Amnesty: Israel utilizeaza fosforul alb impotriva civililor din Gaza

În timpul vizitelor pe teritoriul Fîşiei Gaza, delegaţii Amnesty International au descoperit dovezi incontestabile ale faptului că fosforul alb este utilizat pe scară largă în regiunile civile dens populate din oraşul Gaza şi din nord.

Amnesty International considera că utilizarea repetată a fosforului alb, în pofida dovezilor care demonstrează că ar avea efecte fără discernămînt şi faptul că este utilizat împotriva populaţiei civile, reprezintă o crimă de război.

Aveţi mai jos comunicatul de presă (in romana si engleza) ce conţine constatările echipei de cercetare Amnesty International în Gaza.
www.Amnesty.MD
——————————————
Israel / Teritoriile Palestiniene Ocupate: utilizarea de către Israel a fosforului alb împotriva civililor din Gaza este „evidentă şi incontestabilă”

În timpul vizitelor pe teritoriul Fîşiei Gaza, delegaţii Amnesty International au descoperit dovezi incontestabile ale faptului că fosforul alb este utilizat pe scară largă în regiunile civile dens populate din oraşul Gaza şi din nord.
“Ieri, am văzut străzi şi alei acoperite cu rămăşiţe care demonstrează utilizarea fosforului alb, inclusiv cartuşe încă arzînd şi schijele din obuzele şi şrapnelurile lansate de către armata israeliană”, a declarat Christopher Cobb-Smith, expert militar şi unul dintre cei patru membri ai misiunii de cercetare desfăşurate de către Amnesty International în Gaza.
“Fosforul alb este o armă utilizată pentru a produce o perdea de fum, ca să reducă vizibilitatea trupelor armate pe cîmpul de luptă”, a spus Cobb-Smith. “Este o substanţă foarte uşor inflamabilă, care arde în contact cu aerul şi are un asemenea efect, încît nu ar trebui utilizată niciodată în regiunile civile”.
“O utilizare atît de extinsă a acestei arme în cartierele rezidenţiale dens populate din Gaza este fără discernămînt. Utilizarea repetată în acest mod, în pofida dovezilor care demonstrează că ar avea efecte fără discernămînt şi faptul că este utilizat împotriva populaţiei civile, reprezintă o crimă de război”, a declarat Donatella Rovera, cercetător al Amnesty International în domeniul problemelor din Israel şi Teritoriile Palestiniene Ocupate.
Cartuşe cu fosfor alb sunt împrăştiate peste tot în jurul blocurilor locative şi multe dintre ele încă mai ardeau duminică, continuînd să pună în pericol locatarii şi bunurile acestora; copiii se jucau pe străzi şi alei, fiind atraşi de rămăşiţele lăsate în urmă de război, de cele mai multe ori, fără a fi conştienţi de pericol.
“Artileria constă din arme terestre; care nu sunt indicate în cazul bombardării ţintelor exacte. Faptul că aceste muniţii, care de obicei sunt lansate de pe pămînt, au fost lansate în aer,
măreşte suprafaţă zonei expuse”, a declarat Chris Cobb-Smith.
Fiecare obuz de artilerie cu calibrul de 155 mm explodat, răspîndeşte 116 cartuşe impregnate cu fosfor alb, care se aprind la contactul cu oxigenul şi care se pot răspîndi, în funcţie de înălţimea (precum şi de condiţiile de vînt) de la care este lansat asupra unei zone, la o distanţă cel puţin cît o aruncare de minge. Pe lîngă efectul fără discernămînt, lansarea din aer a unei astfel de arme, care răspîndeşte cartuşe, sporeşte probabilitatea ca populaţia civilă să fie afectată.
Delegaţii Amnesty International au descoperit atît cartuşe încinse cu fosfor alb, cît şi obuzele (care le-au transportat) în case şi clădiri, precum şi în apropierea acestora. Unele dintre aceste obuze grele din oţel, 155 mm, au provocat daune enorme proprietăţilor locuitorilor.
Printre cele mai afectate locuri asupra cărora a fost utilizat fosforul alb a fost UNRWA (sediul ONU pentru refugiaţii palestinieni) din Gaza, asupra căruia forţele israeliene au aruncat trei obuze cu fosfor alb la data de 15 ianuarie. Fosforul alb a căzut în apropierea unor autocisterne cu combustibil inflamabil şi a provocat explozii care au distrus tone de ajutor umanitar. Cu o oră înainte de lansarea acestui atac, clădirea agenţiei ONU fusese asediată şi autorităţile israeliene fuseseră informate de către oficialii UNRWA şi garantaseră faptul că nu va mai fi lansat nici un atac asupra unităţii respective.
