Blogul elevilor din satul Chetrosu

 Blogul elevilor din satul Chetrosu Blogul elevilor din satul ChetrosuRSS posts

Administratie locala


Comenteaza

Bugetul aprobat pentru anul 2024
  Bugetul pentru anul 2024 IP Gimnaziul "Victor Cotofana" s.Chetrosu   Lei   Denumire P3 ECO Suma     1 6 7 10   Cheltuieli, total     5075800.00   Invatamint gimnazial     5075800.00   Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 201 211180 3082500.00   Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 201 212100 893900.00   Energie electrica 201 222110 23000.00   Gaze 201 222120 220000.00   Apa si canalizare 201 222140 2000.00   Alte servicii comunale 201 222190 2000.00   Servicii informationale 201 222210 10000.00   Servicii de telecomunicatii 201 222220 1400.00   Servicii de transport 201 222400 4000.00   Servicii de reparatii curente 201 222500 6000.00   Formare profesionala 201 222600 15000.00   Deplasari de serviciu in interiorul tarii 201 222710 4000.00   Servicii medicale 201 222810 6000.00   Servicii postale si curierat 201 222980 2000.00   Servicii neatribuite altor aliniate 201 222999 15500.00   Indem. incapacit.  munca achitate  angajator 201 273500 8000.00   Reparatii capitale ale cladirilor 201 311120 160000.00   Procurarea altor mijloace fixe 201 318110 5000.00   Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 201 331110 3500.00   Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 201 334110 2000.00   Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 201 335110 3000.00   Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 201 336110 30000.00   Procurarea materialelor de constructie 201 337110 30000.00   Procurarea altor materiale 201 339110 12000.00   Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 448   463000.00   Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 448 211180 94500.00   Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 448 212100 27400.00   Energie electrica 448 222110 8000.00   Gaze 448 222120 80000.00   Apa si canalizare 448 222140 2000.00   Procurarea produselor alimentare 448 333110 251100.00   Compensatii banesti pentru personalul didactic 492   72000.00   Compensatii 492 272500 72000.00  
Informaţie cu privire la calcularea bugetului pentru anul 2024
 Informaţie cu privire la calcularea  bugetului pentru anul 2024   Elevi ponderaţi 188.85 Normativ valoric A 19.020 Normativ valoric B 1.022.594 Rata de distribuire 0,98 Bugetul calculat pe bază de formulă 4522.2 Alimentaţia elevilor 251.1 Serviciul de educaţie incluzivă 230.5 Compensatii profesori 72.0 Total calculat buget anul 2024 5075.8 Inclusiv Art.211180 3177 art.212100 921,3     Calcule Elevi cl. I-IV -95 x 0.83 = 78.85 elevi ponderati Elevi cl.V-IX  111 x 1.0 = 111 Total elevi ponderati 188.85 Buget calculat (( 188.85 x 19020) +1022594)x 0,98 =4522.2 mii lei    Alimentatia 171 zile x89 elevi x 16.5 lei = 251.1 mii lei
Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2023
    Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2023   Buget 2270 Directia Educatiei Drochia Buget 15114      Gimnaziul "Victor Cotofana" s.Chetrosu                                                                   Denumirea Aprobat Precizat pe an Executat anul curent Executat fata de precizat           devieri (+/-) in %% 1 3 4 5 6 7 I.VENITURI 4 307200,00 5 329 370,00 5 328539,75 -830,25  100.0 II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE 4 307 200,00 5 329 370,00 5 328344,12 -1 025,88  100.0 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 2 755 500,00 3 073 110,00 3 073100,03 -9,97  100.0 Compensatie pentru transport   4 870,00 4 256,00 -614,00   87.4 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 799 000,00 891 210,00 891 199,18 -10,82  100.0 Energie electrica 27 000,00 42 000,00 42 000,00    100.0 Gaze 180 000,00 460 000,00 460 000,00    100.0 Apa si canalizare 4 000,00 3 000,00 3 000,00    100.0 Alte servicii comunale 2 000,00         Servicii informationale 10 000,00 9 150,00 9 150,00    