Biblioteca Publică or.Rîşcani

 Biblioteca Publică or.Rîşcani Biblioteca Publică or.Rîşcani


Trăieşte clipa cu Biblioteca Publică or.Rîşcani
RSS postsRSS comments

Arta si Cultura


Comenteaza

Regulament_Concurs de postere ,,COMUNITATEA MEA ÎN OBIECTIV EUROPEAN”
   BIBLIOTECA PUBLICĂ ORĂȘENEASCĂ RÎȘCANI. CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE                                 RЕGULAMЕNTUL   CONCURS DE POSTERE     ,,Comunitatea mea ÎN OBIECTIV EUROPEAN”   Organizator:  BPO Rîșcani. Parteneri: Secția raională Cultură Rîșcani,                    Primăria or.Rîşcani.   Participarеa la cоncurs еstе dеschisă pentru toți doritorii din orașul Rîşcani și din localitățile raionului. Integrarea europeană este cel mai bun mod de a transforma țara noastră. Un viitor european înseamnă un sprijin în consolidarea respectării drepturilor omului și în promovarea unui parteneriat pentru democratizare, asociere politică și integrare economică. Europenizarea prin intermediul condițiilor de aderare la Uniunea Europeană.   1.     PRЕZЕNTARЕ GЕNЕRALĂ Cоncursul „Comunitatea mea în obiectiv european” sе adrеsеază tuturor locuitorilor raionului Rîșcani (fără limită de vârstă). Cоncursul își propune următoarele obiective: ·    De a spori interesul cunoașterii avantajelor aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană; ·        De a promova sprijinul acordat Moldovei da către Statele Membre UE ·   De a conștientiza   și aprecia valoarea schimbărilor pozitive  produse în comunitățile noastre grație ajutorului acordat; ·        Consolidarea gândirii critice și a acționa corespunzător;   2.     Condiții de participare            I.     Concursul se va desfășura în perioada: 16 aprilie 2024 – 10 mai 2024;          II.     Realizarea posterelor (în baza obiectelor construite, renovate, activităților realizate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene);         III.     Oformarea posterului;  IV. Expedierea în termen util (data limită 10.05.2024) a lucrării pe  bibriscani@gmail.com           V.     Еvaluarеa lucrărilor 11.05.2024 – 15.05.2024;        VI.     Anunțarea rezultatelor. Înmânarеa diplomelor de participare (17.05.2024).   3.                        Metodologia de desfășurare a concursului Cerințe pentru crearea posterelor: a.     Identificarea obiectelor pentru elaborarea posterelor; b.     Documentarea referitor la obiectivul identificat: În ce an s-a implementat proiectul respectiv, cine este finanțatorul, ce sumă s-a investit, ce schimbări s-au produs; c.      Autorul posterului se va fotografia pe fonul acestui obiectiv, sau va face o poza cu alta persoană, iar imaginea trebuie să reprezinte obiectul din cea mai avantajoasă perspectivă;  Această parte a posterului va ocupa 2/3 din pagina.   4.     PARTICIPANŢII   La cоncurs participă: toți locuitorii/doritorii raionului Rîșcani.   5.     Componența Juriului Cооrdоnatоr: Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani. Președintele juriului: Șeful secției Cultură Rîșcani Uliana Calistru;   Mеmbrii juriului - 1. Garbuz Emilia, specialist principal S/C; - 2. Bogatico Victor, primarul oraşului Rîşcani - 3. Sacașliuc Galina, director BPO Rîşcani; - 4. Illina Natalia, metodist C/C; - 5. Foliușneac Tatiana, metodist BPO Rîşcani.     6.     ЕVALUARЕA RЕZULTATЕLОR CОNCURSULUI Еvaluarеa lucrărilor sе rеalizеază prin acоrdarеa unui anumit punctaj. I.                      Barеm dе aprеciеrе pentru varianta completă  al testului: -         Pеntru lоcul I – ... p.; -         Pеntru lоcul II – ... p.; -         Pеntru lоcul III – ... p.; -         Pеntru mеnțiuni – ...p.; /la discreția juriului, în dependență de numărul participanților/. Notă: Comisia trebuie să țină cont, dacă participantul a identificat corect subiectul promovat.   În urma evaluării, membrii juriului vor oferi: -           diplome de gradul I, II și III; -           diplome de mențiune; -           diplome de gratitudine (participanților);   La acеst cоncurs nu sе admit cоntеstaţii.   7.     ANGAJAMЕNTЕ ȘI VЕRIFICARЕA DRЕPTULUI DЕ PARTICIPARЕ Prin participarеa la Cоncurs, câștigătоrii sunt dе acоrd ca numеlе, prеnumеlе și rеzultatеle lor, în urma susținеrii prоbеi dе cоncurs, să fiе făcutе publicе în cadrul prоmоvării Cоncursului.   8.     ACОRDARЕA PRЕMIILОR ȘI MЕNȚIUNILОR Tоţi participanţii la concurs primеsc mеnțiuniși diplоmе dе participarе din partеa organizatorilor.   9.     RЕGULAMЕNTUL ОFICIAL Acеst rеgulamеnt prеzintă cоndițiilе pе carе participanții la Cоncurs trеbuiе să lе îndеplinеască pеntru a fi cоnsidеrați еligibili. Înscriеrеa în acеst Cоncurs însеamnă adеrarеa nеcоndițiоnată și irеvоcabilă la tеrmеnii acеstuia dе cătrе participanți.   10.      TAXЕ NU sе pеrcеp taxе dе participarе.          
,,Camil Petrescu” - pliant


În cadrul Proiectului de promovare a cărţii şi lecturii „Delectează-te prin lectură”, ediţia a IV-a, anul 2024 la 9 aprilie 2024 a fost marcată aniversarea a 130 de ani de la nașterea poetului român Camil Petrescu (1894-1957). În BPO Rîşcani s-a desfășurat ora informativă cu genericul ,,Camil Petrescu – inovatorul romanului românesc” împreună cu studenții Școlii profesionale, GR PC-2 împreună cu bibliotecara Edu Tatiana. Cu acest prilej aniversar a fost elaborat pliantul ,,Camil Petrescu” despre viața și activitatea poetului. Acesta a fost distribuit utilizatorilor.

Atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice
 

În scopul aprecierii activităţii, nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale, precum şi în scopul stimulării perfecţionării competenţelor profesionale şi sporirii eficienţei activităţii, personalul de specialitate din bibliotecile publice se supune atestării o dată la 5 ani. Atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice se realizează de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în comun cu alte autorităţi publice centrale şi locale care au în subordine biblioteci, în baza unui regulament aprobat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Atestarea se realizează prin conferirea/confirmarea categoriilor de calificare a doua, întâia şi  superioară, deţinerea acestora determinând cuantumul salariului de funcţie al personalului de specialitate. Atestarea personalului de specialitate din biblioteci este benevolă pentru obţinerea categoriei de calificare şi obţinerea categoriei de calificare şi obligatorie pentru confirmarea categoriei deţinute (o dată la 5 ani). Centrul Biblioteconomic Teritorial, Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a organizat atelierul profesional/ informativ online ,,CONFERIREA/CONFIRMAREA CATEGORIILOR DE CALIFICARE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI: ASPECTE ORGANIZAŢIONALE ŞI METODOLOGICE” pentru solicitanţii din anul 2024 care au depus deja cererile la comisia raională de atestare.

Atelierul a fost organizat în colaborare cu Secţia Raională Cultură, prin prezenţa doamnei Emilia Garbuz, care a susţinut şi motivat bibliotecarele solicitante din anul 2024 pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare. Adresabilitatea atelierului: Personalul de specialitate din cadrul BP, BPO rnul Rîşcani care solicită conferirea/confirmarea categoriei de calificare în anul 2024. Formatori 2: Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani,                       Foliuşneac Tatiana, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate Au participat: 8 bibliotecari din BP din Corlăteni, Corlăteni pentru copii, Costeşti, Branişte, Druţă, Mihăileni, Singureni, BPO Rîşcani.Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani
Fiți cu un pas înaintea unui hacker: sfaturi simple de securitate cibernetică!
 Sursa: https://euneighbourseast.eu/ro/news/stories/fiti-cu-un-pas-inaintea-unui-hacker-sfaturi-simple-de-securitate-cibernetica/

În lumea interconectată de astăzi, viața noastră este, în mare măsură, dependentă de tehnologiile digitale. De la serviciile bancare online la munca la distanță, de la conexiunile la rețelele de socializare la dosarele medicale, încredințăm o cantitate mare de informații personale și sensibile sferei digitale. Imaginați-vă internetul ca pe un imens loc de joacă. Este distractiv și plin de lucruri interesante, dar uneori există pericole ascunse pe care nu le putem vedea, cum ar fi minele antipersonal. Aceste pericole se numesc amenințări la adresa securității cibernetice și, dacă nu suntem atenți, ne pot afecta dispozitivele digitale și ne pot sustrage informațiile importante private. Acest ghid succint vă va ajuta să identificați pericolele digitale și să rămâneți în siguranță online. Înțelegând riscurile și punând în aplicare aceste măsuri simple, dar eficiente, vă puteți transforma dintr-o țintă vulnerabilă într-un cetățean digital încrezător și informat.

Așadar, puneți-vă centurile de siguranță și haideți să pornim în această călătorie către o experiență digitală sigură și abilitată! Ce este Phishing-ul? Phishing-ul este un soi de activitate frauduloasă desfășurată de infractorii cibernetici, prin care aceștia trimit e-mailuri false unor persoane sau organizații care pretind că provin din surse cu reputație, pentru a atrage cititorul să facă clic pe link-uri către site-uri web dubioase sau pentru a oferi informații sensibile, cum ar fi detalii bancare, parole de cont sau informații despre carduri de credit. Unele e-mailuri de phishing pot conține viruși camuflați în atașamente inofensive, care sunt activate atunci când sunt deschise de către victimă. Scopul acestui tip de atac de phishing ar putea fi ceva mai specific, cum ar fi furtul de date sensibile ale unei întreprinderi. Infractorii vor folosi mai multe mijloace pentru a livra momeli de phishing, cum ar fi: ·         E-mail Phishing: conținut rău intenționat livrat prin e-mail. ·         Smishing: mesaje SMS către un telefon mobil. ·         Vishing: apeluri telefonice vocale frauduloase. Fiecare dintre aceste momeli va fi concepută pentru a părea autentică, iar expeditorul va pretinde, de regulă, că este o persoană sau o organizație pe care o cunoașteți pentru a vă câștiga mai ușor încrederea. Devine din ce în ce mai dificil să se identifice aceste încercări de inginerie socială pe măsură ce atacatorii devin tot mai sofisticați. Atacatorii profită de instinctele sociale ale oamenilor, cum ar fi ajutorul și eficiența, sau de emoțiile acestora, cum ar fi frica sau furia.

