Ce cadou ai adus tu Domnului Isus, la ziua Sa de naştere?

biblia_romana_craciun_nasterea_Domnului_magi_viziune Sărbătoarea Crăciunului este una dintre cele mai însemnate sărbători în viaţa creştină. Ea semnifică întruparea Domnului Isus Hristos şi naşterea Lui pe acest pămînt.  Pentru mulţi Crăciunul se asociază cu dăruirea sau primirea din partea celor dragi a unor daruri.  Obiceiul de a ne dărui unii altora daruri, este unul frumos şi plin de semnificaţie.  Însă întrebarea pe care vreau să v-o pun astăzi este, “Ce cadou ai adus  tu Domnului Isus, de ziua Sa de naştere?” Nu ştiu de ce, dar în ziua de azi, oamenii se concentrează mai mult la sărbătoare decît la Cel ce este cauza sărbătorii.
Dragul meu, cîţi dintre cei care sărbătoresc sărbătoarea Crăciunului ştiu semnificaţia acestei sărbători? Cît de mult este sărbătorit Domnul Isus la această sărbătoare? Ce loc are El în mijlocul acestei sărbători pentru tine personal? Dă-mi voie să te întreb încă odată; “Ce cadou ai pregătit tu Domnului Isus de ziua Sa de naştere?” Poate ai pregătit un cadou pentru cei dragi din familie, pentru prieteni, profesori, etc. Ceea ce nu este rău, din potrivă este bine. Dar nu uita, astăzi nu este ziua lor de naştere, ci a Domnului Isus. De aceea în primul rînd trebuie sa te gîndeşti la El.
Pentru a şti ce cadou să dăruieşti unei persoane, mai întîii trebuie să cunoşti şi să ştii cine este persoana căruia îi pregăteşti darul. De aceea, să privim mai întîii la persoana Domnului Isus ca mai apoi să înţelegem ce fel de dar trebuie să-i dăruieşti. 

Cine este Isus Hristos?
Nu poţi să dăruieşti un dar cuiva pe care nu-l cunoşti şi nici măcar nu ai nici o închipuire despre el. Dacă vreai să dăruieşti o haină tu ai nevoie cel puţin să ştii măsura acelei persoane. Apoi trebuie să ştii aproximativ ce culoare îi place mai mult, aşa ca în final darul tău să aducă bucurie sărbătoritului. Exact aşa este şi cu ziua de naştere a Domnului Isus. Avem nevoie să cunoaştem cine este El cu adevărat, ca mai apoi să ştim ce cadou să-i dăruim. 
   Isus este Dumnezeu

Sfînta Scrptură ne spune despre Domnul Isus următoarele Cuvinte:

1 La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.(Ioan 1:1-2,14)

Domnul Isus este Cuvîntul care este de la început. Atunci cînd nu era nimic decît începutul, El deja era acolo. Începutul are un început, însă Domnul Isus este mai înainte de acesta. El este Dumnezeu care a existat din totdeauna. Slăvit să-I fie Numele Lui.  Cu alte culvinte, Domnul Isus Hristos nu are o zi de naştere ca şi persoană. El a existat din totdeauna. El are o zi de naştere ca şi om, în trup, dar existenţa Lui nu are început şi nu are sfîrşit. Dar mai este ceva interesant cu privire la naşterea Lui.

  Isus a ales să se nască
Spre deosebire de noi, Isus a hotarît, a ales Singur să se nască. Nimeni dintre oameni nu are aşa calitate. Cine dintre noi a ales să se nască? Cine dintre noi şi-a ales mama sau tatăl? Nimeni. Însă Isus, pentrucă este Dumnezeu, a ales, a hotărît să se nască. De aceea Sfînta Scriptură spune:

6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n’a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7 ci S-a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. (Filipeni 2:6-7)

Şi în altă parte mai zice:

7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!“(Evrei 10:7)

Aşa cum o arată aceste versete, vedem că acţiunea este iniţiată de Domnul Isus. A fost hotărîrea Lui să se dezbrace de Sine Însuşi şi să se facă asemenea nouă, oamenilor. A fost hotărîrea Lui să vină şi să facă văia Lui Dumnezeu.
Deci cine este Cel care îşi sărbătoreşte astăzi, ziua Sa de naştere în trup? Este Isus Hristos, Dumnezeu întrupat, care spre deosebire de noi, şi-a ales naşterea Sa.

14 Astfel dar, deoarece copiii sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul( Evrei 2:14)

Ce cadou poţi să-I dărui tu?

Cînd meditam la această întrebare, mi-am adus aminte de cei trei magi din răsărit care au văzut steaua Domnului Isus şi au venit să i se închine. Şi anume ce au dăruit ei Domnului Isus?

11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s’au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă. (Matei 2:11)

Trei lucruri au dăruit Magii la ziua de naştere a Domnului Isus. Aur, tămîie şi smirnă. Şi aceste trei lucruri, poţi să le dărui şi tu astăzi. Doar că pentru noi azi, ele au o însemnătate mai adîncă. Să vedem ce putem învăţa din fiecare din ele.