100.0 Servicii de telecomunicatii 1 400,00 1 150,00 1 150,00    100.0 Servicii de transport 4 000,00 2 400,00 2 400,00    100.0 Servicii de reparatii curente 6 000,00 3 050,00 3 050,00    100.0 Formare profesionala 15 000,00 16 250,00 16 250,00    100.0 Deplasari de serviciu in interiorul tarii 4 000,00 4 000,00 3 998,66 -1,34  100.0 Servicii medicale 6 000,00 4 390,00 4 389,00 -1,00  100.0 Servicii financiare 8 000,00 5 150,00 5 145,28 -4,72   99.9 Servicii postale si curierat 2 000,00 2 000,00 1 994,30 -5,70   99.7 Servicii neatribuite altor aliniate 15 000,00 22 740,00 22 734,62 -5,38  100.0 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 10 000,00 4 170,00 4 161,08 -8,92   99.8 Alte prestatii sociale ale angajatorilor   126 000,00 126 000,00    100.0 IV.ACTIVE NEFINANCIARE 386 300,00 586 730,00 586 365,97 -364,03   99.9 Reparatii capitale ale cladirilor 100 000,00 233 910,00 233 909,91 -0,09  100.0 Procurarea masinilor si utilajelor   13 900,00 13 900,00    100.0 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc   50 550,00 50 542,00 -8,00  100.0 Procurarea altor mijloace fixe 5 000,00 5 000,00 5 000,00    100.0 Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 3 500,00 3 500,00 3 500,00    100.0 Procurarea produselor alimentare 197 800,00 216 690,00 216 374,26 -315,74   99.9 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 2 000,00 2 000,00 1 981,70 -18,30   99.1 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 3 000,00 720,00 718,00 -2,00   99.7 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 30 000,00 30 000,00 29 991,60 -8,40  100.0 Procurarea materialelor de constructie 30 000,00 17 090,00 17 086,20 -3,80  100.0 Procurarea  altor materiale 15 000,00 13 370,00 13 362,30 -7,70   99.9
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director adjunct
  IP Gimnaziul “Victor Coțofană” ,  anunță concursul pentru ocuparea funcției vacante de  director adjunct pentru educație în perioada: 19.01.2024- 19.02.2024. La funcția director adjunct pentru educație în IP Gimnaziul “Victor Coțofană”  poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții: 1.     Deține cetățenia RM 2.     Cunoaște limba română 3.     Este apt/ă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției 4.     Nu are antecedente penale 5.     Are studii superioare universitare 6.     Are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani 7.     La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani 8.     Nu a fost concediat în ultimii 5 ani în  baza art. 86, alin 1, lit.l,m.,n din Codul Muncii al RM Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru educație în IP Gimnaziul “Victor Coțofană”  depun personal  în instiutuție dosarul timp de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, care cuprinde următoarele acte: a.     copia actului de identitate; b.     copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; c.      copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică; d.     Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament; e.      certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției; f.       cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; g.     copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; h.     copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, i.       participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative).   Actele vor fi depuse în IP “Victor Coțofană”. Persoana responsabilă de înregistrarea dosarelor: Novac Elena, directoare, nr. de contact 025254288 Emailul instituției: ltchetrosu@gmail.com Termenul limită de depunere-19.02.2024
Ziua Intenațională profesorului!
                 5 octombrie  Ziua Intenațională a profesorului! Multstimate cadre didactice, Vă aducem cele mai sincere felicitări și urări de bine cu ocazia Zilei profesionale, să fiți mereu semănătorii binelui și a frumosului! Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu multă sănătate, răbdare, noroc, să fiți mereu fericiți!

