Declaraţia Sinodului Bisericii Ortodoxe din Rep. Moldova cu privirea la introducerea obiectului „Bazele Ortodoxiei” în şcoală

Introducerea obiectului „Bazele Ortodoxiei” în şcoală a declanşat un val de multe discuţii cu o rezonanţă largă în societate. Biserica a devenit subiectul multor comentarii, generate, în special, de către oponenţii obiectului vizat, învinuind-o de amestec în controverse politice.

În scopul eliminării confuziilor existente, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova consideră necesar de a face următoarea declaraţie:

În perioada februarie-mai 2010, au urmat un şir de acţiuni din partea Bisericii în scopul introducerii în programa învăţământului preuniversitar a disciplinei religioase – „Bazele Ortodoxiei”. Astfel, societatea s-a înviorat şi au început discuţiile, în scopul atingerii acestui deziderat. Momentul culminant a fost la 8 mai 2010, când în Scuarul Catedralei Mitropolitane s-a convocat Adunarea naţională a clerului şi credincioşilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, astfel fiind consfinţită dorinţa generală de introducere a acestei discipline în curriculum-ul de învăţământ.

Până la acea dată, discuţiile erau purtate din perspectiva conţinutului subiectului, modului de predare, de alegere a cadrelor didactice care vor preda acest obiect şi a atitudinii faţă de reprezentanţii altor confesiuni.

După acest eveniment, Bisericii i s-au adus mai multe acuzaţii grave, printre care şi faptul că încearcă să impună studierea religiei în mod forţat. În acelaşi timp Mitropolia Moldovei a fost învinuită de faptul că promovează ideile politice ale cercetătorului Valeriu Pasat, care a venit cu argumente solide întru susţinerea acestei discipline şcolare.

Între timp, în toiul promovării şi susţinerii „Bazelor Ortodoxiei” de către Grupul de Iniţiativă , pornind colectarea semnăturilor pentru organizarea unui eventual referendum, spre surprinderea tuturor a fost declarată preluarea conducerii Partidului Umaniștilor de către dl. Valeriu Pasat.

Din această clipă au pornit valuri de învinuiri la adresa conducerii Mitropoliei.

În acea perioadă tensionată, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova s-a convocat într-o şedinţă în urma căreia a făcut o declaraţie, afirmând că Biserica îşi rezervă dreptul de a se implica sau nu în viaţa societății, cu scopul de a păstra şi promova principiile creştine ce stau la baza societăţii noastre, dar nu s-a făcut vreun pas concret în sensul aderării la vreo formaţiune politică.

În acest fel, a fost interpretată eronat campania pentru promovarea valorilor creştine în societate, iar informaţia publicitară răspândită în acest scop a dobândit un caracter electoral, fenomen cu care nu am fost de acord niciodată şi pe care, evident, nu îl tolerăm.

A trebuit să treacă câteva luni şi să păstrăm liniştea lăuntrică, timp în care au fost făcute multimple consultării cu slujitorii Sfintelor Altare în problema vizată, deoarece în toiul forfotei politice orice declaraţie a Bisericii putea fi interpretată după placul politicienilor şi a altor instituţii ostile ortodoxiei – toată plinătatea Bisericii s-a rugat pentru pace, înţelepciune şi dragoste între cetăţenii, de Dumnezeu păzitei noastre ţări.

Biserica, în calitatea sa de instituţie divino-umană, nu se implică în lupta politică. Conform Concepției Sociale a Bisericii Ortodoxe, este neadmisă participarea ierarhilor și clericilor în activitatea organizaţiilor politice în procesul electoral, astfel încât este interzisă şi susţinerea publică a candidaţilor şi formaţiunilor politice .

Am fost întotdeauna dispuşi ca dimpreună cu organele de conducere şi cu reprezentanţii puterilor politice să întreţinem un dialog deschis în speranţa găsirii unui numitor comun întru realizarea predării în şcoli a obiectului „Bazele Ortodoxiei”, luându-se în consideraţie poziţia Bisericii împărtăşită de majoritatea concetăţenilor noştri.

Dorim să menţionăm că obiectul «Religia» сe este actualmente implimentat în școală este un bun premergător al disciplinei solicitate – „Bazele Ortodoxiei”. În acelaşi timp, trebuie să fim precauți visavis de modalitatea predării și de selectarea cadrelor didactice angajate în acest scop, pentru a nu preda o religiozitate abstractă, ci una ziditoare de suflet și păstrătoare a predaniei Bisericii Ortodoxe. În același timp, bineînţeles, pentru copiii ale căror părinţi optează pentru o altă confesiune, pot fi predate Bazele altor tradiţii de cult sau concepte sociale nereligioase. Aceasta ar contribui esenţialmente la renaşterea şi însănătoşirea societăţii noastre într-o măsură mult mai mare decât în cazul în care se predă un obiect-amalgam, format dintr-o multitudine de concepte religioase, obiect în care copiii nu se regăsesc, deoarece anterior au fost educaţi în familii cu tradiţii religioase multiseculare.

