Blogul elevilor din satul Chetrosu

 Blogul elevilor din satul Chetrosu Blogul elevilor din satul ChetrosuRSS posts

Administratie locala


Comenteaza

Educație incluzivă
 Formarea cadrelor echipelor PEIAtelier zonal de lucru cu echipele PEI din instituție: „Completarea etapizată a Planului educațional individualizat. Prevederi obligatorii",  moderatori colaboratorii SAP Drochia, ședință online la 14.09.2021

,,Ultimul Sunet ''-2022
  ,,Ultimul Sunet-2022 '' a fost evenimentul care a însemnat sfârșitul anului de studii 2021-2022 și plecarea elevilor în vacanța de vară. Pentru elevii clasei a IX-a are o semnificație aparte, proaspeții absolvenți urmând ca după susținerea examenelor să meargă la studii în colegii, licee sau alte instituții de învățământ pe care le vor alege. Elevii clasei a IV-a urmează să treacă la ciclul gimnazial iar elevii din clasa I-âi trec de prima treaptă pe scara cunăștințelor făcând loc picilor din grupa pregătitpare de la grădiniță care vor păși poragul gimnaziului la 1 septembrie. Careul festiv a început cu cuvântul de felicitare a directorului gimnaziului doamna Novac Elena. Elevii care au obținut rezultate înalte la învățătură au primit diplome. Elevii care au participat la Gala Laureaților au primit diplomele pentru succesele la concursurile și olimpiadele raionale. Clasele I și a IV-a au pregătit câte o melodie. Colectivul de dans modern ,,Steluțele '' care la fel s-a învrednicit de locuri de frunte la concursuri raionale și republicane, condus de doamna Sărbu Otilia a participat la eveniment cu colaje de dansuri. Elevii din clasa a IX-a au mulțumit profesorilor pentru munca depusă pe parcursul anilor de studii.  A fost un eveniment de suflet, așteptat cu mult drag de elevi și părinți, pentru care fiecare sfârșit de an de studii este un prilej de a face bilanțuri dar și a se pregăti de noul an de studii după vacanța de vară bine meritată de toți elevii.2 iunie 2022 ,, Ziua ușilor deschise''
 ,,Ziua ușilor deschise'' a fost un eveniment organizat pentru a familiariza viitorii elevi și părinții lor cu instituția de învățământ. Doamna director Novac Elena a discutat cu părinții elevilor care vor veni în clasa I-âi la 1 septembrie în cadrul unei adunări în sala de studii. Toți participanții au avut parte de o prezentare a sălilor de studii, bucătărie, cabinet de informatică , muzeul școlar, sala sportivă, CREI, Ludotecă, biroul directorului, cabinet metodic etc. Părinții și copii au rămas plăcut impresionaț de condițiile bune pe care le oferă gimnaziul pentru asigurarea stării de bine a elevilor, un proces educațional și de intruire dotat cu toate cele necesare. Doamna Furtună Natalia, învățătoarea care va prelua clasa I-âi a făcut prima ședință cu părinții. Viitorii elevi au avut parte de un program de jocuri în aer liber pregătit de voluntari cu experiență  Maria Darii și Bunescu Mihaela.1 iunie 2022 ,, Ziua Copiilor''
 Pe data de 1 iunie la Casa de cultură din s. Chetrosu a fost organizat un concert pentru copii la care au participat elevi și copii de la gimnaziile și grădinițele din sat. Gimnaziul ,, Victor Coțofană'' a fost reprezentat de Iuliana și Augustina Porcescu care au pregătit o frumoasă melodie despre copilărie, Pîntea Octavian și Ciolan Mihaela au recitat poezii, ansamblul folcloric condus de doamna Cîșlaru Liliana a venit la eveniment cu 2 cîntece, colectivul de dans modern ,, Steluțele'' condus de doamna Sîrbu Otilia a pregătit 2 colaje de dansuri. Toți participanții din partea gimnaziului la eveniment au evoluat cu succes fiind apreciați de spectatorii care au rămas plăcut impresionați de prestația scenică a elevilor.,, Adio Clasele Primare '' 30 mai 2022