Rezultatele Evaluării externe periodice 2021-2022


La 08.11.2022, IP Gimnaziul "Victor Coțofană" a participat la evenimentul de înmânare a Certificatelor de evaluare externă periodică, organizat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Orarul lecțiilor 2022-2023


Orarul lecțiilor învățământ primar IP Gim.,, Victor Coțofană”anul de studii 2022-2023 Ziua/clasa          Clasa I-âi            Clasa II-a       Clasa III-a          Clasa IV-a Luni   1. Limba română 1. Limba română 1. Limba română 1. Matematica 2. Limba română 2. Limba engleză 2. Matematica 2. Limba română 3. Matematica 3. Matematica 3. Limba română 3. Limba română 4. Educația fizică 4. Limba română 4. Limba engleză 4. Ed.  tehnologică 5. 5. Educația fizică 5. Educația fizică 5. Limba engleză Marți 1. Limba română 1. Educația muzicală       1. Matematica 1. Limba română 2. Matematica        2. Limba română 2. Limba română 2. Educația muzicală 3. Limba română 3. Matematica 3. Educația muzicală 3. Matematica 4. Educația muzicală 4. Limba română 4. Limba română 4. Ed. fizică 5. 5. Educația plastică   5. Miercuri 1. Limba română 1. Limba română 1. Limba română 1. Matematica 2. Limba română 2. Matematica 2. Matematica 2. Limba română 3. Matematica 3. Limba engleză 3. Limba română 3. Limba română 4. Educația plastică 4. Limba română 4. Ed. plastică   4. EMS 5. 5. 5. Dezvoltarea personală 5. În Împărăția lui Mate Joi 1. Matematica 1. Științe 1. Matematica 1. Matematica 2. Limba română 2. Matematica 2. Limba română 2. Limba română 3. În Împărăția lui Mate 3. Ed. tehnologică 3. Științe 3. Limba engleză 4. Educația fizică 4. EMS 4. EMS 4. Științe 5. 5. 5. 5. Educația fizică Vineri 1. Limba română 1. Limba română 1. În Împărăția lui Mate 1. Limba română 2. Ed.  tehnologică 2. În Împărăția lui Mate 2. Educația fizică 2. Istoria 3. Dezvolt.personală 3. Educația fizică 3Educația tehnologică 3. Educația plastică 4. EMS 4. Dezvolt.personală 4. Limba engleză 4. Dezvolt.personală 5. 5. 5. 5.
Prima ședință a Consiliului Elevilor din IP Gimnaziul ‘’Victor Coțofană’’, 8 septembrie 2022
 Prima ședință a Consiliului Elevilor din IP Gimnaziul ‘’Victor Coțofană’’. Azi, pe data de 8 septembrie 2022 s-a desfășurat ședința de constituire a Consiliului Elevilor la care s-au pus în discuție următoarele subiecte: 1.Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului prin vot democratic. crearea comisiilor si proiectarea activitătii fiecărei comisii. 2.Sărbătoarea ‘’Ziua Elevului’’ 3. Reactualizarea politicii de protecție a copilului. 4.Forme de participare democratică a elevilor. 5.Normele prevăzute la nivel instituțional pentru combaterea și prevenirea a COVID-19. La funcțiile de conducere în cadrul Consiliului au fost înregistrați 4 candidați : Bubulici Anastasia, Dolgaș Iana, Ceban Laura, Mînăscurtă Ionela, eleve în clasa a IX-a. Comisia electorală a fost formată din 3 membri : Dranga Mădălina, Negru Denisa, Novac Petru. Comisia a urmărit respectarea corectitudinii procesului de votare, numărarea buletinelor de vot, validarea mandatelor. Președintele C.E. a fost aleasă Ceban Laura, vicepreședinte-Bubulici Anastasia, secretarul C.E. a fost aleasă Mînăscurtă Ionela. Candidații au prezentat C.V.-ul, au povestit despre succesele la învățătură și la activitățile extrașcolare, au informat elevii despre planurile și viziunea lor de realizare a obiectivelor C.E. Membrii Consiliului elevilor au adresat întrebări către candidați pentru a se convinge dacă sunt pregătiți pentru a prelua funcțiile de conducere în consiliu. Doamna director Novac Elena a felicitat elevii cu realizarea exercițiului democratic de alegere a conducerii C.E. asigurând membrii C.E. că vor benenficia de suport ferm în realizarea oricăror inițiative din partea elevilor pentru asigurarea unui proces educațional de calitate, menținerea stării de bine a elevilor, reprezentarea și participarea democratică a elevilor din gimnaziu la luarea deciziilor. Urmăriți și pagina de facebook a gimnaziului : https://www.facebook.com/IPGIMVCOTOFANAZiua internaţională a aerului curat pentru un cer albastru.
 Ziua internaţională a aerului curat pentru un cer albastru este marcată anual la 7 septembrie, potrivit Rezoluţiei 74/212 adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) la 19 decembrie 2019. Este important şi urgent de a sensibiliza opinia publică la toate nivelurile, precum şi de a promova şi facilita acţiunile de îmbunătăţire a calităţii aerului. Se evidenţiază necesitatea răspunderii colective şi a acţiunii colective. Poluarea aerului nu cunoaşte graniţe naţionale şi este omniprezentă. Adesea, poluarea aerului nu poate fi văzută, dar ea este peste tot. Poluarea aerului poate fi prevenită, dar pentru aceasta este nevoie ca toată lumea să se implice. Elevii de la IP Gimnaziul ‘’Victor Coțofană’’ în această zi vă prezintă sfaturi utile și practice de reducere a poluării aerului de care trebuie să țină cont fiecare cetățean responsabil. Vă îndemnăm să vizitați pagina de facebook a gimnaziului :https://www.facebook.com/IPGIMVCOTOFANA

