Tamara Zlobina. Proiecție video ”Acțiunile publice ale Alinei Kopycya” / Video screening “Public actions of Alina Kopycya”

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -


CHIO
ȘC – program de reședință pentru curatori și artiști

Tamara Zlobina. Proiecție video
”Ac
țiunile publice ale Alinei Kopycya”

APARTAMENT DESCHIS
str. Bucure
ști 68/1, Chișinău
http://chiosc.oberliht.com

Sâmbătă, 2 octombrie 2010, ora 19:00

Artista kieveană Alina Kopycya lucrează în mare parte cu materiale reciclate și cu obiecte de artizanat. Ea face colaje realistice frumoase din polietilenă aruncată și din alte gunoaie. Noțiunea de lucru comun, voluntar, care are potețianlul de a bucura și de a comunica anumite idei a fost dezvăluită într-o serie de acțiuni ”Coaserea trandafirilor” (diferite locații în Kiev, vara anului 2009). În acțiunile ”Tablete”, obiectul studiilor artistei a fost diferit – izolarea între ei a oamenilor care lucrează, poziționându-i după capacitățile lor. Alte video-uri care vor fi prezentate sunt ”Ferestre”, despre colaje în rame de ferestre vechi și ”Spațiu privat”, despre mersul feminin în rochii de crinolină.

Tamara Zlobina

——————————–

PARTENERI

Vizura Aperta, Zagreb
http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html

Asociaţia Slobodne Veze, Zagreb
http://slobodneveze.wordpress.com

Fundația Centrul de Artă Contemporană, Kiev
http://cca.kiev.ua

Studio – Asociația Tinerilor Artiști, Budapesta
http://studio.c3.hu

UNAgaleria, Bucureşti
http://unagaleria.blogspot.com

AREA Chicago
http://www.areachicago.org

Parteneri media – Revista la PLIC http://plic.oberliht.com

—————————————————————————-

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău. Este conceput într-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, intenţionînd să promoveze arta contemporană şi cultura tinerilor în spaţiul public prin strierea şi contaminarea informaţională a teritoriului urban, să încurajeze participarea activă a diverselor categorii de persoane reprezentînd diferite domenii deseori marginalizate și oferindu-le o platformă de manifestare publică, să întărească rețelele locale și cele internaționale de operatori și profesioniști din domeniul culturii, să influențeze politicile publice în vederea extinderii accesului și utilizării mai puțin restricționate a spațiul public.

Proiectul intenţionează să prezinte diversitatea şi bogăţia unor practici artistice din majoritatea ţărilor care formează continentul european, astfel unul dintre obiective este de a invita artişti, teoreticieni, operatori culturali să participe în activităţile CHIOŞC-ului cu expoziţii, ateliere, proiecţii, prezentări, întâlniri ş. a.

APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual Stefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC.

Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc identitatea spaţiului public.

Structura deschisă a apartamentului sugerează idea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar. Balconul este elementul cheie care va funcţiona ca punct de informare şi diseminare a informaţiei cu caracter cultural, în timp ce spaţiul efectiv al apartamentului expus publicului va avea un caracter multifuncţional şi va servi drept o platformă deschisă pentru prezentări publice şi evenimente culturale.

Proiectul CHIOȘC cuprinde și rezultatele proiectului INTERVENȚII3 realizat în 2008:

http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Proiectul CHIOȘC beneficiază de sprijinul Fundației Culturale Europene, Direcției Cultură al Municipiului Chișinău, Preturii sectorului Centru, Preturii sectoruluii Buiucani, Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Alianței Franceze din Moldova, Institutului Cultural Român prin Programul CANTEMIR (2008), Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Henkel România precum și a CEC ArtsLink și programului Gulliver Connect.

—————————————————————————-

Asociația Oberliht
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chișinău 2028, Republia Moldova
+ (373 22) 286317

EN
- – - – -


CHIOSC – curator & artist in residency program
Tamara Zlobina. Video screening

“Public actions of Alina Kopycya”

FLAT SPACE
68/1 str. Bucuresti, Chisinau

http://chiosc.oberliht.com

Saturday, October 2, 2010, 7 pm


Kyiv artist Alina Kopycya works mostly with recycling and crafts. She makes beautiful realistic collages from wasted polyethylene and also different things from garbage. The notion of common, volunteer work that has a potential of enjoyment and communication was discovered in the series of actions “Roses sewing” (different locations in Kyiv, summer 2009). In “Tablets” actions her object of study was different – isolation of working people from one another, positioning of person by his/her working capacities. Other videos I will show are “Windows” about collages in old window frames and feminist walk in crinoline dress “Personal space”.

