Rolul şi avantajele emisiunilor Valorilor Mobiliare de Stat

Potrivit graficului de rambursare a datoriei de stat pentru următorii 20 de ani, elaborat de Ministerul Finanţelor, anul 2012 este vârful de plată a datoriei de stat interne. Acest segment al datoriei de stat urmează a fi refinanţat în fiecare an prin noi emisiuni de valori mobiliare ale statului. Acest fapt, însă, nu poate afecta negativ bugetul de stat, în cazul în care nu se va produce o fluctuaţie majoră a ratelor dobânzilor pe piaţa internă.
În scopul administrării datoriei de stat care creşte constant în ultimii ani, Ministerul Finanţelor utilizează în calitate de instrumente financiare valorile mobiliare de stat, emise pentru plasarea pe piaţa internă sau externă şi împrumuturile de stat interne sau externe.

Obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat este de a asigura finanţarea bugetului de stat cu minimum de cheltuieli pe termen mediu şi lung şi la nivel optim de risc. Aceasta presupune utilizarea mijloacelor din vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru răscumpărarea celor emise anterior şi sporirea maturităţii valorilor mobiliare de stat prin emisiuni pe termen mai lung de circulaţie.
În Moldova piaţa valorilor mobiliare de stat există al 17-lea an
În conformitate cu practica internaţională, dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare de stat este una din sursele principale non-inflaţioniste de finanţare a deficitului bugetar şi de dirijare a lichidităţii pe piaţă. Potrivit informaţiei plasate pe site-ul Băncii Naţionale „În colaborare cu Ministerul Finanţelor, emitentul titlurilor de stat, BNM, urmăreşte dezvoltarea unei pieţe de titluri de stat bazată pe regularitate şi transparenţă a emisiunilor şi menţinerea unui nivel de lichiditate corespunzător.”
Piaţa titlurilor de stat din Republica Moldova este o piaţă extrabursieră, organizată prin intermediul a 12 bănci - dealeri primari, ei fiind principalii cumpărături ai VMS, deţinând la sfârşitul anului trecut o pondere de 91%. Clienţii dealerilor primari pot fi atât persoane juridice cât şi fizice, atât rezidente cât şi nerezidente.
Banca Naţională analizează activitatea şi performanţa dealerilor, determină şi modifică lista acestora în baza anumitor criterii stabilite.
Valorile mobiliare de stat se deosebesc faţă de alte instrumente financiare prin gradul înalt de lichiditate şi risc minimal (practic egal cu zero). În afară de aceasta, VMS constituie instrumente de garanţie (gaj) în operaţiunile de promovare a politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi în operaţiunile efectuate de băncile comerciale cu clienţii săi.
Totodată, dobânzile de la valorile mobiliare de stat nu se impozitează până la 1 ianuarie 2015.Conform legislaţiei în vigoare, fiecărei emisiuni a valorilor mobiliare de stat i se atribuie, conform cerinţelor standardelor naţionale şi internaţionale, numărul de înregistrare de stat. Iar veniturile obţinute de la plasarea valorilor mobiliare de stat şi de la răscumpărarea acestora la un preţ mai mic decât preţul de vânzare la plasare se trec la micşorarea cheltuielilor efective pentru deservirea datoriei de stat interne în anul bugetar respectiv.
Datoriile de stat interne cresc  La situaţia din 31 mai 2012, datoria de stat internă comparativ cu situaţia de la începutul anului s-a majorat cu 131,7 mil. lei şi a constituit 5,97mil.lei, ceea ce constituie 30,5 % din totalul datoriilor statului. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat prin licitaţii cu 185 mil. lei şi răscumpărării VMS plasate prin subscriere în sumă de 30 mil.lei, precum şi a răscumpărării VMS pentru asigurarea stabilităţii financiare în sumă de 23,3 mil.lei.
Din totalul titlurilor de stat emise pentru stingerea datoriilor de stat interne 57,1% sunt VMS emise pe piaţa primară (bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat), 37,1 % sunt VMS convertite şi 5,8% sunt VMS emise pentru asigurarea stabilităţii financiare.
În trimestrul III al acestui an licitaţiile de vânzare a valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi se desfăşoară din data de 3 iulie. Conform graficului de licitaţii pe această perioadă vor fi scoase la vânzare 585 bonuri de trezorerie cu o scadenţă de 91 zile, 754 cu o scadenţă de 182 zile, 390 cu o scadenţă de 364 zile şi 30 obligaţiuni de stat cu un termen de 2 ani, fiecare la preţul nominal de 100 lei. Obligaţiunile de stat sunt emise la o dobândă flotantă de 5,76 %, cu o periodicitate de plată a cuponului semi-anuală.
Rezultatele vânzărilor din 3 şi 10 iulie 2012 au demonstrat că cererile de cumpărare a bonurilor de trezorerie au fost în valoare de 236 mil.lei şi, respectiv, de 215 mil.lei, ceea ce constituie cu 77% şi 62% mai mult decât oferta propusă de Ministerul Finanţelor, acestea fiind vândute la preţul mediu de 96,24 lei şi respectiv cu 96,48 lei.(pe când preţul nominal era 100 lei). În acelaşi timp vânzarea obligaţiunilor de stat din 11 iulie s-a bucurat de mai puţin succes, oferta acestora pe piaţă fiind în valoare de 10 mil. lei, iar cererea de cumpărare doar de 2mil. lei, cu o dobândă de 6,06% şi cu o scadenţă de 2 ani.
Comparativ cu sfârşitul anului 2011, rata medie a dobânzii la valorile mobiliare de stat a avut o traiectorie descendentă în primele şase luni ale anului, micşorându-se practic de 2 ori de la 11,75%( decembrie 2011) la 5,68%(mai 2012).
E posibilă emisiunea VMS cu scadenţa de trei aniVeniturile suplimentare obţinute din comercializarea VMS în anul 2012 vor fi utilizate pentru finanţarea măsurilor prevăzute în bugetul de stat. Totodată, se preconizează să se micşoreze treptat datoria Guvernului faţă de Banca Naţională a Moldovei pe împrumuturile contractate anterior. De asemenea, va continua răscumpărarea anuală a VMS emise pentru menţinerea stabilităţii financiare.
În următorii trei ani va continua emisiunea valorilor mobiliare de stat pe termen scurt (preponderent a bonurilor de trezorerie cu scadenţa 91, 182 şi 364 zile), precum şi a VMS pe termen mediu (obligaţiunilor de stat pe termen de 2 ani cu rata dobânzii flotantă). De asemenea, în cazul în care condiţiile vor fi avantajoase şi pe măsura creşterii necesităţilor investiţionale ale participanţilor pieţei, e posibil de a lansa şi emisiuni de Obligaţiuni de stat pe termen de trei ani.
O soluţie întru dezvoltarea pieţei VMS ar fi iniţierea de către Ministerul Finanţelor a unor activități pentru lărgirea bazei de investitori în valori mobiliare de stat, prin iniţierea unei campanii de marketing orientate spre diferite grupuri ţintă de investitori, precum şi prin menţinerea unui dialog consecvent cu participanţii actuali la piaţa VMS.
Olesea DIACONU
Sursa: www.eco.md 