Folosiți transportul public și nu transportul personal pentru călătorii pe distanțe mari pentru a reduce poluarea aerului.

Colectați selectiv deșeurile în spații special amenajate dotate cu tomberoane pentru fiecare tipuri de deșeuri.

Plantați și îngrijiți copacii. Ei produc oxigenul atât de necesar tuturor organismelor vii de pe Terra.

Confecționați obiecte din materiale reciclabile, acestea au aceleași utilitate ca și cele cumpărate de la magazin dar pentru producerea lor nu se poluează mediul.

Roțile umflate conform standardelor mențin consumul de combustibil la nivel scăzut. Roțile turtite cresc consumul de combustibil și duc la o poluare mai mare a atmosferei.

FIȚI RESPONSABILI !!! Viitorul Planetei Pământ depinde de fiecare dintre noi. Acțiunile grijulii față de natură din ziua de azi sunt garantul unei vieți sănătoase pentru generațiile următoare.

Utilizați hârtia pe ambele părți. Astfel se vor reduce tăierile de copaci.

Utilizați vopsele pe bază de apă și nu pe cele care conțin produse petroliere, cu cât mai puține produse petroliere vom folosi în viața cotidiană cu atât mai mult vom păstra mediul și sănătatea celor din jur.

Utilizați acumulatoare, nu folosiți baterii. Sunt costisitoare și periculoase pentru mediu dacă nu sunt reciclate corect.

Reduceți folosirea pungilor din plastic, utilizați ambalaj prietenos naturii, din hârtie sau materiale biodegradabile.

Economisiți energia electrică în perioada luminoasă a zilei. Pentru producerea energiei electrice se consumă mult combustibil fosil (petrol, păcură, gaz, cărbune) la arderea cărora se degajă în aer substanțe nocive.

Consumați mai multe produse autohtone și mai puține de import. Procurarea unor alimente ce provin din țări îndepărtate încurajează transporturi costisitoare și degajarea în atmosferă a substanțelor toxice din petrol.
Primul Sunet, 1 septembrie 2022
 Primul sunet - 1 septembrie 2022. Prima zi din noul an de studii a fost plină de emoții pentru elevi, părinți, profesori. Elevii mai mari au trăit bucuria revenirii la ore, revederea cu colegii și prietenii după vacanța de vară. Elevii care au pășit pentru prima dată pragul gimnaziului, însoțiți de părinți au fost primiți cu drag în marea noastră Familie. Doamna director Novac Elena a felicitat elevii cu începerea noului an școlar și a informat pe toți cei prezenți despre rezultatele înalte la evaluarea externă a instituției, fapt ce demonstrează o dată în plus nivelul ridicat al pregătirii cadrelor didactice și infrastructurii gimnaziului pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate. După ce elevii din clasele a IX-a și din clasa I-îi au dat primul sunet anunțând începerea noului an școlar toți elevii au mers la prima lecție din anul de studii 2022 – 2023, consacrată ,,Anului Recunoștinței”, dedicat eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.