 Activitatea ,, Adio clasele primare'' a fost organizată de doamna Pînzari Ana. Elevii au dansat, au spus poezii, au participat la o scenetă și au pregătit mai multe  melodii. În anul viitor de studii vor fi deja elevi în clasele gimnaziale, o nouă treaptă în viața de școlar. După emoțiile de la examene această activitate a reprezentat tot o dare de seamă prvind pregătirea spre atingerea unr noi succse la învățătură dar și la activitățile extrașcolare. Doamna Pînzari Ana, a depus multă muncă, răbdare și profesionalism pentru ca elevii să fie bine pregătiți.27 mai 2022 ,,Gala laureaților',' or. Drochia.
 Elevii din gimnaziul ,, Victor Coțofană'' care au obținut rezultate înalte la concursurile raionale, olimpiadele raionale și eleva care a câștigat Bursa de Merit însoțiți de directorul gimnaziului doamna Novac Elena, dir. adj. instruire doamna Bîrnaz Svetlana și dir. adj. educație Fortuna Victor  au participat pe data de 27 mai 2022 la ,,Gala Laureaților'', eveniment la care au fost prezenți conducerea Direcției Educație Drochia, conducerea raionului Drochia și reprezentanți din toate instituțiile de învățământ din raion. 25 mai 2022 ,,Adio Drag Abecedar''.
 Activitate organizată de doamna Porcescu Olga, învățătoare de clasele primare. Elevii îndrumați cu multă grijă și profesionalism de doamna Porcescu Olga au pregătit un program artistic consacrat finisării clasei I-âi. Au recitat poezii, au cântat, s-au învrednicit de diplome pentru munca depusă pe tărâmul cunoștințelor. Părinții prezenți la eveniment s-au bucurat mult de succesele copiilor, apreciind înalt munca doamnei Porcescu.Ziua internațională a Familiei, 15 mai 2022
 De ziua Internațională a Familiei la IP Gimnaziul ,, Victor Coțofană s-a organizat o serie de activități care au avut drept scop promovarea valorilor familiei. Învățătoarea de clasele primare , doamna Pînzari Ana a realizat o activitate care a antrenat eelvii clasei a IV-a și 4 părinți. Elevii au răspuns la ghicitori cu subiectul familiei, au fost rugați să scrie pe o foaie care sunt valorile familiei. Pe tablă au fost încleiate forme de mâini decupate din hîrtie colorată în care s-au regăsit foarte multe valori, semn că fiecare familie ține la asiguratea unui mediu psihologic sănătos și se urmărește starea de bine a  copilului pe toate domeniile. S-a lucrat pe grupe, fiecare trebuind să răspundă la întrebările puse de doamna învățătoare. Jocul cu mingea la care au participat elevi și părinți a descătușat atmosfera, elevii devenind mai activi și implicați. La sfârșit s-a organizat o mini competiție   sportivă pe echipe. În toate clasele s-au organizat activități pentru promovarea valorilor familiei. Elevii au desenat pe asfalt cum își imaginează  o familie fericită și unită. Părintele Eugen, la ora de cerc Religia a vorbit copiilor despre importanța păstrării tradițiilor, stimei și înțelegerii între membrii familiei. Elevii din clasele a VII-a și a IX-a au pregătit postere tematice cu mesaje tematice. Elevii clasei a V-a au realizat o expoziție de desene viu colorate cu subiectul Familia. Elevii din clasele primare au participat la o activitate denumită ,, Vînătoarea de comori'' la care au căutat pe teritoriul din fața gimnaziului cutiuțele cu mesaje pozitive.Starturi vesele, 11 mai 2022
 Pe dara de 11 mai 2022 s-aa desfășurat activitatea sportivă ,,Starturi Vesele''. Doamna Dilan Iuliana a organizat evenimentul cu clasele a VI-a și a VII-a, iar băieții din clasele a VIII-a și a IX-a au disputat un meci amical de mini fotbal pe terenul sportiv al gimnaziului. Elevii s-au întrecut în agilitate, viteză, rezistență. A fost o activitate foarte interesantă și captivantă.

