO). Am rămas plăcut surprins de lecţia de educaţie fizică, activităţile sportive extracurriculare (în deosebi, competiţiile la atletism), organizate şi desfăşurate (în cadrul unui seminar metodic raional) de pedagogul şi antrenorul Anatol Lavuşchin, care s-a dovedit a fi un mare profesionist, competent în materie, cu o bogată experienţă pedagogică şi, nu în ultimul rând, om cu suflet mare ce iubeşte copiii. Apropo, prezentăm şi alte opinii expuse de unii participanţi la seminar. Spre exemplu, iată ce a relatat Nelly Iucol, profesoară de educaţie fizică de la Liceul Teoretic Popeştii de Sus, Drochia, magistru în managementul culturii fizice: „Am asistat la activităţi didactice şi extracurriculare inedite dar foarte originale, care scot în vileag cultura profesională, cunoştinţele şi competenţele, atitudinea şi responsabilitatea pedagogului Anatol Lavuşchin. Eu îl calific ca pe un profesor deosebit, de la care ai de învăţat multe lucruri utile”. Iar Nicolae Ambrosii, director executil al CNO a spus: „În liceu am observat multe lucruri interesante. De exemplu, problema propagării sportului, idealurilor olimpice etc., reflectată prin intermediul concursului gazetelor de perete, te convinge de dimensiunile interesului sportiv format la elevi. Un interes viabil am observat la elevi şi în cadrul orelor de educaţie fizică, activităţilor sportive extradidactice, fapt ce dovedeşte conştientizarea de către elevi a sportului în fortificarea sănătăţii, perfecţiunea fizică etc. Eviden că succesele se datorează muncii profesorilor de educaţie fizică A. Lavuşchin şi Gh.Talpă”.
O mare atenţie antrenorul Anatol Lavuşchin acordă selecţiei sportive. Printre cei selectaţi sunt şi elevi talentaţi. Unii deja demonstrează performanţe înalte. Spre exemplu: Alexandru Carnet este campion al Republicii Moldova la alergări 400 m (performanţa demonstrată de 50,77 sec. depăşeşte calificativul primei categorii sportive). Cristian Eşanu, fiind abia în clasa VII-a, aleargă 1000 m în 3,07 min. Mari speranţe antrenorul pune şi pe alţi elevi (Tudor Ţurcanu, Elena Condratiuc, Sergiu Plămădeală, Sergiu Postolache ş.a.).
Profesorul şi antrenorul Anatol Lavuşchin are nişte concepte sacre de care se conduce în activitatea sa profesională. În prim plan, el orientează şi motivează discipolii săi la o învăţătură de calitate în şcoală, spunându-le elevilor că practicarea sportului trebuie neapărat să contribuie la însuşită. În al doilea plan – pune accent pe fortificarea sănătăţii elevilor prin intermediul practicării sportului. Drept exemplu servesc situaţia elevilor Doina Comendant şi Mihail Postolace. Ambii au avut probleme de sănătate, însă sub conducerea iscusită a pedagogului A. Lavuşchin, prin practicarea sportului pentru sănătate, şi-au întremat sănătatea. Actualmente, Doina practică atletismul, iar Mihail din grupa medicală specială este transferat în grupa medicală de bază, efectuând 15 tracţiuni în braţe la bara fixă. În activitatea didactică pedagogul A. Lavuşchin permanent implementează ceva nou, neobişnuit, dar foarte interesant pentru elevi. Spre exemplu, chiar şi banala aranjare la început de lecţie e neobişnuită. Dreptul de a fi primul în formaţie elevul trebuie să-l merite printr-o concurenţă foarte drastică. În acest context, organizează diverse concursuri. Finalmente, este onorat acel elev, care demonstrează performanţe superioare în concursurile respective (tracţiuni în braţe, flotări, alergare de durata 6 min. etc.). Concurenţa iscă rotaţia liderilor. Alt aspect, care motivează elevii, sporindu-le activismul motric ţine de faptul că profesorul A. Lavuşchin comunică foarte mult cu elevii, formându-le vaste cunoştinţe teoretice din domeniul educaţiei fizice şi a sportului, anatomiei, fiziologiei, igienei etc. Prin aceasta elevii descoperă, pentru sine, multe lucruri noi, conştientizează profund valorile asanative, educative, formative ale exerciţiului fizic, sportului. Faptul că pedagogul Anatol Lavuşchin este un specialist erudit m-am convins în timpul cursului de perfecţionare la care a participat şi protagonistul nostru cu diverse relatări şi dezbateri foarte interesante.
În final, menţionăm că prin intermediul acestui articol dorim să demonstrăm că în activitatea didactico – sportivă o importanţă primordilă îi revine pedagogului ca personalitate, fapt dovedit cu prisosinţă de profesorul şi antrenorul entuziast – Anatol Lavuşchin.

Panfil SAVA, conferenţiar universitar,
Şeful Departamentului Formare
Profesională Continuă USEFS.


Sursa
2009-01-26 14:51:10Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

06:38:19E mult sau puțin o casă nouă de peste 600 de mii de Euro pentru ministrul economiei? —» un alt blog
09:05:38DIN MAREA POEZIE A LUMII —» Leo Butnaru
08:46:34DESPRE ÎNCEPUTURILE SCRIITORICEȘTI —» Leo Butnaru
05:51:27Horizon Capital (Purcari) și prietenii lor lituanieni vor să vândă MAIB. Îi ajută Gavriliță și #năPASta —» un alt blog
04:59:26În loc de teren de sport multifuncțional – Parcare pentru Medpark! Îi e în cot guvernului de sănătatea fizică… —» un alt blog
20:08:21Alegerile din Italia, explicate —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
19:31:54CFR la 150 de ani se laudă cu vechituri —» Curaj.TV | Media alternativă
12:17:43Ce face ”specialistul” pe delapidări Vitalie Perciun printre consultanții Agenției Proprietății Publice? —» un alt blog
12:10:34Câți bani din conturile lui Spînu sunt, de fapt, ai lui Vlad Filat…? —» un alt blog
10:27:43Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală” —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
18:42:38Protest la București pentru drepturile animalelor #exclusiv —» Curaj.TV | Media alternativă
11:43:22Bullet Train. Sună mai bine ca Trenul Asasinilor. —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
09:31:03casatoria fictivă ca strategie de supraviețuire —» blog cultural
08:27:16despre poliția moldovenească doar de rău —» blog cultural
08:25:53Andrei și Ilinca – Plouă (cover Holy Molly x Tata Vlad) —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
07:34:15despre vot în bătaia puștii —» blog cultural
23:18:39Top Gun: Maverick —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
15:38:28Bio verzii —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
13:04:11„Copiii de pe Volga” de Guzel Iahina —» Sunt MAMĂ!
11:49:57Primarul Ciucu a venit la protestul din Prelungirea Ghencea —» Curaj.TV | Media alternativă
10:42:32Am pledat împotriva intimidării aleșilor locali —» Curaj.TV | Media alternativă
10:28:09Vrem lărgirea și civilizarea prelungirii —» Curaj.TV | Media alternativă
19:24:05Cică a vorbit cu mai mulți membri de Guvern la Cahul —» Curaj.TV | Media alternativă
18:40:52Poveste origami de la o copilă refugiată (ru) —» Curaj.TV | Media alternativă
17:59:37Popă cu copii în portbagaj la Voluntarii Bucureștilor —» Curaj.TV | Media alternativă