Despre toate

 Despre toate Despre toateRSS postsRSS comments

Politica si Politici


Comenteaza

Gonașii, vânatorii și victime.
  Gonașii, vânatorii și victime. O vânătoare clasică are trei participanți: victimele, gonașii și vânătorii. Victimele sunt gonite și vânate, gonașii cu trompete și dobe gonesc victimele spre vânători și primesc apoi recompensă, vânătorii trag în victime și distribuie trofeile și carnea. Armele pot fi letale cu ucidere imediată și directă, armele pot fi neletale ca trompeta și doba cu ucidere indirectă și întârziată. Cei care ucid se tratează kantian între ei, iar cei uciși sunt tratați stric utilitarist de către cei dintâi Cine posedă capacitatea emprismului intuitiv realizează că scena poate fi extinsă de la nivelul micro-politic la nivelul macro-politic. După cel de al doilea război mondial, lumea era bipolară: blocul capitalismului mixt și blocul capitalismului de stat cu campionii de rigoare. Când un mixt kantian, în calitate de vânător înărmat cu arme letale avea nevoie carne și trofee din motive întemeiate sau nu, chema în ajutor un gonaș etatist kantian cu goarne și dobe. Aceeași procedură  funcționa practic identic, dar în sens invers. Vitimele-utilitariste puteau fi îndată transformate în carne și trofee, dar puteau fi gonite mai încet pentru ca să se mai înmulțească sau să mai prindă greutate și putere în funcție de scopurile planificatorilor kantieni. După cei treizeci de ani glorioși echilibrul între vânători-gonași, gonași-vânători s-a rupt. Reclama Apple din 1980 spune totul, iar pe de altă parte etatiștii au priceput că posedă posibilități imense de deschidere pentru a deveni proprietari privați sau în cel mai rău caz parte din proprietăți în orice spațiu disponibil. În așa fel kantianul etatist s-a dizolvat în kantianismul mixt-privat și și-a pierdut sensul existențial adică dintr-un întreg s-a transformat în parte a unui întreg deci a fost alienat, deposedat de deținerea obiectului adorării și a cadrului de referință atât pentru el însuși cât și pentru ceilalți. La nivel factic kantianul etatist ca ființă și ființare a fost decăzut din statutul de vânător-gonaș-gonaș-vânător pentru a coborî la statutul de ființă și ființare de victimă utilitaristă cu mari rezerve de carne și trofee doborârea căreia va cere kantienilor resurse pe măsură, evenimentele 2+0 2+2 24 o dovedesc cu prisosință. Pe de altă parte fiecare cădere este o șansă de revenire căci toate posibilitățile rămân deschise pentru cineva cu amintiri din viitor.    
Despre falsul entuziasm de după 15.11.2020
  Despre falsul entuziasm de după 15.11.2020 După războiul ruso-turc 1828-1829 generalul Kisiliov a impus în Principatele Dunărene prima constituţie numită Regulamentul Organic. Câţiva ani mai devreme pentru o asemenea tentativă monarhia rusă a suprimat cu cruzime mişcarea decembriştilor. Ceea a fost respins brutal de centrul imperial a fost acceptabil la periferie, deci mesajul era că Imperiul Rus în calitate de noul stăpân a Europei de după războaiele napolioniene poate moderniza, şi poate fi acceptat ca putere globală. Azi Moscova este a câta oară prima capitală a Europei. La a o distanţă nu prea mare de Kremlin se află un stat apărut ca proiect catolic pus în aplicare de regatul maghiar, apoi după o scurtă emancipare intrat în alt proiect cel islamic pus în aplicare de otomani, deci este un spaţiu politic unde ultima oară s-au luat decizii vre-o 500 de ani în urmă. Liderul acestui stat cu alură sa de”voievod” din epoca emancipării evident că parea depaşit (03.06.2017 Sankt-Petersburg). Problema e că Moscova mai are în străinătatea apropiată încă vre-o treişpe state şi lideri aflaţi în postură asemănătoare. Acest bagaj aduce grave imagini noii Rusii din secolul 21. Aşa că entuziazmul de după 15 noiembrie nu trebuie privit ca un proces independent, ci ca unul ce face  parte dintr-o amplă mişcare dirijată ce ar trebui să grăbească modernizarea periferiei moscovite.
