75201 cazuri COVID-19 în Moldova
18245 – cazuri active
55190 – cazuri vindecate
1766 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 31 octombrie 2020 ora 08:24


 Blogul elevilor din satul ChetrosuGoogle Page Rank

 Blogul elevilor din satul Chetrosu Blogul elevilor din satul ChetrosuRSS posts

Administratie locala


Comenteaza

Transparența bugetară
Transparență bugetarăDeținatorul alocațiilor: 15114 I.P.Gimnaziul "Victor Cotofana" s.Chetrosu Eco K4 Executarea bugetului2018 mii lei Executarea bugetului2019 mii lei Aprobatbugetul2020 mii lei 2111 - Remunerareamunciiangajatilor conform statelor 1522,8 1922.8 2132.3 2121 - Contributii de asigurarisociale de stat obligatorii 328,2 441.9 490.5 2122 - Prime de asigurareobligatorie de asistentamedicala 68,5 86.4 96.0 2221 - Serviciienergetice 20,2 20.5 26.0 222120-Gaze 109,2 133.1 142.4 222140-Apa sicanalizare 4.0 6.5 6.0 2222 - Serviciiinformationalesi de telecomunicatii 7,5 8.4 8.8 2224 - Serviciidetransport 4,1 4.5 4.0 2225 - Serviciidereparatiicurente 25,7 160.0 5.0 2226 - Formareprofesionala 10,7 18.1 10.0 2227 - Deplasarideserviciu 2,8 3.5 4.0 2229 - Alteservicii 17,2 20.8 23.9 2725 - Compensații 24.0 30.0 2735 –Indemn.pentruincap.temporara de muncaachitate din mijloacelefinanciare ale angajatorului 8,5 6.2 8.0 3111 – Reparatiicapitale acladirilor 180,3 22.4 60.0 3141 - Procurareamasinilorsiutilajelor 33,6 89.0 8.0 3161 - Procurareauneltelorsisculelor, inventarului de produceresigospodaresc 61,7 125.7 0 3181 - Procurareamijloacelor fixe 5,0 5.0 11.0 3311 - Procurareacombustibilului, carburantilorsilubrifiantilor 1,5 1.5 2.0 3341 - Procurareamedicamentelorsimaterialelorsanitare 1,5 1.5 1.0 3351 - Procurareamaterialelorpentruscopurididactice, stiintificesialtescopuri 4,1 15.0 6.1 3361 - Procurareamaterialelor de uzgospodarescsirechizitelor de birou 20,3 26.0 21.4 3371 - Procurareamaterialelor de constructie 41,0 20. 23.0 3391 - Procurareaaltormateriale 16,4 36.4 15.0 3331 - Procurareaproduseloralimentare 158,9 201.0 187.7 Total 2653,7 3400.2 3322.1    Director                                   Novac ElenaContabil-sef                              Furtuna SilviaКонецформы

                                         Revelion clasele primare 2020„Micuții din ciclul gimnazial din IPGimnaziul,,Victor Coțofană,, vă urează ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.”
Balul  lui Moș Crăciun  2020Tradițiile și obiceiurile de iarna capătă un farmec aparte în IPGimnaziul ,,Victor Coțofană,,Vă dorim tuturor un nou an fericit și sărbători frumoase tuturor alături de cei dragi......


                                                                 SĂPTĂMÂNA VOLUNTARIATULUI                          ,,SĂ FII VOLUNTAR E LA MODĂ,,

ZIUA PROFERORULUI 2019
                                      ZIUA PROFERORULUI 2019Învăţătorul... cîtă înţelepciune şi cîtă meditaţie. Rege şi filozof,înger şi creştin, sclav şi aristocrat, muză şi zeu. Iubite dascăl, su- fletu-ţi cere frumosul ce arde ca o lumînare în vid. Ai crescut şi creşti plugari, fîntînari, medici şi economişti, jurişti. Ai semănat şi semeni un lan de lumină în inimile noastre.