Cum să evitați phishing-ul? Infractorii vor căuta pe internet informații publice disponibile pentru a face e-mailurile de phishing mai convingătoare. Dacă vă gândiți la informațiile personale pe care dumneavoastră sau colegii/rudele le dețineți online, puteți lua câteva măsuri simple pentru a deveni o țintă mai puțin probabilă a unui atac de phishing prin e-mail. ·     Toate platformele de socializare oferă  utilizatorilor săi setări detaliate de confidențialitate. Puteți revizui aceste setări în cadrul conturilor dvs. de socializare și să vă asigurați că informațiile dvs. nu pot fi vizualizate public. ·         Nu numai dumneavoastră puteți posta online informații despre dumneavoastră. Fiți atenți la informațiile pe care familia, prietenii sau colegii de serviciu le-au postat despre dumneavoastră. Dacă este necesar, cereți-le să elimine orice informații despre dumneavoastră. ·         Faceți o listă de verificare simplă pe care să o puteți ține minte cu ușurință folosind semnele noastre de giveaway phishing (vezi mai jos) pentru a vă ajuta să scanați e-mailurile de care nu sunteți prea sigur. Dacă aveți suspiciuni cu privire la un e-mail pe care l-ați primit, anunțați administratorul IT sau furnizorul de e-mail și apoi ștergeți e-mailul suspect. Semnele de Phishing Pe măsură ce infractorii cibernetici își fac e-mailurile de phishing tot mai convingătoare pentru a încerca să vă câștige încrederea, luați întotdeauna o pauză pentru a vă gândi dacă un e-mail vă trezește suspiciuni. Puteți totuși să fiți cu un pas înaintea lor dacă nu uitați să căutați unul sau mai multe dintre aceste semne de phishing care ar putea însemna că sunteți ținta unui e-mail de phishing. ·         Începe e-mailul cu un salut general sau impersonal, cum ar fi "Stimate prieten" sau "client apreciat"? Dacă nu vi se adresează pe numele dumneavoastră, acest lucru ar putea indica faptul că expeditorul nu vă cunoaște și nu ar trebui să aibă adresa dumneavoastră de e-mail. ·         Verificați adresa de e-mail a expeditorului trecând cu mouse-ul peste adresa "de la" sau făcând clic pe săgeata în jos de lângă numele expeditorului pentru a dezvălui mai multe detalii despre acesta. Numele se potrivește cu adresa de e-mail și pare legitim? În caz contrar, este posibil ca expeditorul să încerce să impersonalizeze pe cineva. ·         Există un sentiment de urgență în e-mail, cum ar fi o solicitare pentru datele dvs. bancare sau o acțiune de întreprins pentru a evita pierderea unui serviciu? Banca dvs. sau alte organizații familiare nu vă vor solicita niciodată astfel de lucruri prin e-mail. Dacă vedeți acest tip de cerere, fiți precaut și contactați direct organizația pentru a confirma. ·         Verificați întotdeauna cererile de resetare a parolei sau de autentificare care vă sunt trimise prin e-mail sau SMS. Ar trebui să primiți aceste solicitări numai dacă ați solicitat o schimbare de parolă sau ați încercat să vă autentificați prin intermediul contului dvs. online. Infractorii cibernetici pot trimite cereri nesolicitate pentru a vă fura parolele: dacă aveți dubii, nu faceți clic și raportați acest lucru furnizorului de cont. ·         Vi se oferă ceva gratuit sau la un preț foarte redus? Întrebați-vă dacă sună prea bine ca să fie adevărat? Această tactică este folosită pentru a vă panica și a vă face să credeți că ați putea pierde o oportunitate bună dacă nu urmați instrucțiunile din e-mail. Dacă sună prea frumos ca să fie adevărat, probabil că este.

Unele dintre aceste semne pot fi prezente și în escrocherii prin mesaje text (smishing) și în apelurile telefonice frauduloase (vishing). Sfatul general pentru aceste tipuri de escrocherii este următorul:  ·           Link-urile scurtate și nerecunoscute sunt un indiciu sigur, nu faceți clic pe momeală. ·           Comunicările oneste nu vă vor cere niciodată să furnizați detalii personale. ·           Dacă vi se pare prea frumos pentru a fi adevărat sau dacă nu sunteți complet sigur de ceva, nu vă implicați. ·          Contactați direct organizația folosind numărul de telefon oficial al acesteia, care ar trebui să se afle pe site-ul oficial, pentru a verifica dacă au încercat să vă contacteze. Ați apăsat pe momeală? Dacă credeți că ați fost victima unui e-mail de phishing și ați făcut deja clic pe un link, pe un atașament sau ați furnizat informații sensibile, puteți lua aceste măsuri pentru a minimiza efectele negative ale atacului. ·                 În cazul în care ați furnizat informații sensibile, cum ar fi parola sau datele bancare, schimbați parolele tuturor conturilor și contactați banca pentru a primi sfaturi cu privire la ce trebuie să faceți în continuare. ·                 Utilizați un program antivirus pentru a rula o scanare completă a dispozitivului, astfel încât să încerce să descopere orice virus posibil și să încerce să îl elimine. ·                 Dacă ați fost victima unei fraude, trebuie să raportați acest lucru la poliția locală.   Sfaturi generale de securitate cibernetică: Fiți atenți la mesajele suspecte. Aceste mesaje pot veni sub formă de e-mailuri, mesaje text sau postări pe rețelele de socializare. Acestea pot oferi ceva care pare prea bun pentru a fi adevărat sau pot încerca să creeze un sentiment de urgență. Nu faceți clic pe linkuri și nu descărcați fișiere din mesaje suspecte. Acest lucru ar putea duce la instalarea de programe periculoase (malware) pe dispozitivul dvs. sau la furtul informațiilor dvs. personale. Raportați mesajele suspecte expeditorului. Acest lucru va contribui la avertizarea celorlalți cu privire la înșelătorie și la înlăturarea mesajului. Folosiți parole puternice și schimbați-le în mod regulat. Astfel, va fi mai dificil pentru hackeri să vă ghicească parolele. Activați autentificarea cu doi factori. Acest lucru adaugă un nivel suplimentar de securitate la conturile dvs. prin solicitarea unui al doilea factor, cum ar fi un cod de pe telefon, pentru a vă conecta. Păstrați software-ul la zi. Aceasta include sistemul de operare, browserul web și alte aplicații. Actualizările includ adesea programe de securitate care remediază vulnerabilitățile pe care hackerii le-ar putea exploata. Fiți atenți la informațiile pe care le partajați online. Nu împărtășiți informații personale, cum ar fi numărul de cont bancar sau numărul de asigurare socială, cu persoane pe care nu le cunoașteți. Fiți atenți la escrocheriile de tip phishing. Escrocheriile de tip phishing sunt e-mailuri sau mesaje care încearcă să vă ademenească să faceți clic pe un link sau să descărcați un fișier care conține programe malware (periculoase). Adesea, aceștia se pot da drept companii sau organizații legitime. Protejați-vă parolele. Nu împărtășiți niciodată nimănui parolele și codurile dumneavoastră și evitați să le transmiteți prin e-mail, telefon, mesaj text sau rețele sociale. Se recomandă să folosiți parole puternice și să le schimbați în mod regulat. Urmând aceste sfaturi de la Agenția pentru Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (ENISA), vă puteți proteja de atacurile de phishing. Uniunea Europeană acționează în mai multe direcții pentru a promova reziliența cibernetică, pentru a proteja comunicațiile și datele noastre și pentru a menține securitatea societății și a economiei online. UE cooperează cu alte țări pentru a contribui la consolidarea capacității acestora de a se apăra împotriva amenințărilor la adresa securității cibernetice în diferite țări din întreaga lume, precum și în cele șase țări din Parteneriatul estic, prin diverse programe, cum ar fi EU4Digital. EU4Digital este programul regional emblematic al UE de sprijinire a transformării digitale și de armonizare a piețelor digitale în țările din Parteneriatul Estic. 
ÎN MEMORIAM - Ion Aldea-Teodorovici - 7 aprilie
 

Ion Aldea-Teodorovici s-a născut la 7 aprilie 1954 în Republica Moldova la Leova. În anii 1961-1969 a învățat la şcoala de muzică „Ştefan Neaga”, apoi în anii 1969-1973 − la şcoala medie de muzică din Tiraspol. 1987 – anul absolvirii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte plastice. A avut experiență profesională ca saxofonist în ansamblul vocal-instrumental  „Contemporanul”, conducător formației „diate”, conducător artistic al teatrului „M. Eminescu”. În 1982-1992 – cântă în duet cu soția sa Doina Aldea-Teodorovici. Au înregistrat muzică ușoară la Radio Chișinău. Ion Aldea-Teodorovici a scris peste 300 de cântece pentru copii, cântece patriotice, lirice, și muzică pentru filme „Disidentul”, „Iona”, „Ce te legeni, codrule”. I-a fost conferit titlul onorific: Artist Emerit din Republica Moldova (1989), iar post-mortem − Ordinul Republicii (1992). Doina Aldea-Teodorovici s-a născut la 15 noiembrie 1958 în Republica Moldova la Chişinău. A început să studieze pianul de la vârsta de şase ani. După absolvirea școlii medii în 1975, intră la Universitatea de Stat de la Chişinău, facultatea de filologie. A activat la Universitatea pedagogică ,,Ion Creangă" din Chişinău (1979-1982), la Academia de Muzică Teatru şi Arte plastice (1988). A fost dansatoare în ansamblul de dansuri populare „Moldovenească”, cu care a avut numeroase turnee în Rusia, Germania, Alger, Mongolia, Iugoslavia ș. a. I-a fost conferit titlul onorific: Artistă Emerită a Republicii Moldova (1992), iar post-mortem − Ordinul Republicii (1992).