Cel mai umanist razboi mondial.
Cel mai umanist razboi mondial. Mor soldaţi care au ciclul organic iepuizat de continuitatea vieţii. Toţi îi respectă plecarea. Platoniştii financiari nu mai folosesc agora în calitate de idioţi utili pentru a-şi mări sau conserva spaţiile vitale. Guvernele nu-şi omoară cetăţenii în numele disfuncţionalităţii corporale a cuiva care se crede salvător ori proroc. Narsicismul tribal are limite naţionale fixe. Fluidele ideologice antiviaţă s-au retras acolo  unde le este locul – obscuritatea inconştientului privat în privat. Libertatea pozitivă este limitată de responsabilitatea colectivă – democraţia verticală. …cel puţin aşa a fost până azi.
Despre feminism şi muierism.
Despre feminism şi muierism. Exista muierism urban şi feminism rural; muieriste în rândurile claselor superioare şi feministe în rândurile claselor inferioare; sunt muieriste cu doctorat şi feministe cu studii liceale; sunt feministe sărace şi muieriste bogate; există muieriste globalizate şi feministe active la nivel local. Anticlivajele produc multă confuzie, clivajele la fel. Totuşi ce diferenţiază şi ce au în comun feminismul şi muierismul? În societatea de marketing omul este obiect evaluat în baza criteriilor de valoare, rarirate, irepetabilitate, organizare. Dacă cele patru criterii acţionează într- un cadru legal, statutul social este determinat de diplome obţinute, de realizări în urma unei iniţiative libere şi individualiste, atunci este un spaţiu de manifestare preponderentă a  feminismului. În cazul în care criteriile menţionate sunt supuse unui mediu iraţional unde se preferă magie şi mistică, atunci aici se manifestă preponderent muierismul. Feministele, luptă să genereze şi să obţină direct prin forţe proprii drepturi şi libertăţi în cadrul instituţiilor şi reţelelor formale. Muieristele preferă să obţină drepturi şi libertăţi indirect prin interpuşi, manipulaţi şi persuadaţi în instituţii şi relaţii informale de amiciţie, cumătrism, nanaşism, relaţii sexuale. Feministele preferă să se informeze din surse verificabile, de încredere şi responsabile ce vor genera un comportament social corespunzător, muieristele prefera ca sursă de informare fie bârfele obţinute prin comunicare interpersonală, fie bârfe cotidiene din reţele de socializare, fie bârfe publice numite generic fake-news, uneori la asemenea rezultate se ajunge involuntar din cauza lipsei unor filtre intelectuale. Ce au în comun feministele şi muieristele ? Ambele au ca scop dominarea apropiaţilor şi a societăţii. Sunt interdependente, în anumite condiţii feminismul va tinde spre muierism, iar muierismul spre feminism. Ambele sunt lipsite de originalitate pentru că de fapt reprezintă copii şi adăptări la societatea de markerting.  
Colonizarea va continua dincolo...
