Blogul elevilor din satul Chetrosu

 Blogul elevilor din satul Chetrosu Blogul elevilor din satul ChetrosuRSS posts

Administratie locala


Comenteaza

Rezultatele Evaluării externe periodice 2021-2022


La 08.11.2022, IP Gimnaziul "Victor Coțofană" a participat la evenimentul de înmânare a Certificatelor de evaluare externă periodică, organizat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Orarul lecțiilor 2022-2023


Orarul lecțiilor învățământ primar IP Gim.,, Victor Coțofană”anul de studii 2022-2023 Ziua/clasa          Clasa I-âi            Clasa II-a       Clasa III-a          Clasa IV-a Luni   1. Limba română 1. Limba română 1. Limba română 1. Matematica 2. Limba română 2. Limba engleză 2. Matematica 2. Limba română 3. Matematica 3. Matematica 3. Limba română 3. Limba română 4. Educația fizică 4. Limba română 4. Limba engleză 4. Ed.  tehnologică 5. 5. Educația fizică 5. Educația fizică 5. Limba engleză Marți 1. Limba română 1. Educația muzicală       1. Matematica 1. Limba română 2. Matematica        2. Limba română 2. Limba română 2. Educația muzicală 3. Limba română 3. Matematica 3. Educația muzicală 3. Matematica 4. Educația muzicală 4. Limba română 4. Limba română 4. Ed. fizică 5. 5. Educația plastică   5. Miercuri 1. Limba română 1. Limba română 1. Limba română 1. Matematica 2. Limba română 2. Matematica 2. Matematica 2. Limba română 3. Matematica 3. Limba engleză 3. Limba română 3. Limba română 4. Educația plastică 4. Limba română 4. Ed. plastică   4. EMS 5. 5. 5. Dezvoltarea personală 5. În Împărăția lui Mate Joi 1. Matematica 1. Științe 1. Matematica 1. Matematica 2. Limba română 2. Matematica 2. Limba română 2. Limba română 3. În Împărăția lui Mate 3. Ed. tehnologică 3. Științe 3. Limba engleză 4. Educația fizică 4. EMS 4. EMS 4. Științe 5. 5. 5. 5. Educația fizică Vineri 1. Limba română 1. Limba română 1. În Împărăția lui Mate 1. Limba română 2. Ed.  tehnologică 2. În Împărăția lui Mate 2. Educația fizică 2. Istoria 3. Dezvolt.personală 3. Educația fizică 3Educația tehnologică 3. Educația plastică 4. EMS 4. Dezvolt.personală 4. Limba engleză 4. Dezvolt.personală 5. 5. 5. 5.
Prima ședință a Consiliului Elevilor din IP Gimnaziul ‘’Victor Coțofană’’, 8 septembrie 2022
 Prima ședință a Consiliului Elevilor din IP Gimnaziul ‘’Victor Coțofană’’. Azi, pe data de 8 septembrie 2022 s-a desfășurat ședința de constituire a Consiliului Elevilor la care s-au pus în discuție următoarele subiecte: 1.Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului prin vot democratic. crearea comisiilor si proiectarea activitătii fiecărei comisii. 2.Sărbătoarea ‘’Ziua Elevului’’ 3. Reactualizarea politicii de protecție a copilului. 4.Forme de participare democratică a elevilor. 5.Normele prevăzute la nivel instituțional pentru combaterea și prevenirea a COVID-19. La funcțiile de conducere în cadrul Consiliului au fost înregistrați 4 candidați : Bubulici Anastasia, Dolgaș Iana, Ceban Laura, Mînăscurtă Ionela, eleve în clasa a IX-a. Comisia electorală a fost formată din 3 membri : Dranga Mădălina, Negru Denisa, Novac Petru. Comisia a urmărit respectarea corectitudinii procesului de votare, numărarea buletinelor de vot, validarea mandatelor. Președintele C.E. a fost aleasă Ceban Laura, vicepreședinte-Bubulici Anastasia, secretarul C.E. a fost aleasă Mînăscurtă Ionela. Candidații au prezentat C.V.-ul, au povestit despre succesele la învățătură și la activitățile extrașcolare, au informat elevii despre planurile și viziunea lor de realizare a obiectivelor C.E. Membrii Consiliului elevilor au adresat întrebări către candidați pentru a se convinge dacă sunt pregătiți pentru a prelua funcțiile de conducere în consiliu. Doamna director Novac Elena a felicitat elevii cu realizarea exercițiului democratic de alegere a conducerii C.E. asigurând membrii C.E. că vor benenficia de suport ferm în realizarea oricăror inițiative din partea elevilor pentru asigurarea unui proces educațional de calitate, menținerea stării de bine a elevilor, reprezentarea și participarea democratică a elevilor din gimnaziu la luarea deciziilor. Urmăriți și pagina de facebook a gimnaziului : https://www.facebook.com/IPGIMVCOTOFANAZiua internaţională a aerului curat pentru un cer albastru.
 Ziua internaţională a aerului curat pentru un cer albastru este marcată anual la 7 septembrie, potrivit Rezoluţiei 74/212 adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) la 19 decembrie 2019. Este important şi urgent de a sensibiliza opinia publică la toate nivelurile, precum şi de a promova şi facilita acţiunile de îmbunătăţire a calităţii aerului. Se evidenţiază necesitatea răspunderii colective şi a acţiunii colective. Poluarea aerului nu cunoaşte graniţe naţionale şi este omniprezentă. Adesea, poluarea aerului nu poate fi văzută, dar ea este peste tot. Poluarea aerului poate fi prevenită, dar pentru aceasta este nevoie ca toată lumea să se implice. Elevii de la IP Gimnaziul ‘’Victor Coțofană’’ în această zi vă prezintă sfaturi utile și practice de reducere a poluării aerului de care trebuie să țină cont fiecare cetățean responsabil. Vă îndemnăm să vizitați pagina de facebook a gimnaziului :https://www.facebook.com/IPGIMVCOTOFANA

