Admiterea 2012

 

Stimaţi utilizatori!

Vă aducem la cunoştinţă, că din 16 iunie a inceput admiterea la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. În fiecare an zeci de tineri, dornici de a cuceri scenele teatrelor din Moldova, vin să susţină examenele de admitere la Facultatea „Artă Teatrală şi Cinematografică” (FATC) care îşi are începutul din a doua jumătate a anilor ’50, când în cadrul Conservatorului de Stat „G.  Muzicescu” au fost formate grupe de studenţi la specialitatea „Actor de teatru şi cinema”. În anul 1965 a fost înfiinţată catedra „Regie şi arta actorului” la Institutul de Arte, care s-a format în baza Conservatorului. Această catedră a servit drept nucleu pentru fondarea  în anul 1988 a Facultăţii „Arta teatrală”, în 1999 Facultatea a fost completată cu noi specialităţi, a fost numită  „Arte Dramatice şi Management Artistic”, iar din 2012 a căpătat denumirea Facultatea „Artă Teatrală şi Cinematografică”. În prezent FATC asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artei teatrale, artei cinematografice, artei coregrafice şi managementului  cultural artistic. Absolvenţii Facultăţii activează în toate teatrele din Republica Moldova, la Compania „Teleradio- Moldova”, în instituţiile de cultură, la studioul „Moldova Film” în calitate de actori, regizori, dramaturgi, scenarişti, teatrologi, pedagogi, maeştri de balet, directori şi manageri de teatru, de cămine culturale. Facultatea dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesional. Printre aceştea se numără actori, regizori, coregrafi, dramaturgi, teatrologi. În cadrul FATC activează 6 catedre: Arta actorului, Regie, Multimedia, Teatrologie şi Scenografie, Coregrafie, Management Artistic şi Culturologie. Studenţii şi profesorii de la FATC sunt antrenaţi într-un proces continuu de creaţie care este şi parte componentă a procesului de instruire. Spectacolele studenţeşti sunt prezentate în Sala de concerte a Academiei, la Palatul Naţional şi pe scenele teatrelor profesioniste:  M. Eminescu, Luceafărul, E. Ionesco, Ginta Latină, Satiricus „I. L. Caragiale”, Licurici, Guguţă. Studenţii de la catedra Multimedia împreună cu profesorii lor, participă la pregătirea programelor TV şi Radio. Studenţii cu lucrările lor, participă la diverse Festivaluri naţionale şi internaţionale fiind apreciaţi pentru profesionalism înalt. În afara programului didactic studenţii participă activ la diverse manifestări culturale din cadrul Academiei: Balul bobocilor; Ziua naţională a actorului,  Ziua internaţională a teatrului, Ziua internaţională a dansului, Gala Spectacoleleor FADMA, Mărţişor, Workshopuri, concursuri de poezie, întâlniri cu personalităţi importante de creaţie. Absolvenţii noştri  contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea culturii naţionale şi a altor ţări ale lumii, activând cu succes în SUA, Austria, China, Franţa, Italia, Germania, România, Rusia, Iordania, Siria, Ucraina. În prezent Decanul Facultăţii Artă Dramatică şi Cinematografică este Târţău Svetlana, dr., conf.univ.       Vă propunem mai jos cerinţele pentru examenele de admitere la FATC. La examene se admitcandidaţii, care au studii medii sau studii  speciale, posedă noţiuni despre artă şi dau dovadă de gândire creativă.

Specialitatea Actor teatru şi cinema. Comisia de examinare testează aptitudinile creative ale candidatului:

 • spontanietatea emotivităţii şi capacitatea asumării imediate şi                    nemijlocite ale evenimentelor şi condiţiilor propuse; sensibilitatea, mobilitatea, vitalitatea în executarea sarcinilor scenice propuse de către membrii comisiei;
 • contaminanta scenică, farmec, momeala artistică;
 • gândirea creatoare, imaginaţia, trăirea afectivă, credinţa în circumstanţele propuse;
 • capacitatea de a improviza;
 • expresivitatea corporală;
 • aptitudinile muzicale, de ritm şi vocale. Examenele de specialitate vor include următoarele probe:

Proba I. Candidatul prezintă un program artistic compus din monolog, proză, versuri, fabulă, piesă muzicală, dans. Repertoriul şi ordinea prezentării programului se stabileşte desinestătător. Candidatul  prezintă mai multe fotografii de-ale sale.