La 7 aprilie 2024, Ion Aldea Teodorovici ar fi împlinit 70 de ani. Biblioteca Publică Costești în colaborare cu Casa de Cultură din or. Costeşti în semn de recunoștință și profund respect au organizat o oră de creație în memoria lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, unele din cele mai importante valori ale neamului nostru. În cadrul orei de creaţie au fost cântate cele mai recunoscute şi îndrăgite piese muzicale de către colectivul etnofolcloric ,,Pruteanca”, ansamblul de muzică ,,Fetele cochetele” şi elevii de la liceul ,,Silvian Lucaci” din or. Costeşti.    https://www.facebook.com/100014185788461/videos/pcb.1789718774844298/1471063963753134   ,,Două inimi gemene” ale neamului a fost genericul expoziţiei de fotografii care a fost ornamentată cu flori realizate handmade. Memoria lor va rămâne vie pentru totdeauna! Realizat de: Gavriliuc Silvia, bibliotecar, BP or. Costeşti
22 Martie - Ziua Mondială a Apei
 Oră informativ-ecologică cu genericul ,,O apă curată - o viață sănătoasă”  ,,Apa este simbolul vieții, societatea și însăși viața, sunt neconceput fără apă. Apa este muma a tot ce este viu” spunea  învățatul  Prodea  V. 

        Ziua Mondială a Apei, inițiativă stabilită în cadrul Conferinței pentru Mediu și Dezvoltare a Națiunilor Unite din anul 1992 desfășurată la Rio de Janeiro. Ziua Mondială a Apei este sărbătorită în fiecare an la 22 martie pentru a atrage atenția lumii întregi asupra importanței Apei. Apa esta unul din cele cinci elemente ale vieții, ¾ din suprafața pământului e acoperită de mări și oceane, 1% este apă potabilă. Corpul uman e 70 % apă. Tot ce este viu în lumea animală și cea vegetală este alcătuită din apă. Savanții din diferite țări, după multe descoperiri despre apă au supranumit ,,Apa cel mai mare Miracol al lumii”. Dar știm noi oare cum folosim apa? Când și cum trebuie să o consumăm să ne aducă mai mult folos organizmului? Dar ce fel de apă consumăm, pe cât este de curată? Sănătatea noastră depinde de starea ecologică a apei, știm că starea ecologică a apei lasă de dorit. Apa din fântâni și izvoare conțin nitrați, de unde vin acești nitrați? Poluarea se petrece de la ploi, omăt, gunoiște. Apa este foarte poluată unde este aproape gunoiște. Ne bucurăm când luăm din natură, dar ce aruncăm în natură? 

La aceste și multe alte întrebări la tema apei, s-a reușit să se răspundă în timpul orei informativ-ecologice cu genericul ,,O apă curată - o viață sănătoasă”. La activitate au participat elevii clasei a VIII-a liceul ,,Liviu Damian” cu profesoara Eugenia Doroș și bibliograful Zinaida Fazlî s-a discutat despre istoria Zilei Mondiale a Apei, importanța apei pe pământ, apa pentru sănătatea omului, invitați au fost Vatavu Viorica și Iurii Țurcan - inspectori principali pentru Protecția Mediului, au informat elevii despre ecologia și protecția apelor, Spătaru Veaceslav - șef secția de realizare, d-na  Cepoi - juristă de la Gospodăria Locativ Comunală, despre aprovizionarea cu apă potabilă a orașului Rîșcani. Elevii au răspuns promt la întrebările victorinei cu genericul ,,Ce cunoaștem despre Apă”, au vizionat filmuleț la tema apei, s-au documentat cu literatură din colecția bibliotecii de la expoziția de carte cu genericul ,,Apa miracolul vieții”. Activitatea a avut un impact pozitiv și elevii au înțeles, că alimentația cu apă potabilă este una dintre cele mai acute probleme sociale și de sănătate. Dacă va fi soluționată problema apei, populația va devein mai sănătoasă, agricultura irigată va aduce belșug în case, economia se va dezvolta vertiginous, populația va căpăta încredere  într-un mai bun viitor. Păstrațiși protejați apa, fiind-că ea este începutul la toate!Realizat de: Fazlî Zinaida Serviciu informativ-bibliografic, BPO Rîşcani   
,,În lumea poveştilor lui Ion Creanga”
        

Creangă Ion (01.03.1837 sau 1839—1889, născut la Humuleşti, judeţul. Neamţ, astăzi România), prozator. Cariera şi-a început-o în calitate de diacon şi institutor. A fost introdus de Eminescu în Societatea „Junimea”. Povestitor înnăscut, a fost îndrumat de Eminescu să-şi publice basmele în revista „Convorbiri literare”. Debutează cu povestea „Soacra cu trei nurori”. Dotat cu har şi prezenţă de spirit, lecturile lui în cadrul adunărilor junimiştilor, provocau un rîs homeric. A pigmentat în subsidiarul basmelor şi poveştilor situaţii din realitatea contemporană, observator fin şi ironic a fost toată viaţa. Artist neîntrecut al cuvîntului, mînuitor exemplar al stilului oral, „hăzos răstălmăcitor” al paremiologiei populare, ne-a lăsat o operă de pionerat în literatura naţională. Cu toate că în basmele lui se poate urmări canavaua folclorică, ele au căpătat un statut consacrat de literatură de imaginaţie epică. Garabet Ibrăileanu a fost primul critic literar, care i-a definit talentul artistic: „S-a zis că Creangă este un colector – talentat – de basme. Basmele şi poveştile lui Creangă! Dar este basmul o formă literară cristalizată, ca poezia populară? Basmul, povestea, valorează cît valorează talentul celui care povesteşte. Iar Ion Creangă a avut un aşa de mare talent, încît în toate poveştile sale oamenii trăiesc cu o individualitate şi cu o putere de viaţă extraordinară.” Martie este perioada în care se desfăşoară cele mai multe şezători în bibliotecile publice. Subiectul principal este Ion Creangă şi opera sa. BP Costeşti o organizat şezătoarea cu genericul ,,În lumea poveştilor lui Ion Creanga”. ,,În lumea eternă a lui Ion Creangă” a fost expoziţia de carte organizată pentru micii. https://www.facebook.com/100014185788461/videos/pcb.1779367962546046/4380850598806621 https://www.facebook.com/100014185788461/videos/pcb.1779367962546046/1523331961556110 https://www.facebook.com/100014185788461/videos/pcb.1779367962546046/932962891566025Realizat de: Gavriliuc Silvia, bibliotecar, BP or. Costeşti
Apa – oglinda cerului și a stâncilor milenare
 

     Satul meu ,Druța, este unul extrem de pitoresc. Este un loc special, unde natura și cultura se întâlnesc într-o armonie unică. Mic… cu puțini oameni, însă natura este cea care te lasă fără grai. Este înconjurat de stânci și traversat de râul Ciuhur, ce curge alene și se ascunde într-un defileu lung și foarte sinuos. Stâncile cu roci milenare, ce înconjoară satul sunt una dintre destinațiile turistice ce minunează prin măreția lor.      Râul Ciuhur din satul Druță este o sursă inepuizabilă de frumusețe naturală și liniște. Apele sale limpezi și cristaline străbat cu grație stâncile satului. Este unul dintre cele mai impresionante și captivante aspecte ale peisajului natural. De-a lungul malului stîng al rîului Ciuhur se întinde un lanţ de toltre gigantice, pe care nu le poţi cuprinde nici măcar cu privirea. În apa râului Ciuhur cerul pare mai albastru și  zarea pare de necuprins. Râul Ciuhur, nu este doar o cale de apă, ci o veritabilă comoară care îmbogățește sufletele celor care îl admiră și oferă un loc deosebit în inimile celor ce îl descoperă.Apa limpede și rece a râului Ciuhur este o adevărată comoară pentru locuitorii satului Druță. Nu doar că aduce viață pământului, ci oferă și resurse pentru activități precum pescuitul și recreerea în aer liber. Prin valurile sale, se spală zilnic tradițiile și obiceiurile comunității locale. Sunetul lui ce se aude dintre stânci spre noi ne calmează disconfortul și ne energizează să ne ducem mai departe viața fericiți și mulțumiți.Este unsemn de viață și un simbol al speranței indiferent de situație.

Și stâncile își spală fața, În râul Ciuhur dimineața. Curgând la vale pe-acest plai, De zici c-ai nimerit în rai. Verdeață,murmur de izvoare, O frumusețe foarte rară!      Fiecare din noi ne aducem aminte de fântâna copilăriei și de apele ce curg clar din fântâni ,de izvorul cu apă pură și limpede ce își ia cursul dintre stâncile milenare. La fântâna cea cu cămpănă Deseori eu mă opresc. Cu apa pură și curată, Setea eu îmi potolesc.

   Fântîna cu cumpănă este un patrimoniu natural-cultural, unde apa pură și curată izvorăște din adâncurile pământului și curge către suprafață,întruchipând o conexiune între om și natură. Prin apa limpede a fântânii poți zări stelele chiar ziua,sunt spusele fântânarului. De la ea își pot lua apă rece oricine pentru sine, pentru însoțitori și chiar pentru animale. Apa este izvor al vieţii veşnice, care potoleşte pentru totdeauna setea oamenilor. Este o veche fântână ,,Fântâna salvării”, o adevărată carte de istorie a locului. Este bogăția fără seaman pe pământ, cea mai pură, este sufletul Pământului. Aici e aerul curat, Aici la Druță-i minunat! Un sat micuț, ca din poveste! Mai frumos ca el nu este.     Satul DRUŢĂ este un loc pitoresc ascuns în sânul stăncilor milenare, acolo unde mereu e soarele luminos şi vântul şopteşte poveşti vechi, păstrate cu sfinţenie şi dragoste de străbuni.      Apa izvorului ce își ia cursul dintre stânci curge neîncetat,continuu, înprospățându-ne viața și dându-ne puteri spre a fi. A adus mult și bine pentru timpul și poporul  care au trăit, ba chiar și pentru altele mai îndepărtate. Apa curată și sănătoasă a fost folosită de eroi pentru vindecarea unor răni și este în present folosită de localnici când își pasc vitele sau de turiștii care vin să se bucure de peisajele pitorești. Susurul apei izvorului este ca o melodie ce învăluie întreaga natură.