Ziua Comemorării eroilor căzuți pentru Patrie
În fiecare an pe data de 9 mai elevii de la IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană'' participă la evenimentul de comemorare a eroilor căzuți pe câmpul de luptă în Cel de al II-lea Război Mondial. Preoții Burduja Igor și Foalea Eugen au făcut slujba de sfințire a monumentului, reparația căruua a fost realizată recent.  Surorile Iuliana și Augustina Porcescu au cântat o melodie despre pace,  elevii Dolgaș Iana și Pîntea Octavian au recitat poezii. La depunerea de flori au participat profesorii, elevii părinți. Training organizat în parteneriat cu Terre des Hommes Moldova
 Trainingul privind alcătuirea unui plan de acțiuni al Clubului ALEG s-a desfășurat pe data de 6 mai 2022. Repreentantul Terre des Hommes, domnul Vlad Oleatovschi a prezentat elevilor membri ai Clubului ALEG și tuturor elevilor prezenți o metodă eficientă de identificare a necesităților, problemelor, căilor de rezolvare, resurse manageriale și materiale necesare pentru activitatea eficientă a Clubului ALEG în gimnaziu. Elevii au lucrat pe grupe, exporând  metoda brainstorming, elevii elaborând etapizat schița unui plan de acțiune care va fi implimentat în anul de studii 2022-2023. Domnul Vlad Oleatovschi a adus și o donație generoasă de rechizite școlare care vor fi folosite la activități pe tot parcursul anului de studii. Doamna Novac Elena a mulțumit în numele administrației și elevilor pentru colaborarea fructuoasă cu Terre des Hommes.

Ziua Protecției Civile
 Ziua protecției civile, 22 aprilie 2022.Activitatea de informare a elevilor din gimnaziu privind regulile de protecție în caz de situații excepționale este foare importantă pentru ca elevii să obțină  competențe practice care fiind combinate cu cunoștințele teoretice să reducă la minimum efectele consecințelor calamităților naturale sau de origine tehnogenă pentru viața și sănătatea proprie și a celor din jur. Activitatea a început cu declanșarea alarmei, simulându-se situația excepțională cutremur de pămînt, cu declanșarea ulterioară a unui incendiu. în urma căreia elevii au părăsit organizat clădirea gimnaziului, conform planului de evacuare, însoțiți de diriginți, pe lângă pereții de bază ai clădirii. S-a realizat numărarea elevilor în fiecare clasă de către diriginți. Elevii s-au grupat pe clase în curtea gimnaziului, unde au primit instrucțiunile suplimentare de la diriginți. 2 elevi au fost în rol de sinistrați care au fost salvați din incinta clădirii de echipa de intervenție formată din elevii claei a VII-a. Elevele din clasa a IX-a Cojocaru Iana și Bunescu Eliza, care au participat la instruirea din partea surorii medicale Furtună Valentina privind acordarea primului ajutor medical au realizat o demonstrație pentru elevii gin gimnaziu cum trebuie de acordat corect ajutorul medical în cazul fracturilor de mână și picior. Eelva Mînăscurtă Ionela a demonstrat elevilor cum se folosește un stingător de incendiu, pe pași care trebuie urmați, elevii doritori au avut posibilitatea de a încerca și ei cum se folosește corect un stingător sub îndrumarea Ionelei. Deasemenea elevii au învățat cum se folosesc corect măștile anti-gaz instructați de dir. adj. educație Fortuna Victor. Eleva din clasa a VII-a Porcescu Iuliana a fost ăn rol de purtător de cuvânt al Direcției Situații Excepționale, informînd despre lichidarea cu succes a consecințelor situației excepționale. Doaman Novac Elena, directorul gimnaziului a îndemnat elevii să respecte regulile de protecție în cazul situațiilor excepționale și a atenționat despre necesitatea urmării întocmai decătre eelvi a regulilor de siguranță în timpul vacanței de Paști.Sărbătoarea de Paști
Sărbătoarea de Paști a fost organizată la IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană '' cu multă grijă și atenție la detalii de doamnele învățătoare de la clasele primare care au pregătit expoziția pascală și au decorat tematic  holul gimnaziului. Expoziția de Paști a bucurat privirea elevilor, cadrelor didactice și oaspeților care au pășit pragul gimnaziului. Doamna Liliana Cîșlaru, profesor de muzică și arta plastică a pregătit împreună cu elevii clasei a IX-a și a VII-a cântece  pascale cu care a participat la Festivalul raional al Cântecului pascal. Grație dotării gimnaziului cu seturi de costume populare pentru fete și băieți atmosfera de sărbătoare a fost întregită cu portul popular și accentul pe tradițiile neamului și valorile creștine.

