591 cazuri COVID-19 în Moldova
557 – cazuri active
26 – cazuri vindecate
8 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 4 aprilie 2020 ora 05:17


Ombudsmanii au luat atitudine promptă, bravo!

Declaraţia avocatului parlamentar, Anatolie Munteanu referitor la protestul din 13 decembrie 2009
Declaraţia Directorului Centrului pentru Drepturile Omului (Instituţia Naţională a Ombudsman-ului), Avocatul parlamentar – dl. Anatolie Munteanu în legătură cu protestul desfăşurat ieri, 14 decembrie în Centrul capitalei, soldat cu doborîrea, de către enoriaşii ortodocşi a simbolului evreiesc „Menorah”, instalat cu prilejul sărbătorii Hanukkah

Condamn vehement şi fără echivoc ura rasială şi inter-etnică, antisemitismul, xenofobia şi discriminarea, orice chemare la manifest xenofob, precum şi orice discurs care incită la nerespectarea drepturilor omului, garantate atît de Constituţia Republicii Moldova, cît şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Totodată, calific aceste acţiuni de protest ca fiind intolerabile pentru un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate

Libertatea de exprimare reprezintă, incontestabil, unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, una din condiţiile primordiale ale progresului său şi ale dezvoltării fiecărui om în parte. Ea îndeplineşte una din condiţiile necesare pentru existenţa întregii societăţi, fiindcă anume această posibilitate dată indivizilor de a comunica între ei este fundamentul oricărei societăţi.

Libertatea de exprimare constituie una din realizările eficiente ale noţiunilor de pluralism, toleranţă şi spirit de deschidere, fără de care, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, relevă că este imposibil de vorbit despre o „societate democratică”.

Totuşi, libertatea de exprimare impune, nu doar statelor, ci şi celor care pretind a-i fi deţinători, o obligaţie: oricine îşi exercită libertatea de exprimare îşi asumă îndatoriri şi responsabilităţi a căror întindere depinde de situaţia sa şi de procedeul tehnic utilizat.

Conceptul de libertate sugerează acţiuni negative din partea Statului, adică abţinere de a interveni în realizarea libertăţii cetăţenilor săi la întrunire. Cu toate acestea, o libertate reală şi efectivă de întrunire paşnică nu este compatibilă cu o simplă obligaţie de neingerinţă din partea statului, ci încadrează şi obligaţia pozitivă de a asigura desfăşurarea paşnică a unei manifestaţii licite.

Libertatea de religie depăşeşte simpla libertate de gîndire, deoarece ea nu-şi capătă adevăratul sens decît din momentul exteriorizării sale.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată (în cauza Kokkinakis c Greciei) că, „întro societate democratică, în care coexistă mai multe religii în sînul aceleiaşi populaţii, se poate dovedi necesar de a echilibra această libertate cu limitări capabile să concilieze şi să asigure respectarea convingerilor fiecăruia”.

În conformitate cu prevederile alin.(1) şi alin.(3) art.31 din Constituţia Republicii Moldova, libertatea conştiinţei este garantată,ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc, iar în relaţiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire.

Art.32 din Constituţia Republicii Moldova consfinţeşte faptul că libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie şi că sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare,la separatism teritorial,la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.

Am reiterat în repetate rînduri asupra importanţei deosebite a libertăţii la întruniri a cetăţenilor, care este pusă în valoare de Constituţia Republicii Moldova, prin art.40 ce stipulează că „mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme” atribuindu-i-se astfel statut de drept constituţional fundamental.

De asemenea, am subliniat faptul că libertatea întrunirilor este garantată tuturor persoanelor, indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială sau oricare alt criteriu.

Conform standardelor internaţionale, libertatea întrunirilor paşnice şi libertatea exprimării aparţin tuturor persoanelor, nu doar celor care constituie majoritatea. Prin urmare, se admite ca o întrunire să deranjeze anumite persoane sau grupuri de persoane vizavi de ideile propagate sau revendicările înaintate. Aceste revendicări pot fi contrare poziţiei majorităţii în societate şi pot constitui motiv pentru a interzice întrunirea paşnică. Astfel, autorităţile trebuie să întreprindă măsuri de protecţie a acestora sau să sugereze alternative pentru ca, în cele din urmă, manifestarea să se desfăşoare, pe cît e posibil, în forma solicitată.