ZIUA ELEVULUI 2019ZIUA DE 27 SEPTEMBRIE ZI DE MARE SARBAROARE PENTRU ELEVII DIN IPGIMNAZIUL ,,Victor COȚOFANĂ,,


Adunarea generală cu părinții din IPGimnaziul,,Victor Coțofană,,la data de  19.09.19Ordinea de zi:1.     Situația academică pentru anul de studiu 2018-2019.2.     Regulament  de organizare și funcționare al IPGimnaziul,,Victor Coțofană,, din s.Chetrosu r.Drochia.3.     Plan managerial pentriu anul de studiu 2019-2020.4.     Plan cadru  pentru anul de studiu 2019-2020,modificările curriculare ,evaluarea prin discriptori și regulamentul de evaluare.5.     Politica de protecție a copilului ,prevenirea cazurilor de ANET –Ordinul MECC Nr 03/1-09/4658 din 02.09.19 .6.      Pregătirea  instituției de învățământ pentru anul de studiu 2019-2020 , gestionarea eficientă a bugetului ,alimentația,codul de etica.Interzicerea colectărilor ilicite de bani –Ordinul  MECC Nr 316 din 29.08.2019.
 Senatul ElevilorSenatul Elevilor este o structură organizatorică din cadrul IPGimnaziul,,Victor Coțofană,, , care are ca scop crearea posibilităților de dezvoltare a tinerilor cu inițiativă.Totodată, pentru a-și promova misiunea, Senatul Elevilor își propune realizarea următoarelor obiective:-promovarea dialogului între elevi;-identificarea problemelor specifice elevilor și tentativa de a oferi suport pentru soluționarea lor; Drept rezultat al alegerilor în anul de studii 2019-2020 structura organizatorică este reprezentată de președinte: Clipa Victoria,  Vicepreședinte: Cernea Mirela , iar munca de secretariat, fiind executată de Baidauz Victoria. Le dorim succese mari și un an cât mai productiv.
1Septembrie 2019Ziua de Unu septembrie ne readuce, în fiecare an, ca pe o familie, în spaţiul şcolii. Oriunde s-ar afla, orice şcoală este un centru în care se adună energii, speranţe, visuri, se formează, cu migală, tenacitate, pricepere, mintea şi sufletul celor care constituie cea mai mare avuţie a unui neam.La fel si IPGimnaziul ,,Victor Coțofană,, din s.Chetrosu și-a deschis azi larg ușile pentru a începe un nou an de studiu plin de speranțe și succese ...
Școala de vară ALEGUn grup de 2  cadre didactice și 5 elevi  din IPGimnaziul ,,Victor Coțofană,,au participat vara aceasta la școala de vară ALEG. Școala de vară este organizată de Terre des hommes Moldova în cadrul proiectului „Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare comunitară”, susținut financiar de Fundația Oak și UNICEF Moldova.
                                                        Tinerii Schimbă LumeaAatăzi 01.06.2019 a fost desfășurată deschiderea oficială a Școlii de Vară,,Tinerii Schimbă Lumea ,,organizată de Grupul de inițiativă din satul Chetrosu în cadru proiectul ui„Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice dinRepublica Moldova” în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) .Un început bun cu tineri activi ,cunoștințe noi dispoziție bună si putere de muncă.....
ULTIMUL SUNET 2019Ultimul Sunet, IPGimnaziul,,Victor Coțofană,,9 petale furate din basmul copilăriei, 9 mărgăritare desprinse din izvorul nesecat al cunoştinţelor, efort şi talent, toamne lîngă primăveri, visul cheamă peste zări cei 25 de absolvenţi;
                                SĂPTĂMÂNA BIOLOGIEI ȘI GEOGRAFIEI


SUNT MÂNDRU SĂ FIU PEDAGOG
                          Adio clasele primare pentru                              absolvenții din clasa a IV
                  Ziua Protecției Civile și                    Apărării împotrova incendiilorLa data de 19 aprilie 2019 în IP Gimnaziul "Victor Coțofană", s-a desfășurat Ziua Protecției Civile și Apărării împotrova incendiilor. S-au desfățurat lecții cu tematica menționată în clasele a 2-a, a 4-a,a 6-a, a 8-a. A fost simulată situația Cutremur de pământ cu incendiu în Blocul alimentar
                    Activitate extracurs      "Paștele, Paștele - Sfântă sărbătoare!"            La data de 17 aprilie 2019 ăn incinta IP Gimnaziul "Victor Coțofană" a avut loc o activitate de suflet. O activitate educativiă foarte bine organizată de doamna Statnic Nadejda în colaborare cu doamna Darii Valentina "Bunica grijulie", doamna Cîșlaru Liliana,profesoară de educația muzicală, părinți și elevi.             Oasteți la acivitate au fost  Doamna Alexandra Postovan  Șefa "Bunicilor Grijuluii "care a relatat despre implementarea Proiectului Bunicii grijuli în raionul Drochia cât și a îndemnat elevii cu vârsta de 16-18 ani să adere la Proiectul "Fii NEPOȚELUL GRIJULIU".             Domnul Tagadiuc Igor, reprezentant al Poliției Rutiere a informat elevii despre și părinții cum trebuie să se comporte în stradă și cine are dreptul să conducă mijloacele de transport. A donat broșura Ghidul părințior responsabili(o campanie națională pentru prevenirea accidentelor rutiere la copii).           Domnul Zubco Dumitru, Șef de Post în satul Chetrosu a amintit elevilor cum să se compte mai ales că se apropie Sărbătorile Pascale și elevii vor fi în vacanță.           Toți participanții și oaspeții prezenți au rămas mulțumiți de activitatea desfășurată.                                                                                                        Director, Novac Elena
                             Ziua ușilor deschise în                            IPGimnaziul,,Victor Coțofană,,La data de 1 Aprilie 2019 instituția noastră și-a deschis larg ușile pentru micuții de la grădinița ,,Izvoraș,, care urmează  la 1 septembrie 2019 să pășească în lumea mare a cunoștințelor. Copiii au avut parte de surprize și momente frumoase  și ard de nerăbdare să se reîtoarcă la noi...