Ziua Limbii Române, 31 august 2022
 31 august - Ziua Limbii Române, sărbătorită la Casa de Cultură din s. Chetrosu. Gimnaziul ,,Victor Coțofană'' a fost reprezentat elevi care au interpretat melodii dedicate limbii române, elevii care dansează în ansamblul de dansuri populare ,,Mărunțica''. Doi elevi din clasa a IX-a au fost moderatori ai evenimentului. Doamna Liliana Cîșlaru, profesoară de muzică și arta plastică s-a implicat activ în îndrumarea și pregătirea copiilor, participănd și în cadrul programului artistic.

Atelierul de formare a cadrelor didactice care vor preda orele de cerc “STEM & Criminalistica”. Chișinău, 15-17 august 2022
 În perioada 15-17 august 2022, la Chișinău, a avut loc atelierul de formare a cadrelor didactice care vor preda orele de cerc “STEM & Criminalistica” pentru elevii claselor a VIII-X-a în 34 de școli din 23 de raioane ale țării. IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană’’ a fost reprezentată de doamna Bologa Veronica, profesor de biologie, geografie și chimie.  Scopul principal al cercurilor extracurriculare “STEM & Criminalistică” este să ajute elevii să facă conexiuni între disciplinele STEM (chimie, biologie, fizică și matematică) și activități, metode și tehnici din domeniul de aplicare a legii și expertiză judiciară și să ghideze în carieră tinerii prin motivarea acestora de a studia mai aprofundat diferite aspecte din domeniul STEM. Orele de cerc “STEM&Criminalistică” sunt organizate în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova (PSJM). Programul are drept scop susținerea comunităților din RM în prevenirea delincvenței juvenile și dezvoltarea cooperării pozitive între tineri, instituțiile de aplicare a legii și instituțiile de învățământ. PSJM este implementat de către PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției cu suportul financiar al Departamentului de Stat a SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaţionale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii.

Educație pentru socializare juridică
 Educație pentru socializare juridică           In perioada 06-08 iulie 2022, domnul Fortuna Victor, director adjunct pentru educație, IP Gimnaziul ''Victor Coțofană ", a participat la Seminarul organizat de PH International Moldova pentru cadre didactice și polițiști, privind predarea disciplinei opționale Educație pentru socializarea juridică.          în IP Gimnaziul ''Victor Coțofană "disciplina opțională va fi predată la clasa a VIII-a.        Mulțumim mult organizatorilor pentru formare și materialele didactice: Caiete pentru fiecare elev la disciplină, ghidul pentru facilitatori, culegeri de studii de caz pentru fiecare elev și curriculum. 
Educație incluzivă
 Formarea cadrelor echipelor PEIAtelier zonal de lucru cu echipele PEI din instituție: „Completarea etapizată a Planului educațional individualizat. Prevederi obligatorii",  moderatori colaboratorii SAP Drochia, ședință online la 14.09.2021