   ,,Natura ne poate răsplăti, sau din contra ne poate pedepsi înzecit pentru tot ceea ce facem” - trebuie să avem grijă de apă, de ceea ce ne este lăsat!”    Prin promovarea turismului,prin conservarea tradițiilor locale putem contribui la protejarea și la păstrarea acestor locuri de neuitat pentru generațiile viitoare.    Atunci când viața își pune necazuri în cale,fii ca apa și fă-ți o nouă cale care te va conduce către obiectivele și visele tale.    Diferite sunt căile vieții omului. Uneori cu urcușuri presărate cu flori, alteori cu coborâșuri pline de spini. Pe unul soarta îl leagă pentru totdeauna de baștină, pe altul îl duce departe peste mări și țări. Însă oriunde nu s-ar găsi, fiecare poartă dorul satului natal în inimă, în suflet. Realizat de: Rusu Galina, bibliotecara,Biblioteca Publică Druța. satul Druța, raionul Rîșcani
21 martie 2024 - Ziua Internaţională a POEZIEI ,,Pe aripi de poezie".


Poezia este una dintre cele mai prețuite forme de exprimare a identității culturale și lingvistice ale umanității, precum și o formă de manifestare a creativității acesteia. Se spune că poezia este sufletul nostru, prin urmare este viața noastră. O societate valoroasă aduce mereu în lumină poeţi din cei mai buni, care ajung apoi să cucerească o lume întreagă prin cuvânt. Ziua Internațională a Poeziei este pe data de 21 martie și este declarată de UNESCO, începând din anul 1999, drept o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. De asemenea, „Ziua internațională a poeziei” urmărește să susțină creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie și alte genuri ale creației, editarea și promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor.             La 21 martie 2024 de Ziua Internaţională a POEZIEI bibliotecara din BP Costeşti a organizat activitatea cu genericul ,,Pe aripi de poezie". În cadrul activităţii micii utilizatori au recitat din poeziile sale îndrăgite. Aceasta au făcut-o alături expoziţia de carte din  cu acelaşi generic. https://www.facebook.com/100014185788461/videos/pcb.1779374042545438/1472773610313176

Realizat de: Gavriliuc Silvia, bibliotecar, BP or. Costeşti
Nicolae Botnariuc, biolog şi zoolog român născut în or. Rîşcani
 

La 15 martie 1915, în oraşul Rîşcani, jud. Bălţi, se năştea unul din cei mai de seamă biologi şi zoologi ai României - NICOLAE BOTNARIUC. În cadrul proiectului ,,Personalităţi rîşcănene - modele de atitudine şi comportament" am descoperit o serie de curiozităţi despre această personalitate notorie a orăşelului nostru despre care am ştiut cu toţii atât de puţin până acum. Mai multe detalii despre viaţa şi activitatea ştiinţifică a academicianului N. Botnariuc vă propunem în continuare în formatul unor curiozităţi.10 curiozităţi despre Nicolae Botnariuc 1.      Academicianul Dr. Nicolae Botnariuc s-a născut în or. Rîşcani, jud. Bălţi, Basarabia, Imperiul Rus, la 15 martie 1915. Este unul din cei cinci mari biologi naturalişti, giganţi ai României, alături de Acad. Dr. Petru Bănărescu, Acad. Dr. Mihai Băcescu,  Acad. Dr. Radu Codreanu şi Acad. Dr. Dimitrie Voinov. 2.      Pe vremea când era elev în cl. VII la liceul „Ion Creangă” din or. Bălţi,  a publicat un studiu intitulat „Puţină astronomie”  în revista literară a liceului „Aurora”. 3.      După absolvirea liceului „Ion Creangă” din Bălți și luarea bacalaureatului în 1936, s-a înscris, mai întâi, la Școala Politehnică din București(1936 - 1938), iar apoi la Facultatea de Științe, Secția de Științe Naturale a Universității din București, unde și-a luat licența în 1942. Încă din anul imediat următor după ce a absolvit facultatea, adică în anul 1943, Botnariuc a fost cooptat în corpul didactic al facultății bucureștene, unde a urcat treptele carierei universitare (1943 asistent, 1948 conferențiar, 1972 profesor). 4.      Dăruirea și spiritul organizatoric l-au propulsat repede pe Botnariuc ca șef de catedră (1948-1972), decan al Facultății de Biologie (1962-1967, 1969-1972) și șef al Laboratorului de sistematică și evoluție a animalelor de la Institutul de Biologie al Academiei Române, ulterior și al Laboratorului de Ecologie (în perioada 1949-1973, respectiv 1973-1980). 5.      Ca specialist biolog Nicolae Botnariuc a activat cu precădere în domeniile evoluționismului, în sistematică (știință care studiază diversitatea organismelor vegetale și animale, diferențele și înrudirile dintre ele), zoologie, istoria biologiei, ecologie și ocrotirea naturii. 6.      A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice, manuale universitare și lucrări de popularizare a științelor biologice. Dintre aceste lucrări amintim: Considérations sur l’importance biogeographique de la faune des eaux périodiques de la Plaine Roumaine (1948) Viața în Deltă (1960), Din istoria Biologiei generale (1961), Principii de biologie generală (1967), Biologia generală (1979), Producția și productivitatea ecosistemelor acvatice (1981), Ecologia (1982), Evoluționismul în impas? (1992),  Evoluția sistemelor biologice supraindividuale (1999). 7.      A avut un rol esenţial în dezvoltarea a cel puţin 40 de generaţii de biologi, după cum mărturiseşte într-un interviu Prof. Dr. Constantin Ciubuc. 8.      A condus colectivul de elaborare a lucrării „Fauna României”, prima expediţie trans-africană întreprinsă în anii 1970-1971 pe când avea 55 de ani. La capătul expediției românești din care făceau parte în total 7 membri, au fost parcurși peste 18000 de km prin 12 țări africane, din Senegal (9 decembrie 1970) până în Kenya (2 aprilie 1971), întorcându-se acasă cu numeroase „capturi” cu importanță științifică și noi cunoștințe. 9.      În semn de apreciere pentru toate rezultatele obținute de-a lungul activității sale, Nicolae Botnariuc a fost membru al Academiei Române, A fost membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, al Societății de Științe Biologice din România, președinte al Comisiei Monumentelor din România și al Comisiei Naționale Om-Biosferă, lucrările sale fiind și astăzi consultate cu interes de către specialiști, mulți dintre ei care au și astăzi multe de datorat lui, fiind chiar foști studenți ai acestuia. 10.  N. Botnariuc a murit în 2011, la vârsta de 96 de ani.   Elaborat de Adela Salagor, bibliotecară Secţia Relaţii cu Publicul, BPO Rîşcani
Creangă - mărţişorul primăverii
Biblioteca şi bibliotecarul Ambele împreună, Formează o ramură de dezvoltare A comunităţii. Prin poezii şi lecturări, Vizionări şi plimbări, Biblioteca evidenţiază Cartea, poetul şi arta.     Biblioteca publică Druţă, spaţiu de recreere şi lecturare, în perioada 1-7 martie – zile dedicate povestitorului Ion Creangă a desfăşurat un şir de activităţi. Utilizatorii activi au descoperit lumea minunată a lui Nică-prietenul copiilor, precum şi păţaniile şi învăţăturile din poveştile povestitorului. 

S-a organizat expoziţii de carte ,,Un mărţişor pentru Ion Creangă’’.

     S-a desfăşurat o vizită tematică ,,Nică-prietenul copiilor’’ la grădiniţa de copiii ,,Steluţa” din localitatea pitorească Druţă, lecturându-se poveştile preferate şi cunoscute fiecărui copil, recunoaşterea personajului şi din ce poveste este prin evidenţierea principalelor trăsături, s-au colorat personajele preferate dându-le un stil nou şi multicolor.    S-a organizat lecturări şi vizionări a fragmentului ,,La cireşe ”din opera jubiliară ,,Amintiri din copilărie”, care a împlinit 145 ani de la publicare.

    S-a discutat că Ion Creangă prin lucrările sale şi-a împărtăşit bucuria copilăriei şi sentimentul de casă, lucruri care cu toţii cu trecerea timpului tânjim necontenit. Acest povestitor îşi va face apariţia în viaţa fiecărui pui de om încet şi sigur. Nu există copil care să nu fi auzit de ,,Capra cu trei iezi’’ sau ,,Punguţa cu doi bani’’, ,,Ursul păcălit de vulpe’’ sau ,,Fata babei şi a moşneagului’’ ş,a.     Poveştile lui Ion Creangă au deschis copiilor o lume de basme ce îşi au rădăcinile în viaţa satului privită prin ochii copilului Nică şi aranjată în text de scriitorul Ion Creangă de mai târziu.Realizat de: Rusu Galina, bibliotecara,Biblioteca Publică Druță.satul Druță, raionul Rîșcani.
Proverbele creștine în opera lui Ion Creangă - lectură şi analiză


  În decada crengiană – 2024 la Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a avut loc o nouă activitate dedicată operei clasicului literaturii române Ion Creangă. Elevii clasei a V-a de la liceul teoretic „Liviu Damian” însoţiţi de profesoara Nistor Cornelia au descoperit mesajul creştin al proverbelor, zicătorilor şi vorbelor cu tâlc din creaţia povestitorului humuleştean.

