Biblioteca Publică or.Rîşcani

 Biblioteca Publică or.Rîşcani Biblioteca Publică or.Rîşcani


Trăieşte clipa cu Biblioteca Publică or.Rîşcani
RSS postsRSS comments

Arta si Cultura


Comenteaza

Program_Campania Naţională ,,Citim cu voce tare împreună” ediţia anului 2023
     Programul Campaniei Naţionale ,,Citim cu voce tare împreună” ediţia anului 2023 organizat de ,,Ziua Internaţională a Cititului Împreună”(ZICI 2023) de Biblioteca Publică Orîşenească RîşcaniRealizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani,
Anunţ - Poster_Campania Naţională ,,Citim cu voce tare împreună” ediţia anului 2023
    Pentru promovarea Campaniei Naţionale ,,Citim cu voce tare împreună” ediţia anului 2023 şi a informa utilizatorii bibliotecii a fost creat Anunţ-Poster. 

Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani,BURAC OLGA, bibliotecar, serviciul CRF, BPO Rîşcani.
27 Ianuarie - Ziua Comemorării Victimelor Holocaustului.
   

    Ziua Comemorării Victimelor Holocaustului ne aminteşte de masacru în care au fost omorîţi de către nazişti 6 milioane de evrei europeni şi alte câteva milioane de oameni de alte naţionalităţi.    Ziua Internaţională pentru  Comemorarea  Victimelor Holocaustului a fost instituită de ONU în anul 2005, pentru a înţelege generaţia tânără ce înseamnă lecţia Holocaustului şi a preveni orice acte viitoare de genocid.    În iulie 1941 naziştii au adoptat aşa numita ,,soluţie finală” potrivit căreia evreii urmau să fie internaţi în lagăre de concentrare, ghetouri şi exterminaţi în camerele de gazare. De regulă deţinuţii erau trimişi în încăperi speciale, li se spunea la baie, dar în loc de apă erau gaze toxice.    Procesul  de la Nurnberg din 1946 a calificat aceste acte drept ,,crime împotriva umanităţii” şi i-a condamnat pe liderii nazişti la moarte ori la ani grei de detenţie.

   Această tragedie istorică a fost  resimţită din plin pe teritoriul Repepublicii Moldova. În vara anului 1941 în Moldova existau 49 de lagăre şi ghetouri, iar în regiunea Transnistreană 189.

   În legătură cu data  Comemorării Victimelor  Holocaustului în BPO Rîşcani s-a iniţiat o oră informativ-istorică împreună cu elevii cl.10 liceul ,,L.Damian” şi conducătoarea Doroş Eugenia. Elevii au primit informaţie despre victimele Holocaustului, perioada războiului, prevenirea antisemitismului şi a tuturor formelor de discriminare rasială şi religioasă.    Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este un apel pentru consolidarea tuturor ţărilor faţă de pace.Realizat de: FAZLÎ ZINAIDA, bibliograf, serviciul info-bibliografic, BPO Rîşcani.
5 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării Economice şi Sociale.
 Felicitare online dedicată voluntarilor Bpo Rîşcani. 5 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării Economice şi Sociale.Realizat de: ALBOT INGA, bibliotecar BPO Rîşcani
Atribuirea categoriilor de vulnerabilitate este în proces.


    După 25 noiembrie 2022, în baza solicitării cererii solicitantului depuse pe platforma compensatii.gov.md, cu nr. 2V7HZ342, gospodăriei Dvs. ia fost atribuită categoria de vulnerabilitate energetică xxx, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea faptelor la energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2022.    Pentru calculul vulnerabilității energetice a familiei Dvs. au fost utilizați următorii parametri:venitul global lunar al gospodăriei casnicevenitul disponibil pentru achitarea energiei, după deducerea nivelului minimului de cheltuieli al gospodăriei casnicecostul estimat al energiei în perioada de primire a anului pentru gospodăria casnică la tarife necompensateraportul dintre cheltuielile pentru resursele energetice și venitul disponibil pentru achitarea energiei

Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, ServiciulAsistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
Opera jubiliară 2022
Opera jubiliară 2022   Anexa 2Fișa de evaluare „CEL MAI ORIGINA L PROIECT DE PROMOVARE A CĂRȚII ȘI LECTURII, INCLUSIV CU AJUTORUL TEHNOLOGIILOR” EDIŢIA A V-A, 20221.      Originalitatea /unicitatea proiectului (punctajul se acordă  în baza informaţiei de argumentare , alăturată  fişei de evaluare ):   Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani propune pentru evaluarea juriului Fişa de evaluare ,,Cel mai original proiect  de promovare a cărţii şi lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor, ediţia a 5-a, 2022” cu Proiectul ,,Opera Jubiliară a anului 2022”. Acest proiect instituțional se desfășoară din anul 2021 și suntem la a doua ediție. Originalitatea şi unicitatea proiectului sus numit constă în faptul, că este realizat de Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani şi modul de realizare este unic pe republică. Aceasta va fi demonstrată în punctul 2. Metodologia  organizării  şi desfăşurării proiectului nominalizat. Lista activităţilor realizate în cadrul Proiectul ,,Opera Jubiliară a anului 2022”: 1 ,,Castelul din Carpați" [ Le Château des Carpathes] de Jules Verne (1892) 130 de ani de la publicare. Poster ; Ora informativă; Vizionare de film fragmenthttps://www.facebook.com/photo/?fbid=2944337179210399&set=pcb.2944338059210311  2 ,,Poezii de seama voastră'' de Grigore Vieru (1967) 55 de ani de la publicare. Expoziţie de carte; Recital de poezii; Participanţi - 9 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2965217833789000&set=pcb.2965218057122311  3 ,, Fata babei și fata moșneagului" de Ion Creangă (1877) 145 de ani de la publicare. Expoziţie de carte; Citirea poveştii; Participanţi - 9https://www.facebook.com/photo?fbid=2985764715067645&set=pcb.2985766381734145 4 ,,Isprăvile lui Guguță" de Spiridon Vangheli 55 de ani de la publicare. Poster; Audierea poveştii;https://www.facebook.com/photo/?fbid=3034355270208589&set=pcb.3034356473541802  5 ,,Micul prinț''(Le petit prince) de  Antoine de Saint-Exupéry (1942) 80 de ani de la publicare. Poster; Vizionare de film.  https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/720373265846526 6„Miorița”, baladă populară (1852) 170 de ani de la publicare. Poster; Vizionare de film. Participanţi - 16 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3072952353015547&set=pcb.3072959689681480 https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/337211425293854  7„Câinele din Baskerville” [The Hound of theBaskerilles] de Arthur Conan-Doyle (1902) 120 de ani de la publicare. Poster; Vizionare de film. Participanţi - 4  https://www.facebook.com/photo/?fbid=3082071745436941&set=pcb.3082072085436908„Frunze de dor” de Ion Druță (1957) 65 de ani de la publicare. Poster; Vizionare de film. Participanţi - 4https://www.facebook.com/524321207726976/videos/1122935078336736  9„Dragoste de viață” [The Law of Life] de Jack London (1907) 115 ani de la publicare. Poster; Participanţi - 4  https://www.facebook.com/photo/?fbid=3130860787224703&set=pcb.313086087055802810„Unchiul Vanea” [ДядяВаня] de Anton Cehov (АнтонЧехов) (1897) 125 de ani de la publicare. Poster; Participanţi – 5; Expoziţie de cărţi;  https://www.facebook.com/photo/?fbid=3154641948179920&set=pcb.3154642281513220 11  „Părinți și copii” [Отцы и дети] de Ivan Turghenev (Иван Тургенев) (1862) 160 de ani de la publicare. Crearea filmuleţului. https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2006756686179864 Total 11 activităţi2.      Metodologia  organizării  şi desfăşurării proiectului nominalizat (prezentare succintă) Acest proiect instituțional să desfășoară din anul 2021 și suntem la a doua ediție. La începutul anului se analizează publicaţiile Bibliotecii Naţionale pentru Copii ,, Ion Creangă” – ,,Aniversări Culturale” şi ale BNRM ,,Calendar Naţional”, se studiează colecția bibliotecii propriu-zise. Un angajat al bibliotecii devine responsabil de organizarea acestui proiect. După etapa de selecţie a operelor jubiliare, ele sunt incluse în Anexa_Evenimente culturale ale BPO Rîşcani ale anului 2022 la Programul de activitate al BPO Rîşcani 2022. Pentru ca cărţile jubiliare să fie prezentate utilizatorilor trebuie organizate activități în cadrul cărora vor fi oferite sursele disponibile. Sunt create oportunități de a  face aceste activități accesibile pentru toți utilizatori și nonutilizatori ai bibliotecii. Activitățile se desfășoară odată pe lună offline, precum și online. În bibliotecă carțile jubiliare se arangează pe un raft accesibil utilizatorilor. Bibliotecarul se străduie ca majoritatea utilizatorilor, vizitând activ biblioteca să fie parte la aceste activități programate.  În final, se creează un filmuleţ/videoclip, care se publică pe pagina şi contul de Facebook a BPO. Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3106705082973607&set=a.1398455370465262La acest capitol un ajutor substanțial avem din partea utilizatorilor adolescenți, care posedă tehnologii informaționale și activ utilizează diferite programe – Power Point, Movie Maker, VideoPad, etc.Toate activitățile care au fost organizate/realizate de către bibliotecă în perioada anului 2022 în cadrul Proiectului ,,Opera Jubiliară a anului 2022” au avut adăugat următorul hashtag #LecturaCentral. La fiecare operă jubiliară a fost creat câte un poster, care a fost folosit ca imagine sau ca carte componentă a filmuleţului/videoclipului.Pentru o mai bună promovare a activităţilor din cadrul Proiectului ,,Opera Jubiliară a anului 2022” la fine de an lista cu toate postările/linkuri se plasează pe blogul a BPO Rîşcani.Link: https://biblioriscani.blogspot.com/2022/01/programul-opera-jubiliara-anului-2021.htmlhttps://biblioriscani.blogspot.com/2022/11/programul-opera-jubiliara-anului-2022.html 4.      Activităţi culturale  organizate  în cadrul proiectului nominalizat /utilizarea TIC Pe parcursul anului 2022 au fost organizate și desfășurate 11 activități,vezi lista de la punctul 3. Activităţi informaţionale organizate în cadrul proiectului nominalizat /utilizarea TIC, care conțineau: 1.      creația scriitorului, a operei  jubiliare  /raft tematic sau expoziția de carte/; 2.      familiarizarea cu opera jubilară; 3.      lecturarea fagmentelor din opera jubiliară; 4.      crearea posterului; 5.      elaborarea filmuleţului/videoclipului și publicarea lui pe rețele de socializare.    7.Forme şi metode de implicare a tehnologiilor informaţionale în realizarea  proiectului  de promovare  a cărţii şi lecturii (enumerare ): Cu accesul la Internet, Wi-Fi; a fost posililă prezentarea următoarelor forme şi metode de implicare în realizarea  proiectului  de promovare  a cărţii şi lecturii: 1.expoziții virtuale; 2.filmulețe video; 3.Postere / material informativ pe rețelele sociale: Facebook, blogul a BPO Rîşcani.Realizat de: ALBOT INGA,  bibliotecar, BPO Rîşcani        
Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”
                           

       Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”ANEXA 3 Fişa de evaluare ,,BIBLIOTECA CU CEL MAI INGENIOS/ORIGINAL CONCEPT DE OGRANIZARE A PROGRAMULUI NAŢIONAL LECTURA CENTRAL, EDIŢIA A V-A, 2022”1.     Originalitatea/unicitatea conceptului de organizare a PNLC,  ed. a V-a, 2022Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani propune pentru evaluarea juriului Fişa de evaluare ,,Biblioteca cu cel mai ingenios/original concept de organizare a Programului Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022” cu Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”. Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani s-a alăturat Campaniei ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” ca şi toate bibliotecile din Republica Moldova iniţiat de BNRM ca parte componentă a Programului Național LecturaCentral, ediţia a V-a, anul 2022 cu scopul de dezvoltare a competenţelor de lectură a utilizatorilor, promovarea  cărţii şi lecturii. Petru realizarea cu succes a Campaniei ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” a fost elaborat de Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani, bibliotecar, Tatiana Foliuşneac un program de activităţi. Programul a fost realizat pe perioada 5-28 septembrie 2022 în Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani. Pentru promovarea Campaniei ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” a fost elaborat un poster care era prezent la postarea publicaţiilor. Publicaţiile au fost postate pe pagina şi contul de Facebook  şi blogul a BPO Rîşcani. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3106705082973607&set=a.1398455370465262 https://biblioriscani.blogspot.com/2022/09/programul-national-lecturacentral.htmlToate activitățile care au fost organizate/realizate de către bibliotecă în perioada lunii septembrie 2022 în cadrul Campaniei ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” au avut adăugat următorul hashtag #SeptembrieniciozifărăLectură, #LecturaCentralLa 1 octombrie 2022 a fost creat infograficul ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” https://biblioriscani.blogspot.com/2022/10/infografic-septembrie-nici-o-zi-fara.html1.     Activităţi culturale de promovare a cărţii şi lecturii organizate în cadrul PNLC, ed. a V-a, 2022 În anul 2022 una din cele mai principale misiuni a bibliotecii a fost organizarea   evenimentelor culturale și desfăşurarea activităţilor utile şi eficiente pentru membrii comunității de nivel local și raional.  Fiind cea mai mare bibliotecă din raion, cu statut de Centrul Biblioteconomic Teritorial, am familiarizat comunitatea cu o paletă bogată de activități culturale, care se consideră un mijloc de comunicare eficientă cu utilizatorii. Luând în considerație că pe parcursul anului au fost comemorați și omagiați personalități marcante ale neamului  nostru, au fost desfășurate o gamă largă de activități culturale sub diverse forme: expoziții de carte, rafturi tematice, discuţii, întâlniri cu scriitorii locali, ore informative, vizite, etc. Numărul activităţilor cât şi a participanţilor a fost diferit. Unele din ele sunt prezentate mai jos: v06.09.2022   Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022 Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”, 5-28 septembrie 2022. Proiect de promovare a cărţii şi lecturii „Delectează-te prin lectură”, ediţia a II-a, anul 2022, 205 ani de la nașterea prozatorului  Mihail Cogălniceanu  - Discuţie – offline - 6 participanţi  https://www.facebook.com/photo/?fbid=3106705082973607&set=pcb.3106705392973576  v  07.09.2022  Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022  Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”, 5-28 septembrie 2022.  Descoperă-i pe scriitorii și poeții născuți în luna septembrie răsfoind prin rafturile colecției de carte al BPO Rîșcani.  ,,Ştiaţi că? BPO Rîșcani vă informează!" -   SMB /online https://www.facebook.com/photo/?fbid=3107373929573389&set=pcb.3107374099573372   v  09.09.2022  Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022  Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”, 5-28 septembrie 2022  ,,Unele cărţi sunt gustate, altele înghiţite, prea puţine însă trebuie mestecate şi digerate” Francis Bacon - Lecturi cu voce tare – offline - 9 participanţi https://www.facebook.com/photo/?fbid=3109093896068059&set=pcb.3109094822734633   v  10.09.2022 Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022      Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură". Lecturi în glas la întâlnirea de suflet cu scriitoarea Lidia Motrea organizat în incinta Primăriei or. Rîșcani - offline - 58 participanţi https://www.facebook.com/photo/?fbid=3111164515860997&set=pcb.3111165545860894  v  13.09.2022  Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022 Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”Proiect de promovare a cărţii şi lecturii „Delectează-te prin lectură”, ediţia a II- anul  2022, 100 de ani de la nașterea prozatoarei Ana Lupan (1922-1998) - Expoziţie virtuală - online https://www.facebook.com/photo/?fbid=3112049575772491&set=pcb.3112049762439139  v  13.09.2022 Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022 Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” 140 de ani de la nașterea lui Ion Agârbiceanu, prozator, poet și ziarist român, membru titular al Academiei Române - Raft thematic - online https://www.facebook.com/photo/?fbid=3112062735771175&set=pcb.3112062859104496  v  14.09.2022 Opera jubiliară a anului 2022 „Frunze de dor” de Ion Druță (1957) 65 de ani de la publicare – expoziţie de carte, citim cu glas tare - offline - 7 participanţi https://www.facebook.com/524321207726976/videos/1122935078336736 v  16.09.2022  Lecție bibliografică cu genericul ,,Cărțile care cunosc totul'' - Ce? De ce? Pentru ce? - offline – 6 participanţi https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Oraseneasca-Riscani-524321207726976/photos/pcb.2345195442306201/2345196958972716  v  20.09.2022  Stimați, Rîșcăneni!!! Vă felicităm cu frumosul jubileu al orașului Rîșcani - 420 de ani de la atestarea documentară. Vă dorim sănătate, pace și bunăstare!  - expoziţie de carte - offline - 100 participanţi https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Oraseneasca-Riscani-524321207726976/photos/pcb.2348599465299132/2348599281965817  v  26.09.2022 Ziua Limbilor Europene se inițiază din anul 2001 de Consiliul Europei.  Manifestarea celebrează - diversitatea lingvistică, învățarea  pe durata vieții. Scopul este de a atrage publicul asupra învățării limbilor străine, valoarea tuturor limbilor vorbite. Ziua informației cu studenții Școlii Profesionale or. Rîșcani și bibliotecara Edu Tatiana. - offline - 12 participanţi https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Oraseneasca-Riscani-524321207726976/photos/pcb.2353989664760112/2353989114760167/  v  28.09.2022 Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală”. Una din cele mai importante instituții unde se păstrează memoria locală este Arhiva Raională or. Rîșcani. - offline - 4 participanţi  https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Oraseneasca-Riscani-524321207726976/photos/pcb.2355661331259612/2355660474593031/  v  28.09.2022  Ziua Internaţională a Dreptului de a Ști  - Discuţie - offline - 8 participanţi Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3124337237877058&set=pcb.3124338761210239  v  28.09.2022 În cadrul Proiectului Instituţional ,,Memori@ Locală” în luna septembrie de către colaboratorii BPO Rîșcani a fost efectuată cercetarea referitor la perioada și numele primarilor or.Rîșcani. – Cercetare - offline - 4 participanţi https://www.facebook.com/photo/?fbid=159023683419621&set=Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
BPO Rîşcani continuă să ajute populaţia.


21.11.2022 BPO Rîşcani continuă să ajute populaţia la complectarea cererilor la Programul Guvernamental ,,Ajutor la contor” care se derulează în condiţiile Legii privind Fondul de reducere a vulnerabilităţii energetice nr. 241 din 28.07.2022.Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, ServiciulAsistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO RîşcaniBURAC OLGA, bibliotecar, Serviciul Relaţii cu Publicul, BPO Rîşcani
«Будущее за молодежью»


10 ноября отмечается Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD), который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.  В Республике Молдова Национальный день молодежи отмечается ежегодно во второе воскресенье ноября.  Молодость – это прекрасная пора, когда впереди – вся жизнь и многое хочется успеть, познать, сделать. Это время дерзаний, поисков, открытий и осуществления самых смелых планов.Современная молодежь. Какая она? Чем отличается от молодежи других поколений? Что ее интересует, радует, восхищает, увлекает, огорчает? Какие  права и обязанности  у современной молодежи?  Происходят изменения в обществе, меняются жизненные ценности и позиции, происходят великие открытия…И каждый из молодых людей ставит перед собой цели, строит планы, определяет для себя главное и стремиться осуществить их.

