Oare tot ce au predicat Apostolii este scris în Noul Testament?

Întrebare:

Cum demonstraţi că tot ce au predicat apostolii a fost scris în Noul Testament? Care ar fi argumentele, căci din referatul ieromonahului Petru reiese contrariul.

Nu, în Noul Testament nu este scris tot ce au predicat Apostolii. În cele 27 de cărţi canonice (normative) ale Noului Testament este cuprinsă a doua parte importantă (prima parte se află în Vechiul Testament) a revelaţiei lui Dumnezeu. Numai cărţile Vechiului şi Noului Testament alcătuiesc Sfintele Scripturi. Ele sunt numite “Sfintele Scripturi” pentru că sunt insuflate de Dumnezeu şi sunt Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ele au autoritatea supremă în materie de credinţă. Această autoritate nu poate fi împărţită cu şi nu poate fi extinsă asupra la nici o altă scriere din lumea aceasta (apologeţi, părinţii bisericii, teologii contemporani, etc.).

Sfintele Scripturi ale Noului Testament nu-şi iau autoritatea doar din faptul că au fost scrise de apostoli, ci pentru că ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii şi ucenicii lor au fost folosiţi de Duhul Sfânt ca şi vase prin care a fost transmisă şi aşternută în scris revelaţia divină. Despre felul cum au fost scrise Sfintele Scripturi însăşi Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele:

Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. (2 Petru 1:20-21)

Să nu atribuim Apostolilor autoritatea care o are doar Dumnezeu. Când au scris textele pe care astăzi le găsim în Noul Testament ei au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. Toţi creştinii (catolici, ortodocşi, protestanţi, evanghelici) recunosc în unanimitate că doar cele 27 de cărţi ale Noului Testament alcătuiesc inspiraţia divină venită prin oamenii care au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. Să rămânem credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel a prevăzut că în veacurile viitoare oamenii vor încerca să atribuie autoritate divină scrierilor personale sau ale altor oameni. De aceea, în testamentul lui lăsat lui Timotei înainte de moarte a scris:

Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:10-17)

În capitolul următor Apostolul Pavel continue subiectul şi scrie:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5)

Să fim trezi şi să rămânem la trăirea şi propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu care se găseşte scris în Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament.

Share


Sursa
2010-10-12 07:00:00Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

18:04:44UN POET RUS CÂNDVA EXPULZAT DIN ROMÂNIA —» Leo Butnaru
14:43:17CEREȚI vs. CERE-ȚI – când punem cratima? —» Moldova Creștină
13:17:10UN PROZATOR ȘI POET FRANCEZ IMPORTANT —» Leo Butnaru
10:05:33Graduation @ #Precept Institute for South Sudan Refugees in Uganda 🇺🇬 —» Moldova Creștină
09:35:01”Nu te baza pe alții! Privește, învață, fă și taci!” sau Despre cum să fii optimist —» Sunt MAMĂ!
09:20:02De ce copiii mei au hainele murdare? —» Sunt MAMĂ!
17:02:42DE LA POEȚI ANTICI PÂNĂ SPRE AI NOȘTRI... —» Leo Butnaru
12:01:45De ce reușesc să fac atât de multe lucruri timp de o zi —» Sunt MAMĂ!
11:50:40Disciplinile umanistice și posibilitățile de inserție profesională —» Centrul Comunitar Instruire, Acces Informaţie Călăraşi
10:27:43Vizita de lucru a secretarului de stat Gheorghe Cârciu în Franța —» Elena Robu
08:00:39Cum a ajuns profesia de cercetător una din cele mai instabile în RM —» Gheorghe Cuciureanu
05:48:09Serviciul „Eco responsabil”, ediția a II-a —» BiblioCity
02:31:03©️ Tu poți —» Licurici de suflet
09:57:45Despre „Demonii. Spovedania lui Stavroghin” de la Teatrul din Cluj —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
08:19:54Moldova a găsit soluția pentru eroarea 404. În vin! —» Fine Wine
13:09:41Guvernul vrea să închidă robinetul în capitală și lansează site-ul apă.md —» Nicolae Federiuc
10:00:17Poezie „Oameni ai credinței” —» Moldova Creștină
06:31:21REZILIENȚA SOCIALĂ A CONTINENTULUI MOLDAV —» Daniel Lachi
18:53:13PATIMILE DUPĂ DOSTOIEVSKI —» Leo Butnaru
06:25:22PUTINIȘTII TREBUIE EXTIRPAȚI! —» Daniel Lachi
05:24:1710 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11 —» Moldova Creștină
18:59:39Bugetul IP Gimnaziul "Victor Coțofană " pe anul 2023 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:54:44Informație cu privire la formarea bugetului pentru anul 2023, în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:48:13Raport referitor la executarea bugetului pentru anul bugetar 2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
14:36:50POEME PRIN ANI / ANTOLOGIE DE ETAPĂ #12 (30 de texte) —» Leo Butnaru