Folosiți transportul public și nu transportul personal pentru călătorii pe distanțe mari pentru a reduce poluarea aerului.

Colectați selectiv deșeurile în spații special amenajate dotate cu tomberoane pentru fiecare tipuri de deșeuri.

Plantați și îngrijiți copacii. Ei produc oxigenul atât de necesar tuturor organismelor vii de pe Terra.

Confecționați obiecte din materiale reciclabile, acestea au aceleași utilitate ca și cele cumpărate de la magazin dar pentru producerea lor nu se poluează mediul.

Roțile umflate conform standardelor mențin consumul de combustibil la nivel scăzut. Roțile turtite cresc consumul de combustibil și duc la o poluare mai mare a atmosferei.

FIȚI RESPONSABILI !!! Viitorul Planetei Pământ depinde de fiecare dintre noi. Acțiunile grijulii față de natură din ziua de azi sunt garantul unei vieți sănătoase pentru generațiile următoare.

Utilizați hârtia pe ambele părți. Astfel se vor reduce tăierile de copaci.

Utilizați vopsele pe bază de apă și nu pe cele care conțin produse petroliere, cu cât mai puține produse petroliere vom folosi în viața cotidiană cu atât mai mult vom păstra mediul și sănătatea celor din jur.

Utilizați acumulatoare, nu folosiți baterii. Sunt costisitoare și periculoase pentru mediu dacă nu sunt reciclate corect.

Reduceți folosirea pungilor din plastic, utilizați ambalaj prietenos naturii, din hârtie sau materiale biodegradabile.

Economisiți energia electrică în perioada luminoasă a zilei. Pentru producerea energiei electrice se consumă mult combustibil fosil (petrol, păcură, gaz, cărbune) la arderea cărora se degajă în aer substanțe nocive.