Activitate pentru prevenirea bulling-ului în mediul școlar și a discriminării.
 Activitatea extrașcolară a fost organizată cu scopul informării elevilor despre formele de manifestare a bulling-ului și discriminării, necesitatea de a preveni și combate aceste forme de violență. Inițiatorul și organizatorul activității a fost Porcescu Iuliana, elevă în clasa a VII-a care a alcătuit un plan împreună cu Josan Diana, cadru didactic de sprijin. Iuliana este unul dintre liderii Consiliului Elevilor, a participat la tabăra de vară organizată de Terre des Hommes Moldova. Elevii din toate clasele au fost informați despre petrecerea activității pe 8 aprilie. Toți elevii din gimnaziu au vizitat Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă unde s-au jucat,au socializat cu elevi din alte clase, au primit informație despre bulling și discriminare, fenomene care nu trebuie să existe în instituțiile de învățământ. Elevii clasei a III-a au privit un desen animat. La ludotecă elevii au explorat jocurile intelectuale de masă, manifestănd un interes  entuziasm. Scenariul Scenetei de teatru social a fost scris de Iuliana Porcescu. Elevii din clasa a VII-a au participat la modelarea unei situații în care un elev de etnie romă a venit să învețe în altă școală iar colegii de clasă îl discriminează pe criterii de etnie, fiind influiențați de stereotipuri. S-a cerut implicarea spectatorilor care au avut posibilitatea de a modela un scenariu alternativ a relației dintre elev și colegii săi, în care nu se regăsește discriminarea sau bulling-ul. Este o formă de a preda informația elevilor prin joc. Iuliana și colegii săi din clasa a VII-a au dat dovadă de implicare, lucru în echipă și talent, sceneta a fost apreciată șiar mesajul de nondiscriminare învățat de elevii spectatori. La sfîrșitul activității, conform scenariului , elevii din clasele primare s-au jucat în curtea gimnaziului, avănd la dispoziție mingi, corzi, zmei de hărtie. S-a organizat și o lecție de tenis de masă pentru elevii din clasele mai mici care doresc să învețe a juca tenis de masă. A fost o activitate interesantă și utila pentru toți elevii din gimnaziu.

Acțiunea de salubrizare în comunitate ,,Sensibilizarea comunității și înverzirea plaiului’’