Ne aflăm în faţa unei noi expansiuni coloniale: planeta Martie. Oricine ar vrea să ajungă acolo are nevoie de ordine şi previzibilitate pe Terra. Pentru aceasta trebuie depăşite o serie de antagonisme costituite în jurul avantajelor competitive deţinute de diferiţi actori, obstacole cu adevărat greu de depăşit . 1. A supune B. Drepturile asupra avantajelor competitive aparţin lui A. Drepturile lui A au prioritate. B va cere drepturi egale cu A. A va oferi gradat drepturi lui B. 2. Avantajele competetive lui A şi B sunt egale. B îl învinge pe A. Aplicarea drepturilor asupra avantajelor competetive va fi simultană. 3. Avantajele competetive lui A şi B sunt egale. C deţine avantaje competitive superioare lui A şi B. Drepturile lui C sunt prioritare. 4. Avantajele competitive lui A şi B sunt egale, drepturile se aplică simultan, de aceea este nevoie de un spaţiu juridic condiţionat D a cărui drepturi se vor aplica abea după iepuizarea drepturilor deţinute de A şi B. 5. A,B,C,D renunţă la avantaje competitive fluide cu scopul de a le oferi actorului aAbBcCdD pentru gestionarea unor domenii de interes comun. 6.AA deţine avantaje competitive superioare lui A,B,C,D. AA se va supune jurisdicţiei A,B,C,D. 7.AA deţine avantaje competitive superioare lui A,B,C,D. AA se va supune jurisdicţiei lui C 8.AA deţine avantaje competetive superioare A,B,C,D. A,B,C,D se vor supune avantajelor competitive lui AA. Din relaţiile expuse se poate remarca: drepturile au valoare dacă avantajele competitive au valoare; într-un context dat, avantaje competitive/drepturi apropiate ca valoare vor provoca conflicte; nimeni nu renunţă la avantaje competitive din nucleul dur; D chiar dacă există condiţionat este important; AA nu poate exista făra A,B,C,D; AA oferă pondere oricărui actor. Deci pentru cei ce pot zbura dincolo de Lună ce este important? Câteva concluzii: cei care deţin avantaje competitive militare trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru impunerea unor frontiere militare. AA trebuie să penetreze instituţiile A,B,C,D şi aAbBcCdD. Darwinismul poate fi doar în cadrul AA şi aAbBcCdD.
Societate irodică.
 Societate irodică. Metafizica se manifestă fie prin apatie, fie prin acțiune. Piatra filosofală - alchimia - chimia sunt un lanț de cauzalități a dorinței metafizice de bunăstare exprimate prin acțiune. Nevoia ancestrală de dreptate a codificat comportamentul uman în legi sacre, iar mai apoi în cele laice, evident că este încă un exemplu de acțiune. În alte cazuri metafizica rămâne la stadiul de non-acțiune, contemplarea devine ea însăşi acțiune, iar soluția este de fapt disoluție, cel aflat în apatie va deveni idiotul util a celui ce a acționat mai eficient în acel context. Un imperiu din Est a fost de-a lungul istoriei idiotul util a unui imperiu din Centrul Europei şi nu o singură dată, un alt imperiu de mai la sud s-a aflat în aceeaşi situație, iarăşi nu o singură dată. A fi idiot util nu este încă cel mai rău ce poate fi pentru că totuşi se manifestă o utilitate, iar utilitatea cu toată antiumanitatea sa este morală căci exprimă o acțiune în beneficiul cuiva sau a cauzei acestuia, deci sunt şanse de revenire la normalitate. Aşadar istoria nu este  altceva decât metafizica în acțiune prin depistarea şi exploatarea idioților utili. Dar poate fi ceva şi mai degradant atunci când eşti idiotul util al unui alt idiot util şi implicit a stăpânului acestuia. În acest caz la modul practic are loc o coborâre până la nivelul de masochism. Atunci când eşti exploatat geopolitic  prin pierdere de teritorii în favoarea idiotului util, iar apoi eşti exploatat şi de către stăpânul acestuia dar de data aceasta geoeconomic, prin plata unor salarii de mizerie şi deci susținerea indirectă a corupției, victima ajunge să considere că ea însăşi este vinovată pentru cele ce i se întâmplă, în acest context are loc devorarea semenilor pentru că ei sunt cei mai vulnerabili, asemenea societăți irodice îşi pierd  omogenitatea şi sunt sortite eşecului.Ieşirea dintr-un astfel de cerc vicios ar fi ca să ajungi la statutul de idiot util direct subordonat unui stăpân ceea ce nu este foarte uşor pentru că idiotul util ierarhic superior va lupta din răsputeri pentru a-şi conserva pozițiile. Aşadar în concluzie se poate spune că scopul unei societăți idiot utile ar fi să fie direct utilă, fără intermediari, adică să se treacă de la binomul masochist-masochist la binomul masochisto-sadic.
Azilul Eurozoo.