Если сердце доброе и огонь в глазах,                                                                                                    То шагает молодость с улыбкой на устах!                                                                                                Нет у нас сомнения, что вы лучше всех,                                                                                                  Молодежь  Молдовы, ждет всегда успех!              

    Этими  крылатыми словами было начато мероприятие, посвящённое  Всемирному  дню молодёжи,под девизом  «Молодежь строит мир»  которое подготовили и провели работники городской публичной библиотеки г. Рышканы библиотекари: Радецкая Ирина и Албот Инга а также  библиотекарь училища Еду Татьяна и мастер Спэтару Валентина,  совместно с уч-ся  I курса гр.C-1; S-1. В ходе мероприятия учащиеся узнали историю возникновения праздника, какие существуют молодежные организации  в Молдове и непосредственно  в нашем Рышканском  районе, об их целях, правах и задачах. Вниманию ребят была представлена тематическая книжная  выставка «Молодежь строит мир». Были приведены итересные факты о молодежи. Раскрывая содержание некоторых статей из книг и периодических изданий, мы постарались показать на примерах молодых людей, которые достигли успехов в различных сферах деятельности: в спорте, в бизнесе, в медицине, в сфере технологий и т. д., как учеба, стремление к знаниям, чтение и упорство  способствуют достижению намеченной цели. «Легко ли быть молодым»? Под таким названием прошла интеллектуальная викторина, где  уч-ся обсуждали такие понятия, как любовь, дружба, взаимопомощь,  вера и безверие, для чего нужны знания и как преодолевать неудачи и трудности. А также были затронуты актуальные на сегодняшний день вопроссы касающиеся  вмешательства  в частную жизнь, насилия и жестокости по отношению к взрослым и детям.  Высказывались разные мнения, ребята спорили, пытались, что то доказывать, но самое главное у каждого был ответ и интерес. Мероприятие прошло в теплой, непринужденной и дружеской обстановке. В заключении                                                                                                                              еще раз поздравили с праздником дня молодежи и пожелали, чтобы они  всегда шли вперёд, тянулись к знаниям, сделали головокружительную карьеру. В общем, дерзайте! Вы строители  нашего  будущего! С праздником вас, молодёжь!       Библиотекарь BPO Rîșcаni                 Радецкая Ирина, Албот Инга                     
Programul ,,Opera jubiliară a anului 2022”
 Programul ,,Opera jubiliară a anului 2022”

1 ) 25.01.2022 ,,Castelul din Carpați" [ Le Château des Carpathes] de Jules Verne (1892) 130 de ani de la publicare.  https://www.facebook.com/photo/?fbid=2944337179210399&set=pcb.2944338059210311 2 ) 24.02.2022,,Poezii de seama voastră'' de Grigore Vieru (1967) 55 de ani de la publicare. https://www.facebook.com/photo/?fbid=2965217833789000&set=pcb.2965218057122311 3 ) 25.03.2022,, Fata babei și fata moșneagului" de Ion Creangă (1877) 145 de ani de la publicare. https://www.facebook.com/photo?fbid=2985764715067645&set=pcb.2985766381734145 4 ) 29.04.2022 „Părinți și copii” [Отцы и дети] de Ivan Turghenev (Иван Тургенев) (1862) 160 de ani de la publicare. https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/2006756686179864 5 ) 30.05.2022 ,,Isprăvile lui Guguță" de Spiridon Vangheli   55 de ani de la publicare. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3034355270208589&set=pcb.3034356473541802 6) 08.06.2022 ,,Micul prinț''(Le petit prince) de  Antoine de Saint-Exupéry (1942) 80 de ani de la publicare https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/720373265846526 7) 21.07.2022 „Miorița”, baladă populară (1852) 170 de ani de la publicare      https://www.facebook.com/photo/?fbid=3072952353015547&set=pcb.3072959689681480 https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/337211425293854  8 ) 03.08.2022 „Câinele din Baskerville” [The Hound of the Baskerilles] de Arthur Conan-Doyle (1902) 120 de ani de la publicare https://www.facebook.com/photo/?fbid=3082071745436941&set=pcb.3082072085436907 9) 14.09.2022 „Frunze de dor” de Ion Druță (1957) 65 de ani de la publicare https://www.facebook.com/524321207726976/videos/1122935078336736 10 ) 05.10.2022  „Dragoste de viață” [The Law of Life] de Jack London (1907) 115 ani de la publicare. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3130860787224703&set=pcb.3130860870558028 11 )01.11.2022  „Unchiul Vanea” [Дядя Ваня] de Anton Cehov (Антон Чехов) (1897) 125 de ani de la publicare https://www.facebook.com/photo/?fbid=3154641948179920&set=pcb.3154642281513220Realizat de: ALBOT INGA, bibliotecar, BPO Rîşcani
RAPORTAREA PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII ÎN ANUL 2022 - atelier profesional online
 

 Tradiţional, la finele anului, Centrul Biblioteconomic Teritorial Rîşcani desfăşoară atelierul profesional online ,,RAPORTAREA PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII ÎN ANUL 2022" pe platforma Google Meet pentru personalul de specialitate din bibliotecile publice teritoriale din raionul Rîşcani la data de 10.11. 2022.       La activitate au participat 40 de persoane dintre care doi formatori locali: Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani şi Tatiana Foliuşneac, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani.     Obiectivul atelierului a fost accentuarea completării corecte și relevante a Formularului  „Cercetarea statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor”; analiza indicatorilor în sistemul de raportare ORT: recomandări de îmbunătățire; noua structură-tip a raportului analitic anual privind activitatea bibliotecilor din rețea;Realizat de: Tatiana FOLIUŞNEAC, bibliotecarServiciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
Şedinţa online cu registratorii/bibliotecari din BPT a raionului Rîşcani