Proba II. La opţiunea comisiei de admitere candidatul poate fi rugat să prezinte din nou programul său artistic. La fel, i se propun exerciţii -test pentru verificarea atenţiei, memoriei, imaginaţiei, concentrării, capacităţii de observare. Este rugat să execute 1 sau mai multe studii în condiţii propuse de către comisie pentru testarea  credinţei scenice, dorinţei,  voinţei şi forţei de a acţiona firesc, spontan, nemijlocit. Are loc testarea orală a cunoştinţelor în domeniul teatrului, dramaturgiei, cinematografiei.

Specialitatea  Culturologie. Înmatricularea candidaţilor se realizează în baza actelor de studii, fără probe de concurs. Catedra pregătea specialişti pentru instituţiile de cultură – cămine şi  case de cultură, direcţiile de cultură raionale şi orăşeneşti, casele de creaţie a copiilor, colective de artişti amatori etc.

Specialitatea  Coregrafie. Examenele de specialitate vor include următoarele probe:

Proba I.

 • Lecţie de dans clasic. Exerciţii la bară, exerciţii la mijlocul sălii, Allegro;
 • Lecţiede dans scenic-popular. Exerciţii la bară, exerciţii la mijlocul sălii cu elemente de dans: molodovenesc, ucrainesc, rus, etc.

 Proba II.  

 • Montarea unui dans;
 • Improvizaţie după muzica propusă de către  comisie;
 • Testarea orală a cunoştinţelor în domeniul artei coregrafice.

Specialitatea  Pedagogia dansului. Examenele de specialitate vor include următoarele probe:                                                                 Proba I.

 • Lecţie de dans clasic. Exerciţii la bară, exerciţii la mijlocul sălii, Allegro.
 • Lecţie de dans scenic-popular. Exerciţii la bară, exerciţii la mijlocul sălii cu elemente de dans : molodovenesc, ucrainesc, rus, etc.

Proba II.

 • Alcătuirea combinaţiilor din exerciţii la bară de dans clasic şi  scenic popular.
 • Testarea orală a cunoştinţelor în domeniul artei coregrafice.

Specialitatea  Teatrologie. Examenele de specialitate vor include următoarele probe:

Proba I. Recenzarea unei piese de teatru la alegerea candidatului.  Candidatul, în prezenţa comisiei de examinare trebuie să îndeplinească în scris o lucrare în care să fie expuse părerile şi impresiile despre piesă: tema, ideea, mijloace de realizare. În cadrul acestei etape va fi propusă şi o temă liberă, în care candidatul va putea expune părerea sa despre arta contemporană teatrală, cinematografică şi cunoştinţele sale în domeniul culturii.

Proba II. Convorbirea orală în domeniul artei, dramaturgiei. Candidatul îşi va expune impresiile despre operele de artă, diferite genuri, atât clasice cât şi moderne.

Specialitatea Regie montaj film &TV. Examenele de specialitate vor include următoarele probe:

Proba I.

 • Prezentarea  obligatorie a unui set de fotografii aranjate într-o succesiune narativă (minimum 12 fotografii, color sau alb-negru) cu temă liberă (de dorit să fie ancorate în realitate:, Oraş – Sat, Natură, Familie, Viaţa Cotidiană, Profesii). Discuţii pe marginea fotografiilor prezentate;
 • Convorbire pe teme din artă (literatură, pictură, muzică, film) pentru testarea nivelului general de cultură;
 • Decupajul unei lucrări de pictură cu multe personaje.

Proba II. Selectarea dintr-un material video brut şi editarea, sub îndrumarea examinatorului, a  unui subiect cu durata de 3 minute.