  Bibliotecara Salagor Adela a trecut în revistă cele mai importante date biografice ale scriitorului, lucrările reprezentative ale prozatorului, precum şi faptul că Ion Creangă a făcut şcoala catehetică, a fost coautor al manualului pentru clasele primare „Abecedar” (1868),  iar timp de 12 ani a fost diacon. Această experienţă din biserică şi-a pus amprenta pe creaţia scriitorului. Astfel, întreaga operă, începând de la „Amintiri din copilărie”, „Poveşti”, „Povestiri” „Nuvele” şi până cele câteva articole scrise de Creangă, sunt presărate de corespondenţe biblice şi mesajul creştin, cu rol moralizator dar şi parodic.

Lectura în glas a poveştii „Capra cu trei iezi” realizată de bibliotecară a fost punctul de pornire a discuţiei. În baza poveştii menţionate, cititorii bibliotecii au continuat sensul celor mai esenţiale proverbe şi vorbe cu tâlc puse la dispoziţia lor de către bibliotecară.

Citirea pe roluri a fost un alt moment al activităţii. Elevii au putut intra în rolul caprei, lupului, iezilor prin dialogurile citite.Metoda „florilor decupate” a fost unul dintre cele mai colorate momente ale activităţii. Elevii au descoperit diverse proverbe, zicători şi învăţături formulate de Ion Creangă în creaţia sa.Totodată, elevii au putut admira expoziţia de carte în cinstea prozatorului cu genericul "Ion Creangă - sfătosul bunic din Humuleşti", iar la final au privit desenul animat cu final fericit "Iezii, lupul şi vizorul" pe versurile lui Pavel Stratan. Elaborat de Adela Salagor, bibliotecară Secţia Relaţii cu Publicul, BPO Rîşcani 
2 Martie - Ziua Memoriei, Recunoștinței și Comemorării eroilor Războiului din Transnistria


2 Martie, ne amintește despre acele zile tragice de război din Transnistria, provocat de regimul separatist de la Tiraspol, susținut de Federația Rusă prin implicarea Armatei a 14-a, care staționa în regiunea transnistreană. Luptele au durat câteva luni, unde au participat în război 30 000 de persoane,  300 militari și civili au murit, iar alții 3 500 au fost răniți. Zeci de persoane au dispărut în timpul războiului din 1992. Cele mai mari lupte s-au dat la Tighina, Coșnița, Cocieri, Dubăsari. Acordul de încetarea focului a fost semnat la 21 iulie 1992 între Republica Moldova și Federația Rusă de către Mircea Snegur pe atunci președintele țării și Boris Elțin președintele Federației Ruse. În amintirea acelui tragic eveniment la BPO Rîșcani s-a inițiat o oră informativ-istorică cu genericul ,,File de istorie cu durere-n suflet”. La activitate au participat elevii clasei a X-a de la liceul ,,L.Damian” din Rîșcani cu profesoara Cornelia Nistor și bibliograful Zinaida Fazlî.

Pe parcursul activității elevii au fost informați despre: Când a avut loc războiul de pe Nistru;  Când a avut loc primele ciocniri și unde; Cauzele izbucnirii conflictului din Transnistria; Cerințele Guvernului Republicii Moldova către Guvernul URSS în privința Transnistriei; Convenția de reglamentare pașnică cu privire la сonflictul armat din zona Nistreană.În  bibliotecă s-a organizat expoziția de carte, fotografii și documente despre conflictul transnistrean, la care elevii s-au documentat și au vizionat secvențe filmate despre luptele din Cocieri, Tighina, Dubăsari, Coșnița. 

2 Martie ne va aminti tuturor despre cei care și-au dat viața pentru independența și integritatea țării. Datoria mare a poporului nostru este de a fi pace și să nu să se repete nici odată calvarul războiului.  Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3481480532162725&set=pcb.3481480708829374  Realizat de: Fazlî Zinaida Serviciu informativ-bibliografic, BPO Rîşcani                                                                                               
Ziua Internațională a Cititului împreună & Ziua Națională a Lecturii sărbătorite în BPO Rîșcani
 

       ,,Oriunde m-aș afla, dacă am cu mine o carte sunt fericită”.                                                                                                        ( J. K. Rowling)În fiecare an, la începutul lunii februarie, se desfășoară Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare (World Read Aloud day). Această zi este și Ziua Cititului Împreună, care  a fost înființată în anul 2010 de către Organizația nonprofit LitWorld, care dorește astfel să sublinieze prin acțiunile sale că literatura, lectura și educația în general, constituie un drept fundamental al omenirii. Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day) este celebrată în peste 170 de țări și este o zi, în care se sărbătorește puterea de a citi cu voce tare împreună. Astfel, copiii și adulții sunt încurajați să ia o carte, să găsească audiență și să citească cu voce tare. Această zi este sărbătorită în fiecare an și nu are o dată fixă. În acest an a fost aleasă ziua de 7 februarie. Cel mai bun mod de a marca ziua cititului este să iei o carte și să îi citești cuiva cu voce tare. Indiferent dacă e un singur om sau sunt mai mulți, mesajul din cartea pe care o citești va ajunge departe. Începând cu 7 februarie până la 14 februarie, de Ziua Națională a Lecturii, bibliotecile publice din raionul Rîșcani au inițiat programele de lectură, au mobilizat și consolidat comunitatea în sprijinul lecturii și a cunoașterii, deschizând larg ușile sale și îndemnând utilizatorii să își petreacă timpul liber lecturând cărțile. O săptămână întreagă utilizatorii, elevii, încurajați de profesorii, de la instituții de învățământ,  bibliotecarii au promovat bucuria și frumusețea lecturii în Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani. 07 februarie 2024. ,,Lectura ne uneşte” a fost genericul mesei rotunde la care s-au întrunit personalul de specialitate din cadrul BPO Rîşcani. Aceasta a fost prima activitate din cadrul Campaniei Naţionale ,,Citim cu voce tare împreună” ediţia anului 2024 organizată de ,,Ziua Internaţională a Cititului Împreună” (ZICI 2024). Activitatea a fost organizată de Tatiana Foliuşneac, SAMS şi Lilia Şveţ, SRI, BPO Rîşcani.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3466233273687451&set=pcb.3466235507020561 07 februarie 2024. De ceva vreme, sala  de lectură a bibliotecii s-a transformat într-un salon literar. Tinerilor cititori le-a plăcut să citească, să asculte, să discute și să-și împărtășească impresiile despre ceea ce au citit. Copiii și-au ales cărțile la dorință. Au fost citite fragmente din cărțile lui S.Vangheli ,,Aventurile lui Guguță”, I. Creangă   ,,Amintiri din copilărie”, poezii de G. Vieru, care s-a încheiat cu o  expoziție de carte din colecția bibliotecii. Activitatea a fost organizată de Irina Radeţcaia, SL, BPO Rîşcani.https://www.facebook.com/photo/?fbid=3466381713672607&set=pcb.3466395307004581 07 februarie 2024. Biblioteca Publică Orăşenească Rîţcani a organizat în Ziua Internaţională a cititului cu voce tare activitatea cu genericul ,,Citim cu toţii! Citim cu voce tare.” cu elevii cl. IX de la liceul teoretic ,,L. Damian”, însoţiţi de profesoara dna Eugenia Doroş. Activitatea a fost organizată de Inga Albot, CRF, BPO Rîşcani.https://www.facebook.com/photo/?fbid=3466372730340172&set=pcb.3466374100340035 07 februarie 2024. Ora literară cu genericul: „Popasuri literare” pentru generația vârstei de aur. Scopul activităţii - promovarea stilului sănătos de viață și alimentație, în cadrul căreia utilizatorii au citit cu voce tare rețete din revistele: ,,Sănătatea de acasă”, „Grădina de acasă”, „Лиза”, „Все для женщин”, „Phytodoctor”, „Здоровье”, ,,Bucătăria de acasă” etc. S-a citit cu voce tare și apoi s-au discutat rețetele pentru pregătirea diverselor bucate, îngrijirea corectă a grădinei, și, desigur, cum să ai grijă de propria sănătate. Activitatea a fost organizată de Irina Radeţcaia, SL, BPO Rîşcani.https://www.facebook.com/photo/?fbid=3466348270342618&set=pcb.3466349180342527 07 februarie 2024. Ora literară cu genericul „Paginile preferate”, la care au fost invitați elevii de clasa a V-B Liceul Teoretic ,,D. Cantemir” și profesoara Podaliak I.V.  În cadrul evenimentului participanții au citit fragmente din creațiile literare a scriitorilor, au caracterizat personajele,  au citit fragmentele pe roluri, și au împărtășit impresiile cu colegii. Activitatea a fost organizată de Irina Radeţcaia, SL, BPO Rîşcani.https://www.facebook.com/photo/?fbid=3466310943679684&set=pcb.3466311467012965 Interesul și curiozitatea de a citi aduc plăcere și trezesc dorința să citești cât mai mult și să cunoști  lucruri noi. Aceasta este o modalitate minunată de a educa și a forma valori spiritual-morale a tinerii generații. Citirea cu voce tare are un rol foarte important în dezvoltarea vocabularului și a gândirii critice.Indiferent, câte tipuri de lectura n-ar exista şi pe care dintre ele le-am practica, important este sa citim. Cititul cu voce tare contribuie la educația mai echitabilă, permițând tuturor să interpreteze și să interacționeze cu literatura de calitate.Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii și Zilei comemorării lui Grigore Vieru în Republica Moldova, Biblioteca Publică Orășenească a invitat publicul la o suită de activități socio-culturale organizate cu scopul de a promova, de a scoate în prim - planul vieții culturale lectura și importanța acesteia în dezvoltarea persoanelor și a societății. Scopul acestui eveniment deosebit  este  încurajarea lecturii, ca fiind un instrument eficient pentru a crește o societate sănătoasă și prosperă.  În acest context în bibliotecă au fost vernisate expoziții tematice și desfășurate următoarele activități culturale: 14 februarie 2024. Serata literară „Grigore Vieru – poetul renaşterii naţionale”. Pentru a-i aduce un omagiu poetului basarabean, elevii şcolii de Arte din or. Rîşcani, însoţiţi de profesoara de pian Ana Gobjilă, au evoluat în faţa publicului de la Colegiul Agro-Industrial. Publicul prezent a avut ocazia să asculte versurile frumoase ale poetului, din care desprindem tema maternităţii, a dragostei faţă de părinţi, a casei părinteşti, a satului natal, a războiului şi deportărilor, a limbii române pe care atât de mult a cântat-o scriitorul în versurile sale de renaştere naţională. Activitatea a fost organizată de Adela Salagor, SRP, BPO Rîşcani.https://www.facebook.com/photo/?fbid=3471365696507542&set=pcb.347136572984087215 februarie 2024. Ora literară cu genericul „Grigore Vieru – izvor de dragoste și credință”. Oaspeți dragi ai bibliotecii  au fost elevii clasei a II-A, VII-B, X-A Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, cu profesoara Dumbrăveanu L., care au lecturat, au recitat, au cântat, manifestând recunoștință marelui poet, cărții și lecturii!  A fost desfășurat un program variat, o lectură  expresivă  de poezii în limba română, engleză, ucraineană și rusă. ”. Poezii despre mamă, Patrie, limbă, copilărie, participanții activității au  găsit  printre filele de carte ale scriitorului Grigore Vieru. Activitatea a fost organizată de Irina Radeţcaia, SL, BPO Rîşcani.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3471843553126423&set=pcb.3471844213126357 Să citim și să recitim creația lui G. Vieru, pentru că întreaga viață poetul și-a consacrat-o cuvântului, lăsându-ne drept moștenire opera sa monumentală.             Campania „Citim cu voce tare împreună” scopul căreia este de a celebra forța lecturii cu voce tare, a susține cunoașterea și educația ca drepturi fundamentale ale omului, a constituit un bun prilej de a vizita bibliotecile publice pentru zeci de copii, adolescenți, împreună cu învățătorii, părinții, astfel oferind un exemplu demn de încurajare cititului activ și în familie.  De Ziua Internațională a Cititului Împreună am căutat să abordăm lectura ca terapie, reieșind din cantitatea de plăcere pe care lectura este în stare să ne-o ofere.