Acțiunea de salubrizare în comunitate ,,Sensibilizarea comunității și înverzirea plaiului’’ desfășurată de elevii și angajații IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană ‘’ în cadrul Concursului Republican al proiectelor ecologice ,, Up Eco’’, ediția a VIII-a organizat de CRCT ,,ARTICO ‘’. Acțiunea de salubrizare  a fost foarte oportună pentru promovarea educației ecologice și implicarea activă a elevilor în acțiuni de protecție a mediului înconjurător. Acțiunea educativă și de salubrizare a fost cu genericul ,, E minunat să fii voluntar !!! ‘’Perioada desfășurării : 29 martie -6 aprilie 2022.  Organizarea unei activități ecologice a fost inspirată de existența unui teritoriu extins puțin valorificat pe care să se planteze copaci și pomi fructiferi, salubrizarea întregului teritoriu al gimnaziului și teritoriului din afara perimetrului gardului ce împrejmuiește teritoriul gimnaziului pentru a-i conferi un aspect proaspăt și îngrijit. Deasemenea acțiunea de salubrizare a permis o mai bună socializare a elevilor, uniți în jurul ideii comune de a face fapte bune și utile pentru comunitatea locală. Confecționarea căsuțelor pentru păsări și plasarea lor pe copaci a avut drept scop educarea elevilor în spiritul protecției naturii, consolidarea relațiilor colegiale între elevi prin acțiunile comune întreprinse. De asemenea părinții elevilor s-au implicat prin pregătirea căsuțelor pentru păsări împreună cu copiii, prin aceasta s-a întărit relația de colaborare părinte-copil. Părinții elevilor au avut grijă ca elevii să vină   cu copaci și pomi fructiferi pentru plantare. Elevii din clasele mai mari au dat dovadă de altruism, implicare și îndrumare pentru elevii din clasele mai mici efectuînd lucrările de săpat gropile pentru copaci  și adus apă, cei mici au plantat copacii și pomii fructiferi și au astupat cu pământ. Speciile plantate au fost : vișin, cireș, plop, arțar, frasin  și pomi  de nuc care cînd vor crește vor crea spațiu prielnic de  odihnă pentru elevi iar păsările își vor găsi adăpost pe crengile verzi și înfrunzite. Înființarea unui mic parc va contribui la starea de bine generală a elevilor, va înbunătăți aspectul estetic al teritoriului fiind o oază înverzită care se va evidenția printre celelalte spații publice din localitate prin îngrijire regulată și atentă din partea elevilor. Dna Parasii Tatiana, dirigintele clasei a II-a a fost liderul creativ al elevilor din clasele primare, a participat în paralel și la Proiectul educațional ,,De ce plăngi Pământule?’’. Elevii din clasa a II-a împreună cu părinții au construit căsuțe pentru păsări care au fost plasate pe copacii de pe teritoriul gimnaziului. Implicarea a fost la maxim, părinții au procurat materialele necesare și au efectuat lucrările împreună cu copiii. S-a muncit mult și creativ, proiectele căsuțelor au fost gîndite în așa fel ca să reziste mulți ani la condițiile meteo diferite în funcție de anotimp. Salubrizarea teritoriului de pe perimetrul gardului a fost realizată de elevii din clasa a VII-a și a VIII-a. Elevii din clasa a VII-a au mai participat la plantarea florilor.  Motivarea implicării elevilor a fost un proces facilitat de dorința elevilor de a întreprinde măsuri de înbunătățire a mediului ambiant. Scopul participării la acțiunea de salubrizare a fost și de sensibilizare a comunității față de problemele ecologice care pot fi soluționate doar prin acțiuni coordonate și care implică un număr mare de participanți. Starea de bine la activitate a fost promovată și prin programul de jocuri pentru clasele primare și lansare de zmei de hîrtie, proces interesant atît pentru copii cît și pentru adulți. Impactul prezentei acțiuni de salubrizare este unul de durată. Elevii vor manifesta responsabilitate și grijă pentru a păstra în bună ordine micul parc creat în urma acțiunii de salubrizare în comunitate desfășurate, vor conștientiza importanța unui mediu curat pentru sănătatea proprie și a celor din jur.
Ziua Internațională a Romilor, 8 aprilie 2022
Ziua Internațională a Romilor, 8 aprilie 2022Ziua Internațională a Romilor a fost consemnată la IP Gimnaziul ,,Victot Coțofană printr-o activitate educativă organizată în incinta bibliotecii gimnaziului, condusă cu multă grijă față de tinerii cititori și fondul de carte de către doamna Ciumac Angela. Evenimentul a fost organizat cu susținerea și consultarea cu mediatorul comunitar, partener la organizarea unui șir de proiecte comune cu larg impact educațional  , doamna Neniță Varvara, căreia îi mulțumim prin intermediul acestui blog. Eleva Rădiță Melisa a pregătit agenda activității, suportul muzical(azi la pauze a fost difuzată prin intermediul  radioului școlar muzică tradițională și modernă a interpreților de etnie romă), informația prezentată elevilor prezenți despre cultura, tradițiile și obiceiurile romilor. Drăgan Mihai elev în clasa a VIII-a, pasionat de istorie,   a vorbit despre parcursul istoric deloc ușor,a povestit despre geografia spațiilor în care locuiesc sau au trecut romii în drum spre stabilirea definitivă cu traiul și adoptarea unui mod de viață sedentar. Elevii au ascutat Imnul International al Romilor,,Gelem Gelem''simbol al unității romilor de pretutindeni. La eveniment a fost prezentă doamna Novac Elena, directorul gimnaziului. Dumneaei a felicitat copiii de etnie romă care învață în instituția noastră cu această sărbătoare internațională, îndemnînd toți elevii prezenți la menținerea unei comunicări și colaborări bune a copiilor de orice etnie pentru atingerea unor înalte succese comune la învățătură, activități, sport, cultură.Starea de bine este la ea acasă în instituția de învățământ, elevii sînt prietenoși, petrec timpul liber împreună, participă cu entuziasm la activitățile extrașcolare.

