252604 cazuri COVID-19 în Moldova
3466 – cazuri active
243195 – cazuri vindecate
5943 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 9 mai 2021 ora 07:20


CREŞTINUL ŞI BISERICA


Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.”

1 Timotei 3:15

În acest articol, vom prezenta câteva din responsabilităţile esenţiale ale fiecărui membru de biserică. Fie ca aceste responsabilităţi să devină priorităţi binecuvântate pentru creşterea spirituală a fiecăruia din noi, să contribuie la zidirea Trupului lui Cristos, la creşterea pasiunii şi a puterii în vestirea Evangheliei şi mai mult ca orice, spre slava Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

  1. 1. FRECVENTAREA  SERVICIILOR DE ÎNCHINARE ALE BISERICII

Frecventarea serviciilor de închinare ale Bisericii este o porunca lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. În Evrei 10:25 este scris: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” Prin urmare, haide-ţi să ne îndemnăm unii pe alţii să nu părăsim adunarea noastră, ci dimpotrivă, conştientizând vremurile în care trăim, să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

  1. 2. IMPLICAREA PERSONALĂ ÎN VIAŢA BISERICII

Fiecare mădular al Trupului lui Cristos este scump şi de mare preţ în ochii lui Dumnezeu. De aceea, fiecare credincios al bisericii locale este chemat să slujească în biserica locală potrivit cu darul, chemarea şi puterea primită de la Dumnezeu. În Romani 12:4 găsim scris: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,  tot aşa, şi noi, care Suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, Suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat…”

  1. 3. ASCULTAREA ŞI SUPUNEREA FAŢĂ DE SLUJITORII BISERICII

Ascultarea şi supunerea faţă de slujitorii bisericii este cerută de însuşi Dumnezeu. Sub autoritatea lui Cristos, Dumnezeu cheamă şi pune deoparte slujitori cărora le încredinţează responsabilitatea de a sluji, a conduce, a învăţa, a zidi, a îmbărbăta, de a păstori şi disciplina turma lui Dumnezeu. De aceea,  în Evrei 13:17 este scris: „Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

  1. 4. VESTIREA EVANGHELIEI

Pentru cei credincioşi Vestirea Evangheliei nu este opţională, ci un mandat, o poruncă divină. Vestirea Evangheliei, este un mod de a trăi. Fiecare suntem chemaţi să mărturisim în orice loc şi vreme Evanghelia lui Cristos atât prin vorbire cât şi prin trăire. În Marcu 16:15 Domnul Isus spune: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” În Matei 5:16 Isus spune: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Iar în Romani 10:15 găsim descrisă valoarea acestei lucrări: „…Cât de frumoase Sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”

  1. 5. CITIREA ŞI CERCETAREA SFINTELOR  SCRIPTURI

Citirea şi studierea Sfintelor Scripturi este o datorie dar şi o binecuvântare unică a copiilor lui Dumnezeu. În Ioan 5:39  Domnul Isus porunceşte: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Iar în 2 Timotei 3:16-17 citim că „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” De aceea, în Apocalipsa 1:3 este scris: „Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Ferice de credinciosul care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

  1. 6. RUGĂCIUNEA ŞI POSTUL

Rugăciunea şi postul  fac parte din disciplina spirituală a fiecărui credincios. În Evanghelia după Matei 26:41 Domnul Isus spune următoarele cuvinte: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” Iar 1 Corinteni 7:5 Apostolul Pavel cere creştinilor din Corint să se îndeletnicească cu postul şi cu rugăciunea.” Cineva spunea foarte adevărat: dacă suntem prea ocupaţi ca să ne rugăm, atunci suntem mai ocupaţi decât a intenţionat Dumnezeu să fim. Aşa dar, să nu neglijăm privilegiul zilnic de a vorbi cu Tatăl Nostru Cel ceresc şi puterea postului.

  1. 7. DĂRNICIA ŞI BINEFACEREA

Dărnicia şi binefacerea fac parte din viaţa şi închinarea fiecărui credincios. În Evrei 13:16 este scris: „Să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” Iar, în Cartea proorocului Maleahi 3:10 Dumnezeu spune poporului Său următoarele cuvinte: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” Astfel, conform cu învăţătura Sfintelor Scripturi, şi practica primilor creştini, membrii bisericii sunt datori, în chip moral, să jertfească din bunurile lor pământeşti, de bună voie şi cu bucurie la susţinerea lucrării lui Dumnezeu. Dacă înainte de întruparea lui Cristos, poporul lui Dumnezeu dădea Domnului a zecea parte din venitul lor, acum, când am experimentat dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu în Isus Cristos ar trebui să dăruim chiar şi mai mult.

  1. 8. UNITAEA ŞI SFINŢIREA

Fiecare credincios este chemat să urmărească pacea şi unitatea bisericii locale cât şi sfinţirea personală. În Evrei 12:14 este scris: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

El să ne ajute, ca la sfârşitul alergării noastre, să-L putem vedea pe Dumnezeu, şi să putem auzi cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:23).

Cu dragoste în Cristos, păstorul Vitalie Fedula.


Sursa
2009-12-14 10:46:43Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

16:14:01România donează gratuit încă 100 800 de doze de vaccin anti-covid R. Moldova —» Elena Robu
10:12:00Ambulanţa Cotcodac a fost oprită de poliţie —» Curaj.TV | Media alternativă
09:58:38Maia Sandu s-a vaccinat contra Covid-19 cu AstraZeneca —» Elena Robu
08:52:38„Pe Contrasens„ – cartea care poate fi recomandată cititorilor cu toată încrederea —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
08:22:00Pui transportaţi şi vînduţi în condiţii inadecvate —» Curaj.TV | Media alternativă
08:07:14Activistul atacat de suita primarului, a aşteptat aproape 7 ore să vină ambulanţa —» Curaj.TV | Media alternativă
07:00:19Dacă Hristos nu ar fi înviat —» Moldova Creștină
18:25:19Poliția taie frunze la ciini în fața zebrei la Ciocana —» Curaj.TV | Media alternativă
18:16:57Despre Renato, Maia, Rizea și alte personaje politice noi sau mai vechi —» Curaj.TV | Media alternativă
14:20:00Poeme de Mabel Antonini (trad. în română*) —» Andrei LANGA. Blogul personal
13:27:58Mărăciniș" —» Andrei LANGA. Blogul personal
12:14:52Modalități de interpretare a dramaturgiei în monografia Anei Ghilaș: de la supraeu la „discursul teatral” —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
09:30:28Săniuș* —» Andrei LANGA. Blogul personal
07:17:14Vocea Diasporei: M-am înregistrat prealabil pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 —» Elena Robu
07:00:08Lidia Căldăraru – Krînițcaia (1906 – 1978) —» Moldova Creștină
18:10:32Gențile împletite: moda primăvară-vară 2021 —» Millavintage
15:13:00A dose of military satire —» Dragostina Vicol – jurnalism militar
15:04:57Кишинёвский аэропорт —» Benia pictures production
15:04:57Компьютерное кресло —» Benia pictures production
15:04:57Николя Верт «История советского государства: 1900–1991» —» Benia pictures production
15:04:57Xiaomi Smart Scale 2 —» Benia pictures production
15:04:57Зимой на горе не был — не мужик —» Benia pictures production
15:04:57Такса и её хипстеры —» Benia pictures production
15:04:57Не мешки таскать —» Benia pictures production
15:04:57Лесное хозяйство —» Benia pictures production