https://www.facebook.com/photo?fbid=955780492583407&set=a.403588741135921 Mesajul Maiei Sandu, Preşedintele Republicii Moldova în acest an a fost:,,Fiecare carte citită ne îmbogățește și fiecare dintre noi, fie că suntem copii sau deja maturi, are dreptul la întâlnirea cu cărțile sale. Pentru a facilita apropierea dintre oameni și cărți, dintre autori și cititori, anul trecut, de Ziua lecturii, am lansat campania națională de promovare a lecturii „Cartea Deschisă”. M-am bucurat să văd că atâtea cluburi de lectură din toate colțurile țării, din școli mari și mici, din centre pentru tineret și pentru seniori, din universități și colegii s-au înscris pe platforma Cartea Deschisă.Zeci de scriitori din Republica Moldova și România s-au întâlnit cu cititorii lor în acest an, la Edineț și Călărași, la Drochia și Fălești, în Dubăsari sau Anenii Noi. Mii de tineri au avut șansa să vadă pe viu un autor de carte, să țină în mâini noi apariții editoriale de pe ambele maluri ale Prutului. Le mulțumesc tuturor scriitorilor care au oferit din timpul lor creând punți între cărți și oameni, între idei și minți tinere. Precum le mulțumesc și tuturor acelor însuflețitori ai cluburilor de lectură, fără de care apropierea de carte ar fi mai anevoioasă. Vom continua campania de promovare a lecturii și în acest an. Cu noi forțe, la turații mai mari. Vă invit să deschidem, deci, toate cărțile!” Realizat de: Directoarea BPO Rîșcani Galina Sacaliuc.
Grigore Vieru, poetul care a cântat Basarabia, omagiat la biblioteca din Rîșcani
„Noros ori clar ca o amiază Eu sunt poetu-acestui neam, Şi-atunci când lira îmi vibrează, Şi-atunci când cântece nu am.”  (Gr. Vieru)

Elevi, studenţi, profesori şi cititori ai Bibliotecii Publice Orăşeneşti Rîşcani s-au adunat în cadrul unui recital de poezie şi cântece cu genericul „Grigore Vieru – poetul renaşterii naţionale” pentru a-i aduce un omagiu poetului basarabean chiar de Ziua Naţională a Lecturii, ediţia a II- a.Elevii şcolii de Arte din or. Rîşcani, însoţiţi de profesoara de pian Ana Gobjilă, au evoluat în faţa publicului de la Colegiul Agro-Industrial din Rîşcani.

Cele mai frumoase poezii şi cântece scrise pe versurile lui Gr. Vieru selectate de bibliotecara Adela Salagor au închegat scenariul recitalului astfel încât inimile şi mintea celor prezenţi la activitate să se umple de bucurie, lumină, cultură şi educaţie.Publicul prezent a avut ocazia să asculte versurile frumoase ale poetului în care desprindem tema maternităţii, a dragostei faţă de părinţi, a casei părinteşti, a satului natal, a războiului şi deportărilor, a limbii române pe care atât de mult a cântat-o scriitorul în versurile sale de renaştere naţională. Aşadar, în cadrul recitalului am descoperit mai multe teme pe care le-a abordat Gr. Vieru în opera sa: §  Tema maternităţii a fost reflectată prin poeziile: „Casa mea”, „Buzele mamei”, „Mama la câmp”, „Autobiografică”. §  Tema războiului şi a deportărilor a fost redată prin poeziile „Formular”, „Cămăşile”, „Balada celor deportaţi”, „Reaprindeţi candela-n căscioare”. §  Tema limbii române a fost scoasă în lumină prin poeziile: „Legământ”, „Frumoasă-i limba noastră”, „Limba noastră cea română”, „Scrisoare din Basarabia”. Toate aceste poezii au fost croşetate cu melodii interpretate la pian, acordeon şi vocile duioase ale elevilor Şcolii de Arte din Rîşcani.Elaborat de Adela Salagor, bibliotecară Secţia Relaţii cu Publicul, BPO Rîşcani 
14 februarie, ziua de naștere a lui Grigore Vieru
 

Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie 1935, în satul Pererîta, în familia lui Pavel și Eudochia Vieru, născută Didic. A absolvit școala de 7 clase din satul natal, în anul 1950, după care urmează școala medie din orașul Lipcani, pe care o termină în 1953. În anul 1957 debutează editorial (fiind student) cu o plachetă de versuri pentru copii, Alarma, apreciată de critica literară. În 1958 a absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău, facultatea Filologie și Istorie. Se angajează ca redactor la redacția numită revista pentru copii „Scînteia Leninistă”, actualmente „Noi”, și ziarul "Tînărul leninist", actualmente "Florile Dalbe" . La 8 iunie 1960 se căsătorește cu Raisa Nacu, profesoară de limba română și latină și se angajează ca redactor la revista „Nistru”, actualmente „Basarabia”, publicație a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Între anii1960–1963 este redactor la editura „Cartea Moldovenească”. A fost un oaspete des al „Căsuței Poeziei” din satul Cociulia, raionul Cantemir. Tot aici scrie celebra carte pentru preșcolari „Albinuța”. Anul 1968 aduce o cotitură în destinul poetului, consemnată de volumul de versuri lirice Numele tău, cu o prefață de Ion Druță. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariție poetică. În chiar anul apariției devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură națională contemporană. Trei poeme din volum sunt intitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuși, iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiș și Marin Sorescu. Asemenea dedicații apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică. Grigore Vieru a fost membru PCUS din anul 1971. La 14 februarie Biblioteca Publică din or. Costeşti în colaborare cu Casa de Cultură a organizat serata-comemorativă dedicată marelui poet Grigore Vieru. Doamna bibliotecară, dna Gavriliuc Silvia şi conducătorul de cerc, dna Ciobanu Rodica împreună cu elevii din claseleVI-X de la liceul ,,Silvian Lucaci” au recitat şi cântat piese pe versurile lui Gr. Vieru. https://www.facebook.com/100030956604786/videos/422898426861069 https://www.facebook.com/100014185788461/videos/pcb.1760065421142967/1725283161292137 În bibliotecă a fost organizată expoziţia de carte cu denumirea ,,Grigore Vieru – poetul timpului”Realizat de: Gavriliuc Silvia, bibliotecar, BP or. Costeşti
Ziua Internațională a Siguranței pe Internet - 08.02.2024


Ziua Internațională a Siguranței pe internet se desfășoară anual, în luna februarie. Scopul evenimentului este de a promova conștientizarea utilizării în siguranță a acestui mediu, internetul. Peste 170 de țări au adoptat această sărbătoare, a cărui organizator este INSAFE -European Safer Internet Network. Astfel se urmărește utilizarea internetului și a tehnologiei să fie făcute cu responsabilitate, în special de către copii și adolescenți. Tehnologia are un rol pozitiv, ne folosim de ea zilnic, indiferent dacă scriem un e-mail, ascultăm muzică, urmărim un film, participăm la o întâlnire sau mergem chiar la școală sau la serviciu online. Din păcate, însă, există oameni sau organizații care pot profita de toată această activitate uriașă strânsă pe internet, furând date și informații personale. Aceste fapte duc la scurgerile de date. De ce era nevoie de Ziua Siguranței pe Internet?În anul 2004 a fost creată Ziua Siguranței pe Internet. Ziua a fost creată tocmai pentru a oferi copiilor un mediu  sigur în online. În acest fel se urmărește conștentizarea publică a scurgerilor de date, combaterea conținutului ilegal și hărțuitor, promovarea unui mediu sigur și educarea sau pregătirea copiilor în ceea ce privește existența unui internet nesigur. Cu ocazia acestui eveniment în BPO Rîșcani s-a inițiat o oră informativă cu genericul ,,Internetul, cum să-l utilizăm în siguranță” împreună cu elevii cl.6 de la Liceul teoretiс ,,L.Damian” și profesoara Eugenia Doroș, bibliograf Zinaida Fazlî. Pe parcursul activității elevii au primit informații despre cum să utilizeze internetul în siguranță,au răspuns prompt la întrebările victorinei la temă, au luat cunoștință cu literatura de la expoziția cu genericul ,,Fii în siguranță și pe Internet”, au vizionat filmulețe online la tema siguranței pe internet. Elevii au plecat mulțumiți de informația primită la tema zilei și au înțeles, că persoana informată este protejată. Realizat de: FAZLÎ ZINAIDA, bibliografServiciul informativ bibliografic, BPO Rîşcani
Campania Naţională ,,Citim cu voce tare Împreună -2024” în BPO Rîşcani
 „Unul dintre cele mai mari daruri pe care adulții le pot face, urmașilor și societății, este să le citească copiilor lor.”           Carl Sagan    

