Organizarea şi funcţionarea Serviciului Control Finaciar şi Revizie.

Din punct de vedere al organizării juridice serviciul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a R.M. Serviciul este condus de directorul general numit si eliberat din functie de către ministrul fint. Serviciul are în structura sa doi vicedirectori generali, un prim-vicedirector, şefii structurilor aparatului central şi subdiviziunilor teritoriale, numiţi de ministrul fin, la propunerea directorului general. Activitatea SCFR se desfăşoară pe baza programelor semestriale aprobate de directorul general al Serviciului, urmând verificarea corectitudinii şi legitimităţii aplicării actelor legislative şi normative în domeniul financiar-contabil, bugetar şi de preţuri.

Proiectul programului de activitate pentru aparatul central al serviciului, precum şi sarcinile centralizate se întocmesc de către Direcţia Generală Organizarea Muncii şi Control Intern a Departamentului până la data de 10 a ultimei luni din semestru. La pregătirea către efectuarea controalelor şefii Direcţiilor aparatului central al Serviciului şi ale Direcţiilor Generale teritoriale: 1) formează echipa de revizori şi determină conducătorul ei; 2) membrii echipei de revizori studiază tematica controlului, actele legislative şi normative care regl. activit. obiectului supus controlului; 3) elaborează programul privind efectuarea controlului; 4) conducerea Serviciului aprobă Programul de control; 5) instruieşte echipa de revizie sau revizorul; 6) pregateste documentele necesare pentru deplasarea echipei de revizie la obiectul supus controlului, legitimaţia în scris privind autorizarea efectuării controlului etc. Legitimaţiile se semnează numai de conducerea Serviciului şi şefii Direcţiilor Generale teritoriale

Colaboratorii Serviciului sunt în drept:

a) să efectueze revizii şi controale asupra activităţii financiare, asupra documentelor contabile, dărilor de seamă; b) să efectueze controale reconvenţionale la agenţii
economici; c) să sigileze, în caz de necesitate, încăperile de casă, depozitele, arhivele, la depistarea unor falsificări şi altor abuzuri; d) să verifice la instituţiile bugetare autenticitatea documentelor contabile, a dărilor de seama s.a.; e)să pună problema tragerii la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere, care încalcă prevederile legale; f) să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni financiare şi amenzi conform legislaţiei; g) să înainteze în instanţele judecătoreşti acţiuni în conformitate cu legislaţia; h) s.a. imputerniciri prevazute de legislatie.Sursa
2010-09-24 13:40:22Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

16:43:17WordPress Website Speed Build: The Masters Golf Tournament —» ada rosu
13:41:21ÎN MEMORIAM - Ion Aldea-Teodorovici - 7 aprilie —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
11:15:13Regulament_Concurs de postere ,,COMUNITATEA MEA ÎN OBIECTIV EUROPEAN” —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
12:00:00Registering Custom Post Types in the WordPress Admin: Our CloudFest Hackathon Report —» Misterioz
09:15:43HÂRTIE DE TURNESOL/PAPEL TURNESOL* —» Andrei LANGA. Blogul personal
08:33:02DRUM/CAMINO* —» Andrei LANGA. Blogul personal
08:00:50„Muntele Basmelor” de la Buscat s-a redeschis mai devreme —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
07:41:09Oamenii frumoși creează ocazii frumoase —» BiblioCity
07:27:34BUTOIUL LUI DIOGENE —» Andrei LANGA. Blogul personal
05:56:00POMELNIC —» Andrei LANGA. Blogul personal
14:18:34APROAPE POEM —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:41:35CUTUME —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:41:02RENDEZ-VOUS* —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:40:39BORȘ SAU CIORBĂ —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:39:55GÂNDITORUL LUI RODIN —» Andrei LANGA. Blogul personal
06:39:41AVIZUHA —» Andrei LANGA. Blogul personal
17:54:28Magnum Innominandum —» turn up the silence
05:39:30IDEALUL?... —» Leo Butnaru
14:52:05Metoda de protecție a mafiei lemnului! Poliția Buzău în acțiune —» Curaj.TV | Media alternativă
12:35:35Atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
11:00:40Concursul de fizica „IMPULS” editia a VII-a, 2024 —» Fizica pentru Moldova
08:32:55Top 5 cele mai scumpe spumante din Moldova —» Fine Wine
05:10:56POEME RECENTE —» Leo Butnaru
00:51:55the queen is back in business with her pyramid scheme —» turn up the silence
13:15:22Nou: Castel Mimi Rose 2023 —» Fine Wine