Consumați mai multe produse autohtone și mai puține de import. Procurarea unor alimente ce provin din țări îndepărtate încurajează transporturi costisitoare și degajarea în atmosferă a substanțelor toxice din petrol.
Primul Sunet, 1 septembrie 2022
 Primul sunet - 1 septembrie 2022. Prima zi din noul an de studii a fost plină de emoții pentru elevi, părinți, profesori. Elevii mai mari au trăit bucuria revenirii la ore, revederea cu colegii și prietenii după vacanța de vară. Elevii care au pășit pentru prima dată pragul gimnaziului, însoțiți de părinți au fost primiți cu drag în marea noastră Familie. Doamna director Novac Elena a felicitat elevii cu începerea noului an școlar și a informat pe toți cei prezenți despre rezultatele înalte la evaluarea externă a instituției, fapt ce demonstrează o dată în plus nivelul ridicat al pregătirii cadrelor didactice și infrastructurii gimnaziului pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate. După ce elevii din clasele a IX-a și din clasa I-îi au dat primul sunet anunțând începerea noului an școlar toți elevii au mers la prima lecție din anul de studii 2022 – 2023, consacrată ,,Anului Recunoștinței”, dedicat eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.

Ziua Limbii Române, 31 august 2022
 31 august - Ziua Limbii Române, sărbătorită la Casa de Cultură din s. Chetrosu. Gimnaziul ,,Victor Coțofană'' a fost reprezentat elevi care au interpretat melodii dedicate limbii române, elevii care dansează în ansamblul de dansuri populare ,,Mărunțica''. Doi elevi din clasa a IX-a au fost moderatori ai evenimentului. Doamna Liliana Cîșlaru, profesoară de muzică și arta plastică s-a implicat activ în îndrumarea și pregătirea copiilor, participănd și în cadrul programului artistic.

Atelierul de formare a cadrelor didactice care vor preda orele de cerc “STEM & Criminalistica”. Chișinău, 15-17 august 2022
 În perioada 15-17 august 2022, la Chișinău, a avut loc atelierul de formare a cadrelor didactice care vor preda orele de cerc “STEM & Criminalistica” pentru elevii claselor a VIII-X-a în 34 de școli din 23 de raioane ale țării. IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană’’ a fost reprezentată de doamna Bologa Veronica, profesor de biologie, geografie și chimie.  Scopul principal al cercurilor extracurriculare “STEM & Criminalistică” este să ajute elevii să facă conexiuni între disciplinele STEM (chimie, biologie, fizică și matematică) și activități, metode și tehnici din domeniul de aplicare a legii și expertiză judiciară și să ghideze în carieră tinerii prin motivarea acestora de a studia mai aprofundat diferite aspecte din domeniul STEM. Orele de cerc “STEM&Criminalistică” sunt organizate în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova (PSJM). Programul are drept scop susținerea comunităților din RM în prevenirea delincvenței juvenile și dezvoltarea cooperării pozitive între tineri, instituțiile de aplicare a legii și instituțiile de învățământ. PSJM este implementat de către PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției cu suportul financiar al Departamentului de Stat a SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaţionale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii.

Educație pentru socializare juridică
 Educație pentru socializare juridică           In perioada 06-08 iulie 2022, domnul Fortuna Victor, director adjunct pentru educație, IP Gimnaziul ''Victor Coțofană ", a participat la Seminarul organizat de PH International Moldova pentru cadre didactice și polițiști, privind predarea disciplinei opționale Educație pentru socializarea juridică.          în IP Gimnaziul ''Victor Coțofană "disciplina opțională va fi predată la clasa a VIII-a.        Mulțumim mult organizatorilor pentru formare și materialele didactice: Caiete pentru fiecare elev la disciplină, ghidul pentru facilitatori, culegeri de studii de caz pentru fiecare elev și curriculum. 
Educație incluzivă
 Formarea cadrelor echipelor PEIAtelier zonal de lucru cu echipele PEI din instituție: „Completarea etapizată a Planului educațional individualizat. Prevederi obligatorii",  moderatori colaboratorii SAP Drochia, ședință online la 14.09.2021