Tamara Zlobina

——————————–

PARTNERS

Vizura Aperta
http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html

Slobodne Veze, Zagreb
http://slobodneveze.wordpress.com

Foundation Centrer for Contemporary Art, Kiev
http://cca.kiev.ua

Studio of Young Artists Association, Budapest
http://studio.c3.hu

UNAgaleria, Bucharest
http://unagaleria.blogspot.com

AREA Chicago
http://www.areachicago.org

Media partners – POSTBOX magazine http://plic.oberliht.com

—————————————————————————-

The CHIOŞC project, a cultural info-point and a public platform for participation is being launched in the city of Chisinau. It has been conceived in a complex social and political context that marks the period of transition, with the intention to promote contemporary art and youth culture in public space by contaminating the urban territory with relevant information. It is meant to encourage active participation of diverse social groups representing often marginalized or less visible domains by putting at their disposal a public platform for manifestation, to strengthen local and develop regional and international network of cultural operators and professionals, to influence the existing public policies and local authorities to extend the access to public space and allow it’s less restricted usage.

This project intends to present the diversity and richness of various art practices carried out in different parts of European continent, thus one of its objectives is to invite artists, theorists, cultural workers to participate in CHIOŞC’s activities with exhibitions, workshops, screenings, talks etc.

The FLAT SPACE/APARTAMENT DESCHIS project is a functional replica of a socialist apartment designed by Stefan RUSU commissioned to represent the identity of CHIOSC project.

The point of departure for the design of the FLAT SPACE/APARTAMENT DESCHIS project was to publically display the private space of a flat limited by the standards of the socialist society, which still is a strong visual element within the contemporary urban and social landscape of East European countries.

The transparency and the openness of the flat give the exposure to an architectural model extracted from the flat building that is composed from few basic elements characteristic to societies in transitions: the main façade with a balcony covered with plastic windows, dining room, kitchen and bathroom. The balcony is a key element, which will function as a cultural info point and will distribute information with cultural content. The rest of the space that is exposed to the public will bear a multifunctional character and will serve as an open platform for public presentations and cultural events.

The CHIOȘC project includes the results of the INTERVENTIONS3 project realized in 2008:

http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

The CHIOȘC project receives support from the European Cultural Foundation, Cultural Department of the city of Chisinau, Center and Buiucani districts of city of Chisinau, Ministry of Culture of Republic of Moldova, Latin Union (Republic of Moldova office), Romanian Cultural Institute through CANTEMIR Program (2008), CEC ArtsLink, Gulliver Connect, French Alliance Moldova and Henkel Romania.

—————————————————————————-

Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chisinau 2028, Republica Moldova
+(373 22) 286317
email: vladimir(at)oberliht.org.md
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com


Sursa
2010-10-02 00:58:46Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

04:43:05MĂRTURISIRI, CONFLUENȚE —» Leo Butnaru
12:28:37Adevărul despre băutura moldovenilor de Paști —» Fine Wine
06:54:33,,În lumea poveştilor lui Ion Creanga” —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
06:18:2914 februarie 2024 - ,,Grigore Vieru poetul celor mici și mari” —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
10:52:35UMBRA —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:55:52Poliția locală oprește mașina unde vrea, că nu stă mult ;) —» Curaj.TV | Media alternativă
09:32:28Jocuri de cuvinte cu Ilinca la 5 ani #perleleIlincăi —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
04:33:25Povești care inspiră – Iasmina Crețoi şi Nico G. —» Curaj.TV | Media alternativă
23:50:16UN BILET PENTRU TRANAI* —» Andrei LANGA. Blogul personal
23:42:07BUTOIUL LUI DIOGENE —» Andrei LANGA. Blogul personal
20:37:2610 Amazing WordPress Design Resources —» costica
09:53:02Neron/Nerón* —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:52:25AVIZUHA —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:42:45Radacini Metier reconfirmă titlul „Best of Show Moldova” —» Fine Wine
06:36:05JURNALUL DE LA HYPERION (IV) —» Leo Butnaru
06:16:48Start admitere in clasa V-a, anul de studii 2024 -2025 —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
22:35:23APROAPE POEM —» Andrei LANGA. Blogul personal
12:56:2714 februarie, ziua de naștere a lui Grigore Vieru —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
12:55:48Cartea – un bun prieten de viață —» BiblioCity
12:00:00Making 43% of the Web More Dynamic with the WordPress Interactivity API —» Soţii Bragaru
11:18:38ÎN MEMORIAM - Ion Aldea-Teodorovici - 7 aprilie —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
11:17:0121 martie 2024 - Ziua Internaţională a POEZIEI ,,Pe aripi de poezie". —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
05:48:55CONTOPIRE CU TIMPUL —» Andrei LANGA. Blogul personal
05:47:39STELE DE MARE —» Andrei LANGA. Blogul personal
17:03:57Statul încurajează agresoarea cu amendă simbolică —» Curaj.TV | Media alternativă