Cuvioasa Maica noastră Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei

“Intru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreuna se bucură, Cuvioasă Maică Paraschevă, duhul tău”, așa îi cântă Biserica astăzi în mod deosebit Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, sărbătorită anual la data de 14/27 octombrie. Sfânta Parascheva este Ocrotitoarea Moldovei și cu această titulatură ea este sărbătorită de toate Bisericile Ortodoxe, nu doar de Biserica din Moldova și Biserica Română care o cinstește ca „Ocrotitoare a Moldovei”, moaștele ei aflându-se în vechea capitală a Moldovei, orașul Iași. Moaștele Sfintei se află acolo de aproape 350 de ani și datorită exemplului vieții ei, Sfânta Parascheva a devenit vestită și cinstită de Bisericile Ortodoxe Greacă, Română, Bulgară, Rusă și Sârbă. În Bulgaria și Serbia, Sfânta este cunoscută și pentru faptul că, pe parcursul istoriei, în virtutea unor evenimente, moaștele Sfintei Parascheva s-au aflat pe parcursul a mai multor sute de ani, la Veliko Târnovo, vechea capitală a bulgarilor sau la Belgrad, capitala Serbiei. În imnurile de laudă, dedicate Sfintei Parascheva, Biserica o numește „floare aleasă a Bisericii, pildă grăitoare de smerenie şi înfrânare.”
Viața Sfintei este o carte deschisă care odată citită te îndeamnă la a-i urma exemplul de vrednicie şi sfinţenie, de zidire duhovnicească de lepădare de sine și de evlavie. Deși este numită Ocrotitoare a Moldovei, Sfânta Parascheva s-a născut în Epivat, care se numește astăzi Boiados și este o localitate din Turcia, pe țărmul nordic al Mării Marmara. Acolo Sfânta a și fost înmormântată după plecarea la Domnul. Tot acolo, printro minune i-au fost descoperite și Moaștele. După ce au fost mutate de mai multe ori și in nenumărate locuri, moaștele Cuvioasei au fost aduse la Iași pe 13 iunie 1641 de către Domnitorul Moldovei, Vasile Lupu. De atunci Sfânta Parascheva, datorită mai ales numeroaselor minuni care s-au săvârșit prin intermediul cinstitelor ei moaște, a fost îndrăgită de creștini care au „proclamat-o” Ocrotitoare a Moldovei. Una din primele minuni care s-a răspândit repede în tot ținutul Moldovei, este însuși momentul aducerii Sfintelor ei moaște în Moldova. Astfel, în acea perioadă, la anul 1431, exista o lege, impusă de turci, care spunea că orice se scotea din Constantinopol (Istambul), trebuia pus pe tava unei balanțe vamale. Pe cealaltă tavă trebuia pusă contravaloarea în aur, adică trebuia pus atâta aur încât balanța să nu încline nici întro parte, nici în alta ci să stea exact la mijloc. Procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva s-a apropiat de acest cântar și toți cei prezenți au avut o îndoială că vor avea atâta aur încât să oprească balanța exact a jumătate. Moaștele Sfintei erau întrun sicriu foarte greu, acoperit cu argint. Dar, se spune, atunci când sicriul cu moaște a fost pus pe balanță, în cealaltă tavă, a fost de ajuns să fie pus un singur ban de aur ca balanța să-și capete echilibrul. Acest moment este marcat și în pictura de la biserica „Sf. Trei Ierarhi” din Iași, pe locul unde s-au aflat inițial Moaștele Sfintei Parascheva.
Biserica îi mai spune Sfintei Parascheva: “Dobândirea dezmierdării celei râvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către locașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maica Prealăudata. A Moldovei laudă cea cinstită si Înainte-stătătoare cea în credință, Paraschevă, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.”
