Cine a scris Biblia?

Deși răspunsul la această întrebare ar trebui să fie măcar în parte cel puțin la fel de “greu” ca și răspunsul la întrebarea “Mănăstire într-un picior, ghici ciupercă ce-i?”, totuși uneori rezultatele sunt neașteptate. Cu ceva timp în urmă, un jurnalist de la PrahovaTV a mers într-un sat oarecare și a făcut un reportaj prin care să arate ce cultura teologică posedă oamenii credincioși de la țară. Iată reportajul:

Da, cu siguranță nu este de râs ci de plâns. De plâns, nu pentru că nu știm lucruri elementare pe care nu am avut posibilitatea să le cunoaștem, ci pentru că de atâtea ori am fost la Biserică și nu am realizat că duminică de duminică ni se vestește răspunsul la această întrebare măcar în parte:

“Din Sfânta Evanghelie de la Marcu (Matei, Luca, Ioan) citire”, sau…

“Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire”,  sau…

“Din Epistola Sfântului Apostol Iacob, citire”

Adică “Mănăstire într-un picior, ghici ciupercă ce-i?”.

Dar care au fost reacțiile oamenilor în urma acestui reportaj? Mulți eterodocși au avut un “motiv” în plus să arunce cu noroi în ierarhia BOR și să blameze întregul popor drept-credincios, ateii au mai avut un “motiv” în plus să se prăpădească de râs în faţa (in)cultururii teologice a religioșilor, iar ortodocșii docți au avut un “motiv” în plus de a arunca cu piatra în marea majoritate a credincioșilor, pentru ignoranța câtorva frați de credință mai mici.

Nu suntem de acord cu niciunii dintre cei care s-au lăsat manipulați de “obiectivitatea” reportajului. Nu suntem de acord pentru că reportajul este vădit unul subiectiv, cu oameni aleși doar pe sprânceană iar nicidecum un sodaj de opinie care să fie reprezentativ pentru marea majoritate a credincioșilor. Așadar, acest reportaj este unul dezinformant din pricina faptului că te face să cazi în capcana de a atribui niște trăsături izolate unei întregii comunități de oameni, ducându-ne la polemici nejustificate. Nici eterodocșii, nici ateii și nici domnul Adrei Preșu nu au înțeles că niște oameni selectați în mod subiectiv, nu reprezintă un motiv logic de a face generalizări în masă. E ca și cum te-ai duce într-o bodegă și i-ai întreba pe clienți dacă se duc duminica la Biserică, iar apoi ai trage concluzia că poporul român stă mai mult prin baruri decât la biserică.

Desigur că prin cele spuse mai sus nu scuzăm lipsa de cultură teologică elementară a celor intervievați, și desigur că din păcate mai sunt destui astfel de oameni. Dar nu scuzăm nici reaua intenție a realizatorilor reportajului și nu scuzăm nici inflamația de orgoliu a învățaților și erudiților care au uitat că, printre altele, Dumnezeu le-a dat luminarea minții cu scopul de a-i ajuta pe cei mai mici din jur. Căci talanții ni s-au dat ca să-i lucrăm în folosul lui Dumnezeu și al aproapelui iar nu ca să aruncăm cu ei în obrazul semenilor.

Așadar să trecem la răspunsul propriu-zis:

Biblia, în forma pe care o avem astăzi, este o adunare de cărţi din Vechiul şi Noul Testament, având autori diferiţi şi fiind scrise chiar şi la câteva sute de ani distanţă una de alta.

Vechiul Testament conţine 39 de cărţi canonice, recunoscute de către tradiţia iudaică, pe de-o parte, şi de Biserica Ortodoxă, pe de alta. Acestora li se adaugă alte 14 cărţi, pe care ambele tradiţii le consideră doar „bune de citit“, adică ziditoare de suflet, conţinutul lor nefiind obligatoriu pentru actul de credinţă în sine.

Noul Testament cuprinde 27 de cărţi canonice, recunoscute încă din secolul IV (Sinodul local din Laodiceea, anul 360) şi secolul VIII (Sinodul al VII-lea Ecumenic, anul 787) şi rămase astfel în conştiinţa şi practica Bisericilor Ortodoxe. În totalitate, Sfânta Scriptură cuprinde 80 de cărţi, dintre care 66 sunt considerate de Biserica Ortodoxă ca fiind canonice, adică inspirate de Duhul Sfânt.

IPS Bartolomeu Anania face o descriere magistrală a ceea ce reprezintă Biblia:

“Biblia e Cartea care cuprinde cărţile. Biblia, aşadar, e Biblioteca; Biblioteca prin excelenţă, singură şi singulară în dumnezeiasca ei omenitate. Orice bibliotecă din lume poate avea cuvinte despre Dumnezeu; Biblia e însăşi rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni şi prin oameni. Inspirată de Duhul Sfânt, ea e Cartea devenită cărţi.”

