71089 cazuri COVID-19 în Moldova
17701 – cazuri active
51719 – cazuri vindecate
1669 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 25 octombrie 2020 ora 07:24


CREŞTINUL ŞI BISERICA


Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.”

1 Timotei 3:15

În acest articol, vom prezenta câteva din responsabilităţile esenţiale ale fiecărui membru de biserică. Fie ca aceste responsabilităţi să devină priorităţi binecuvântate pentru creşterea spirituală a fiecăruia din noi, să contribuie la zidirea Trupului lui Cristos, la creşterea pasiunii şi a puterii în vestirea Evangheliei şi mai mult ca orice, spre slava Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

  1. 1. FRECVENTAREA  SERVICIILOR DE ÎNCHINARE ALE BISERICII

Frecventarea serviciilor de închinare ale Bisericii este o porunca lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. În Evrei 10:25 este scris: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” Prin urmare, haide-ţi să ne îndemnăm unii pe alţii să nu părăsim adunarea noastră, ci dimpotrivă, conştientizând vremurile în care trăim, să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

  1. 2. IMPLICAREA PERSONALĂ ÎN VIAŢA BISERICII

Fiecare mădular al Trupului lui Cristos este scump şi de mare preţ în ochii lui Dumnezeu. De aceea, fiecare credincios al bisericii locale este chemat să slujească în biserica locală potrivit cu darul, chemarea şi puterea primită de la Dumnezeu. În Romani 12:4 găsim scris: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,  tot aşa, şi noi, care Suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, Suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat…”

  1. 3. ASCULTAREA ŞI SUPUNEREA FAŢĂ DE SLUJITORII BISERICII

Ascultarea şi supunerea faţă de slujitorii bisericii este cerută de însuşi Dumnezeu. Sub autoritatea lui Cristos, Dumnezeu cheamă şi pune deoparte slujitori cărora le încredinţează responsabilitatea de a sluji, a conduce, a învăţa, a zidi, a îmbărbăta, de a păstori şi disciplina turma lui Dumnezeu. De aceea,  în Evrei 13:17 este scris: „Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

  1. 4. VESTIREA EVANGHELIEI

Pentru cei credincioşi Vestirea Evangheliei nu este opţională, ci un mandat, o poruncă divină. Vestirea Evangheliei, este un mod de a trăi. Fiecare suntem chemaţi să mărturisim în orice loc şi vreme Evanghelia lui Cristos atât prin vorbire cât şi prin trăire. În Marcu 16:15 Domnul Isus spune: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” În Matei 5:16 Isus spune: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Iar în Romani 10:15 găsim descrisă valoarea acestei lucrări: „…Cât de frumoase Sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”

  1. 5. CITIREA ŞI CERCETAREA SFINTELOR  SCRIPTURI

Citirea şi studierea Sfintelor Scripturi este o datorie dar şi o binecuvântare unică a copiilor lui Dumnezeu. În Ioan 5:39  Domnul Isus porunceşte: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Iar în 2 Timotei 3:16-17 citim că „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” De aceea, în Apocalipsa 1:3 este scris: „Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Ferice de credinciosul care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

  1. 6. RUGĂCIUNEA ŞI POSTUL

Rugăciunea şi postul  fac parte din disciplina spirituală a fiecărui credincios. În Evanghelia după Matei 26:41 Domnul Isus spune următoarele cuvinte: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” Iar 1 Corinteni 7:5 Apostolul Pavel cere creştinilor din Corint să se îndeletnicească cu postul şi cu rugăciunea.” Cineva spunea foarte adevărat: dacă suntem prea ocupaţi ca să ne rugăm, atunci suntem mai ocupaţi decât a intenţionat Dumnezeu să fim. Aşa dar, să nu neglijăm privilegiul zilnic de a vorbi cu Tatăl Nostru Cel ceresc şi puterea postului.

