Identitatea: tradiţionalism, modernism şi postmodernism

Ca să înţelegem sensul termenului de identitate, trebui să încercăm să-l definim din perspectiva celor trei paradigme istorice.

Tradiţionalism (epoca premodernă)

În cadrul paradigmei tradiţionaliste (premoderne), idenitatea este de origine metafizică, situându-se în afara individului. Etnicitatea este înţăleasă ca un „spirit al strămoşilor” la care omul aderă din momentul naşterii. Legătura de sânge, în acest caz, nu trebuie privită ca un element biologic determinativ al identităţii. Nu sângele, în sine, este un element determinativ. Acesta este mai curând o condiţie simbolic. Iată de ce la cele mai multe popoare există un rit de trecere şi iniţiere a novicelui în lumea spirituală a etnosului (cum ar fi: circumcizia, botezul).  În acest fel, apartenenţa individului la un etnos nici nu poate fi pusă în discuţie, ea este acceptată ca un dat obiectiv care urmează să fie asumat până la sfârşitul vieţii. Din această perspectivă, este indiscutabil că majoritatea populaţiei Republicii Moldova o constituie etnicii români (de la „Romania” – numele vechi al Imperiului Bizantin), indiferent de ceea ce declară oficial fiecare în parte. Din acelaşi considerent, ortodoxia este concepută ca un element constitutiv şi indispendabil al etnosului românesc. 

Modernism (epoca modernă)

În epoca modernă se deosebesc două direcţii opuse ale tratării fenomenului identitar: individualist şi colectivist. Ceea ce deosebeşte ambele curente este desacralizarea şi demistificarea identităţii, ceea ce duce la apariţia conştiinţei naţionale. Din momentul naşterii naţiunilor moderne, idenitatea naţională este privită ca o calitate asumată conştient de individ.

Din perspectiva individualismului, idenitatea naţională ţine de decizia fiecărui persoane de a accepta o cultură şi o cetăţenie a unui stat naţional.

Din perspectiva colectivismului, idenitatea naţională este asumată de o colectivitate, drept ideologie de stat. Această ideologie oficială este acceptată în ca un rezultat obiectiv al evoluţiei istorice – progres. Din această perspectivă, identitatea naţională nu este decât o imitare perversă a etnicităţii premoderne.  Elita românească modernă utilizează etnicitatea românească pentru construirea unei „conştiinţe naţionale româneşti”, la fel cum în prezent „moldoveniştii” încearcă să utilizeze aceleaşi elemente ale etnosului românesc pentru crearea (fără succes) a unei „conştiinţe naţionale moldoveneşti”. În ambele cazuri este vorba de un fals, de o imitare a elementelor arhaice. În acest context, lupta dintre „unionism” (care susţine unitatea naţiunii româneşti) şi „moldovenism” (care susţine existenţa „naţiunii moldoveneşti”) reprezintă, prin esenţă, lupta dintre două sisteme moderniste de aceeaşi natură, care odată cu înaintarea postmodernităţii, sunt condamnate să dispară.

Postmodernism (epoca postmodernă)

Viziunea postmodernistă (postliberală) neagă în totalitate existenţa obiectivă a identităţii. În opinia postmoderniştilor, modernismul este prea mult impregnat de elementele premoderne (în realitate doar de imitaţii ale Tradiţiei). Individul şi colectivitatea nu mai sunt liberi să aleagă idenitatea naţională sau alta, ci devin însuşi creatorii ei. Postmoderniştii, declară idenitatea ca un fenomen iluzoriu, pe care orice individ este liber „să şi-l imagineze” după bunul său plac (teoretic, poţi fi orice îţi doreşti: român, moldovean, chinez, marţian etc.). Nici cetăţenia nu mai este echivalată cu identatea etnică sau naţională, reprezentând doar un cod universal de identificare în cadrul unei sistem electronic global. Anume din aceste considerente, în buletinul de idenitate a dispărut rubrica „etnia”, care exista chiar şi în paşapoartele sovietice.