,,Ultimul Sunet ''-2022
  ,,Ultimul Sunet-2022 '' a fost evenimentul care a însemnat sfârșitul anului de studii 2021-2022 și plecarea elevilor în vacanța de vară. Pentru elevii clasei a IX-a are o semnificație aparte, proaspeții absolvenți urmând ca după susținerea examenelor să meargă la studii în colegii, licee sau alte instituții de învățământ pe care le vor alege. Elevii clasei a IV-a urmează să treacă la ciclul gimnazial iar elevii din clasa I-âi trec de prima treaptă pe scara cunăștințelor făcând loc picilor din grupa pregătitpare de la grădiniță care vor păși poragul gimnaziului la 1 septembrie. Careul festiv a început cu cuvântul de felicitare a directorului gimnaziului doamna Novac Elena. Elevii care au obținut rezultate înalte la învățătură au primit diplome. Elevii care au participat la Gala Laureaților au primit diplomele pentru succesele la concursurile și olimpiadele raionale. Clasele I și a IV-a au pregătit câte o melodie. Colectivul de dans modern ,,Steluțele '' care la fel s-a învrednicit de locuri de frunte la concursuri raionale și republicane, condus de doamna Sărbu Otilia a participat la eveniment cu colaje de dansuri. Elevii din clasa a IX-a au mulțumit profesorilor pentru munca depusă pe parcursul anilor de studii.  A fost un eveniment de suflet, așteptat cu mult drag de elevi și părinți, pentru care fiecare sfârșit de an de studii este un prilej de a face bilanțuri dar și a se pregăti de noul an de studii după vacanța de vară bine meritată de toți elevii.2 iunie 2022 ,, Ziua ușilor deschise''
 ,,Ziua ușilor deschise'' a fost un eveniment organizat pentru a familiariza viitorii elevi și părinții lor cu instituția de învățământ. Doamna director Novac Elena a discutat cu părinții elevilor care vor veni în clasa I-âi la 1 septembrie în cadrul unei adunări în sala de studii. Toți participanții au avut parte de o prezentare a sălilor de studii, bucătărie, cabinet de informatică , muzeul școlar, sala sportivă, CREI, Ludotecă, biroul directorului, cabinet metodic etc. Părinții și copii au rămas plăcut impresionaț de condițiile bune pe care le oferă gimnaziul pentru asigurarea stării de bine a elevilor, un proces educațional și de intruire dotat cu toate cele necesare. Doamna Furtună Natalia, învățătoarea care va prelua clasa I-âi a făcut prima ședință cu părinții. Viitorii elevi au avut parte de un program de jocuri în aer liber pregătit de voluntari cu experiență  Maria Darii și Bunescu Mihaela.1 iunie 2022 ,, Ziua Copiilor''
 Pe data de 1 iunie la Casa de cultură din s. Chetrosu a fost organizat un concert pentru copii la care au participat elevi și copii de la gimnaziile și grădinițele din sat. Gimnaziul ,, Victor Coțofană'' a fost reprezentat de Iuliana și Augustina Porcescu care au pregătit o frumoasă melodie despre copilărie, Pîntea Octavian și Ciolan Mihaela au recitat poezii, ansamblul folcloric condus de doamna Cîșlaru Liliana a venit la eveniment cu 2 cîntece, colectivul de dans modern ,, Steluțele'' condus de doamna Sîrbu Otilia a pregătit 2 colaje de dansuri. Toți participanții din partea gimnaziului la eveniment au evoluat cu succes fiind apreciați de spectatorii care au rămas plăcut impresionați de prestația scenică a elevilor.,, Adio Clasele Primare '' 30 mai 2022
 Activitatea ,, Adio clasele primare'' a fost organizată de doamna Pînzari Ana. Elevii au dansat, au spus poezii, au participat la o scenetă și au pregătit mai multe  melodii. În anul viitor de studii vor fi deja elevi în clasele gimnaziale, o nouă treaptă în viața de școlar. După emoțiile de la examene această activitate a reprezentat tot o dare de seamă prvind pregătirea spre atingerea unr noi succse la învățătură dar și la activitățile extrașcolare. Doamna Pînzari Ana, a depus multă muncă, răbdare și profesionalism pentru ca elevii să fie bine pregătiți.27 mai 2022 ,,Gala laureaților',' or. Drochia.
 Elevii din gimnaziul ,, Victor Coțofană'' care au obținut rezultate înalte la concursurile raionale, olimpiadele raionale și eleva care a câștigat Bursa de Merit însoțiți de directorul gimnaziului doamna Novac Elena, dir. adj. instruire doamna Bîrnaz Svetlana și dir. adj. educație Fortuna Victor  au participat pe data de 27 mai 2022 la ,,Gala Laureaților'', eveniment la care au fost prezenți conducerea Direcției Educație Drochia, conducerea raionului Drochia și reprezentanți din toate instituțiile de învățământ din raion. 25 mai 2022 ,,Adio Drag Abecedar''.
 Activitate organizată de doamna Porcescu Olga, învățătoare de clasele primare. Elevii îndrumați cu multă grijă și profesionalism de doamna Porcescu Olga au pregătit un program artistic consacrat finisării clasei I-âi. Au recitat poezii, au cântat, s-au învrednicit de diplome pentru munca depusă pe tărâmul cunoștințelor. Părinții prezenți la eveniment s-au bucurat mult de succesele copiilor, apreciind înalt munca doamnei Porcescu.Ziua internațională a Familiei, 15 mai 2022
 De ziua Internațională a Familiei la IP Gimnaziul ,, Victor Coțofană s-a organizat o serie de activități care au avut drept scop promovarea valorilor familiei. Învățătoarea de clasele primare , doamna Pînzari Ana a realizat o activitate care a antrenat eelvii clasei a IV-a și 4 părinți. Elevii au răspuns la ghicitori cu subiectul familiei, au fost rugați să scrie pe o foaie care sunt valorile familiei. Pe tablă au fost încleiate forme de mâini decupate din hîrtie colorată în care s-au regăsit foarte multe valori, semn că fiecare familie ține la asiguratea unui mediu psihologic sănătos și se urmărește starea de bine a  copilului pe toate domeniile. S-a lucrat pe grupe, fiecare trebuind să răspundă la întrebările puse de doamna învățătoare. Jocul cu mingea la care au participat elevi și părinți a descătușat atmosfera, elevii devenind mai activi și implicați. La sfârșit s-a organizat o mini competiție   sportivă pe echipe. În toate clasele s-au organizat activități pentru promovarea valorilor familiei. Elevii au desenat pe asfalt cum își imaginează  o familie fericită și unită. Părintele Eugen, la ora de cerc Religia a vorbit copiilor despre importanța păstrării tradițiilor, stimei și înțelegerii între membrii familiei. Elevii din clasele a VII-a și a IX-a au pregătit postere tematice cu mesaje tematice. Elevii clasei a V-a au realizat o expoziție de desene viu colorate cu subiectul Familia. Elevii din clasele primare au participat la o activitate denumită ,, Vînătoarea de comori'' la care au căutat pe teritoriul din fața gimnaziului cutiuțele cu mesaje pozitive.Starturi vesele, 11 mai 2022
 Pe dara de 11 mai 2022 s-aa desfășurat activitatea sportivă ,,Starturi Vesele''. Doamna Dilan Iuliana a organizat evenimentul cu clasele a VI-a și a VII-a, iar băieții din clasele a VIII-a și a IX-a au disputat un meci amical de mini fotbal pe terenul sportiv al gimnaziului. Elevii s-au întrecut în agilitate, viteză, rezistență. A fost o activitate foarte interesantă și captivantă.