  1. 7. DĂRNICIA ŞI BINEFACEREA

Dărnicia şi binefacerea fac parte din viaţa şi închinarea fiecărui credincios. În Evrei 13:16 este scris: „Să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” Iar, în Cartea proorocului Maleahi 3:10 Dumnezeu spune poporului Său următoarele cuvinte: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” Astfel, conform cu învăţătura Sfintelor Scripturi, şi practica primilor creştini, membrii bisericii sunt datori, în chip moral, să jertfească din bunurile lor pământeşti, de bună voie şi cu bucurie la susţinerea lucrării lui Dumnezeu. Dacă înainte de întruparea lui Cristos, poporul lui Dumnezeu dădea Domnului a zecea parte din venitul lor, acum, când am experimentat dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu în Isus Cristos ar trebui să dăruim chiar şi mai mult.

  1. 8. UNITAEA ŞI SFINŢIREA

Fiecare credincios este chemat să urmărească pacea şi unitatea bisericii locale cât şi sfinţirea personală. În Evrei 12:14 este scris: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

El să ne ajute, ca la sfârşitul alergării noastre, să-L putem vedea pe Dumnezeu, şi să putem auzi cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:23).

Cu dragoste în Cristos, păstorul Vitalie Fedula.


Sursa
2009-12-14 10:46:43Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

07:46:0746/40: „Ceva în apă” de Catherine Steadman —» Sunt MAMĂ!
04:22:04(video) Propuneri anticriză pentru Guvernul Republicii Moldova —» edufin.md
04:14:27(video) Guvernul pune cruce pe unele domenii de afaceri! —» edufin.md
20:23:44Toamna nu-i ca vara! —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
15:29:27Opera comments on competition law case against Google in the United States —» Luchian Alexandru
15:26:18Sfaturi de la MAIB ca să nu te lași pradă escrocilor! —» edufin.md
15:01:18Drumul banilor 2020 – un eveniment de educație financiară marca BNM —» edufin.md
09:43:52Covid în Polonia și cum guvernanții merg înainte cu interzicerea avortului —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
08:29:03Primarul din Selemet, Tatiana Badan: ”Noi prețuim enorm sprijinul oferit de România” —» Elena Robu
08:16:14Taraboste Tribut, în top 10 vinuri baricate, la un concurs specializat —» Fine Wine
07:56:11Chec cu pere si iaurt grecesc —» Bucataria Talinei - condimentat cu dragoste
07:11:17ISTERIA ORGANIZAȚIILOR-CĂPUȘĂ. Adevarata societate civilă nu primește finanțare —» Nicolae Federiuc
06:54:24OMUL-VIERME, DUȘMANUL CREAȚIEI —» Nicolae Federiuc
20:22:41Fulgere din trecut la „Fulger” sau cum ajung în „presă” scrisori anonime —» un alt blog
19:47:13Inspecţie civică la Maia, Ialomiţa —» Curaj.TV | Media alternativă
15:17:42Cine conduce președintele unei țări? —» SINCERITATEA ca SENTINŢĂ | B(îr)log de Traian Vasilcău sau, pur şi simplu, TRAIANUS
14:56:16Sunt homosexualii copiii lui Dumnezeu? Are dreptate Papa Francisc? | Pastor Vasile Filat —» Moldova Creștină
10:22:0345/40: „Fata cu palton albastru” de Monica Hesse —» Sunt MAMĂ!
10:13:39Istoria unei călătorii miraculoase în timp —» Biblioteca Hristo Botev
10:02:57A lucrat la stat şi nu a fost plătit, Dodon cu Lupu au promis, dar nu s-au implicat —» Curaj.TV | Media alternativă
09:23:52Începe a şasea ediţie a Zilelor Filmului Românesc din Republica Moldova, cu filme de Cannes, Veneţia şi Oscar —» Elena Robu
08:43:42Împarte măşti medicinale celor nevoiaşi —» Curaj.TV | Media alternativă
08:43:39Conațional din Franța: ”Diaspora are un rol foarte important în dezvoltarea României” —» Elena Robu
06:55:00Wanna live the dream? Opera is looking for a person to browse the web for fun and share this experience with the world —» Luchian Alexandru
04:45:49Realitatea Virtuală – prima „fișkă” nouă din campania actuală —» un alt blog