                                                                              Azilul Eurozoo. Starea de imperium caracterizează Europa cu excepția periferiei ruseşti şi turceşti.Atunci când există imperium singular este pace când sunt multe imperiumuri este război.După 1945 leii continentali, leii maritimi, vulturii cu coroane imperiale şi papale au fost băgați într-o grădină zoologică cu regim de azil - Uninea Europeană. Paza grădinii a fost asigurată la apus de vulturul cowboy, iar la est de ursul din circ. Fiarelor de ieri li s-au tăiat ghiarele, li s-au scos dinții, la gât s-au legat clopoței, labele s-au băgat în camaşă de forță, li s-au administrat sedative. Umilința celor cu sânge nobil s-a agravat după extinderele spre est. Porcul polonez, catârul bulgar, iapa ungurească, oaia românească, insectele baltice etc de care ursul circar s-a debarasat ceva timp mai devreme, s-au aşezat la aceaşi masa din cantina azilului cu leii şi vulturii. A fost greu de suportat când s-au întâlnit spiritul individualist de prădător cu spiritul de turmă a victimei, iar circarul se pare că a pasat şeptelul vechilor imperiali la îngrăşat ca să aibă ce mânca la primăvară. Să nu uităm de lista de aşteptare de a sta la masă cantinei şi a bea medicamente.În acest context veştile electorale din Republica Moldova sunt cât se poate de bune, Dodon nu e vinovat, este parte din scenariu. Între timp cei din grădina zoologică încă aflați sub paza celor doi "prieteni", au aflat că panda din pădurea de bambus a devenit dragonul de aur cu aripi uriaşe. Ba mai mult, pe lângă dragonul chinez au mai apărut încă câțiva dragoni la fel de spectaculoşi, iar vulturul cowboy zboară mai sus ca niciodată. În acest context doctorii din Bruxelles nu prea mai pot face multe. De ce paznicilor şi dragonilor totul este permis, iar celorlalţi nu. Pacienții îşi cer dreptul la ură seculară, la impunerea intereselor particulare asupra celor generale, la o globalizare într-o singură direcție. Stocul de sedativele este pe cale de afi iepuizat.
Patru provocări pentru o societate nouă.
Patru provocări pentru o societate nouă. Cine la început de secol XXI încearca să fie neoconservator , socialist , comunist- minte -in funcţie de calitatea resurselor umane şi materiale pe care le are la dispoziţie. Multe resurse - multa geopolitica, putine resurse - puţină geopolitică. Dramatic este faptul că unicul fir ce trece absolut prin toate ideologiile şi situaţiile geopolitice numită la modul general democraţie contează din ce în ce mai puţin. Lipsa ideologiei favorizează dispariţia democraţiei şi viceversa.  Ce rămâne în loc şi care sunt noile provocări ? 1.Structură geografică incapabilă să asigure consumul riscă să intre în conflict atât cu proprii săi supuşi cât şi cu vecinii. De aceea consumul trebuie să fie nelimitat, atât pentru cei cu venituri mici ,cât şi pentru cei cu venituri mari .  2.Legi sunt multe, iar dreptul egal de a le încalca este unul fundamental. Corupţia nu poate fi eradicată, pentru că este adaptabilă la orice, însă ea poate fi morală dacă este accesibilă pentru toţi . 3.Atunci când elitele acumulează suficiente resurse se produce privatizarea, iar atunci când suferă pierderi are loc naţionalizarea. Agenda electorală este construită pe aceasta dihotomie. Poporul crede că votul său aduce schimbarea, în realitate scopul votului este conservarea capitalului. Iluzia schimbării politice este trucul cel mai de succes pentru menţinerea coeziunii sociale. 4.În secolul XVI biserica şi-a pierdut monopolul asupra magiei.Empirismul şi raţionalul au ajuns să domine în economie, medicină, ştiinţă, iar magia a reuşit să se impună în politic şi social. Laicitatea în viaţa politică şi socială este doar o aparenţă. În concluzie se poate spune că consumul nelimitat, corupţie ieftină, iluzia schimbării şi religiozitatea sunt pilonii unei lumi post democratice şi post idiologice.
7 aprilie - renaşterea feudalismului republican.