Ziua Internațională a Femeii
                       Ziua Internațională a Femeii Ziua de 8 martie 2022,  sărbătorită în ajun   de elevii din clasa a II-a, care au pregătit cadouri făcute cu măna lor pentru mame.Este o clasă care participă regulat cu mult entuziasm  la activități extrașcolare sub îndrumarea doamnei Parasii Tatiana, profesor prin vocație, care valorifică poențialul fiecărui copil la învățătură și le oferă educație aleasă.2 martie, este ziua de comemorare a eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru
 2 martie, este ziua de comemorare a eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru. Se împlinesc 30 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru.În 2010, Parlamentul de la Chișinău a desemnat ziua de 2 martie drept „Zi a Memoriei”. Pentru сadrele didactice și elevii de la IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană" este o dată cu seminificație deosebită. Instituția de învățământ poartă cu demnitate și pietate numele eroului războiului din Transnistria, consăteanul nostru Victor Coțofană, care a crescut într-o famile model, a lul Semion și Lidia Coțofană. A dat dovadă de patriotism, serviciu militar impecabil, altruism și spirit de sacrificiu. Soarta nemiloasă i-a curmat viața subit, dar amintirea sa va rămăne veșnic întipărită în sufletele consătenilor. Doamna Bîrnaz Svetlana, director adjunct Instruire și profesor de istorie a depus o muncă enormă, timp și răbdare  pentru a colecta informații, file de istorie locală, obiecte de epocă, fotografii, articole din presă, pentru a dota muzeul de istorie al instituției cu compartimente aparte pentru comemorarea celor căzuți în Marele război pentru apărarea Patriei, combatanții războiului din Afganistan, personalități din domeniul culturii născuți în s. Chetrosu, colțul obiectelor de uz gospodăresc, cu unelte și decor de epocă și alte obiecte cu valoare istorică. Dar locul cel mai de cinste îl  are în muzeu expoziția dedicată lui Victor Coțofană, în care se pot regăsi documente, scrisori, unforma militară, fotografii, oferite de familia sa. Elevii din  clasele primare au venit azi în pauze la muzeu însoțiți de profesorii de clasele primare iar elevii din clasele gimnaziale au participat la orele de istorie conform orarului în incinta muzeului.După lecțiile de istorie toți elevii au avut posibilitatea de a admira obiectele expuse în muzeu. Elevele clasei a IX-a Josan Ana și Statnic Nicoleta, lideri ai  Consiliului elevilor și voluntare au contribuit la desfășurarea evenimentului informând elevii despre lucrurile expuse în muzeul instituției "La vatra strămoșească". Pentru cadrele didactice, elevi, părinți, consăteni, numele lui Victor Coțofană ne reamintește că pacea s-a clădit prin jertvă și sacrificiu, generația tânără trebuie să cunoască istoria neamului.

