MAFIA DIN CURTEA DE APEL CHIŞINĂU, 1

 

 

(Scrisoare foarte deschisă  Președintelui  Curții de Apel, dlui Ion Pleșca,  președintele Curții Supreme de Justiție, dlui Mihai Poalelungi,  Ministrului Justiției, dlui Oleg Efrim, Membrilor Consiliului Superior  al Magistraturii(fără președinte ales), președintelui Asociației Judecătorilor, dlui Ion Druță și Procurorului General, dlui Valeriu Zubco)

 

Stimați ocrotitori ai Legii în Republica Moldova,

 

Mare și nebănuită e grădina pe care o supravegheați.

Dovadă și materialul de față, în care scriu Adevărul,  precum că la o primă ședință judiciară din 21 iunie 2012 la  Curtea de Apel  se discuta în ordine de apel cauza penală în privința unui inculpat care a fracturat mîna unui om  la 21 iunie 2011  și care inculpat  e învinuit de săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art.152 alin.1 CP RM.

Pur și simplu, inculpatul, simțind pericolul sentinței ce urma să fie pronunțată, a propus benevol și nesilit de nimeni la 23  decembrie 2011 un Acord, prin care se obliga să achite o sumă pentru încetarea procesului, acord pe care ulterior nu l-a respectat, mințind și eschivîndu-se de la responsabilitatea asumată.

După îndelungă  așteptare, în mai 2012, partea vătămată a ridicat sentința redactată și în termen legal de 15 zile  a solicitat cercetarea cauzei penale în ordine de apel la Curtea condusă de dl ex-deputat Ion Pleșca ot AMN(azi PLDM).

Judecătorii Iovu, Grib și Șpac erau la datorie.

Dl Iovu  mai era și  brutal și cam lipsit de cultură.

Striga, soma, nu permitea dreptul la replici,  întrebuința rusisme etc.

Ca la bîlci!

Dl Grib, aveai senzația, că e după un ordinar zaiafet.

Chiar  ți se făcea milă de el că nu putea barem să citească 3 propoziții…

Grefiera Tetiu, observ la un moment, că se interesează în mod special dacă  este inculpatul X, emoționată, îmi cere numărul lui de telefon, al inculpatului aflat într-o relație mai mult decît conjugală cu un deputat-Cioban PLDM-ist.

Cînd  căutatul apare, totuși, aceasta  oftează ușurată.

Apoi îl întreabă doar pe el dacă dispune de avocat, mai pe scurt, totală grijă părintească, nu altceva.

Ordonat—Executat!

 

Partea vătămată fiind întrebată ce dorește, a spus că, din cauza nerespectării Acordului propus și semnat de  către inculpat și avocatul lui,  solicită  casarea sentinței inițiale, acceptarea demersului de față și pronunțarea unei sentințe de condamnare.

Inculpatul fiind întrebat dacă susține apelul, din motive ce-i caracterizează orgoliul, a  trîmbițat că “da, susține apelul, fiindcă vrea să demonstreze în instanță că unele probe medico-legale nu sunt…legale, adică nu sunt veridice”. Avocata sa din oficiu, necunoscătoare de română,  l-a susținut.

La auzul acestei duble inepții, grefiera  a sărit  foc de pe scaun și l-a întrebat pe inculpat, care era lîngă partea vătămată,  dacă-și dă seama ce a spus?

Acesta a bolmojit ceva inexplicabil, ca după mahmureală…

Judecătorii au înghețat pe loc. Repaos.

Și s-au făcut că nu au auzit nimic și au declarat că nu vor lua o decizie în acea zi, ci abia peste o săptămînă!!!

Dar, culmea ipocriziei, în Procesul-verbal, agramat pînă la refuz, anexat la dosarul nr.1a—802/12,  proces semnat de grefiera Tetiu și președintele ședinței Iovu, dar și în decizia din 28 iunie 2012,  semnată de toți, este scris că “inculpatul nici la 21 iunie 2012(!), nici la 28 iunie 2012 nu a susținut apelul declarat de partea vătămată și că solicită ca acesta să fie respins”.