   Aur
Deci primul lucru pe care poţi să-l dărui şi tu astăzi Domnului Isus este Aurul tău. Vei întreba poate; “Are nevoie Isus de aurul meu?” Bine înţeles că nu. Isus care este Dumnezeu, El le are pe toate. Dar,  în Sfînta Scriptură Dumnezeu cere fiecărui copil al Său să-i aducă zeciuiala. Plus la toate acestea, Dumnezeu ne mai motivează să mai facem şi dărnicie. Dacă zeciuiala este ca şi poruncă din partea Lui Dumnezeu, atunci dărncia, Dumnezeu a lăsat-o la alegerea fiecăruia, cît să dea, cum să dea şi cînd să dea. Însă un lucru este clar, că şi una şi alta sunt foarte importante înaintea Lui Dumnezeu şi El ni le cere să le facem cu credincioşie înaintea Lui.  Are nevoie Dumnezeu de darurile noastre, sau de banii noştri? Dumnezeu nu, dar copiii Lui da! De aceea Domnul Isus a spus:

,Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`(Matei 25:40)

Ori de cîte ori te împarţi cu darurile tale, din ceea ce ai tu cu unul din copiii Lui Dumnezeu, Domnul Isus zice, “Mie mi le-aţi făcut”.  Vei spune poate: “Dar din ce să mai dau şi la alţii, tu ce nu vezi că şi aşa este criză la noi? Noi şi aşa trăim sărac.” Dragul meu, important este nu cît ai, ci cît vreai tu să dai. Dacă este dorinţă să dărui, atunci Dumnezeu numai decît o va împlini. Să nu uităm exemplul Bisericilor din Macedonia:

1 Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul, pe care l -a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei. 2 În mijlocul multelor necazuri prin cari au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie, au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. 3 Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor, şi chiar peste puterile lor. 4 Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strîngere de ajutoare pentru sfinţi. 5 Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s’au dat mai întîi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. (2Corinteni 8:1-5)

Bisericile acestea nu erau mai bogate decît noi astăzi. Vedeţi, zice că aveau o sărăcie care lucea. Era totul atît de gol, încît lucea totul. Dar ei au început dărnicia lor corect înaintea Lui Dumnezeu. S-au dat mai întîi pe ei înşişi Lui Dumnezeu, şi apoi au dat şi ceea ce au ei.
Dragul meu, atunci cînd te dai Lui Dumnezeu cu toată inima ta, aceasta include şi toate buzunarele tale, toate conturile tale în bancă, tot ce ai tu. Şi atunci cînd ştii că tot ce ai aparţine Lui Dumnezeu îţi vine foarte uşor să dărui. Bisericile din Macedonia au făcut acest lucru. Ei s-au dăruit mai întîi pe ei înşişi Lui Dumnezeu. Şi apoi au devenit o binecuvintare şi o încurajare mare pentru ceilalţi din jur prin darurile pe care le-au strîns. Dragul meu, Domnul Isus te vrea să fii o binecuvintare pentru copiii Lui. El nu are nevoie de aurul tău, dar copii Lui, care au crezut din toată inima în El, au această nevoie. De aceea, gîndeşte-te astăzi, pe cine poţi să binecuvîntezi tu din ceea ce te-a binecuvîntat pe tine Dumnezeu. Aceasta va fi o jertfă de bună mireasmă din partea ta, înaintea Lui Dumnezeu (Filipeni 4:18)
Dar aceasta nu-i tot. Magii au adus Domnului Isus,

  Tămîie
În Sfînta Scriptură vedem că tămîia este asociată de cele mai multe ori cu închinarea. Închinarea însă înaintea Lui Dumnezeu include în sine comunicare cu Dumnezeu. Dumnezeu tînjeşte după părtăşie cu omul. Unul din cele mai deosebite daruri pe care poţi să i le dărui astăzi Domnului Isus, este o părtăşie strînsă cu El, să comunici cu el mai mult decăt ai făcut-o pînă în prezent. Vei întreba poate: “Şi cum pot să comunic cu Isus?” 

68 ,,Doamne“, I -a răspuns Simon Petru, ,,la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii vecinice. 69 Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfîntul lui Dumnezeu.“(Ioan 6:68-69)

Petru a înţeles că Domnul Isus are Cuvintele vieţii. Dragul meu, pentru a comunica cu Domnnul Isus astăzi mai mult, tu ai nevoie să studiezi Cuvintele Vieţii, care au fost lăsate pentru noi pe paginile Sfintei Scripturi, Biblia. Începe astăzi să studiezi mai mult Biblia şi prin intermediul acestei cărţi minunate să ai o părtăşie mai strînsă şi mai deosebită cu Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt. Vorbeşte mai mult cu Domnul Isus Hristos, astăzi de ziua Lui de naştere.

