Istoria Mişcării Turnul de Veghe – Martorilor lui Iehova


Charles Taze Russel, fondatorul Societăţii Turnul de Veghe (Wachtower Society)  s-a născut în Allegheny, Pennsylvania, în 1852. A crescut  în biserica prezbiteriană. Mai târziu  s-a alăturat bisericii congregaţionaliste, dar a plecat, deoarece era împotriva doctrinei pedepsei eterne. După ce l-a auzit vorbind pe un adventist, Russel a fost atras de învăţătura  loc cum că iadul era “groapa comună”. Apoi a început  să înveţe şi să predice că nu există stare de conştienţă după moarte până la înviere. A iniţiat un mic studiu biblic în 1872, dar 1879 este data care marchează începutul Mişcării sale        Russel era interesat de lucrarea lui N.H. Barbour  din Rochester, New York. Barbour  învăţa  că Isus Cristos Se va întoarce în 1874  – în ciuda faptului că Matei 24.36 spune: “Dar ziua şi ora aceea n-o ştie  nimeni, nu, nici îngerii din cer, ci numai Tatăl Meu”. Când Cristos nu S-a întors în 1874, Barbour a spus că întoarcerea a fost “invizibilă”. Acesta a fost modul lui Barbour de a ascunde o profeţie falsă.


      Barbour a studiat lucrările lui John Aquila Brown (un englez) şi a adoptat o mare parte din interpretarea dată de Brown. Cu toate acestea, Barbour a schimbat curând  data întoarcerii lui Cristos în 1914 – când Cristos urma să vină  pe pământ ca să întemeieze domnia Sa de o mie de ani. Barbour a pretins  că întoarcerea invizibilă din 1874 era una preliminară, necesară înaintea întoarcerii vizibile din 1914. El a publicat data de 1914 în iulie 1877 în cartea Three Worlds (Trei lumi), pag. 83. De atunci, aceasta a fost o învăţătură centrală a societăţii Turnul de Veghe.       În 1878, Russel  şi Barbour au început să publice o revistă, The Herald of the Mornig (Vestitorul Dimineţii), care a devenit mai târziu revista The Watctawer (Turnul de Veghe). Russel  s-a despărţit de Barbour în 1884 şi a format  Zion’s Wathc Tower Tract Society (Societatea  de tractate Turnul de Veghe al Sionului). Mai târziu i-a schimbat numele în Wathctower Bible and Tract Siciety (Societatea de tractate şi Biblie a Turnului de Veghe), care încă se mai foloseşte şi astăzi. Membrii societăţii sunt de obicei cunoscuţi ca Martori ai lui Iehova, iar locurile lor de întâlnire ca Sălile Regatului.        Russel, folosind datele lui Barbour, a spus că bătălia de la Armaghedon va avea loc în 1914 (Studii, vol. II, p. 98-99, 101 şi vol. III, p. 126 şi 153). Această bătălie va avea drept rezultat distrugerea puterilor mondiale şi începutul mileniului. Când Creistos nu S-a întors după cum  a fost prezis, Russel a spus că Isus Cristos a început să domnească în “ceruri” şi că în scurtă vreme lumea va lua sfârşit. Noi ştim însă  (din Filipeni 2.9-11 şi alte pasaje Biblice) că Isus Cristos  a început  să Domnească  de când S-a înălţat la cer după învierea Sa dintre cei morţi.          Russel a negat Trinitatea, divinitatea lui Cristos, ]nvierea ]n corp a lui Cristos, divinitatea ;i personalitatea Duhului Sfânt, existenţa iadului ;i starea de conştienţă a omului după moarte. El a învăţat că toate religiile, inclusiv creştinismul , se află în întuneric. El a spus că numai cei ce urmează învăţăturile lui au dreptate în convingerile lor.         Charles Russell  a murit  pe 31 octombrie 1916. Martorii lui Iehova de astăzi  neagă multe din învăţăturile sale. Ei nu-l resping total, dar ei nu-i vând cărţile. Ei spun că el a făcut multe greşeli în interpretarea pe care a dat-o Scripturii. Când Martorii lui Iehova îl citează pe Russell , ei îi denaturează învăţăturile pentru a-şi susţine convingerile lor actuale. 