Adică contrariul.

Adică se minte cu nerușinare, ziua în amiaza mare, domnilor și doamnelor!

La fel se procedează și în cazul avocatei din oficiu, evocîndu-se faptul că apelul părții vătămate e tardiv, depus peste termen, ceea ce, de fapt, avocatul unirusolingv  nici n-a spus.

La fel se procedează și în cazul spuselor apărătorului, care a declarat că susține apelul părții vătămate din considerentul că “Acordul e unul ilegal, iar termenul de adresare cu apelul respectiv în instanță  e unul perfect  legal”, deși în Procesul-verbal nici un cuvînt nu se referă la veridicitatea celor declarate de procuror.

Tot în decizia adoptată de cei 3 judecători se minte cras  că la 30 decembrie 2011 partea vătămată a fost înștiințată despre redactarea primei sentințe, adică după doar 6 zile de la pronunțare!

 

Dl președinte Timofti  ar fi bine să știe că  la așa judecători+grefieri se poate de oferit și 10 mii de euro salariu  lunar că tot vor falsifica procesele-verbale și vor adopta decizii dictate de deputați pldm-iști.

Trebuie să  mai scriem că la ședința din 28 iunie 2012 inculpatul a ținut cont de ce i-a spus la ureche și nu doar la ureche  grefiera , ca intermediar între judecători și deputatul cu pricina, pentru că   a declarat de-acum că “nu susține apelul  și că decizia inițială e corectă și că partea vătămată l-a presat să conceapă  și să semneze un Acord de împăcare în decembrie 2011”.

Acum  e clar de ce nu  s-a luat o decizie la 21 iunie 2012 de cei 3 judecători+grefiera lor?

De ce a trebuit să treacă o săptămînă ca să-l instruiască pe inculpat și să creadă că au șters cu un burete  toată memoria părții vătămate și a martorilor ei?

Au trudit să-l pregătească pe inculpat ce să spună, iar în procesul-verbal să scrie, mințind grosolan, precum că acesta “rămîne pe aceeași poziție”.

Care “aceeasi poziție”, cînd la 21 iunie acesta, îndrumat de avocatul unirusolingv din oficiu, a declarat, de fapt, că susține apelul, iar la 28 iunie zice de-acum că nu-l mai susține?

Oare procurorul Ruslan Cașu de la Procuratura Generală e surd?

Oare partea vătămată cu consilierul ei juridic și cu ceilalți martori sunt inconștienți?

Oare chiar nici întrebări, nici dreptul la replică, acordat cu greu și în semn de batjocură și total dispreț de dl Iovu, n-au fost cu adevărat?

Ce proces-verbal falsificați, domnilor judecători cu grefieră analfabetă  cu tot?

Oare chiar nu puteți să vă înțelegeți cu deputații în cabinetele voastre, mai trebuie să dresați și grefierele , ca acestea, în mod obraznic, să intervină pe lîngă inculpați, ca aceștia să simtă dragostea mai mult decît conjugală a unor Ciobeni-deputați pldm-iști?

Halal de așa Justiție la moldoveni, cu asemenea judecători și grefiere!

N-ar fi mai cu cap, domnii mei,  să-i luați de beregată pe aceștia  și să-i dați acolo, unde e locul lor binemeritat.

Adică, pe banca acuzaților?!

P.S. Judecătorii-businessmani vor avea întotdeauna o scuză. Aceasta e prezentă chiar în prefața  procesului-verbal din 21 și 28 iunie 2012, unde scrie : ” În legătură cu punerea în aplicare a Legii nr.15—XVI din 03.02.2009 cu privire la modificarea  și completarea unor acte legislative publicată în Monitorul Oficial nr.57—58 din 20.03.2009, Colegiul dispune ordinea întocmirii procesului-verbal al ședinței de judecată, anume ce ține  de utilizarea mijloacelor de înregistrare audio și/sau video ori a altor mijloace tehnice pentru înregistrarea ședinței de judecată, nu poate fi respectată la examinarea prezentei cauze penale pe motiv că lipsește posibilitatea tehnică, și anume nefuncționarea rețelei unice, din care considerente procesul verbal se va scrie de mîină, fiind ulterior redactat la computer”.