7 aprilie - renaşterea feudalismului republican.   Poporul până în secolul XVII a aparținut în totalitate elitelor simbolice: regi, împărați, preoți, papalitate, episcopi, generali, înalți funcționari etc. Elitele, fie laice, fie religioase, au avut şi au un scop unic de a se proteja reciproc contra poporului. Caracteristică esențială acestor elite este neproductivitatea ce poate fi definită prin feudalism unde raportul dintre cel ce deține mai multă putere şi cel ce deține mai puțină putere se bazează pe fidelitate personală şi obținerea rentei în feuda administrată.     În secolul XVII în lumea anglo-saxonă şi flamandă s-au fi afirmat elitele producătoare. Pentru supraviețuire ei şi-au cerut cota lor din popor prin reprezintare parlamentară, iar pentru legtimarea acestui fapt a fost nevoie de mai multe revoluții. Elitele producătoare au deschis o nouă epocă a globalizării ce a creat o lume cu un grad mai înalt de echitate politică şi economică (acolo unde au fost acceptate de elitele neproducătoare).   În alte geografii, elitele simbolice bazate pe un raționalism rupt de realitate au reuşit să-şi păstreze monopolul asupra societății. Încercând să se modernizeze pentru a ține pasul cu globalizarea, astfel de regimuri au preluat  formal atribute liberale : constituția, sistemul juridic, sistemul electoral, organizarea economică etc. ceea ce a creat premize necesare schimbării. Masele s - au activat preluând puterea de la câteva ore ( atâta timp cât se numără voturile), până la câteva săptămâni (recordul îl dețin francezii). Deținerea puterii nu semnifică însă faptul că masele pot să producă schimbarea, chiar dacă mulți naivi o cred cu tărie participând la alegeri ori ieşind la proteste mai mult sau mai puțin violente. După "carnaval "au venit alegeri de legitimare şi elitele simbolice s-au întors mereu la guvernare, iar democrația a devenit instrumentul de control al maselor.   Problema a fost că revoluțiile din secolul XX şi XXI au fost şi sunt de fapt lupte interne ale elitelor neproducătoare de sorginte catilinară de dreapta ori stânga ce au avut doar ca scop modernizarea feudalismului.   Evenementele din 7 aprilie se înscriu în aceasta logică. Aristocrații vechi şi aristocrații noi a societății moldoveneşti, presați de globalizare au avut nişte animozități. Sistemul moldovenesc de înrudiri şi amiciție datorită teritoriului şi a populației mici a fost prea "înrudit" şi "amic"pentru a exploda în comparație cu vecinii noştri (partea "bună" a sistemului).Aristocrații au pedepsit exemplar răsculații, iar mai departe democrația a pus la zid democrația şi a reinstalat feudalismul republican cu specific moldovenesc (pentru a ieşi din impas elitele au găsit deja o soluție, dar despre aceasta altă dată).
Stabillitatea revoluției, instabilitatea evoluției şi sexul.