    08.11.2022 Biblioteca Publica Orăşenească Rîşcani, ca Centru Biblioteconomic Teritorial a organizat şedinţa online cu registratorii/bibliotecari din bibliotecile publice teritoriale a raionului Rîşcani la  Programului Guvernamental „Ajutor la contor” pentru depunerea cererii pe platforma compensatii.gov.md a unor categorii de persoane.     Au fost discutate diverse subiecte, probleme şi modalităţile de soluţionare, ca cererea solicitantului să fie salvată cu succes. Şedinţa a fost organizată prin platforma Google MEET, unde au participat 25 de persoane pe care îi viza subiectul. (24 de formabili, 1 formator) Timp de două ore academice formatorul, dna Tatiana a explicat, demonstrat şi a răspuns la întrebările parvenite din partea bibliotecarilor.Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, ServiciulAsistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
Totalurile lunii octombrie 2022 la Programul ,,Ajutor la contor"
    03.11.2022 De la începutul lansării Programului Guvernamental ,,Ajutor la contor” care se derulează în condiţiile Legii privind Fondul de reducere a vulnerabilităţii energetice nr. 241 din 28.07.2022 registratorii/bibliotecarii de la BPO Rîşcani au consultat şi au ajutat să depună cereri la 362 de persoane utilizând platforma Fondului de Vulnerabilitate Energetică. Aceştia au fost locuitori ai oraşului Rîşcani cât şi din alte regiuni a Republicii Moldova. Cel mai tânăr solicitant care a depus cererea avea vârsta de 26 de ani şi cel mai bătrân solicitant avea vârsta de 93 de ani.

Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, ServiciulAsistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO RîşcaniBURAC OLGA, bibliotecar, Serviciul Relaţii cu Publicul, BPO Rîşcani
Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală” mediatizat pe saitul Consiliului Raional Rîşcani
Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală”  mediatizat pe saitul Consiliului Raional Rîşcani

Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală”. [online]. [citat 02 noiembrie 2022]. Disponibil: https://consiliulriscani.md/?pag=news&opa=view&id=1781&tip=stiri&start=&di=

Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
Argumente Pro ,,Memoria Locală”
 Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală”

Argumente Pro ,,Memoria Locală” 1.      Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice nr. 186 din 26.02.2019 Capitolul II. MISIUNEA, FUNCŢIILE, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE BIBLIOTECII PUBLICE Articolul 8. Biblioteca publică, indiferent de tipul ei, întru realizarea funcţiilor sale, exercită următoarele atribuţii generale, pe care le realizează la nivelul său: Punctul 7) promovează şi valorifică patrimonial cultural, sprijină pluralitatea culturilor şi promovează istoria locală prin: a) organizarea de evenimente de lansare/prezentare, promovare de carte sau alte documente de bibliotecă; b) organizarea, inclusiv on-line, a expoziţiiilor permanente şi/sau temporare de carte, artă, istorie, robotică, mecanică sau în oricare alt domeniu de interes comunitar; c) organizarea altor evenimente şi activităţi culturale tematice de interes comunitar; Punctul 8) prelucrează şi diseminează informaţii de interes comunitar în domeniul culturii, artelor, educaţiei, economiei, social; 2.      La Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci, ediţia a XXVI - a cu genericul ,,Consolidarea relaţiilor dintre BIBLIOTECĂ şi COMUNITATE: Premisă pentru Dezvoltare şi Rezistenţă în Timp" din 3 noiembrie 2021 a fost iniţiat PROIECTUL NAȚIONAL: ANUL 2022 -  ANUL CONSOLIDĂRII RELAȚIILOR DINTRE BIBLIOTECĂ ȘI COMUNITATE.      Prioritățile au fost fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomie și științe ale informării la nivel internațional, studiile, politicile promovate de organizații internaționale de profil precum: UNESCO, IFLA, CENL, EBLIDA etc. La elaborarea priorităților s-a ținut cont de politicile statului promovate la nivel de Președinție, Parlament și Guvern, de  Strategia  Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, alte  documente generate de autorități la nivel național, în special cele adiacente situației pandemice și, de asemenea, realitățile și specificul local. PRIORITĂȚI PROFESIONALE ALE ANULUI 2022 ·                     Reașezarea activității bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu  noul cadru legislativ și de reglementare ·                     Ajustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților  ·                     Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al  memoriei locale ·                     Implementarea recomandărilor UNESCO privind Știința Deschisă ·                     Evaluarea impactului bibliotecii: studiere, valorificare și diseminare Prioritatea profesională a anului 2022 ,,Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al  memoriei locale" se poate realiza prin inițierea/coordonarea şi/sau participarea în proiecte comunitare. În acest sens, Secţia Raională Cultură Rîşcani şi Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani, ca Centru Biblioteconomic Teritorial au iniţiat Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală" care se va desfăşura pe perioada anului 2022 şi va continua şi în anul 2023 în toate bibliotecile publice teritoriale din raionul Rîşcani. Scopul proiectului - colectarea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric local pentru generaţiile viitoare, precum şi facilitarea  accesului  la  informațiile, resursele deţinute de bibliotecă. Obiectivele specifice: O1. Crearea condițiilor favorabile în bibliotecă pentru păstrarea şi valorificarea patrimoniului  local. O2. Promovarea prin diverse forme şi metode memoria locală a oraşului ca obiect turistic și cultural prin utilizarea eficientă a mijloacelor, resurselor umane și informaționale. O3. Atragerea utilizatorilor la studierea și cunoașterea istoriei locale, educarea respectului și dragostei  faţă de memoria locală. O4. Crearea de produse, activităţi, spaţii în format online şi offline ce ţine de memoria locală. Toate produsele se vor regăsi la diferite domenii de activitate cum ar fi: *