În timpul unui alt incident, care a avut loc în aceeaşi zi, obuzele cu fosfor alb au căzut peste spitalul al-Quds din oraşul Gaza, provocînd şi în acest caz un incendiu care a impus angajaţii spitalului să evacueze pacienţii.
În contact cu pielea, fosforul alb provoacă arsuri cumplite, care ajung pînă la os şi continuă să ardă atît timp cît se află în contact cu oxigenul.
Informaţii suplimentare
Încetarea unilaterală a ostilităţilor, anunţată de către Israel şi Hamas, care urma să intre în vigoare din 18 ianuarie, nu a fost respectată de nici una dintre părţi. Armata israeliană a rămas pe poziţii în cîteva regiuni din Fîşia Gaza, iar în dimineaţa de 18 ianuarie, Angham Rif’at al-Masri, în vîrstă de 11 ani, a fost ucisă de proiectilele lansate de către forţele israeliene în estul oraşului Beit Hanoun, din nordul Fîşiei Gaza, iar mama sa a fost rănită. În acelaşi timp, grupările armate palestiniene au lansat cîteva rachete asupra oraşelor şi satelor din sudul Israelului, în urma cărora trei civili israelieni au suferit răni uşoare.
——————————————
Israel/Occupied Palestinian Territories: Israel’s use of white phosphorus against Gaza civilians “clear and undeniable”
Amnesty International delegates visiting the Gaza Strip found indisputable evidence of widespread use of white phosphorus in densely populated residential areas in Gaza City and in the north.
“Yesterday, we saw streets and alleyways littered with evidence of the use of white phosphorus, including still burning wedges and the remnants of the shells and canisters fired by the Israeli army,” said Christopher Cobb-Smith, a weapons expert who is in Gaza as part of a four-person Amnesty International fact-finding team.
“White phosphorus is a weapon intended to provide a smokescreen for troop movements on the battlefield,” said Cobb-Smith. “It is highly incendiary, air burst and its spread effect is such that it that should never be used on civilian areas”.
“Such extensive use of this weapon in Gaza’s densely populated residential neighbourhoods is inherently indiscriminate. Its repeated use in this manner, despite evidence of its indiscriminate effects and its toll on civilians, is a war crime,” said Donatella Rovera, Amnesty’s researcher on Israel and the Occupied Palestinian Territories.
White phosphorus wedges are scattered all around residential buildings and many were still burning on Sunday, further endangering the residents and their property; streets and alleys are full of children playing, drawn to the detritus of war and often unaware of the danger.
“Artillery is an area weapon; not good for pinpoint targeting. The fact that these munitions, which are usually used as ground burst, were fired as air bursts increases the likely size of the danger area,” said Chris Cobb-Smith.
Each 155mm artillery shell bursts deploying 116 wedges impregnated with white phosphorus which ignite on contact with oxygen and can scatter, depending on the height at which it is burst (and wind conditions), over an area at least the size of a football pitch. In addition to the indiscriminate effect of air-bursting such a weapon, firing such shells as artillery exacerbates the likelihood that civilians will be affected.
Amnesty International delegates found both burning white phosphorous wedges and their carrier shells (which delivered them) in and around houses and buildings. Some of these heavy steel 155mm shells have caused extensive damage to residential properties.
Among the places worst affected by the use of white phosphorus was the UNRWA compound in Gaza City, where Israeli forces fired three white phosphorus shells on 15 January. The white phosphorus landed next to some fuel trucks and caused a large fire which destroyed tons of humanitarian aid. Prior to this strike the compound had already been hit an hour earlier and the Israeli authorities had been informed by UNRWA officials and had given assurance that no further strikes would be launched on the compound.
In another incident on the same day a white phosphorus shell landed in the al-Quds hospital in Gaza City also causing a fire which forced hospital staff to evacuate the patients.
White phosphorus landing on skin can burn deep through muscle and into the bone, continuing to burn unless deprived of oxygen.