În pofida faptului că mai multe biserici și Mănăstiri spun că au în posesie părticele din moaștele Sfintei Parascheva, totuși Moaștele Sfintei Parascheva, protectoarea Moldovei, nu pot fi divizate și nu pot fi luate părticele din ele, din momentul în care au fost aduse la Iași, în 1641. Acestea sunt "legate" printr-un greu blestem. Totuși Moaștele Sfintei Cuvioasa Parascheva nu sunt întregi in racla de la Catedrala Mitropolitana din Iași, unde se păstrează în prezent. Din trupul Sfintei au fost luate tălpile, care au rămas la Patriarhia Ecumenica din Constantinopol si se afla in prezent în Biserica "Sfinții Împărați Constantin si Elena" din Istanbul.
Odată aduse la Iași, în anul 1641, moaștele Sfintei Parascheva, au fost sigilate de domnitorul Vasile Lupu si de Mitropolitul Varlaam, nefiind deschise niciodată de atunci. Tot atunci a fost pus blestem prin care sunt afurisiți toți cei care ar îndrăzni vreodată să defragmenteze Moaștele. Moaștele Sfintei se află întrun giulgiu care are un sigiliu și pe care stă scris blestemul lui Vasile Lupu si al Mitropolitului Varlaam: "Blestemat sa fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva".
Totuși bisericile și mănăstirile care spun că dețin fragmente din moaștele Sfintei Parascheva, întradevăr le dețin, dar este vorba despre o altă Sf. Parascheva decât sf. Cuvioasa Parascheva de la Iași și anume de Sf. Muceniță Parascheva, care a trăit în sec. III – IV în Grecia, lângă orașul Tesalonic și este sărbătorită pe 26 iunie s.n. sau 8 august s.v. față de Cuvioasa Parascheva care a trăit în Turcia cu circa 800 de ani mai târziu și care e sărbătorită pe 14 octombrie s.n. sau astăzi pe stil vechi. Moaștele Muceniței Parascheva întradevăr sunt răspândite in mai multe locuri, părticele din Moaștele ei fiind prezente și la Mănăstirea Hâncu de la noi.
Totuși, deși aproape o mie de ani le desparte, există o legătură strânsă între cele două Sfinte Parascheve. Aici, bineînțeles, vorbim în primul rând despre râvna celor două Sfinte pentru cele dumnezeiești, dar și despre faptul că ambele Sfinte sunt numite în popor și „Sfânta Vineri”. Aceasta vine din traducerea grecească a numelui Παρασκευή care în greacă înseamnă Vineri.
Spre deosebire însă, de Sfânta Muceniţă Parascheva, sărbătorită la 26 iulie / 8 august, Cuvioasa Parascheva, prăznuită la 14/27 octombrie a fost supranumită, mai ales de către moldoveni, Vinerea mare. Deși, cunoaștem cu toții că Vinerea Mare, în Tradiția Ortodoxă, este numită și Vinerea din Săptămâna Patimilor, totuși tradiția existentă la moldoveni a permis atribuirea acestui nume Sfintei Parascheva, pentru că Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor este numită în Moldova „Vinerea seacă” sau, regional, „Vinerea scumpă”.
În prezent, în orașul Iași, acolo unde sunt păstrate moaștele Sfintei Parascheva, la data de 14 octombrie, când este sărbătorit hramul orașului Iași, are loc o adevărată sărbătoare de suflet, la care vin creștini din diferite țări. Atunci moaștele Sfintei Parascheva sunt scoase în procesiune și purtate de către preoți în jurul Catedralei Mitropolitane, iar la procesiune asistă sute și mii de credincioși. Practic, sărbătoarea durează câteva zile, timp în care curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei este arhiplină de numeroșii pelerini care vin să se închine Sfintei Parascheva.