         
         J.F. Rutherford (de obicei cunoscut cu Judge – Judecătorul Rutherford, deşi  nu a fost niciodată judecător) i-a urmat] lui Russell, în calitate de  conducător spiritual al organizaţiei. Rutherford s-a născut  în statul Missouri în 1869 şi  s-a alăturat mişcării în 1906. Multor ruselliţi nu le-a plăcut de Rutherford şi au plecat. Cei care au rămas au încercat să dezvolte o organizaţie care să funcţioneze ca o maşinărie, care să producă literatură pentru a răspândi învăţăturile Turnului de Veghe.          Continunând datarea folosită de Russell, Rutherford a spus că lumea  va lua sfârşit în 1925. În cartea sa Millions Now Living Will Never Die (Milioane din cei ce trăiesc acum nu vor mai muri niciodată), a spus:

După cum am afirmat mai înainte, marele ciclu de jubileu trebuie să înceapă în 1925. În acest timp va fi recunoscută etapa pământeană a regatului… De aceea ne putem aştepta cu încredere că anul 1925 va marca întoarcerea lui Avraam, Isaac, Iacob  şi a profeţilor credincioşi din vechime, anume cei amintiţi  de Apostol în Evrei cap 11, la starea de perfecţiune omenească (1920, p. 89-90).
          Faptul că  prezicerea lui Rutherford nu s-a împlinit îl dovedeşte a fi un profet fals.           În 1930, Societatea Turnul de Veghe a construit un  palat Beth-Sarim (Casa Părinţilor), în San Diego, statul California. Ei aşteptau ca profeţii  din Vechiul Testament să se întoarcă să locuiască acolo. Rutherford a locuit mulţi ani în acest palat.          În 1931, la o convenţie din statul Ohio, Rutherford le-a dat adepţilor lui numele de “Martori ai lui Iehova”. Ei îşi bazează numele pe Isaia  43.10a, care spune: “Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, şi slujitorul meu pe care l-am ales”. Ei trec cu vederea a doua parte a versetului care spune: “ca să Mă cunoaşteţi şi să credeţi  în Mine, şi să înţelegeţi că Eu sunt Acela: înainte de Mine nu a fost făcut nici un Dumnezeu, şi nu va fi nici după Mine” – pentru că ei învaţă că Isus a fost făcut de Tatăl şi că în viitor El va deveni un “Dumnezeu Atotputernic”.          Rutherford  a murit la Beth-Sarim în 8 ianuarie 1942. După  moartea lui, l-au ales pe Nathan  H. Knorr drept cel de-al doilea preşedinte al Societăţii Turnul de Veghe. Knorr  s-a născut  în Bethlehem, statul Pennsylvania, în 1905. El a devenit membru al Societăţii Turnul de Veghe la vârsta de 18 ani.          În timpul administraţiei sale, Societatea Turnul de Veghe a publicat propria-i traducere a Bibliei, denumită New World Translation (Traducerea Lumii Noi). Ei au publicat-o sub formă  de secţiuni între 1950 şi 1961. Înaintea acestei traduceri, ei foloseau versiunea Bibliei King James sau American Standart. Ei numesc acum acele versiuni “Biblia diavolului”. Traducerea Lumii Noi a fost scrisă în aşa fel, încât să le susţină convingerile în cazul textelor foarte importante care le creaseră mai înainte probleme.         Tot sub conducerea lui Knorr, Societatea şi-a întărit eforturile de prozelitizare şi a dezvoltat programe  de instruire pline de succes, ca să formeze noi lucrători pentru Mişcarea Turnului de Veghe. Knorr a murit în iulie 1977 la vârsta de 72 de ani.        Timp de mulţi ani, organizaţia a fost condusă de un singur om, mai întâi de Russell (1879-1916), apoi Rutherford (1917-1942) şi apoi Knorr (1942-1977). Cu toate acestea, pe durata conducerii lui Knorr, la începutul lui 1970, un număr de oameni influenţi i-au forţat pe preşedinte şi pe vice-preşedinte să accepte un grup de conducere format din 13 oameni. Până în luna iulie a anului 1995, pentru a deveni membru a acestui grup de conducere, o persoană  trebuie să fie un Martor a lui Iehova botezat înainte de 1935. (Cei ce s-au alăturat organizaţiei înainte de 1935 sunt cunoscuţi sub numele de “clasa celor unşi” care vor forma  numărul celor 144.000). Totuşi, întrucât n-au mai rămas mulţi din aceşti Martori “unşi”, ei înşişi au anulat ce-au pus înainte şi, în numărul din 1 iulie 1995 al revistei Turnul de Veghe au apărut cu o aşa-zisă   “NOUĂ LUMINĂ” , afirmând că de acum înainte noii membri vor fi aleşi dintre “celelalte oi”, dar “pregătite” de oamenii de acum sau de corpul de conducere. Aceşti membri noi vor fi desemnaţi drept “clasa de şefi”.          