 Stabillitatea revoluţiei, instabilitatea evoluţiei şi sexul.  Secolul XVIII a adus în nucleul anglo-saxon sfârşitul revoluţiilor şi începutul evoluţiei. Revoluţiile au impus religia civică fundamentată pe garanţii de drepturi şi libertăţi destinate elitelor, apoi extinse asupra plebei, iar în final şi asupra elitelor şi plebei din zonele învecinate nucleului anglo-saxon, iar evoluţia la rândul său le-a menţinut prin intermediul democraţiei şi economiei de piaţă . Zonele primare de aplicare acestor garanţii şi-au temperat conflictele în interior ceea ce a permis exportul instituţional politic, economic şi social în exterior. Exportul instituţional pentru unele zone geografice a luat forma fie de modernizare - evoluţie, fie colonianism - revoluţie. Elementele revoluţiei şi evoluţiei  pot fi "descărcate" oriunde, de oricine, oricând, ceea ce au şi făcut aproape toate statele lumii. Unii au obţinut drepturi şi libertăţi. Alţii au implementat democraţie şi economie de piaţă. Au mai fost încercări de a găsi o altă cale, însă evoluţia pentru cei mai mulţi a rămas o himeră. De fapt termenii de revoluţie şi evoluţie semnifică gradul de conectare la democraţia, libertatea, legile şi piaţa imperiilor din nucleul atlantist. Conexiune de grad înalt semnifică evoluţie, conexiune cu grad scăzut semnifică revoluţie. Deşi imperialismele sunt unice, cei care deţin custodia asupra lor sunt diferiţi. Modernizarea sau evoluţia oricând poate fi oprită  în funcţie de contextul geoeconomic şi geopolitic gestionat de custodele imperio-resurselor. Salturile modernizatoare sau prăbuşirele revoluţionare unor state pot fi explicate din acest punct de vedere. Consecinţele sunt grave: migraţia, terorismul, războaie civile, războaie mondiale, pandemiile, crize economice, cursa înărmării, blocuri militare adverse... Unica armă veritabilă ce rămâne celor aflaţi în afara evoluţiei este puterea de reproducere. În secolele XVIII-XX pe ambele maluri ale atlanticului elitele se aflau în starea de evoluţie, plebei nu-i rămânea altceva de făcut decât revoluţii şi sex. Numărul din ce în ce mai covârşitor a plebei a obligat elitele să facă cedări până s-a ajuns la starea de echitate politică şi economică. Pe arena internaţională, statele aflate în starea colonial-revoluţionară sunt veritabile superputeri  ale reproducerii geometrice ce pot schimba harta politică a lumii, ceea ce se şi întâmplă la ora actuală. Deci alături de geopolitică şi geoeconomie, geosexul poate fi considerat o veritabilă superarmă ce va face lumea viitorului poate un pic mai echitabilă.
Banilizarea votului.
                                                                      Banilizarea votului. Lipsa clivajelor din politica moldovenescă au transformat campaniile electorale într-un proces monotonon: promisiunele concurenților sunt în mare parte aceleaşi, candidații au pregătire şi experiență asemănătoare, electoratul este puțin sofisticat căci nu cunoaşte programele partidelor şi candidaților pentru care votează. În acest caz cum este influențat votul? Mai întâi să facem distincția dintre libertatea formală şi libertatea materială. Libertatea formală este activă în timpul crizelor istorice, libertatea materială domină rutina zilnică. Aşadar în condiţiile actuale de rutină dacă alegerea trebuie făcută între un candidat sau partid necorupt, dar cu valoare de piață mică şi candidat sau partid corupt, dar cu valoare de piață mare, pe cine electoratul îl va alege? Rezultatele recente alegerilor locale demonstrează că opțiunele sunt pentru candidatul sau partidul cu cea mai mare valoare de piață. De ce? Societatea moldovenească este profund individualistă cu variații de stânga sau dreapta strâns corelate cu libertatea materială. Alegătorul crede că reprezentantul ales va contribui direct la creşterea bunăstării sale, de aceea preferă un candidat care gestionează propriile resurse financiare sau candidat ce are acces la resurse baneşti provenite de la organizații şi structuri locale sau financiare internaționale prin intermediul cărora poate dezvolta proiecte pentru individ şi implicit comunitate.  Sursa de venit a alegătorului joacă şi ea un rol important. Dacă banii sunt suficienți şi provin din spațiul euro-atlantic atunci alegătorul moldovean cel mai probabil va vota cu candidații ce reprezintă spațiul eurodolarului, iar dacă suficiența bănească provine din spațiul euroasiatic atunci votul se va duce în acea direcție, proveniența etnică implicit geopolitica având un rol secundar. Excepție de la tendință o prezintă independenții. Aceştea au învins preponderent în comunități mici unde condițiile sunt favorabile unei democrații directe. În concluzie se poate afirma că candidații cu cea mai mare valoare de piață directă sau indirectă sunt favoriții scrutinului electoral.