 Specialitatea Regie estradă şi manifestări publice. Examenele de specialitate vor include următoarele probe:

Proba I.

 • Prezentarea programului artistic: vers, monolog sau fragment de proză, fabulă, banc, interpretarea unui cântec (la discreţie – canto popular, canto estradă, jazz sau canto academic);
 • Prezentarea propriilor lucrări de creaţie (scenarii, programe, versurifotografii, etc.);
 • Test de aptitudini.
 • testarea calităţilor ritmice şi muzicale;
 • testări (improvizaţii pe teme date) la capitolul imaginaţie artistică, atenţiespirit de observaţie, memorie (vizuală, musculară), etc.      

Repertoriul şi ordinea prezentării programului artistic candidatul îl stabileşte în mod individual (din literatura română şi/sau literatura universală). E admisă folosirea instrumentelor muzicale, înregistrărilor audio (proprii) sau anumit utilaj tehnic de care are nevoie candidatul/candidata. Candidaţii admişi la Etapa I vor participa la un test psihologic (exerciţii specifice, antrenament corporal şi vocal, interviu). Studiile şi exerciţiile presupun testarea capacităţilor de imaginaţie, atenţie, observaţie, memorie, ritm şi muzicalitate, acţiune firească şi organică în condiţii propuse de membrii Comisiei.

ProbaII.

 • Scris – expunerea conceptului regizoral al scenariului unei manifestări       publice  sau a unui concert (spectacol de estradă);
 • Oral – susţinerea scenariului;
 • Practic – punerea în scenă (înscenarea unei situaţii) în 2-3 personaje a  unui proverb; interpreţi vor fi candidaţii incluşi în lista de examinare. Acţiunea desfăşurată în studiu trebuie să argumenteze ideea formulată în proverb;
 • Colocviu susţinut în baza spectacolelor, concertelor vizionate, preferinţelor muzicale, literaturii citite, de candidat/candidată, în cadrul unei discuţii libere cu membrii Comisiei.Sursa
2012-07-19 16:56:34Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

01:04:15Poemul total versus Cartea de poezie —» Andrei LANGA. Blogul personal
19:31:49CIREȘE AMARE... —» Andrei LANGA. Blogul personal
22:42:35NOEMĂ —» Andrei LANGA. Blogul personal
15:44:19Stai si aștepți... —» Andrei LANGA. Blogul personal
18:03:42Hot Off the Press: New WordPress.com Themes for February 2024 —» costica
11:08:19Ministrul Culturii – în vizită la biblioteca din Negurenii Vechi —» BPR Ungheni's Blog
22:49:30IMN FURNICARULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
14:16:35IARNĂ —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:09:59DIN POEZIA FRANCEZĂ A SEC. XX —» Leo Butnaru
05:24:313 Motive Pentru Care Să Nu Te Muți în America —» DOINITSA BLOG
21:45:31APUS —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:41:34POEM PERICULOS —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:40:47Ce mult ai lipsit... —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:09:02OCHI —» Andrei LANGA. Blogul personal
19:18:05168 de ani de la dezrobirea romilor din Țara Românească —» Curaj.TV | Media alternativă
17:36:34Small Changes, Big Impact: A Look at What’s New In the WordPress Editor  —» Ştefan Grigoriţa
10:58:51Bârna din ochiul șarlatanului. Sau despre cum și-au luat moldovenii un pumn în figură și au început să vadă mai bine —» Nicolae Federiuc
09:46:01Idei cu scîntei în Agora despre Romi, Români și Cioran —» Curaj.TV | Media alternativă
20:43:30Hummer EV, monstrul “ecologic” —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
18:06:20APUS —» Andrei LANGA. Blogul personal
16:53:42Poemul total versus Cartea de poezie —» Andrei LANGA. Blogul personal
16:45:43IMN FURNICARULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
10:29:37DOGGY – o carte cu un subiect actual —» BiblioCity
02:58:15Ultima zi din mai —» turn up the silence
18:49:00Lansare memorii de Gherasim Păduraru la LondoHome —» Curaj.TV | Media alternativă