În contextul celor afirmate, conform art.4 din Legea Republicii Moldova privind cultele religioase şi părţile lor componente nr.125 din 11.05.2007, orice persoană are dreptul la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept trebuie exercitat în spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor. Fiecare persoană şi comunitate religioasă poate adera liber la orice cult religios.

Art.8 din Legea nominalizată stipulează expres faptul că intoleranţa confesională, manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult religios, propagarea urii religioase constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform legislaţiei în vigoare.

În contextul celor menţionate, fac un apel către autorităţile delegate, prin lege, a veghea la buna-realizare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, de a iniţia investigaţiile de rigoare pe marginea acestui caz şi de a identifica persoanele ce se fac culpabile de admiterea actelor ilegale.

Concomitent, în condiţiile în care prevederile Constituţiei şi ale legilor referitoare la libertatea de conştiinţă şi de religie vor fi interpretate şi aplicate în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (art.2 din Legea nr.125 din 11.05.07), transpunerea in viaţă a valorilor si exigenţelor umane şi juridice europene depinde în mare măsură de capacitatea si conlucrarea eficientă a autorităţilor publice centrale si locale, a instituţiilor statale de comun cu societatea civilă in ansamblu, precum şi fiecare cetăţean în parte.

Numai astfel vom reuşi sa realizam priorităţile propuse şi să ne raliem la rigorile comunităţii europene.


Sursa
2009-12-26 20:19:25Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

00:17:14Dar ce facem cu dragostea din departare pe timpul pandemiei? —» Curaj.TV | Media alternativă
19:32:41Valeriu Paşa despre repatrierea moldovenilor —» Curaj.TV | Media alternativă
14:46:32Vocea Diasporei, despre polița de asigurare care trebuie cumpărată de toți cei care revin acasă în această perioadă —» Elena Robu
14:23:57Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță reluarea procesului educațional la distanță —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
13:55:10MAIB a lansat serviciul de schimb valutar în numerar încă la 10 bancomate. Vezi unde le găsești! —» edufin.md
13:39:38«Самое время для новой жизни» Джонатан Троппер —» Блог Ирэн – Рецензии книг
13:34:05eBook Cartier. Top descărcări martie 2020 —» Gheorghe Erizanu
12:34:26Protest Online contra Chicu și Dodon —» Curaj.TV | Media alternativă
12:19:25O pensionară revoltată se adresează lui Dodon —» Curaj.TV | Media alternativă
10:16:58Apel public: Lucrătorii medicali trebuie protejați la maximum în contextul pandemiei COVID-19 în R. Moldova —» Elena Robu
10:14:56Все зарегистрированные безработные РМ получат материальную помощь —» Заметки Начинающего Журналиста
10:11:12Молдавские бренды Primul Sens, #mdHOMEmd Miedor и OMP объединились для помощи врачам, таможенникам и пенсионерам. Присоединяйся и ты! —» Заметки Начинающего Журналиста
09:57:44VW Golf R 500hp+ Moldova —» Сажевые фильтры (DPF/ FAP). Чип тюнинг. Теория, практика.
08:34:50FOTO. Grupul de inițiativă AO ”Baștina Frăsinești” au confecționat și dpruit măști de protecție comunității —» BPR Ungheni's Blog
23:08:52Galerie Foto // Unghenenii demonstrează responsabilitate și s-au conformat recomandărilor autorităților —» Blogul lui Marin Bodrug
20:28:31unsingulCluj.ro – inițiativa care susține medicii în lupta contra Coronavirusului —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
20:28:31unsingurCluj.ro – inițiativa care susține medicii în lupta contra Coronavirusului —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
20:23:26Moldova va scăpa de COVIȚ!!1 Un popă, pe samaliotu lui Machedon, a binecuvântat Moldova cu Icoana „Kasperskaia”!!!1 —» un alt blog
19:42:57Poem de LETICIA GARRIGA* —» Andrei LANGA. Blogul personal
18:00:42Ion Ciocanu: 80 de ani de la naştere —» Curaj.TV | Media alternativă
15:37:45Европейский Союз поддержит Молдову в рамках своей глобальной реакции на вспышку коронавируса —» Заметки Начинающего Журналиста
15:30:17В Кишиневе завершены работы по обустройству первого Центра по проверке пациентов с подозрением на COVID-19 —» Заметки Начинающего Журналиста
15:23:19Micile bucurii ale lunii martie —» Sunt MAMĂ!
13:29:05Vom învăța să mergem din nou —» Gheorghe Erizanu
13:25:32Cum funcționează mașinăria Kremlinului pentru a dezinforma cu privire la COVID-19 —» Elena Robu