Utopia
Utopia. Egoismul în capitalism produce profit, pus în cadru legislativ corespunzator va genera bunastare generala. Pentru politica potrivit este conceptul altruism caci are ca scop fericirea si binele celorlalţi. Când egoismul economic si altruismul politic se afla în echilibru va rezulta o societate libera bazata pe egalitate de sanse; altruismul si egoismul ce nu se afla la locurile potrivite vor crea societaţi totalitare (iluzia schimbării, iluzia consumului nelimitat, iluzia corupţiei ieftine, iluzia vieţii private), iar democraţia ce nu este capabila sa menţina frontiera dintre cele doua tendinţe si ofera legitimitate unor astfel de regimuri poate fi numita moarta sau necrofila, ea va naste adunari constituţionale cu aceleasi caracteristici. Cum putem învia si activa democraţia într-un asemenea legislativ? Desigur propunerea data este o utopie, dar totusi se poate aplica. Într-o prima etapa reprezintanţii partidelor parlamentare si reprezintanţii societaţii civile ( asociaţii şi organizaţii ce activează în afara statului, pieţii, şi partidelor politice) vor constitui în parlamentul cu mandat valabil, comitete de lucru comune. Scopul comitetului de lucru comun este de a defini un compromis între versiunile proiectelor de lege promovate de legislatori membri partidelor politice si membri societaţii civile; fara aprobarea comitetului comun proiectul de lege nu poate fi propus pentru votare în legislativ. Membrii societaţii civile cu pregatirea necesara ar trebui sa faca parte din comisiile speciale pentru controlul activitaţii legislativului, executivului, sa participe la sedinţele guvernului, sa aiba reprezintanţi în ministere, departamente, agenţii guvernamentale. În etapa urmatoare este necesara înfiinţarea unui legislativ bicameral. O camera legislativa va aparţine reprezintanţilor alesi pe lista de partid, cealalta camera va aparţine reprezintanţilor propusi de societatea civila pentru a putea participa direct la votarea proiectelor. Reprezintanţii societaţii civile nu vor participa la crearea executivului cu scopul de a pastra funcţia de control asupra puterii politice si vor continua activitatea descrisa în etapa anterioara. Astfel nu doar democraţia indirecta ci si democraţia directa vor fi implicate în activitaţile publice si afirmaţia lui J.J.Rouseau ca omul este liber doar în timpul scrutinului electoral se va diminua din intensitate.  Garanţia ca membrii societaţii civile participanţi la viaţa politica o vor face întru-un mod altruist si nu vor deveni parte a structurilor politice sunt mici. Însa daca egoismul oficial îl va întâlni pe cel non-oficial poate totusi sa se nasca un altruism de care va beneficia întreaga societate.
Revanşa elitelor
                                                                    Revanşa elitelor. Banii, legile pozitive, diviziunea muncii au produs stratificarea societăţii în elite şi cei care o servesc. Antagonismul claselor a declanşat o perioada lunga de conflicte,ghilotina, unul din simbolurile acestei dialectici avea toate şansele să devina un obiect de rutina in pieţele marilor oraşe europene  până în zilele noastre. A urmat un process lung şi anevoios de cedari reproce dintre elite şi mase ce a culminat cu instaurarea păcii prin intermediul mecanismelor ideologiei democraţiei liberale . Unele ţări pentru soluţionarea conflictelor sociale au încercat să adopte ideologiile egalitariste însă au suferit eşecuri, apoi au implimentat modelul democraţiei liberale(direcţia după caz a fost şi inversă) însă a făcut-o selectiv ceea ce le-a provocat  iaraşi o serie de eşecuri şi umilinţe . Ca rezultat şi-a făcut apariţia non-ideologia caracterizată prin lipsa unei doctrine politice oficiale.Cum funcţionează non-ideologia? Grupurile de elite sunt reprezintate de partide şi organizaţii cu orientare individualistă sau colectivistă din domeniul statal şi a societaţii civile. Supunerea elitelor faţă de lege este discreţionară, sunt acceptate primirea de foloase necuvenite,spălarea banilor, extorcarea de fonduri, conflictul de interese, nepotismul, kickbackurile