Sursa
2012-07-20 21:36:00Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

17:24:33Greva foamei cu taxiuri galbene în piața Constituției —» Curaj.TV | Media alternativă
09:03:28Armata se comportă în trafic ca poliția, arogant —» Curaj.TV | Media alternativă
08:53:20Poliția, exemplu prost pentru alți șoferi —» Curaj.TV | Media alternativă
20:55:03How We Built a New Home for WordPress.com Developers Using the Twenty Twenty-Four Theme —» Misterioz
14:50:50ABC-ul reciclării —» BiblioCity
11:41:07NADIR (trad. al español*) —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:04:22IMN FURNICARULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
20:50:02Băi de urzici (I) —» Argentina Gribincea's Blog
19:01:16Atacată de o haită de cîini apoi agresată la primăria Cahul —» Curaj.TV | Media alternativă
12:02:58Promovarea valorilor europene —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
07:00:26CONFLUENȚE PESTE MILENII —» Leo Butnaru
06:50:37Vasile Romanciuc, poetul cu aripi de carte —» BiblioCity
06:14:46DIALOG ȘI VERSURI DIN „HYPERION” —» Leo Butnaru
20:38:41More Control Over the Content You Share —» Soţii Bragaru
20:21:06Polițistă la volan, fără centură, cu telefon —» Curaj.TV | Media alternativă
12:39:45My Condolences, You’re Now Running a Billion-Dollar Business —» Soţii Bragaru
19:59:40Dragobete Party de Ziua Îndrăgostiților la Chișinău —» Curaj.TV | Media alternativă
14:42:18Un nou club pentru tinere mame la Biblioteca „Ștefan cel Mare și Sfânt” —» BiblioCity
05:57:13Poem fantastic —» Argentina Gribincea's Blog
22:11:39CIREȘE AMARE... —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:52:32Expoziție de Mark Verlan la București —» Curaj.TV | Media alternativă
20:07:59Protest la aniversarea începutului invaziei ruse în Ucraina —» Curaj.TV | Media alternativă
20:01:16Despre Macarena feministă și impactul ei —» Curaj.TV | Media alternativă
19:26:39POEȚI STRĂINI TRADUȘI DIN LIMBA SPANIOLĂ ÎN ROMÂNĂ * —» Andrei LANGA. Blogul personal
01:04:15Poemul total versus Cartea de poezie —» Andrei LANGA. Blogul personal