    Ziua Internaţională a Cititului cu voce tare Împreună (World Read Aloud Day) este o campanie de promovare a bucuriei, frumuseţii şi beneficiilor lecturii. Această zi a fost creată de o organizație nonguvernamentală, numită LitWorld, fondată de expertul în alfabetizare Pam Alyn, în anul 2007. Proiectul care are drept scop consolidarea eforturilor bibliotecilor, instituțiilor educaționale, organizațiilor de creație, comunităților și factorilor de resort pentru promovarea lecturii. Evenimentele din această zi nu doar promovează lectura, dar o și transformă într-un act social.    La 7 februarie 2024 în incinta Bibliotecii Publice Orăşeneşti Rîşcani a fost sărbătorită Ziua Internațională a Cititului Împreună o zi în care se sărbătorește oportunitatea de a citi cu voce tare împreună.    Aceast eveniment reunește într-o singură zi copii, tineri și adulți din peste o sută de țări ale lumii pentru a celebra puterea cuvintelor. Cei care citesc sunt capabili să comunice mai bine atât verbal, cât și în scris. Studiile arată că persoanele care citesc frecvent sunt în măsură să-i înțeleagă mai bine pe ceilalți, să empatizeze cu ei și să vadă lumea și din perspectiva altora.     Istoricul Nicolae Iorga spunea: „Lectura – joacă un rol important în viața copiilor, un rol mai mare decât în viața celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viața și influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărțile pe care le citesc, copiii își formează o anumită concepție asupra lumii, cărțile formează la ei anumite norme de conduită”.        În susținerea celor spuse de N. Iorga, BPO Rîșcani în colaborare cu instituțiile de învățământ din Rîşcani, Liceul teoretic ,,L.Damian" și Liceul teoretic ,,D.Cantimir", s-au implicat activ la organizarea celei de-a cincea  ediții Naționale a Campaniei de  Promovare a Cititului cu Voce Tare, cu genericul ,,Citim cu toții! Citim cu voce tacare” care s-a desfășurat în ziua de 7 februarie 2024.    Programul de lectură inițiat de bibliotecă au mobilizat și consolidat comunitatea în sprijinul lecturii și a cunoașterii. În cadrul campaniei la activitate au participat utilizatorii de diferite vârste (adulţi, tineri, copii), lecturând cu voce tare citate în operele poeţilor şi scriitorilor îndrăgiţi, cum ar fi  I. Creangă, Gr. Vieru, M. Eminescu, diverse lecturi la care au participat peste 50 de copii au aflat multe curiozități și la finalul activității sa exersat una din metodile eficiente de dezvoltare a retoricii ce sunt exercițiile de dicție sau frământările de decție.     Activităţile din cadrul programului au fost mediatizate pe pagina şi contul de Facebook  al bibliotecii link:https://www.facebook.com/photo/?fbid=3466310943679684&set=pcb.3466311467012965&locale=ru_RU https://www.facebook.com/photo/?fbid=3466348270342618&set=pcb.3466349180342527&locale=ru_RU https://www.facebook.com/photo/?fbid=3466372730340172&set=pcb.3466374100340035&locale=ru_RUhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=3466381713672607&set=pcb.3466395307004581&locale=ru_RUşi pe canalul de YouTube al bibliotecii link:https://www.youtube.com/watch?v=mm7uh7TkHGE      Cum spunea Confucius - Oricât de ocupat ai fi, trebuie să găsești timp ca să citești. Altfel vei capitula în fața ignoranței.    Sincere mulțumiri, adresăm tuturor participanților care au fost implicaţi în activităţile campaniei pentru susținerea mișcării internaționale CITIM CU VOCE TARE ÎMPREUNĂ.Realizat de: ALBOT INGA, bibliotecară,  BPO Rîşcani                                                   
,,Lectura ne uneşte” de ZICI 2024 la BPO Rîşcani
 

Ziua Internațională a Cititului cu Voce Tare (World Read Aloud Day) este o campanie de promovare a bucuriei, frumuseții și beneficiilor lecturii. A fost inițiată de LitWorld (litworld.org), o organizație nonprofit fondată în 2007. Programele oferite de LitWorld sunt adresate tuturor instituțiilor și persoanelor care au tangență cu promovarea lecturii: școli, instituții preșcolare, biblioteci, lucrători din sectorul social, părinți etc) (prima zi de miercuri a lunii).  Ziua Internațională a Cititului cu Voce Tare este o oportunitate pentru oamenii de pe tot globul să sărbătorească bucuria de a citi cu voce tare și să pledeze pentru alfabetizare ca drept fundamental al omului.

În Republica Moldova Campania Națională „Citim cu voce tare împreună” este o mișcare de sensibilizare a cercurilor largi de cititori reali și potențiali, a instituțiilor info-documentare, a instituțiilor de învățământ, a părinților, a decidenților privind importanța lecturii cu voce tare, precum și a lecturii în general.

,,Lectura ne uneşte” a fost genericul mesei rotunde la care s-au întrunit personalul de specialitate din cadrul BPO Rîşcani. Aceasta a fost prima activitate din cadrul Campaniei Naţionale ,,Citim cu voce tare împreună” ediţia anului 2024 organizată de ,,Ziua Internaţională a Cititului Împreună” (ZICI 2024) Subiectele cheie al evenimentului au fost: ,,Lecturi profesionale: conţinuturi în acces deschis” prezentate de Tatiana Foliuşneac, SAMS, BPO Rîşcani şi ,,Codul deontologic al bibliotecarului” prezentat de Lilia Şveţ, SRI, BPO Rîşcani. Subiectele sus numite au fost citite cu voce tare şi discutate.Lecturile profesionale sunt şi trebuie să fie parte esenţială a dezvoltării personalului de specialitate din bibliotecile publice.Lectura este un concept complex, care cuprinde două aspecte: autoeducaţia generală (lectura de agrement) şi dezvoltarea profesională (lectura profesională).Lectura profesională a unui bibliotecar este parte integrantă a activităţii sale, deoarece în condiţiile când domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării evoluează continuu cunoştinţele obţinute în cadrul educaţiei formale şi nonformale nu sunt suficiente. Astfel, serviciilor metodice le revine sarcina de a organiza, orienta, motiva personalul de specialitate din biblioteci către lectura profesională, ca metodă eficientă de dezvoltare profesională. Această sarcină a fost realizată de către BPO Rîşcani prin implicarea în cadrul Zilei Internaţionale a Cititului cu voce tare. Resursele de informare şi învăţare în Acces Deschis propuse bibliotecarilor au fost paginile web ale bibliotecilor, asociaţiilor şi alte instituţii de profil care pot constitui o primă sursă informaţională pentru ei. Pagina web a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova - http://www.bnrm.md/  Pagina web a Bibliotecii Municipale ,,B.P.Hasdeu” - http://www.hasdeu.md/ Pagina web a Bibliotecii Naţionale a României - http://www.bibnat.ro/ Pagina web The International Federation of Library Associations (IFLA) - http://www.ifla.org/ Repozitoriile digitale  constituie instrumente strategice pentru a dezvolta abordări coerente şi coordonate privind captarea, identificarea, stocarea şi recuperarea bunurilor intelectuale. Repozitoriile digitale pot fi considerate atât platforme de publicare şi promovare, cât şi sursă de dezvoltare profesională pentru personalul de specialitate din biblioteci: Repozitoriul tematic internaţional - http://eprints.rclis.org/ Repozitoriul Naţional MoldLIS - http://moldlis.bnrm.md/ Repozitoriul instituţional BM ,,B.P.Hasdeu” - http://hapes.hasdeu.md/ Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele ştiinţifice, în culegerile manifestărilor ştiinţifice, în revistele de popularizare a ştiinţei şi în revistele socio-culturale din Republica Moldova în perioada 1993 prezent. https://ibn.idsi.md/ Revistele, publicaţiile cu Acces Deschis sunt o sursă importantă de informare şi învăţare pentru bibliotecari, în condiţiile când au crescut preţurile, drept urmare au scăzut numărul de abonamente în biblioteci. Magazin Bibliologic - http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/15-publicatii/editii-periodice-de-specialitate/26-magazin-bibliologic Gazeta bibliotecarului - http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/15-publicatii/editii-periodice-de-specialitate/25-gazeta-bibliotecarului Aniversări culturale - https://www.bncreanga.md/?page=36 Buletin metodic. Cartea. Biblioteca. Cititorului. - https://www.bncreanga.md/?page=37 Revista BiblioPolis – https://hasdeu.md/bibliopolis/ Revista Confluenţe bibliologice – https://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html/ Lecturile profesionale creează buni profesionişti. Să manifestăm deschidere în schimb de opinii şi informaţii privind conţinuturile care ne formează, atât cognitiv, cât şi pentru construirea şi modelarea activităţii practice. Aceasta ne sugerează dna Ludmila Corghenci în articolul său ,,Lecturi profesionale: context al educaţiei informaţionale a personalului de specialitate din biblioteci” în Monografia Bibliografică ,,Ludmila Corghenci: Omul din Templul Cărţii şi Ştiinţei”. #World_Read_Aloud şi #ZICI2024Realizat de:FOLIUŞNEAC TATIANA,Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani 
Program pentru ZICI 2024 la BPO Rîşcani
Programul Campaniei Naţionale ,,Citim cu voce tare împreună” ediţia anului 2024 propus spre  realizare de ,,Ziua Internaţională a Cititului Împreună” (ZICI 2024) de Biblioteca Publică Orăşenească RîşcaniRealizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani,
123 de ani de la naşterea preotului Alexie Bârcă: expoziţie de carte şi de fotografii