În continuare prezentăm cărțile care alcătuiesc Biblia și autorii acestor cărți:

VECHIUL TESTAMENT CARTEA AUTORUL Facerea Moise Ieșirea Leviticul Numerele Deuteronomul Iosua Navi Iosua Navi Judecători Iosua Navi Rut Samuel, dupa Talmudul Babilonian, ceea ce este puțin probabil. Cartea Întâi a Regilor Bucăți din carte pot fi scrise de Samuel sau ucenicii lui. Moartea lui Samuel este menționată în 1 Samuel 25. Cartea a Doua a Regilor Cartea a Treia a Regilor Necunoscut. Tradiția ebraică străveche îl numește pe Ieremia. Cartea a Patra a Regilor 1 Paralipomena Ezdra 2 Paralipomena Ezdra Ezdra și alții Neemia Neemia și alții (probabil unul din autorii Ezdra) Estera Necunoscut, posibil Mardoheu Iov Necunoscut Psalmii David, fii lui Core, Asaf, Solomon, Moise și alții Proverbele lui Solomon Solomon și alții Ecclesiastul Probabil Solomon Cântarea cântărilor Cel puțin primul verset îl atestă pe Solomon ca autor Isaia Isaia Ieremia Ieremia Plângerile lui Ieremia Ieremia Iezechiel Ezechiel Daniel Daniel Osea Osea Amos Amos Miheia Miheia Ioil Ioil Avdia Avdia Cartea lui Iona Iona Naum Naum Avacum Avacum Sofonie Sofonie Agheu Agheu Zaharia Zaharia Maleahi Maleahi Cartea lui Tobit Tobit Iudita Iudita Baruh Epistola lui Ieremia Ieremia Cântarea celor trei tineri Cartea a treia a lui Ezdra Ezdra Cartea Înțelepciunii lui Solomon Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah Istoria Susanei Bel și Balaurul Cartea Întâi a Macabeilor Cartea a Doua a Macabeilor Cartea a Treia a Macabeilor Rugăciunea lui Manase


NOUL TESTAMENT CARTEA AUTORUL Matei Matei Marcu Marcu Luca Luca Ioan Ioan Faptele Apostolilor Luca Romani Pavel 1 Corinteni 2 Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1 Tesaloniceni 2 Tesaloniceni 1 Timotei 2 Timotei Tit Filimon Evrei Pavel Iacob Iacob 1 Petru Petru 2 Petru 1 Ioan Ioan 2 Ioan 3 Ioan Iuda Iuda Apocalipsa Ioan

sursa: http://www.ortodoxiatinerilor.ro/


Sursa
2011-06-06 08:40:15Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

13:13:345G în avioane, Wi-Fi pe șosele – decizia Comisiei Europene deschide noi oportunități de inovare —» Elena Robu
12:12:29ACUM ORI NICIODATĂ. Cartoful fierbinte pe nume Unirea —» Nicolae Federiuc
07:06:26Фотографы —» Бессарабские хроники
06:44:20RELAȚIA CU UN BĂRBAT NARCIS —» Lifestyle
14:56:21Idealul unității naționale - 1 decembrie 1918: Expoziție virtuală tematică —» BiblioCity
12:14:58Rezultatele Evaluării externe periodice 2021-2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
15:24:40Prima întâlnire cu un scriitor —» BiblioCity
10:00:48Pâinea noastră cea de toate zilele —» Moldova Creștină
10:00:21Să îmi iubesc dușmanul | Editorial Radu Blendarencu —» Moldova Creștină
19:06:54Omonimele – cum le deosebim sensul? —» Moldova Creștină
18:47:23RomStoria: Noi nu suntem țigani! —» Curaj.TV | Media alternativă
17:10:59Au lăsat mașina în intersecție ca să-și ia de mîncare! —» Curaj.TV | Media alternativă
12:50:17Nu-și mai roade unghiile! Cum am rezolvat problema —» Sunt MAMĂ!
11:10:30Jurnaliștii comunitari au participat la Gala Jurnalistului Comunitar —» BPR Ungheni's Blog
08:01:35Сказочная палитра Бессарабии на полотнах Михаила Пейкова —» BiblioCity
06:43:44Să păzim poruncile lui Dumnezeu şi, cu dânsele, sufletele noastre! —» Portalul Tineretului Ortodox din Moldova
05:39:26Postul Nasterii Domnului —» Portalul Tineretului Ortodox din Moldova
09:09:21Activități Advent Calendar 2022. Ce vom face anul acesta —» Sunt MAMĂ!
07:04:35LINIA VIEȚII —» Leo Butnaru
14:49:58DINTR-O POSIBILĂ ANTOLOGIE, 2014 —» Leo Butnaru
12:34:49Dorința Sexuală Primitivă, Diferența de Vârstă în Relație și Erecția la Copii —» Curaj.TV | Media alternativă
10:11:03SOLIDARITATE —» Leo Butnaru
07:07:40Milostenia nu-i mai mult sau mai puţin merituoasă, după însemnătatea darurilor —» Portalul Tineretului Ortodox din Moldova
20:08:31Polițistă la volan, la fel ca bărbații cu epoleți, sfidătoare —» Curaj.TV | Media alternativă
19:47:06Am pierdut mii de dolari pe false ”investiții”! —» Curaj.TV | Media alternativă