                                                                STARTURI VESELE Mare a fost provocarea pe care au acceptato echipele de profesorii si de parinți din IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană,, participând la competiția sportiva,,STARTURI VESELE,, Cu multă dispoziție bună și emoții pozitive sa desfașurat competiția.Aducem mulțumire tuturor participanților și organizatorilor pentru curaj si implicare activă.


                                     DIVERSITATE, TOLERANȚĂ ȘI INCLUZIUNEInstituția IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană,, a găzduit pe data de 22.03.2019 o activitate cu genericul,,DIVERSITATE, TOLERANȚĂ ȘI INCLUZIUNE,, care a intrunit toți actori școlari profesori , copii și părinți, ei au avut posibilitatea să descopere cât de importantă este implicarea și respectarea aproapelui .La activitate lam avut ca oaspete pe Anatol Oprea reprezentant al TDH-Moldova.


                                      Prevenirea discriminării și egalitatea de gen La data de 18.03.2019 în incinta IP Gimnaziului ,,Victor Coțofană,,sa desfășurat o activitate realizată cu elevii clasei a V-a, la subiectul ,,Prevenirea discriminării și egalitatea de gen,, Activitatea realizată a fost una productivă și interesantă,elevii au avut posibilitatea să intre în postura diferitor actori sociali, la final și-au împărtășit concluzile deduse.......

Transparență bugetară IP Gimnaziul "Victor Coțofană"
Transparență bugetarăDeținatorulalocațiilor: 15114 I.P.Gimnaziul "Victor Cotofana" s.Chetrosu Eco K4 Executarebugetului2018 mii lei Bugetaprobat 2019 mii lei 2111 - Remunerareamunciiangajatilor conform statelor 1522,8 1565.7 2121 - Contributii de asigurarisociale de stat obligatorii 328,2 335.6 2122 - Prime de asigurareobligatorie de asistentamedicala 68,5 70.5 2221 - Serviciienergeticesicomunale 24,2 32.0 222120-Gaze 109,2 160.0 2222 - Serviciiinformationalesi de telecomunicatii 7,5 8.8 2224 - Serviciidetransport 4,1 4.5 2225 - Serviciidereparatiicurente 25,7 10.0 2226 - Formareprofesionala 10,7 30.0 2227 - Deplasarideserviciu 2,8 4.0 2229 - Alteservicii 17,2 24.0 2725 - Compensații 24,0 2735 - Indemnizatiipentruincapacitateatemporara de muncaachitate din mijloacelefinanciare ale angajatorului 8,5 10.0 3111 – Reparatiicapitale acladirilor 180,3 300.0 3141 - Procurareamasinilorsiutilajelor 33,6 25.0 3161 - Procurareauneltelorsisculelor, inventarului de produceresigospodaresc 61,7 10.0 3181 - Procurareamijloacelor fixe 5,0 5.0 3311 - Procurareacombustibilului, carburantilorsilubrifiantilor 1,5 1.5 3341 - Procurareamedicamentelorsimaterialelorsanitare 1,5 1.5 3351 - Procurareamaterialelorpentruscopurididactice, stiintificesialtescopuri 4,1 10.0 3361 - Procurareamaterialelor de uzgospodarescsirechizitelor de birou 20,3 20.0 3371 - Procurareamaterialelor de constructie 41,0 20.0 3391 - Procurareaaltormateriale 16,4 23.2 3331 - Procurareaproduseloralimentare 158,9 201.3 Total 2653,7 2896.6       Director                                   Novac ElenaContabil-sefFurtuna SilviaКонецформы

Generat în 0.411 secunde.