Frederick W. Franz a devenit cel de-al patrulea preşedinte al Turnului de Veghe în 1977. Deşi  nu a avut aceeşi putere ca cea a predecesorilor lui , datorită grupului de conducere, impus organizaţiei în primi ani ai lui 1970, influenţa sa a fost totuşi foarte puternică. S-a născut în Covington, Statul Kentucky, în 12 septembrie 1893. A intrat în contact cu Martorii lui Iehova printr-un frate mai în vârstă.  A frecventat apoi cursurile universităţii din Cincinnati, pregătindu-se să devină pastor prezbiterian. În schimb, s-a despărţit de Biserica Prezbiteriană  şi s-a asociat cu “Studenţii Bibliei”, după cum erau numiţi atunci Martorii lui Iehova. A fost botezat  în 30 noiembrie 1913, iar în anul următor a părăsit universitatea şi a intrat în lucrarea de colportor de cărţi.  S-a dus la cartierul general din Brooklyn  în anul 1920  şi a rămas acolo pentru restul vieţii până la moartea sa din 22 decemvrie 1992, la vârsta de 99 ani. Franz a fost principalul  rpspunzător de munca de a face ca versetele din Traducerea Lumii Noi a Bibliei să se potrivească învăţăturilor Turnului de Veghe.             Încă din anul 1966, Franz a prezis că Isus Cristos Se va întoarce în 1975 (Live Everlasting – in Freedom of the Sons of God – Viaţă eternă – în libertatea fiilor lui Dumnezeu, 1966, p. 29-30). În aşteptarea acestui eveniment, mulţi oameni şi-au vândut casele, iar unii şi-au vândut firmele astfel să poată folosi banii pentru a lucra tot timpul la răspândirea mesajului Turnului de Veghe.            Când profeţia legată de 1975 a eşuat, Societatea a spus că oamenii  au înţeles greşit ceea ce scriseseră ei. Cu toate că în repetate rânduri, în scris şi prin mesaj verbal, afirmaseră că lumea va lua sfârşit în octombrie 1975, ei aun negat că ar fi spus aşa. Ca urmare a eşecului  acestei profeţi, mulţi Martori ai lui Iehova au părăsit organizaţia. Doar după cinci ani au recunoscut ei pe jumătate, în numărul din 19 martie  1980  al revistei Turnul  de Veghe la paginile 17-18, că sunt parţial de vină pentru că au scris în aşa fel încât Martorii să-şi  formeze o impresie greşită.             Pentru o vreme, creşterea Societăţii Turnul de Veghe a încetinit, mai ales în Statele Unite. Cu toate acestea, extinderea a continuat în alte ţări. Societatea creează  o mare confuzie în aceste ţări, deoarece muţi oameni – fără şă-şi dea seama că Martorii lui Iehova  sunt o sectă falsă – îi clasifică drept creştini autentici. Ei se folosesc de tactici de mare presiune pentru a-i face pe oameni  să studieze publicaţiile Turnului de Veghe.            În 30 decembrie 1992, la-u numit pe Milton G. Henschel cel de-al  cincilea preşedinte al Turnului de Veghe, la vârsta de 72 de ani. Naşterea sa a reprezentat a treia  generaţie de Martori ai lui Iehova din familia sa şi a avut loc în Pomona, statul New Jersey. A fost botezat în 1934. El a slujit vreo cincizeci de ani în cartierul general din Brooklyn şi a fost mai mulţi ani vicepreşedinte pe timpul lui Franz. Când a ost  tânăr a fost secretarul personal al celui de-al treilea preşedinte al Societăţii, Nathan Knorr, dar mai târziu s-a despărţit de el În cele din urmă, ca membru al grupului de conducere în timpul ultimilor ani de preşedinţie ai lui Knorr, s-a ocupat de lucrarea administrativă. El este un conservator şi este împotriva schimbării. cu toate acestea , este  aproape  sigur că va trebui să introducă anumite schimbări doctrinale major, deoarece datele anilor 1914 şi 1935 au cam expirat.              Învăţăturile şi practicile Martorilor lui Iehova s-au schimbat mult sub conducerea celor cinci lideri. Cea mai mare parte a publicaţiilor Turnului de Veghe care a trecut de zece ani este depăşită şi nu mai este folosită. Convingerile care “dovedesc” că sunt singura religie adevărată sunt diferite de convingerile pe care le aveau acum cincizeci de ani. Cu toate acestea,  adevărul nu se va schimba şi nu poate să se schimbe.            