"Vestirea primăverii"
                                "Vestirea primăverii"  Activitate realizată la 01.03.2022 de elevii din clasele a II-a-18 elevi  și a IV-a-27 elevi, îndrumați de doamna Parasii Tatiana și doamna Pînzari Ana. Elevii au pregătit mărțișoare, felicitări, poezii și povestiri despre primăvară. Doamnele învățătoare altoiesc în sufletele copiilor dragostea pentru frumos, cultură și tradiții. La activități starea de bine a elevilor este mereu la cel mai înalt nivel, este încurajată de diriginți participarea și incluziunea tuturor elevilor.Proiectul Învățarea accelerată realizat în parteneriat cu Asociația Obștească Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini.
                  Activitate didactică în cadrul proiectului "Învățarea accelerată", desfășurată cu clasa a IV-a la data de 17.02.2022. Acest eveniment a fost posibil grație acordului de colaborare încheiat între IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană'' și Asociația Obștească Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini. Asociația a transmis ca donație un set de materiale didactice (ghidul de bune practici, jocuri intelectuale și de masă) pentru organizarea activităților didactice axate pe principiile învățării accelerate și un set de trei jocuri mari de lemn, care au fost preventiv prezentate și explicate de echipa de animatori.Parteneriatul se bazează pe o comunicare deschisă și onestă, tematica activităților și calendarul de desfășurare a acestora este discutat preventiv și aprobat de către părțile semnatare. La activitate a fost prezentă doamna director Novac Elena și cadrele didactice de la clasele primare și gimnaziale. Elevii au fost captivați de jocurile propuse de animatori, s-au implicat activ. Doamna Novac Elena a mulțumit reprezentanțiolor organizației obștești pentru activitatea desfășurată, interesantă și pentru cadrele didactice prezente la eveniment, pentru posibilitatea de a diversifica serviciile educaționale oferite elevilor din clasele primare pentru și pentru donația de jocuri de care vor beneficia elevii din gimnaziu în cadrul CREI, Ludotecă dar și la activități la ore sau activitățile extrașcolare coordonate de profesori,  diriginți și liderii consiliului elevilor. Elevii au primit și dulciuri. Starea de bine creată de această activitate a fost înalt apreciată de elevi , care au declarat că le-a plăcut mult și vor explora jocurile transmise cu generozitate de organizatori. 14 Februarie, Sfântul Valentin
              VALENTIN"S DAY14 Februarie 2022, Sfântul Valentin, această activitate a fost organizată de doamna  Babii Cristina, profesoară de limba engleză cu susținerea liderilor din Consiliul Elevilor. Fiecare clasă a pregătit postere tematice care au fost afișate la etajul 2. Liderii consiliului elevilor, Cucer Daniela, Pașa Mădălina, Bunescu Eliza, Zuza Cătălina, ajutate de colegul de clasă Arhip Laurențiu au aranjat holul gimnaziului cu decorațiuni tematice. Pentru elevii claselor mari a prezentat un mare interes boxa pentru scrisori (cutia pentru sesizări, propuneri a fost transformată pentru o zi în cutia pentru scrisori în care elevii au putut lăsa mesaje de simpatie, prietenie, atenție). A fost un bun exercițiu pentru a familiariza încă o dată elevii cu boxa de scrisori, amplasare, destinație, procedură de scriere a unor mesaje pentru cazurile ANET. Scrisorile au fost transmise destinatarilor de elevii clasei a IX-a , care au petrecut după-amiaza zlei de sîmbătă pregătind minuțios buna desfășurare a activității programată pentru ziua de luni. Elevii au învățat poezii în limba engleză dedicate acestei sărbători. Mulțumim tuturor participanților și organizatorilor pentru implicare în această activitate extrașcolară.