      Apariţia (datarea, prima atestare documentară, legenda) *

      Administraţia publică locală *

      Dezvoltarea domeniului medicinal *

      Dezvoltarea domeniului învăţământului *

      Dezvoltarea domeniului cultural *

      Dezvoltarea domeniului religios (biserici/ alte confesiuni) *

      Personalităţi marcante ale localităţii *

      Evenimente deosebite *

      Specificul localităţii prin obiceiuri, tradiţii speciale. Toate produsele create se vor păstra atât în format de hârtie/ mapă, cât şi cel digital foldel/postate pe pagină/cont Facebook, canalul de You Tube, blogul bibliotecii. Promovarea tuturor evenimentelor, activităţilor, produselor (foto, documente scanate, postere, pliante, infografice, afişe, liste, filmuleţe, interviuri, ş.a) va fi însoţită de hashtag-ul #MemoriaLocală.  Link-uri la activităţile deja realizate de Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani: 1.      https://biblioriscani.blogspot.com/2022/09/proiectul-institutional-memori-locala.html 2.      28.09.2022 Una din cele mai importante instituții  unde se păstrează memoria locală este  Arhiva Raională or. Rîșcani. Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală”. https://www.facebook.com/photo?fbid=3124173007893481&set=pcb.3124173557893426 3.      29.09.2022 În cadrul Proiectului Instituţional ,,Memori@ Locală” în luna septembrie de către colaboratorii BPO Rîșcani: dna Şveţ Lilia şi dna Sacaliuc Galina, directoare a fost efectuată cercetarea referitor la perioada și numele primarilor or.Rîșcani. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3125189497791832&set=pcb.3125190381125077 4.      14.X.2022    În cadrul Proiectului Instituţional ,,Memori@ Locală” de Ziua Mondială a Pâinii (La inițiativa Asociației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, 16 octombrie a fost declarată Ziua Mondială a Pâinii. Scopul – sensibilizarea opiniei publice cu privire la problema alimentară mondială și consolidarea solidarității în lupta împotriva foametei, malnutriției și sărăciei.) a fost vizitată întreprinderea care se ocupă de producerea pâinii din anul 1995 ,,I.P.C.D.Colibaba” , conducător dna Colibaba Ana. Producția acestei întreprinderi este la mare căutare și așteptată la orice sărbătoare, atât de familie, cât și la cele organizate în oraș. Echipa acesteia creează istoria orașului satisfăcând necesitățile alimentare. https://www.facebook.com/photo?fbid=3138963933081055&set=pcb.3138964606414321 5.       14.X.2022      În cadrul Proiectului Instituţional ,,Memori@ Locală” de Ziua Mondială a Pâinii (La inițiativa Asociației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, 16 octombrie a fost declarată Ziua Mondială a Pâinii. Scopul – sensibilizarea opiniei publice cu privire la problema alimentară mondială și consolidarea solidarității în lupta împotriva foametei, malnutriției și sărăciei.) a fost vizitată întreprinderea care se ocupă de producerea pâinii din anul 1998, SRL.AESTIVIUN-PRIM - BRUTĂRIE, director dnul  Spînu Vladimir. Producția acestei întreprinderi este la mare căutare și așteptată la orice sărbătoare, atât de familie, cât și la cele  organizate în oraș. Echipa acesteia creează istoria orașului prin munca sa. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3139007606410021&set=pcb.3139008263076622 6.        Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani        
„Traficul de fiinţe umane – fenomen actual al societăţii, provocări şi tendinţe”
Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane.

           În contextul marcării „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” precum şi Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, care s-a desfăşurat în perioada 18-25 octombrie 2022, au fost organizate diverse activităţi tematice privind promovarea activă a politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.                 De-a lungul veacurilor, oamenii au considerat că pot controla  sau manevra viaţa altor fiinţe, cum ar fi animalele sau persoanele aflate într-o poziţie considerată de ei inferioară. Acest lucru cu siguranţă trebuie schimbat. Aşa cum spunea şi Condoleeza Rice, ,,Lupta împotriva traficului de fiinţe umane este o mare chemare morală a timpurilor noastre”.         Viața aparține doar persoanei care o deține!

      La 21 octombrie 2022,  în Biblioteca Publică Orăşenească  Rîşcani a fost organizată ora informativă cu genericul „Traficul de fiinţe umane – fenomen actual al societăţii, provocări şi tendinţe”. Activitatea  a avut drept scop este de a sensibiliza și informa publicul cu riscurile și consecințele acestui fenomen, de a preveni şi combate traficul de fiinţe umane. Activitatea a fost desfăşurată  de către bibliotecara  Albot Inga şi Fazlî Zinaida cu utilizatorii bibliotecii. Traficului de fiinţe umane, înseamnă comerţ cu oameni şi folosirea acestora în scopuri profitabile  de către delicvenţi.

În Europa, cele mai afectate sunt fetele şi tinerele cărora traficanţii le promit locuri de muncă bine plătite sau burse de studiu, iar apoi le forţează să se prostitueze. Traficanţii câştigă bani în timp ce aceste fete şi femei sunt violate, agresate fizic şi psihic. Traficul de fiinţe umane s-a răspândit într-atât în prezent, încât este cea de-a treia activitate infracţională aducătoare de profit din lume după traficul de droguri şi cel de arme.

Victimele nu doresc să fie traficate – sunt păcălite - ademenite cu promisiuni false - sau sunt forţate. Traficanţii îşi privează victimele de drepturile lor fundamentale: libertatea de mişcare, de a alege, de a deţine controlul asupra propriului corp şi a minţii, precum şi asupra viitorului. Nu confunda traficul şi contrabanda. Un contrabandist va facilita unei persoane intrarea ilegală într-o ţară contra unei sume de bani, dar la sosirea la destinaţie, persoana respectivă este liberă; victima traficului, în schimb, este înrobită. Traficul de fiinţe umane este ilegal. Este o violare a numeroase legi internaţionale şi a drepturilor omului şi este realizat de criminali care adesea sunt membri ai unor reţele criminale trans-naţionale foarte bine organizate. Traficanţii transportă victimele prin ţară, dar şi mai des peste hotare. Victimele sunt lipsite de drepturile de bază, vândute şi înrobite, forţate să lucreze ca sclave sexuale sau ca lucrători necalificaţi. Victimele de regulă sunt violate, brutalizate sau chiar torturate.       Douglass spunea că „a acuza sclavia înseamnă a o distruge. Sclavia este unul din acei monștri ai întunericului, pentru care lumina adevărului înseamnă moarte”. Traficul de ființe înseamnă înrobirea lor. „[…] este o crimă împotriva umanității. Noi trebuie să ne unim eforturile pentru a elibera victimele și a opri această crimă, care devine tot mai agresivă și amenință nu numai la nivel individual, ci valorile fundamentale ale societății” (Papa Francis). Activitatea este mediatizată  pe Facebook la link-ul: https://www.facebook.com/photo?fbid=3145384282439020&set=pcb.3145384439105671  Realizat de: ALBOT INGA, bibliotecar, BPO Rîşcani
Anunţ ,,Ajutor la contor"


       Stimaţi locuitori ai oraşului Rîşcani pentru depunerea cererii la Programul Guvernamental „Ajutor la contor” puteţi să vă adresaţi la Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani de luni până vineri de la orele 800-1700, cu pauză 1200-1300.Vă prezentaţi cu următoarele acte: v     Buletinul de identitate al dumneavoastră şi a membrilor familiei v     Adeverinţa de naştere a copilului v     Factura la energia electrică v     Factura la gaze naturale  Telefon de contact: 0 256 2 49 61

Lansarea platformei online compensatii.gov.md
 Lansarea platformei online compensatii.gov.md

 A fost lansată platforma online compensatii.gov.md. Consumatorii casnici se pot înregistra pentru a solicita compensarea cheltuielilor la consumul de energie. Sistemul electronic permite acumularea datelor necesare pentru atribuirea unei categorii de vulnerabilitate energetică. Compensațiile vor fi transferate direct în contul furnizorilor și vor fi reflectate în facturile la gaze, energie termică și energie electrică. Acestea se vor acorda pentru lunile noiembrie-martie.