Ziua Comemorării eroilor căzuți pentru Patrie
În fiecare an pe data de 9 mai elevii de la IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană'' participă la evenimentul de comemorare a eroilor căzuți pe câmpul de luptă în Cel de al II-lea Război Mondial. Preoții Burduja Igor și Foalea Eugen au făcut slujba de sfințire a monumentului, reparația căruua a fost realizată recent.  Surorile Iuliana și Augustina Porcescu au cântat o melodie despre pace,  elevii Dolgaș Iana și Pîntea Octavian au recitat poezii. La depunerea de flori au participat profesorii, elevii părinți. Training organizat în parteneriat cu Terre des Hommes Moldova
 Trainingul privind alcătuirea unui plan de acțiuni al Clubului ALEG s-a desfășurat pe data de 6 mai 2022. Repreentantul Terre des Hommes, domnul Vlad Oleatovschi a prezentat elevilor membri ai Clubului ALEG și tuturor elevilor prezenți o metodă eficientă de identificare a necesităților, problemelor, căilor de rezolvare, resurse manageriale și materiale necesare pentru activitatea eficientă a Clubului ALEG în gimnaziu. Elevii au lucrat pe grupe, exporând  metoda brainstorming, elevii elaborând etapizat schița unui plan de acțiune care va fi implimentat în anul de studii 2022-2023. Domnul Vlad Oleatovschi a adus și o donație generoasă de rechizite școlare care vor fi folosite la activități pe tot parcursul anului de studii. Doamna Novac Elena a mulțumit în numele administrației și elevilor pentru colaborarea fructuoasă cu Terre des Hommes.