Background
Separate unilateral ceasefires announced by Israel and by Hamas with effect from 18 January were not respected by either side. Israeli forces remained stationed in several areas of the Gaza Strip and on the morning of 18 January missiles fired by Israeli forces killed 11-year-old Angham Rif’at al-Masri and injured her mother east of Beit Hanoun in the north of the Gaza Strip. At the same time Palestinian armed groups fired several rockets into towns and villages in southern Israel, lightly wounding three Israeli civilians.


Sursa
2009-01-20 20:57:13Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

11:14:42How To Get Smell Out Of Garbage Disposal —» Andrei Fornea
11:08:55Lucrează cu sticla la înălțime fără niciun fel de protecție —» Curaj.TV | Media alternativă
10:52:05Light Brown Booties —» Andrei Fornea
10:40:57Sexul VS Barza – APROAPE TRAFICATĂ LA 16 ANI —» Curaj.TV | Media alternativă
10:32:51Чтобы помнили… —» Biblioteca Hristo Botev
08:16:53Salonul de lectură „Dialoguri…” —» BiblioCity
04:57:07“I'm afraid of flying”: 7 ideas on how to get distracted during a flight —» Informaţii pentru studenţi !
04:57:04Upgrade Your Home Theater Experience with Adorama’s Winter Tech Sale —» Informaţii pentru studenţi !
02:44:00“I'm afraid of flying”: 7 ideas on how to get distracted during a flight —» plop andrei
01:52:36Upgrade Your Home Theater Experience with Adorama’s Winter Tech Sale —» plop andrei
22:58:10Americanii fac drumuri, românii grădinițe, iar moldovanii votează cu rușii —» Badan Blog
21:43:26Schema prin care ruși și ucraineni devin cetățeni români fără să-i verifice nimeni —» Elena Robu
21:39:51Vaccinurile nu cauzează Autism —» A little web world
21:13:54Busul armatei nu încăpea de mașini parcate ilegal —» Curaj.TV | Media alternativă
21:00:27Consilierii au votat de frica blestemelor —» Curaj.TV | Media alternativă
19:27:25Gripă —» Primul meu blog
19:17:48Din State – prima zi —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
17:02:08©️ Părerile lor —» Licurici de suflet
16:10:37Рыбка в духовке —» XStrafer's WebPlace : unconformable point of view.
15:32:32Moldoveneasca. Mircea V.Ciobanu trișează —» Gheorghe Erizanu
15:04:35În Spania furtuna Gloria a mai făcut două victime. Numărul morţilor a ajuns la şase —» Elena Robu
13:17:20DESPRE „PERIMETRUL CUȘTII” ÎNTR-O NOUĂ CARTE DE ANASTASIA DUMITRU —» Leo Butnaru
13:12:35Amendă colosală pentru o companie care vindea medicamente contra cancerului în România —» Elena Robu
12:22:32În Iordan, Botezându-Te Tu, Doamne —» Iulian Proca
11:45:41De ce să lucrezi în companii mari? —» Victor Timotin | creează, inovează, dezvoltă și fii exemplu