Dezvelirea plăcilor comemorative în memoria eroilor, consătenilor noștri Coțofană Victor Semion, și Zuza Ion Mihail.
                                   Eroii războiului din Afganistan și conflictului armat din TransnistriaÎn memoria eroilor războiului din Afganistan și conflictului armat din Transnistria pe data de 20.02.2022  la IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană'' a avut loc dezvelirea  plăcilor comemorative ale consătenilor noștri Coțofană Victor Semion și Zuza Ion Mihail. Acești fii ai neamului și-au dat viața pentru ca generațiile următoare să trăiască în pace, păstrînd veșnică amintirea celor căzuți pe cîmpul de luptă. Responsabilitatea tuturor este ca ororile războiului să rămână doar în cărțile de istorie. Gimnaziul nostru poartă numele lui Victor Coțofană, nume de erou al timpurilor vitrege prin care a trecut țara. La eveniment a fost prezentă mama lui Victor Coțofană, doamna Lidia Coțofană  și fratele lui Zuza Ion, domnul Cozma Zuza. Doamna Novac Elena, directorul gimnaziului a ținut alocuțiunea de deschidere a evenimentului. Părintele Foalea Eugen a oficiat o slujbă religioasă de pomenire a eroilor căzuți pe cîmpul de luptă. Domnul Prodan Ion, ex primarul satului Chetrosu, participant la războiul din Transnistria a ținut un discurs emoționant.S-a ținut un minut de reculegere. Din partea conducerii raionului Drochia a fost prezent la dezvelirea plăcilor comemorative domnul Iurie Ostavciuc, vicepreședintele raionului.La eveniment au participat și cadrele didactice din IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană". A avut  ceremonia de depunere a florilor. Plăcile comemorative instalate la intrarea în gimnaziu vor rămâne un loc de plecăciune, cu un puternic impact educativ, civic și patriotic pentru elevii care învață în gimnaziu. Oaspeții care au pășit pragul instituției de învățământ au fost invitați să viziteze Muzeul de istorie "La vatra strămoșească", condus de doamna Bîrnaz Svetlana, profesor de istorie. În incinta muzeului pot fi admirate pagini din istoria localității, este păstrată memoria consătenilor care au luptat în conflicte armate.

14 februarie 2022 — Ziua comemorării lui Grigore Vieru
   87 de ani de la nașterea marelui poet, publicist, academician- Grigore Vieru14 februarie 2022 — Ziua comemorării lui Grigore Vieru. 87 de ani de la nașterea marelui poet, publicist, academician.  Elevii de la IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană" îndrumați de învățătoarea claselor primare Pînzari Ana au pregătit cu multă grijă și inspirație postere, au cules date din biografia lui Grigore Vieru pe care le-au prezentat, au recitat poezii din opera marelul poet, iar eleva din cl. a IV-a Păvăluc Valeria a recitat o frumoasă poezie din creația proprie.

 

Ziua internațională a Siguranței pe Internet.
                                  Ziua internațională a Siguranței pe Internet. La 11 februarie 2022 elevii  IP Gimnaziul ,, Victor Coțofană" au participat la o activitate de promovare a comportamentului responsabil pe internet în incinta bibliotecii gimnaziului, prin informare, schimb de opinii, reamintirea informațiilor studiate la orele de informatică, dezvoltarea personală , cercul educația pentru media. Cunoașterea regulilor de protecție contra pericolelor la care se pot expune copii și tinerii trebuie completată și prin respectarea acestora. Elevii au demonstrat bune cunoștințe teoretice dar au venit și cu exemple din experiența proprie de utilizare a internetului, ce măsuri au întreprins sau intenționează să realizeze pentru a preveni formele violenței online. Un suport informațional suplimentar poate fi Ghidul siguranței copiilor pe internet care poate fi descărcat gratis de elevi sau părinții interesați  pe adresa : https://moldova.md/sites/default/files/itu_cop_-_ghid_copii_-_republica_moldova.pdf

Activitatea ,, Starturi Vesele"
                                                             ,, Starturi Vesele" La data de 10 februarie 2022 s-a desfășurat un eveniment sportiv -Activitatea ,, Starturi Vesele"  cu un număr mare de probe sportive și multă bună dispoziție. Elevii s-au întrecut în viteză, istețime, agilitate, manifestând spirit de competiție dar și fairplay. Doamna Dilan Iuliana, profesor de educație fizică a pregătit un program sportiv înalt apreciat de elevi.  Juriul alcătuit din cadre didactice și manageriale, condus de  doamna Novac Elena, directorul gimnaziului. La finele concursului președintele juriului a înmânat căpitanilor celor 2 echipe a câte 9 elevi din clasa a V-a diplome, felicitând elevii pentru implicare și rezultate bune la probele sportive. Elevii din clasa a IX-a au participat în calitate de voluntari, ajutând la organizare, înregistrare foto, sonorizare cu boxă și pregătirea exercițiilor pentru gimnastica de încălzire.Generat în 0.995 secunde.