Ziua Protecției Civile
 Ziua protecției civile, 22 aprilie 2022.Activitatea de informare a elevilor din gimnaziu privind regulile de protecție în caz de situații excepționale este foare importantă pentru ca elevii să obțină  competențe practice care fiind combinate cu cunoștințele teoretice să reducă la minimum efectele consecințelor calamităților naturale sau de origine tehnogenă pentru viața și sănătatea proprie și a celor din jur. Activitatea a început cu declanșarea alarmei, simulându-se situația excepțională cutremur de pămînt, cu declanșarea ulterioară a unui incendiu. în urma căreia elevii au părăsit organizat clădirea gimnaziului, conform planului de evacuare, însoțiți de diriginți, pe lângă pereții de bază ai clădirii. S-a realizat numărarea elevilor în fiecare clasă de către diriginți. Elevii s-au grupat pe clase în curtea gimnaziului, unde au primit instrucțiunile suplimentare de la diriginți. 2 elevi au fost în rol de sinistrați care au fost salvați din incinta clădirii de echipa de intervenție formată din elevii claei a VII-a. Elevele din clasa a IX-a Cojocaru Iana și Bunescu Eliza, care au participat la instruirea din partea surorii medicale Furtună Valentina privind acordarea primului ajutor medical au realizat o demonstrație pentru elevii gin gimnaziu cum trebuie de acordat corect ajutorul medical în cazul fracturilor de mână și picior. Eelva Mînăscurtă Ionela a demonstrat elevilor cum se folosește un stingător de incendiu, pe pași care trebuie urmați, elevii doritori au avut posibilitatea de a încerca și ei cum se folosește corect un stingător sub îndrumarea Ionelei. Deasemenea elevii au învățat cum se folosesc corect măștile anti-gaz instructați de dir. adj. educație Fortuna Victor. Eleva din clasa a VII-a Porcescu Iuliana a fost ăn rol de purtător de cuvânt al Direcției Situații Excepționale, informînd despre lichidarea cu succes a consecințelor situației excepționale. Doaman Novac Elena, directorul gimnaziului a îndemnat elevii să respecte regulile de protecție în cazul situațiilor excepționale și a atenționat despre necesitatea urmării întocmai decătre eelvi a regulilor de siguranță în timpul vacanței de Paști.Sărbătoarea de Paști
Sărbătoarea de Paști a fost organizată la IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană '' cu multă grijă și atenție la detalii de doamnele învățătoare de la clasele primare care au pregătit expoziția pascală și au decorat tematic  holul gimnaziului. Expoziția de Paști a bucurat privirea elevilor, cadrelor didactice și oaspeților care au pășit pragul gimnaziului. Doamna Liliana Cîșlaru, profesor de muzică și arta plastică a pregătit împreună cu elevii clasei a IX-a și a VII-a cântece  pascale cu care a participat la Festivalul raional al Cântecului pascal. Grație dotării gimnaziului cu seturi de costume populare pentru fete și băieți atmosfera de sărbătoare a fost întregită cu portul popular și accentul pe tradițiile neamului și valorile creștine.

Generat în 0.313 secunde.