    Într-o conferință de presă, ministrul muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, a declarat că înregistrarea familiilor este deschisă pentru o perioadă de o lună și jumătate, până pe 25 noiembrie, pentru a obține categoria de vulnerabilitate deja în facturile pentru luna noiembrie. Procesul va continua și după, dar categoria de vulnerabilitate se va aplica din momentul înregistrării. „Primele compensații vor fi acordate în facturile pentru luna noiembrie, care vor emise la începutul lunii decembrie. Consumatorii casnici vor vedea exact în factură care este categoria de vulnerabilitate și compensația aferentă acestei categorii. Guvernul va veni în luna noiembrie cu o hotărâre în care va indica valoarea exactă a compensației pentru fiecare de categorie de vulnerabilitate”.Mărimea compensației va varia pentru fiecare gospodărie și va fi stabilită în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită. Consumatorii casnici vor fi grupați în cinci categorii de vulnerabilitate energetică. Este vorba despre: consumatori cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată; cu vulnerabilitate energetică ridicată; cu vulnerabilitate energetică medie; cu vulnerabilitate energetică scăzută și consumatori non-vulnerabili.Clasificarea categoriilor de consumatori vulnerabili se bazează pe o serie de parametri cum ar fi venitul, numărul de membri ai familiei, ponderea cheltuielilor pentru energie din consumul gospodăriei, tipul sistemului de încălzire utilizate etc.Consumatorii se vor înregistra pe pagina web www.compensatii.gov.md, unde vor completa o cerere. Persoanele care nu dispun de echipament tehnic și acces la internet sau nu au abilitățile necesare pentru a completa cererea pe vor fi ajutate de către registratori. Aceștia sunt asistenții sociali comunitari, bibliotecarii, lucrătorii direcțiilor cultură și alte persoane împuternicite din localitate.Sursa: https://www.ipn.md/ro/a-fost-lansata-platforma-compensatiigovmd-7967_1092732.html
Aurelian Silvestru – un pedagog stăpânit de fiorul creației
 Aurelian Silvestru - 73 de ani de la naștere     Oamenii se aseamănă cu norii: apar și dispar fără să lase nicio urmă. Doar arareori, câte unul din ei, se preschimbă în ploaie, în ceva folositor. Scriitorul, din acest punct de vedere, e o ploaie benefică… Să planteze suflet acolo unde el nu există – iată adevărata menire a unui scriitor.Aurelian Silvestru

    Aurelian Silvestru este un scriitor, psiholog, publicist și pedagog român din Republica Moldova. El este fondatorul și directorul Liceului de Inventică și Creativitate „Prometeu-Prim” din Chișinău, lider al Forumului Democrat al Românilor din Republica Moldova și editorialist la Vocea Basarabiei.

       S-a născut pe 1 octombrie 1949 în satul Cușelăuca din raionul Șoldănești (pe atunci județul Soroca), RSS Moldovenească, Uniunea Sovietică. A terminat școala generală din satul Cotiujenii Mari (raionul Florești). A studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie, secția ziaristică (1966-1968), apoi la Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Pedagogie și Psihologie (1969-1973). După absolvire, timp de un an a predat psihologia copilului la aceeași instituție, un an a lucrat la Institutul de Cercetări știintifice în domeniul pedagogiei, iar apoi, timp de trei ani (1975-1978), a făcut doctorantura în domeniul creativității și cunoașterii de sine la Institutul de Psihologie din Moscova. A urmat și cursuri de manager în micul business la Academia de Relații Internaționale din Cairo (1977).     Ca scriitor și publicist, a tradus mai multe monografii și manuale de psihologie, a publicat numeroase eseuri, broșuri și cărți pentru copii. Este autorul unei cărți de aforisme și al unei cărți de cântece pentru copii.     În 1991 a devenit președinte al Asociației de Creație TOCONO și a fondat Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu”, primul liceu particular din Moldova. A debutat cu proze scurte în ziarul „Tinerimea Moldovei”. A publicat articole și eseuri în diverse ziare și reviste. A tradus monografii și manuale de psihologie din limba rusă. Ulterior publică manualele de psihologie: „Cunoaște-te pe tine însuți” (1983), „Vârsta barierelor” (1987); iar mai apoi cărți de istorie pentru copii: „Daciada”, „Noi și biografia omenirii”; culegeri de aforisme, de cântece, precum și romane. În curtea Liceului „Prometeu”, a înălțat o biserică, unde au loc lecțiile de religie. În prezent, el construiește o Casă parohială la Mănăstirea Pocăinței „Sfântul Ion Botezătorul”.    În prezent Aurelian Silvestru este editorialist la Vocea Basarabiei și lider al Forumului Democrat al Românilor din Republica Moldova. De asemenea, este redactor la revista „Litere”, subredacția Chișinău. Membru al Societății Scriitorilor Târgovișteni (2010). În cărțile sale Aurelian Silvestru trateză diferite teme, printre care istoria, spiritualitatea și moralitatea.„Aurelian Silvestru este un scriitor fericit datorită cărţilor sale pentru copii, care pot fi citite şi de maturi, şi datorită cărţilor sale pentru maturi, care pot fi citite si de cei mici"  spune  scriitorul Ianoş Ţurcanu.

 Noi, bibliotecarii, am propus utilizatorilor fideli ai bibliotecii de a recita lectură în glas, a marelui scriitorului  Aurelian Silvestru. Desfășurând activitatea cu expoziţie de carte,  vizionare de film și lectură în glas, avalanșa miraculoasă a cuvintelor, oferite de către autor, a coborât adânc în sufletul utilizatorilor bibiliotecii.

