157626 cazuri COVID-19 în Moldova
6366 – cazuri active
147864 – cazuri vindecate
3396 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 28 ianuarie 2021 ora 01:22


Cum sa ne protejam programele de calculator de utilizare neautorizata?

Potrivit Legii nr.139 din 02.07.2010 cu privire la dreptul de autor şi drep­turile conexe, regimul de protecţie acordat progra­melor pentru calculator este similar celui acordat operelor literare. Legea nouă este mai explicită la capitolul arie de protecţie şi prevede că noţiunea de program pentru calcula­tor se extinde şi asupra programului incorporat în memoria calculatorului, a materialului de însoţire a unui program creat, a ma­terialului pregătitor obţi­nut în procesul elaborării unui program (în anumite condiţii).

Autor al programului pentru calculator este per­soana fizică prin al cărei activitate creatoare acesta a fost creat. Se prezumă a fi autor persoana fizică sub al cărei nume pentru prima dată este făcut public programul pentru calculator. Persoanele ju­ridice nu pot pretinde ca­litatea de autori, însă pot deţine drepturi patrimo­niale, în baza licenţei sau calităţii de angajator al autorului (în cazul operei de serviciu). În practică, deţinerea acestor drepturi dă persoanei juridice posi­bilitatea să valorifice pro­gramul pentru calculator în acelaşi mod în care ar fi putut să o facă autorul.

Spre deosebire de măr­cile comerciale sau alte obiecte ale proprietarii intelectuale, operele (inclusiv programele pentru calculator) beneficiază de protecţie legală prin însuşi faptul creării lor, fără a fi necesară înregistrarea lor (şi plata cheltuielilor afe­rente).  Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul dreptului de autor este în drept să folo­sească simbolul protecţiei dreptului de autor, care se va aplica pe fiecare exem­plar al operei şi constă din trei elemente:

(i) litera latină „C” inclusă în cerc,

(ii) numele sau denumirea titularului dreptului ex­clusiv de autor, şi

(iii) anul primei publicări a operei.

Totuşi, lipsa simbolului de protecţie sus-menţionat nu lipseşte titularul drep­tului de autor de protecţia oferită de lege.

Este posibilă şi, în opi­nia noastră, recomanda­bilă înregistrarea de stat a programului pentru calcu­lator, în special în ipoteza programelor care nu au fost făcute publice încă. Înregistrarea de stat nu este la fel de costisitoare şi de durată ca şi înregis­trarea mărcii comerciale şi poate fi făcută nemijlocit de titularul drepturilor de autor, fără a fi obligatorie participarea reprezen­tantului în proprietate intelectuală.

Înregistrarea poa­te fi făcută în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor. Titularului i se eliberează un certificat de modelul sta­bilit, care în caz de litigiu poate fi recunoscută de instanţa de judecată drept prezumţie a paternităţii, dacă nu se va dovedi con­trariul. Termenul stabilit de lege pentru protecţia programului de calcula­tor include durata vieţii autorului şi încă 70 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului autoru­lui.

În afara măsurilor de protecţie prevăzute de lege, titularul dreptului de autor asupra progra­mului de calculator este în drept să instituie în baza contractelor de autor încheiate cu terţii măsuri suplimentare de protecţie sub forma interdicţiilor de utilizare şi corectare a erorilor în programele ce constituie obiect al unor asemenea contracte.

Autor: Tatiana Stefanet

Sursa: Ziarul ECOnomist


Sursa
2011-06-03 10:29:58Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

14:55:00Discurs inflamat la Microfonul Liber despre nedreptate —» Curaj.TV | Media alternativă
14:55:00Pierdut în labirintul instituțiilor de stat corupt şi birocratizat —» Curaj.TV | Media alternativă
14:16:00A venit din sat la Preşedinţie cu mai multe probleme —» Curaj.TV | Media alternativă
13:32:04Nicolae Mătcaș: Risipă și măsură. Biobibliografie —» Biblioteca Hristo Botev
12:09:22Liuba Dimitriu – un nume necunoscut printre poeţii basarabeni —» Biblioteca Hristo Botev
10:33:2322 februarie – 5 martie 2021 sesiune online IT pentru profesori și părinți creștini —» Cursurile de computere SCRIPTEHINFO
09:48:27Болгария спасла своих соотечественников-евреев во время Холокоста —» Biblioteca Hristo Botev
20:36:21PHOTO OF THE DAY- How to relax —» ajna-blogging-press
17:01:47Limbajul din poezie —» Andrei LANGA. Blogul personal
16:11:40Building Single-Page Websites on WordPress.com —» costica
13:15:59MICRO ȘI MACRO COSMOSUL LUI MIHAI POTÂRNICHE —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
12:53:02Toată poliţia escorta o femeie bolnavă (ru) —» Curaj.TV | Media alternativă
12:46:46«Пронзительный крик», фильмы о человеческой катастрофе ХХ века, называемой «Холокост» —» Biblioteca Hristo Botev
12:34:14Judecătoriile din Chişinău, posibile focare de #covid19 —» Curaj.TV | Media alternativă
09:06:12Fatum —» Andrei LANGA. Blogul personal
08:59:35Despre intrigile de la USM de la un fost lector de silvicultură —» Curaj.TV | Media alternativă
08:59:00Propune re-denumirea Mişcării anti-mafie —» Curaj.TV | Media alternativă
07:58:08Locuia în garajul firmei de salubrizare —» Curaj.TV | Media alternativă
07:36:58De ce-i enervează pe “patrioți” adevărul istoric —» Curaj.TV | Media alternativă
07:15:03Răzbunarea este a Domnului —» Moldova Creștină
00:17:28ELUCUBRAȚIE —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:28:54Trebuie să abordeze pastorii probleme sociale și politice? —» Moldova Creștină
20:34:50Despre toaletele paradoxale şi inaccesibile de la Curtea de apel —» Curaj.TV | Media alternativă
19:23:52Cultura, unicul nostru brand național, va mai exista? —» SINCERITATEA ca SENTINŢĂ | B(îr)log de Traian Vasilcău sau, pur şi simplu, TRAIANUS
08:08:19Навкин муж —» Бессарабские хроники