,,Ultimul Sunet ''-2022
  ,,Ultimul Sunet-2022 '' a fost evenimentul care a însemnat sfârșitul anului de studii 2021-2022 și plecarea elevilor în vacanța de vară. Pentru elevii clasei a IX-a are o semnificație aparte, proaspeții absolvenți urmând ca după susținerea examenelor să meargă la studii în colegii, licee sau alte instituții de învățământ pe care le vor alege. Elevii clasei a IV-a urmează să treacă la ciclul gimnazial iar elevii din clasa I-âi trec de prima treaptă pe scara cunăștințelor făcând loc picilor din grupa pregătitpare de la grădiniță care vor păși poragul gimnaziului la 1 septembrie. Careul festiv a început cu cuvântul de felicitare a directorului gimnaziului doamna Novac Elena. Elevii care au obținut rezultate înalte la învățătură au primit diplome. Elevii care au participat la Gala Laureaților au primit diplomele pentru succesele la concursurile și olimpiadele raionale. Clasele I și a IV-a au pregătit câte o melodie. Colectivul de dans modern ,,Steluțele '' care la fel s-a învrednicit de locuri de frunte la concursuri raionale și republicane, condus de doamna Sărbu Otilia a participat la eveniment cu colaje de dansuri. Elevii din clasa a IX-a au mulțumit profesorilor pentru munca depusă pe parcursul anilor de studii.  A fost un eveniment de suflet, așteptat cu mult drag de elevi și părinți, pentru care fiecare sfârșit de an de studii este un prilej de a face bilanțuri dar și a se pregăti de noul an de studii după vacanța de vară bine meritată de toți elevii.2 iunie 2022 ,, Ziua ușilor deschise''
 ,,Ziua ușilor deschise'' a fost un eveniment organizat pentru a familiariza viitorii elevi și părinții lor cu instituția de învățământ. Doamna director Novac Elena a discutat cu părinții elevilor care vor veni în clasa I-âi la 1 septembrie în cadrul unei adunări în sala de studii. Toți participanții au avut parte de o prezentare a sălilor de studii, bucătărie, cabinet de informatică , muzeul școlar, sala sportivă, CREI, Ludotecă, biroul directorului, cabinet metodic etc. Părinții și copii au rămas plăcut impresionaț de condițiile bune pe care le oferă gimnaziul pentru asigurarea stării de bine a elevilor, un proces educațional și de intruire dotat cu toate cele necesare. Doamna Furtună Natalia, învățătoarea care va prelua clasa I-âi a făcut prima ședință cu părinții. Viitorii elevi au avut parte de un program de jocuri în aer liber pregătit de voluntari cu experiență  Maria Darii și Bunescu Mihaela.1 iunie 2022 ,, Ziua Copiilor''
 Pe data de 1 iunie la Casa de cultură din s. Chetrosu a fost organizat un concert pentru copii la care au participat elevi și copii de la gimnaziile și grădinițele din sat. Gimnaziul ,, Victor Coțofană'' a fost reprezentat de Iuliana și Augustina Porcescu care au pregătit o frumoasă melodie despre copilărie, Pîntea Octavian și Ciolan Mihaela au recitat poezii, ansamblul folcloric condus de doamna Cîșlaru Liliana a venit la eveniment cu 2 cîntece, colectivul de dans modern ,, Steluțele'' condus de doamna Sîrbu Otilia a pregătit 2 colaje de dansuri. Toți participanții din partea gimnaziului la eveniment au evoluat cu succes fiind apreciați de spectatorii care au rămas plăcut impresionați de prestația scenică a elevilor.,, Adio Clasele Primare '' 30 mai 2022
 Activitatea ,, Adio clasele primare'' a fost organizată de doamna Pînzari Ana. Elevii au dansat, au spus poezii, au participat la o scenetă și au pregătit mai multe  melodii. În anul viitor de studii vor fi deja elevi în clasele gimnaziale, o nouă treaptă în viața de școlar. După emoțiile de la examene această activitate a reprezentat tot o dare de seamă prvind pregătirea spre atingerea unr noi succse la învățătură dar și la activitățile extrașcolare. Doamna Pînzari Ana, a depus multă muncă, răbdare și profesionalism pentru ca elevii să fie bine pregătiți.27 mai 2022 ,,Gala laureaților',' or. Drochia.
 Elevii din gimnaziul ,, Victor Coțofană'' care au obținut rezultate înalte la concursurile raionale, olimpiadele raionale și eleva care a câștigat Bursa de Merit însoțiți de directorul gimnaziului doamna Novac Elena, dir. adj. instruire doamna Bîrnaz Svetlana și dir. adj. educație Fortuna Victor  au participat pe data de 27 mai 2022 la ,,Gala Laureaților'', eveniment la care au fost prezenți conducerea Direcției Educație Drochia, conducerea raionului Drochia și reprezentanți din toate instituțiile de învățământ din raion. 25 mai 2022 ,,Adio Drag Abecedar''.
 Activitate organizată de doamna Porcescu Olga, învățătoare de clasele primare. Elevii îndrumați cu multă grijă și profesionalism de doamna Porcescu Olga au pregătit un program artistic consacrat finisării clasei I-âi. Au recitat poezii, au cântat, s-au învrednicit de diplome pentru munca depusă pe tărâmul cunoștințelor. Părinții prezenți la eveniment s-au bucurat mult de succesele copiilor, apreciind înalt munca doamnei Porcescu.Generat în 0.341 secunde.