   Smirnă
Cel de al treilea dar adus de Magi, a fost  smirna. Smirna era un unguient ce mirosea foarte frumos. Deci cînd ne gîndim la smirnă, o putem asocia cu un parfum sau  o mireazmă frumoasă. Ce legătură are aceasta cu cadoul pe care poţi să-l aduci tu astăzi Domnului Isus?
                Fii o bună mireasmă pentru Hristos

14 Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspîndeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. 15 În adevăr, noi sîntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sînt pe calea mîntuirii şi printre cei ce sînt pe calea pierzării:
16 pentru aceştia, o mireasmă dela moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă dela viaţă spre viaţă. Şi cine este deajuns pentru aceste lucruri?
17 Căci noi nu stricăm Cuvîntul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. (2 Corinteni 2:14-17)

Aşa cum smirna răspîndea un miros plăcut oriunde era folosită, exact aşa, noi astăzi trebuie să fim un miros de bună mireazmă pentru toţi cei din jurul nostru. Cadoul pe care poţi să-l aduci astăzi Domnului Isus este să răspîndeşti mireasma cunoştinţei Lui în orice timp şi în orice loc. Să fii o mărturie vie a Lui Hristos, şi astăzi mai mult ca niciodată, să mărturiseşti pe El înaintea oamenilor.

Dragul meu, cu cei cadou vii  tu astăzi la sărbătoarea naşterii Mîntuitorului nostru? Cine este El pentru tine?
La încheiere vreau să-ţi mai spun ceva: naşterea unui copil, semnifică începutul unei vieţi noi. Un nou început. Domnul Isus Hristos a ales să se nască pe acest pămînt ca tu să poţi avea parte de un început nou. Nu mai aştepta, dragul meu. Vino astăzi la el, şi dăruiei mai întîi inima ta Lui şi apoi întreaga viaţă, ca de azi înainte, să poţi trăi o viaţă nouă cu El. Şi apoi adu-i şi darurile tale la picioarle Lui; aur, tămîie şi smirnă!

Dumnezeu să vă binecuvinteze! Crăciun fericit să aveţi!

Highlight any portion you want: Use a Highlighter on this page

Sursa
2009-12-25 13:45:00Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

12:11:41Protest la Oslo contra invaziei ruse în Ucraina —» Curaj.TV | Media alternativă
19:13:4777 ani după Hiroshima, pericolul nuclear e tot mai mare #live #palavre —» Curaj.TV | Media alternativă
13:03:12Centenar Marin Preda, fiul lui zice că lua bătaie —» Curaj.TV | Media alternativă
09:19:19Despre Taiwan și dreptul la autodeterminare —» Curaj.TV | Media alternativă
09:02:28A intrat cu crucea la gît în templul lui Crishna (ru) —» Curaj.TV | Media alternativă
08:11:42Protest la ambasada rusă din Moldova contra invaziei din Ucraina —» Curaj.TV | Media alternativă
08:48:25În fiecare dimineață poate fi ultimul răsărit al meu, dar și al lumii —» SINCERITATEA ca SENTINŢĂ | B(îr)log de Traian Vasilcău sau, pur şi simplu, TRAIANUS
19:34:52Protest cu cort la Procuratura Generală —» Curaj.TV | Media alternativă
14:42:00Implicarea voluntarilor în cadrul Programului estival „Provocarea verii” —» BiblioCity
09:01:00Podcast cu Gelu Duminică și Vasile Ernu —» Curaj.TV | Media alternativă
07:00:17Angela Mutuzoc, șefa Consiliului Superior al Procurorilor, tăiată de #năPASta la prezentarea Veronicăi Dragalin —» un alt blog
06:00:39Cântecele lui Țoi cântate la Tiraspol —» un alt blog
19:15:18Serhii Plokhy – The Gates of Europe. A history of Ukraine —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
18:01:36Primar agresiv la Plopii-Slăvitești! Amenință și înjură de față cu poliția —» Curaj.TV | Media alternativă
12:48:56Reliable and Cost-Effective Phone Repair Service —» Virtual Chişinău
12:46:48Spa Resort Guide —» Virtual Chişinău
12:40:59Margareta Cemârtan-Spânu sau drumurile rătăcitoare ale deportărilor —» Andrei LANGA. Blogul personal
12:34:15Sanda LESNEA, o scriitoare venită din lumea sonoră a copilăriei —» Andrei LANGA. Blogul personal
07:38:42În plină criză, Guvernul #năPASta bagă 170 de milioane în sediul ambasadei la Paris… —» un alt blog
07:31:29Opera din Basarabia în secolul XX —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
21:59:00Poluează în zonă comercială aglomerată —» Curaj.TV | Media alternativă
16:56:00New Tools for More Successful Editing Adventures —» ada rosu
15:05:0380 de ani de la Romacaust, deportarea romilor în Transnistria —» Curaj.TV | Media alternativă
14:13:03Supărați că au rămas fără apă caldă la robinet, ploieștenii de la bloc vor să iasă joi în stradă! —» Curaj.TV | Media alternativă
11:56:58Car Service Benefits —» Virtual Chişinău