După ce au fost deshumate, Moaștele Sfintei Parascheva, s-au aflat la Biserica Sfinții Apostoli din Epivat, unde a stat 200 de ani. In anul 1235, ele au fost depuse la Biserica Maica Domnului din Veliko Târnovo, capitala imperiului romano-bulgar. Aici s-au aflat încă 160 de ani. După aceasta, în urma invaziei turcilor, moaștele au fost mutate la Belgrad, unde au rămas până în anul 1521. După ce orașul a fost cucerit de turci, moaștele au fost duse la Constantinopol. Acest lucru s-a întâmplat doar după ce Patriarhul Ecumenic Ieremia I le-a cerut de la sultan în schimbul unor daruri. După 120 de ani, in anul 1641, moaștele Sfintei Parascheva au luat calea Moldovei, in semn de recunoștință față de domnitorul Vasile Lupu, care a plătit toate datoriile Patriarhiei ecumenice din Constantinopol.
Pe 13 iunie 1641, moaștele au fost puse în Biserica "Sfintii Trei Ierarhi" din Iași, unde au stat până în anul 1884, când au început lucrările de restaurare a bisericii, fiind mutate in paraclisul mănăstirii „Trei Ierarhi”. Dealtfel, vom preciza că în biserica „Trei Ierarhi” di Iași este înmormântat și Domnitorul Vasile Lupu, cel care a adus moaștele Sfintei Parascheva în Moldova. Moaștele au fost duse in noua Catedrala Mitropolitana, după ce, la 26 decembrie 1888, in biserica a avut loc un incendiu de la o lumânare rămasă aprinsă lângă raclă. Potrivit mărturiilor, totul a ars, singurele rămase neatinse au fost moaștele Cuvioasei Parascheva. Sfânta Parascheva a fost canonizata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 28 februarie 1950.

Sursa
2010-10-27 01:35:19Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

18:53:13PATIMILE DUPĂ DOSTOIEVSKI —» Leo Butnaru
05:24:1710 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11 —» Moldova Creștină
18:59:39Bugetul IP Gimnaziul "Victor Coțofană " pe anul 2023 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:54:44Informație cu privire la formarea bugetului pentru anul 2023, în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:48:13Raport referitor la executarea bugetului pentru anul bugetar 2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
14:36:50POEME PRIN ANI / ANTOLOGIE DE ETAPĂ #12 (30 de texte) —» Leo Butnaru
13:43:04Citit în ianuarie: „Iannis cel nebun pentru Hristos” (1 și 2) de Dionysios A. Makris —» Sunt MAMĂ!
10:18:34Competențele sociale și individuale pentru un job de succes —» Centrul Comunitar Instruire, Acces Informaţie Călăraşi
10:00:51Să trăim prin credință! —» Moldova Creștină
02:41:36MOLDOVENI! NOI CUM IEȘIM DIN RĂZBOI? —» Daniel Lachi
18:46:18Zarurile au fost aruncate… —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
17:19:4734 de ani. 34 de lecții —» Sunt MAMĂ!
16:04:13Cozi de TIR-uri spre porturile Ismail, Reni, Giurgiulești, Galați —» Curaj.TV | Media alternativă
11:36:00Vacanța de iarnă a lui Dragoș —» Sandu GRECU
10:00:02Este o cinste să te ferești de certuri —» Moldova Creștină
08:11:28Strada Evreiasca e doar la Odesa? —» Curaj.TV | Media alternativă
06:47:02Întâlnire cu Iulian Filip la Biblioteca „Transilvania” —» BiblioCity
17:33:30Moldova – în NATO! Puneți leoparzii pe BECȘI! (1) —» Daniel Lachi
17:24:07”Credința strămoșească”, ia treci la tablă! Sau la Leopard (2) —» Daniel Lachi
16:18:07Fraze lungi – cum să urmărim gândul?  —» Moldova Creștină
13:01:49Nou: Pinot Noir Native, în conversie BIO —» Fine Wine
12:54:49RENTABILITATEA ȘISUSTENABILITATEA AGRICULTURII LA SCARĂ MICĂ —» Mişcarea Ecologistă din Ştefan-Vodă
19:31:23Bare fixe și paralele pentru sport de sănătate într-un oraș asediat —» Curaj.TV | Media alternativă
12:42:14UN IMPORTANT POET FRANCEZ —» Leo Butnaru
05:52:43Весеннее настроение —» Бессарабские хроники