Descoperirea istoriei locale a oraşului Rîşcani este un proces continuu, iar această istorie pe care ne-au lăsat-o strămoşii este o mândrie şi o bogată moştenire de bunuri, valori şi virtuţi. Unul din bunurile imobile ale patrimoniului cultural din orașul Rîşcani este şi biserica „Adormirea Maicii Domnului”, biserică construită de boierul Gheorghe Rîşcanu, fiind totodată şi monument ocrotit de stat. În anul 2024 se împlinesc 165 de ani de când a fost oficiată prima liturghie în acest sfânt lăcaș. În anul 1936, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgul Rîşcani este transferat părintele Alexie Bârcă, pe postul de al doilea preot. Astfel începe implicarea lui în viaţa spirituală a trăitorilor din Rîşcani. Liceul din Rîşcani, având pe atunci profil comercial, a fost la fel întemeiat de boierul Rîşcanu, cel care a ctitorit şi biserica. Astfel, boierul a lăsat testament ca „directorul liceului să fie întotdeauna preotul al doilea de la biserica din localitate”. Astfel, fără voia lui, părintele Alexie a ajuns director al școlii. Cu această ocazie el a început să predea disciplina Religia. Părintele Alexie Bîrcă este unul dintre marii preoți ortodocși români, basarabean de origine, el fiind cunoscut mai ales pentru slujirea sa, vreme de 37 de ani, în Biserica Bucur Ciobanul, din Bucuresti, biserică închinată Sfinților Atanasie şi Chiril ai Alexandriei.    Cu ocazia împlinirii a 123 de ani de la naşterea preotului Alexie Bârcă, BPO Rîşcani inaugurează o expoziţie de carte şi fotografii în cinstea preotului care a marcat istoria locală a oraşului Rîşcani. La biblioteca noastră aveţi posibilitatea să descoperiţi detalii interesante din viaţa părintelui Alexie Bârcă în cartea „Părintele Alexie – Preotul lui Dumnezeu”, Editura Suflet Transilvan, Braşov, 2014. E prima carte pe care a scris-o Ileana Toma, fiica părintelui, şi a scris-o la cererea lui Eugen, soţul scriitoarei.Părintele Alexie Bârcă s-a refugiat din Basarabia în 1940 şi a slujit în Bucureşti ca preot la cea mai veche biserică din capitala României, biserica Bucur Ciobanul, între 1949 şi 1986. Cartea poate fi considerată şi ca un roman istoric ce deapănă viaţa omului Alexie Bârcă, îmbrățișând timpul scurs între 1901 şi 1986. Dar ea poate fi privită şi ca o povestire sapienţială, întrucât în cuprinsul ei se răspunde la întrebarea: ce înseamnă să îţi iubeşti aproapele, într-un secol frământat de sminteală. Părintele Alexie îi ajuta material pe cei cărora le era foame. În Săptămâna Mare, începea Liturghia la ora 4 dimineaţa, pentru ca aceia care erau încadraţi în „câmpul muncii” să se împărtăşească şi, după aceea, să poată semna „condica de prezenţă”, fără a fi înregistraţi de autorităţi. A-l ajuta pe  cel în nevoie să-şi rezolve problemele vieţii pământeşti şi, în acelaşi timp, şi în primul rând pe cele legate de viaţa veşnică, - aceasta este adevărata iubire pentru aproapele nostru. Părintele a înfruntat o viaţă de vicisitudini istorice cu multă smerenie şi răbdare, rămânând o pildă de existenţă firească, în mijlocul unei lumi zguduite de griji şi spaime, dar pătrunsă şi de aspiraţia către mântuire. Este o carte folositoare nu numai tinerilor ce vor deveni preoţi, ci multor laici de toate vârstele.   Elaborat de Adela Salagor, bibliotecară Secţia Relaţii cu Publicul, BPO Rîşcani    
BIBLIOTECILE ÎN SPRIJINUL LECTURII


            A devenit o tradiţie, ca în luna februarie, Centrul Biblioteconomic Teritorial, BPO Rîşcani, conform Ofertei educaţionale pentru anul 2024 să se întrunească cu reţeaua de BP din raionul Rîşcani. La 5 februarie 2024 Centrul Biblioteconomic Teritorial, Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani, a organizat Atelierul profesional online ,,BIBLIOTECILE ÎN SPRIJINUL LECTURII” pentru personalul de specialitate din bibliotecile publice din raionul Rîșcani. Axe de conținut ale atelierului au fost:   abordare conceptuală și forme ale organizării şi desfăşurării a Campaniei Naţionale ,,Citim cu voce tare împreună” şi Ziua Naţională Lecturii; Programul Național LecturaCentral, ediția a 7-a.Formatori: SACALIUC Galina, director, BPO Rîșcani

FOLIUŞNEAC Tatiana, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîșcani;

Dna Sacaliuc Galina a prezentat Baza legislativă. Argumente PRO Zilei Naţionale a Lecturii în Republica Moldova /Scrisoarea nr.10 din 15.01.2024 de la Biblioteca Naţională a Republicii/ şi comunicarea ,,Implicarea bibliotecii publice în promovarea lecturii ca bază de învăţare pe tot parcursul vieţii.”Urmare a participării la sesiunea consultativă din 23 ianuarie 2024, organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în contextul evenimentelor care vor avea loc la 7 februarie „Ziua Internațională a Cititului Împreună” și 14 februarie „Ziua Națională a Lecturii în Republica Moldova”, dar și lansarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 7-a, 2024. Scopul sesiunii, fiind oferirea bibliotecilor suport informațional și documentar pentru a celebra aceste evenimente consacrate lecturii prin care rolul bibliotecilor și al bibliotecarilor este primordial. CBT, BPO Rîşcani a preluat suportul informaţional oferit de specialiştii din domeniul biblioteconomic şi prin intermediul atelierului l-am diseminat în reţea. Dna Foliuşneac Tatiana le-a relatat despre: ·         Zile remarcabile privind cartea, lectura 2024 ·         Organizarea Zilei Internaţionale a cititului cu voce tare: repere metodologice (PPT, articol)·         Iniţiativele profesionale pentru anul 2024 ·         Programul Naţional LecturaCentral ediţia a VII-a, anul 2024 Ø  Însemnele Zilei Naționale a Lecturii Ø  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Programului Naţional LecturaCentral     La evenimentul online au participat 33 de persoane (31 de formabili/bibliotecari şi 2 formatori locali).Realizat de: FOLIUŞNEAC TATIANA, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, BPO Rîşcani,
Aviz pentru ZICI 2024 la BPO Rîşcani
 

Realizat de: ALBOT INGA, bibliotecară,  BPO Rîşcani
Educație prin joc: Ziua Internaţională a Puzzle-urilor marcată la BPO Rîşcani


De ziua internațională a puzzle-urilor, utilizatorii bibliotecii noastre s-au adunat la bibliotecă pentru a descoperi lucruri noi și curiozități despre unul din cele mai renumite jocuri educative - Puzzle. În cadrul activității, elevii au descoperit că: 1.      Denumirea de „puzzle” provine din limba engleză și are semnificația de șaradă sau ghicitoare; 2.      Jocul puzzle a fost inventat în anul 1766; 3.      Un copil poate face puzzle-uri de la 18 luni; 4.      Inventatorul jocurilor puzzle este englezul cartograf John Spilsbury; 5.      Scopul pentru care a fost inventat și creat jocul de puzzle a fost ca să îi învețe pe copii mai ușor geografia; 6.      Jocurile de puzzle sunt de diferite dimensiuni, cu un număr variabil de piese și din diverse materiale; 7.      Cel mai mare puzzle Disney, pus în vânzare, are 40 320 de piese, cântărește 20 de kg, măsoară aproximativ 140 m² și costă aproximativ  999 $. 8.      Psihologii consideră că puzzle-urile ajută la dezvoltarea răbdării, creativității, imaginației, căutarea imaginii din ansamblu. 9.      Forma uzuală de puzzle, așa cum o vedem noi astăzi, a apărut în anul 1909, atunci când compania americană „Parker Brothers” a început producția în masă a jocului. 10.  Cel mai mare puzzle din lume a fost finalizat în Dubai în anul 2018, conținând 12 320 de piese și întinzându-se pe aproximativ 65.000 de metri pătrați.

Totodată, utilizatorii bibliotecii au descoperit o serie de beneficii ale jocurilor puzzle în procesul de creștere și dezvoltare armonioasă a copiilor. Pentru că scopul este să pună cap la cap piesele, copiii își vor antrena memoria. Pe lângă asta, puzzle-ul dezvoltă aptitudini precum scrisul, desenatul și chiar îmbrăcarea și dezbrăcarea. Copiii devin tot mai curioși după ce termină un joc de acest tip. Ei vor să facă și alte puzzle-uri și astfel învață într-un mod distractiv lucruri noi și li se dezvoltă dorința de cunoaștere.Jocul de puzzle este potrivit pentru întreaga familie. Această activitate îl va face fericit pe cel mic și îi va dezvolta capacitatea de a lucra în echipă. Față de alte jocuri, puzzle-ul are avantajul că cel mic poate vedea un rezultat clar: a terminat jocul deci va avea în față ochilor imaginea reconstituită. Gândul că a reușit, că poate admira rezultatul muncii sale îi mărește încrederea în forțele proprii și îl îndeamnă să încerce sarcini din ce în ce mai dificile. Pe parcursul activităţii elevii au petrecut timpul util și distractiv. Au rezolvat jocuri puzzle: diverse mărimi din diverse materiale cu un număr de piese variabil. În concluzie, rezolvarea puzzle-urilor asigură abilități sporite în ceea ce privește determinarea, logica și răbdarea, aceste însușiri fiind de mare ajutor pentru a „manevra“ marele puzzle care este viața însăși. P.S. La finalul activităţii copiii au primit în dar fructe dulci. Elaborat de Adela Salagor, bibliotecară Secţia Relaţii cu Publicul

Generat în 0.596 secunde.