Punctul final al societăţii postmoderne este societatea globală, unde indivizii reprezintă elemente uniformizate, ce locuiesc într-o lume virtuală.

Revoluţia conservatoare

Din perspectiva revoluţionar-conservatoare, revenirea la modelul tradiţional, reprezintă un imperativ al epocii postmoderne. Revenirea la modelul mistic al identităţii, prin negarea conceptului postliberal al identităţii reprezintă o formă a renegării fundamentelor societăţii postmoderne. Revoluţionar-conservatorii refuză să se supună „realităţii virtuale” impuse de Sistem, preferând să identifice şi să readucă în actualitate „adevărurile veşnice şi vii”. Iată de ce observăm reînvierea, în ultimul timp, al sentimentului etnic în mai multe ţări ale lumii, mai ales în statele „civilizate” ale Europei, inclusiv SUA, existenţa cărora este ameninţată de invazia elementelor etnice, rasiale şi religioase străine.

Recapitulăm:

paradigma tradiţionalistă presupune că identitatea este un destin al omului;

paradigma modernă presupune că omul este liber să aleagă dintre identităţile existente;

paradigma postmodernă dă libertatea omului nu doar de a alege, dar şi a inventa propria sa identitate. Identitatea încetează a mai fi un bun colectiv.


Filed under: ProletKult, reвaLюtzie

Sursa
2010-10-18 11:57:28Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

09:57:45Despre „Demonii. Spovedania lui Stavroghin” de la Teatrul din Cluj —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
18:53:13PATIMILE DUPĂ DOSTOIEVSKI —» Leo Butnaru
05:24:1710 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11 —» Moldova Creștină
18:59:39Bugetul IP Gimnaziul "Victor Coțofană " pe anul 2023 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:54:44Informație cu privire la formarea bugetului pentru anul 2023, în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:48:13Raport referitor la executarea bugetului pentru anul bugetar 2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
14:36:50POEME PRIN ANI / ANTOLOGIE DE ETAPĂ #12 (30 de texte) —» Leo Butnaru
13:43:04Citit în ianuarie: „Iannis cel nebun pentru Hristos” (1 și 2) de Dionysios A. Makris —» Sunt MAMĂ!
10:18:34Competențele sociale și individuale pentru un job de succes —» Centrul Comunitar Instruire, Acces Informaţie Călăraşi
10:00:51Să trăim prin credință! —» Moldova Creștină
02:41:36MOLDOVENI! NOI CUM IEȘIM DIN RĂZBOI? —» Daniel Lachi
20:29:42Satan: Our Adversary —» Erik and Elena Brewer's Weblog
18:46:18Zarurile au fost aruncate… —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
17:19:4734 de ani. 34 de lecții —» Sunt MAMĂ!
16:04:13Cozi de TIR-uri spre porturile Ismail, Reni, Giurgiulești, Galați —» Curaj.TV | Media alternativă
11:36:00Vacanța de iarnă a lui Dragoș —» Sandu GRECU
10:00:02Este o cinste să te ferești de certuri —» Moldova Creștină
08:11:28Strada Evreiasca e doar la Odesa? —» Curaj.TV | Media alternativă
06:47:02Întâlnire cu Iulian Filip la Biblioteca „Transilvania” —» BiblioCity
17:33:30Moldova – în NATO! Puneți leoparzii pe BECȘI! (1) —» Daniel Lachi
17:24:07”Credința strămoșească”, ia treci la tablă! Sau la Leopard (2) —» Daniel Lachi
16:18:07Fraze lungi – cum să urmărim gândul?  —» Moldova Creștină
13:01:49Nou: Pinot Noir Native, în conversie BIO —» Fine Wine
12:54:49RENTABILITATEA ȘISUSTENABILITATEA AGRICULTURII LA SCARĂ MICĂ —» Mişcarea Ecologistă din Ştefan-Vodă
19:31:23Bare fixe și paralele pentru sport de sănătate într-un oraș asediat —» Curaj.TV | Media alternativă