Această practică este bine răspândită în majoritatea ţărilor Europei unde, în baza liberului arbitru, se dă prioritate studierii culturilor şi tradiţiilor religioase personale, astfel încât diversele forme de predare a obiectelor legate nemijlocit de etică şi confesionalitate sunt obligate de a respecta conceptele religioase şi filosofice ale părinţilor, toate acestea fiind protejate şi de un şir de documente legislative internaţionale.

Datoria Bisericii este de a avea grijă de viitorul şi starea moralităţii poporului nostru, acestea fiind strict condiţionate de cunoaşterea tradiţiilor credinţei strămoşeşti. Totodată Biserica tinde de a fi făcătoare de pace şi purtătoare de grijă pentru unitatea păstoriţilor săi conform îndemnului evanghelic: „Fericiţi cei făcători de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9)

În această perioadă dificilă din punct de vedere politic, economic şi social, rolul Bisericii este de a ajuta oamenii. Iar acest ajutor constă în a orienta poporul spre unitate, libertate şi independenţă, în favoarea unor relaţii bune cu popoarele Răsăritului şi Apusului, iar nu spre dezbinare şi ură, păstrând totodată nealterată credinţa străbunilor noştri, tradiţia şi canonicitatea Bisericii.

VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove

SAVA, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari

ANATOLIE, Episcop de Cahul şi Comrat

PETRU, Episcop de Hîncu, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al întregii Moldove

MARCHEL, Episcop de Bălţi şi Făleşti

01 noiembrie 2010


Sursa
2010-11-01 14:24:02Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

08:00:39Cum a ajuns profesia de cercetător una din cele mai instabile în RM —» Gheorghe Cuciureanu
05:48:09Serviciul „Eco responsabil”, ediția a II-a —» BiblioCity
09:57:45Despre „Demonii. Spovedania lui Stavroghin” de la Teatrul din Cluj —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
06:31:21REZILIENȚA SOCIALĂ A CONTINENTULUI MOLDAV —» Daniel Lachi
18:53:13PATIMILE DUPĂ DOSTOIEVSKI —» Leo Butnaru
06:25:22PUTINIȘTII TREBUIE EXTIRPAȚI! —» Daniel Lachi
05:24:1710 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11 —» Moldova Creștină
18:59:39Bugetul IP Gimnaziul "Victor Coțofană " pe anul 2023 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:54:44Informație cu privire la formarea bugetului pentru anul 2023, în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:48:13Raport referitor la executarea bugetului pentru anul bugetar 2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
14:36:50POEME PRIN ANI / ANTOLOGIE DE ETAPĂ #12 (30 de texte) —» Leo Butnaru
13:43:04Citit în ianuarie: „Iannis cel nebun pentru Hristos” (1 și 2) de Dionysios A. Makris —» Sunt MAMĂ!
13:40:07Poliția și jandarmii ignoră reguli elementare de circulație —» Curaj.TV | Media alternativă
11:59:22Dezvoltarea spiritului antreprenorial al copiilor —» BiblioCity
10:18:34Competențele sociale și individuale pentru un job de succes —» Centrul Comunitar Instruire, Acces Informaţie Călăraşi
10:00:51Să trăim prin credință! —» Moldova Creștină
02:41:36MOLDOVENI! NOI CUM IEȘIM DIN RĂZBOI? —» Daniel Lachi
20:29:42Satan: Our Adversary —» Erik and Elena Brewer's Weblog
18:46:18Zarurile au fost aruncate… —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
17:19:4734 de ani. 34 de lecții —» Sunt MAMĂ!
16:04:13Cozi de TIR-uri spre porturile Ismail, Reni, Giurgiulești, Galați —» Curaj.TV | Media alternativă
11:36:00Vacanța de iarnă a lui Dragoș —» Sandu GRECU
10:00:02Este o cinste să te ferești de certuri —» Moldova Creștină
08:11:28Strada Evreiasca e doar la Odesa? —» Curaj.TV | Media alternativă
06:47:02Întâlnire cu Iulian Filip la Biblioteca „Transilvania” —» BiblioCity