Am păstrat nivelul de agramație al grefierei, care cică mai și redactează la computer, neuitînd să vă spun că nimeni nu a fost anunțat despre DISPUNEREA Colegiului cu pricina referitor la NEFUNCȚIONAREA REȚELEI TEHNICE UNICE, Colegiu din care au făcut parte minciunoșii Tetiu-Iovu-Grib și cu Șpac!

Ați înțeles unde se ascunde jocul barbar al acestora?

În invocarea legii din 2009!!!

 Și de atunci aceștia mint și mint cu nerușinare, nemaiputînd gîfîi de-atîta imunitate, ca și Ciobenii-deputați cu care bat mereu palma, prin intermediul grefierelor, bineînțeles!

P.P.S. De-acum urmează Curtea Supremă de Justiție să se pronunțe referitor la recursul ce se impune.  Oare acolo MAFIA e ca și inexistentă?

Sau e și mai dihai ca la Apel???

 

 Sursa
2012-07-30 11:47:10Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

19:18:05168 de ani de la dezrobirea romilor din Țara Românească —» Curaj.TV | Media alternativă
17:36:34Small Changes, Big Impact: A Look at What’s New In the WordPress Editor  —» Ştefan Grigoriţa
09:46:01Idei cu scîntei în Agora despre Romi, Români și Cioran —» Curaj.TV | Media alternativă
18:06:20APUS —» Andrei LANGA. Blogul personal
16:53:42Poemul total versus Cartea de poezie —» Andrei LANGA. Blogul personal
16:45:43IMN FURNICARULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
10:29:37DOGGY – o carte cu un subiect actual —» BiblioCity
18:49:00Lansare memorii de Gherasim Păduraru la LondoHome —» Curaj.TV | Media alternativă
14:14:58Ziua Internațională a Cititului împreună & Ziua Națională a Lecturii sărbătorite în BPO Rîșcani —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
13:13:49Secretara n-a fost pedepsită pentru spray lacrimogen în primărie —» Curaj.TV | Media alternativă
09:20:03Idei în Agora. Cantemir, homo viator. Din tenebre, spre Lumini —» Curaj.TV | Media alternativă
06:09:37POEME DE LA „NEUMA” —» Leo Butnaru
21:31:43Panorama tictoc —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
11:34:17Ziua Națională a Lecturii a fost marcată la bibliotecă —» BPR Ungheni's Blog
11:08:16Un băiat de 20 de ani le-a reparat ceasurile și a condus într-un an 26 de oameni la Hristos —» Moldova Creștină
09:58:05Cum să procedeze creștinul când vede nedreptate în biserică? —» Moldova Creștină
08:32:04Crama Mircești: primele albe din roada 2023 —» Fine Wine
07:50:52Grigore Vieru, poetul care a cântat Basarabia, omagiat la biblioteca din Rîșcani —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
06:39:00Campania Naţională ,,Citim cu voce tare Împreună -2024” în BPO Rîşcani —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
05:28:01PUS LA ÎNCERCARE DE COLEGA ANDREA H. HEDEȘ ÎN REVISTA „NEUMA” —» Leo Butnaru
05:18:15hey —» turn up the silence
14:36:55HUMANOID —» Andrei LANGA. Blogul personal
12:24:45„Satul Românesc” versus „Satul European”. Dacă România investește, de ce de câștigat are doar „Europa”? —» Nicolae Federiuc
12:05:10Gabriela Lungu – o dragoste pentru toată viața —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
09:53:13Declarația de răspundere managerială —» Blogul elevilor din satul Chetrosu