Ei învaţă acum că anul 1914  a reprezentat un punct de cotitură în istorie şi data la care Cristos a început să conducă  în mod invizibil în ceruri. Aceasta a marcat  începuttul sfârşitului Timpului . Ei vorbesc despre o intensificare a foametei, a cutremurelor de pământ, a războaielor, etc., începând cu 1914, ca dovadă a faptului că aceasta a fost  o dată semnificativă. (Totuşi, dacă cineva ar verifica datele, n-ar găsi nici o dovadă că ar fi existat o intensificare a acestor semne începând cu  1914). Toţi Martorii lui Iehova trebuie să accepte această dată de 1914, în caz contrar vor fi excluşi din comunitate.            Data de 1919 este importantă deoarece ei susţin  că, din 1914 până în 1919, Dumnezeu a privit toate organizaţiile religioase existente în  acea vreme  şi a descoperit  că Societatea Turnul de Veghe este organizaţia  ca mai curată. În acest timp, el i-a ales să-I fie  “sclavul fidel şi prevăzător”. (Vezi Matei 24.45-47). Ei pretind  că sunt “singurul  canal de comunicare al lui Dumnezeu cu acest pământ”. Motivul pentru care au ales această dată s-a  datorat patului că în 21 iunie 1918, Joseph  Rutherford şi alţi şase lideri au fost închişi pe baza unor “acuzaţii de revoltă”, datorită unor lucruri pe care le-au  scris aceştia  despre primul război mondial. Oficialităţile i-au eliberat pe 25 martie 1919, fapt ce arată, pretind ei, că favoarea lui Dumnezeu a fost din nou peste organizaţia lor.             Schimbările suferite de învăţăturile lor de-a lungul  anilor demonstrează faptul că Societatea nu este “Canalul de comunicare al lui Dumnezeu” spre lume după cum pretind ei. În ciuda schimbărilor, ei  aşteaptă ca membrii să fie în total de acord cu învăţăturile Societăţii şi să fie în ascultare totală faţă de organizaţie. Posted in Martorii lui Iehova

Sursa
2009-12-02 12:21:10Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

12:11:41Protest la Oslo contra invaziei ruse în Ucraina —» Curaj.TV | Media alternativă
19:13:4777 ani după Hiroshima, pericolul nuclear e tot mai mare #live #palavre —» Curaj.TV | Media alternativă
13:03:12Centenar Marin Preda, fiul lui zice că lua bătaie —» Curaj.TV | Media alternativă
09:19:19Despre Taiwan și dreptul la autodeterminare —» Curaj.TV | Media alternativă
09:02:28A intrat cu crucea la gît în templul lui Crishna (ru) —» Curaj.TV | Media alternativă
08:11:42Protest la ambasada rusă din Moldova contra invaziei din Ucraina —» Curaj.TV | Media alternativă
08:48:25În fiecare dimineață poate fi ultimul răsărit al meu, dar și al lumii —» SINCERITATEA ca SENTINŢĂ | B(îr)log de Traian Vasilcău sau, pur şi simplu, TRAIANUS
19:34:52Protest cu cort la Procuratura Generală —» Curaj.TV | Media alternativă
14:42:00Implicarea voluntarilor în cadrul Programului estival „Provocarea verii” —» BiblioCity
09:01:00Podcast cu Gelu Duminică și Vasile Ernu —» Curaj.TV | Media alternativă
07:00:17Angela Mutuzoc, șefa Consiliului Superior al Procurorilor, tăiată de #năPASta la prezentarea Veronicăi Dragalin —» un alt blog
06:00:39Cântecele lui Țoi cântate la Tiraspol —» un alt blog
19:15:18Serhii Plokhy – The Gates of Europe. A history of Ukraine —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
18:01:36Primar agresiv la Plopii-Slăvitești! Amenință și înjură de față cu poliția —» Curaj.TV | Media alternativă
12:48:56Reliable and Cost-Effective Phone Repair Service —» Virtual Chişinău
12:46:48Spa Resort Guide —» Virtual Chişinău
12:40:59Margareta Cemârtan-Spânu sau drumurile rătăcitoare ale deportărilor —» Andrei LANGA. Blogul personal
12:34:15Sanda LESNEA, o scriitoare venită din lumea sonoră a copilăriei —» Andrei LANGA. Blogul personal
07:38:42În plină criză, Guvernul #năPASta bagă 170 de milioane în sediul ambasadei la Paris… —» un alt blog
07:31:29Opera din Basarabia în secolul XX —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
21:59:00Poluează în zonă comercială aglomerată —» Curaj.TV | Media alternativă
16:56:00New Tools for More Successful Editing Adventures —» ada rosu
15:05:0380 de ani de la Romacaust, deportarea romilor în Transnistria —» Curaj.TV | Media alternativă
14:13:03Supărați că au rămas fără apă caldă la robinet, ploieștenii de la bloc vor să iasă joi în stradă! —» Curaj.TV | Media alternativă
11:56:58Car Service Benefits —» Virtual Chişinău