Activitatea este mediatizată  pe Facebook la link-ul:https://www.facebook.com/bpo.riscani/videos/631795498596222https://www.facebook.com/photo/?fbid=3128844687426313&set=pcb.3128845064092942 Realizat de: ALBOT INGA, bibliotecar, BPO Rîşcani  
Infografic ,,Septembrie - nici o zi fără lectură"
 Infografic ,,Septembrie - nici o zi fără lectură"Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, ServiciulAsistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani

 Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022 Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”28 septembrie 2022 - Ziua Internaţională a Dreptului de a Ști - Discuţie

Realizat de: RADEŢCAIA IRINA, bibliotecar, sala de lectură, BPO Rîşcani
Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală”
Proiectul Instituţional ,,Memori@ Locală”

    La Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci, ediţia a XXVI - a cu genericul ,,Consolidarea relaţiilor dintre BIBLIOTECĂ şi COMUNITATE: Premisă pentru Dezvoltare şi Rezistenţă în Timp" din 3 noiembrie 2021 a fost iniţiat  PROIECTUL NAȚIONAL: ANUL 2022 -  ANUL CONSOLIDĂRII RELAȚIILOR DINTRE BIBLIOTECĂ ȘI COMUNITATE.     Prioritățile au fost fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomie și științe ale informării la nivel internațional, studiile, politicile promovate de organizații internaționale de profil precum: UNESCO, IFLA, CENL, EBLIDA etc. La elaborarea priorităților s-a ținut cont de politicile statului promovate la nivel de Președinție, Parlament și Guvern, de  Strategia  Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, alte  documente generate de autorități la nivel național, în special cele adiacente situației pandemice și, de asemenea, realitățile și specificul local.PRIORITĂȚI PROFESIONALE ALE ANULUI 2022Reașezarea activității bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu  noul cadru legislativ și de reglementareAjustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al  memoriei localeImplementarea recomandărilor UNESCO privind Știința DeschisăEvaluarea impactului bibliotecii: studiere, valorificare și diseminare    Prioritatea profesională ale anului 2022 ,,Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al  memoriei locale" se poate realiza prin inițierea/coordonarea şi/sau participarea în proiecte comunitare.  În acest sens, Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a iniţiat Proiectul Instituţional ,, Memori@ Locală".     Scopul proiectului - colectarea şi conservarea  patrimoniului  cultural-istoric local pentru generaţiile viitoare, precum si facilitarea  accesului  la  informațiile, resursele deţinute de bibliotecă. La etapa iniţială a proiectului a fost creat posterul proiectului, care va fi utilizat la toate viitoarele  activităţi.Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, ServiciulAsistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
94 de ani de la nașterea poetului Ion Druță, (1928)
 

Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022 Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”Ion Druță (n. 3 septembrie 1928,] Horodiște, raionul Dondușeni, Republica Moldova) este un scriitor, poet, dramaturg și istoric literar din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române                         Biografie    Ion Druță s-a născut pe 3 septembrie 1928, în satul Horodiște, județul interbelic Soroca, din Regatul României (în prezent în raionul Dondușeni, din Republica Moldova). A absolvit școala de silvicultură și Cursurile superioare de pe lângă Institutul de Literatură „Maxim Gorki” al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S.. Din 1969 se stabilește la Moscova, din Rusia sovietică.

    Primele povestiri ale prozatorului sunt publicate la începutul anilor '50. Operele sale, adunate în 4 volume, Frunze de dor, Balade din câmpie, Ultima lună de toamnă, Povara bunătății noastre, Clopotnița, Horodiște, Întoarcerea țărânii în pământ, Biserica albă, Toiagul păstoriei ș.a. fac parte din „fondul de aur” al literaturii naționale contemporane.Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, ServiciulAsistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022. Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”
 Programul Naţional LecturaCentral, ediţia a V-a, 2022 Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură”

5 - 28 septembrie 2022Program

                                         Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
Международный день молодежи 2022
 

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о провозглашении 12 августа Международным днем молодежи. В терминологии ОН молодежь — это люди в возрасте 15–24 лет (подростки и молодежь)  —и это 1,8 миллиарда жителей Земли. В 1950 году их было всего 720 миллионов, а к 2050 году это число, как ожидается, превысит отметку в 2 миллиарда. ООН рассматривает молодежь как полноценных партнеров и активных участников в борьбе за мир, экологию, равноправие и благополучие для всех.

    12 августа отмечают  Международный день молодежи, в 2022 году он проходит под девизом  — «Солидарность поколений: создадим мир для всех возрастов». Этот девиз напоминает: для устойчивого развития нам нужно объединить усилия всех людей всех возрастов, никого не оставлять позади, услышать голос каждого. Препятствий на пути много. Это и культурные особенности, и жизненные ценности. Мы говорим на разных языках, принадлежим к разным нациям и народам, гендерным и социальным группам. И, конечно же, к разным поколениям. Во всем мире молодежь так или иначе сталкивается с одинаковыми трудностями и ограничениями. Их считают недостаточно опытными и компетентными, часто их мнения и взгляды игнорируются или не получают достаточного внимания. Своего рода поворотным моментом стал 2015 год, когда Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой впервые взглянул на молодежь, как на активных поборников мира во всем мире. Исторически все важные изменения в обществе всегда исходили от молодежи. Молодежные организации могут сделать много полезного. Наши дети унаследуют нашу Землю. Для кого-то это может звучать, как красивая метафора, но для молодежи это реальность. Именно они вскорости будут распоряжаться миром, который для них подготовило предыдущее поколение, и они прекрасно это понимают. Молодежь наиболее активно обращает общественное внимание на такие проблемы, как деградация экосистем и изменение климата. Эти проблемы, созданные задолго до их рождения, придется решать именно им. Инвестиции в молодежь — прямой вклад в наше общее будущее. Это новое поколение, чрезвычайно гибкое, выросшее уже в условиях совершенно новой цифровой цивилизации, может предложить множество нестандартных идей и решений для благополучия всего человечества. Молодежь не нужно уговаривать и вовлекать в общественно важные проекты, им просто нужно дать возможность участвовать в них и предлагать свои идеи. 

 

    К Международному дню молодежи 12 августа BPO Rîșcani с пользователями  библиотеки провела беседу на тему : ,, Создадим мир для всех возрастов.” Молодежь приняла активное участие в мероприятии: были заданы и получены ответы на многие актуальные вопросы, просмотрен интересный видео ролик: Проблемы молодежи  и методы их решения.Также была предложена познавательная викторина:,,Молодежь — это  возраст…?”. Работником читального зала, была подготовлена литература, касающаяся данной темы. В подготовленном нашей библиотекой списке литературы есть методические указатели, материалы  конференций, публикации в периодических изданиях о проблемах, образовании и доступа к информациимолодежи. Всю эту информацию можно получить в нашей библиотеке.    Молодёжь - двигатель развития и прогресса, именно они подпитывают общество новыми мечтами и идеями, которые потом воплощаются в жизнь!    Образованная, мотивированная, уверенная в себе молодежь — ключ к достижению Целей устойчивого развития. Библиотекарь читального зала Радецкая Ирина  

Generat în 0.781 secunde.