în cadrul instituţiilor statului ce activeaza pe banii publici. Este mimată responsabilitatea faţă de alegatori. Totul ce a fost menţionat este tolerat cu o singură condiţie să te supui deciziilor liderului naţional ce întruchipează trecutul, prezentul şi viitorul victorios. La rândul său liderul naţional este garantul vieţii şi proprietăţii private, bunastării materiale şi morale a elitelor susţinătoare. Poporul non-ideologic are obligaţia să lupte contra duşmanilor interni şi externi, şi să legitimeze regimul politic prin intermediul alegerilor libere. În schimb poporului se va garanta viaţa şi proprietatea privată, consum nelimitat, dreptul la protecţia contra libertăţii prin intermediul statului social.  Un asemenea model este urmarit şi chiar urmat de multe democraţii considerate a fi consolidate pentru că se adapteaza uşor la orice regim politic şi nu necesita cheltuieli mari pentru implimentare în comparaţie cu democraţia liberală vulnerabilă la fluctuaţiile economice şi opinia publica.Dar cel mai important fapt este ca oferă liderului şi elitelor  non-ideologice posibilitatea să nu ţină cont de recomandarile FMI,directive a Comisiei Europene, miilor de reglementări al Aquisului comunitar, să evite părerea Congresului American, să ignore rapoartele agentiilor de rating, ongurilor din domeniul drepturilor omului, ecologic, luptei cu corupţia etc.Atunci când non-ideologia are capacitate financiară, energetică, militară, media şi umane atunci ea poate concura cu alte ideologii în special cu cea a democraţiei liberale. În final se poate afirma că elitele ţărilor democraţiilor consolidate privesc cu interes revanşa şi libertatea elitelor democraţiilor non-ideologice- o adevarată lume a zeilor.
...2001
…2001 Influenta referentilor identitari asupra votului din Republica Moldova. La 25 februarie 2001 comunistii moldoveni au primit permisul pentru guvernare. Concluzia generala a fost ca saracia a influentat votul.Oare? De ce totusi unele tari cred ca saracia poate fi eradicata cu partide de dreapta iar altele cu partide de stanga? Oare nu cultura unui popor da acest raspuns? Parerea mea este ca votul s-a dat in cazul Republicii Moldova, in functie de referentii identitari cuprinsi in memoria sociala . In ansamblu toate aceste elemente alcatuiesc cultura definita  ca: “totalitatea valorilor materiale si spirituale create de omenire si a institutiilor necesare pentru comunicarea acestor valori”(Dex , 1998, pag.248).Votul poate antrena la guvernare diferite doctrine si ideologii ,dar toate subordonate  unui interes comun tuturor membrilor unei comunitati politice dintr-un stat. Daca se voteaza la unele alegeri cu dreapta sau cu stanga , atunci se aplica doctrinele acestor partide in toate planurile acelei societati . In ansamblu insa aceste doctrine sunt in armonie cu memoria social anterioara. Nucleul cultural ramane stabil iar zonele fluide culturale se adapteaza valorilor identitare a natiunii.Regula afirma  ca nucleul cultural compus din referenti culturali corespunde valorilor,normelor si simbolurilor unei etnii majoritare. In acest context Republica Moldova  prezinta un caz aparte si totodata dramatic. Etnia majoritara este una iar nucleul cultural cu care se identifica este altul,el corespunde etniilor minoritare.Nominalizand toate aceste subiecte abstracte cu care s-a operat pana acum se evedentiaza urmatoarea situatie moldovenii(romanii) reprezinta peste 70% din populatia Republicii Moldova. Circa 50% dintre acestea au votat cu acelasi nucleu cultural a rusilor,ukrainenilor,gagauzilor si bulgarilor reprezintati de comunisti si Alianta Braghis. Restul  de 20% dintre moldoveni au votat cu al doilea ca putere electorala nucleu cultural pro-roman reprezintat de UFD, PRCRM si PPCD,unicul care a reusit sa ocupe locuri  in parlamentul unicameral al Republicii Moldova. Deci spatiul politic , cultural si mediatic elemente ale realitatii politice,este impartit intre aceste doua nuclee culturale in jurul carora graviteaza procesul electoral.Se evidentiaza faptul ca nucleul cultural pro-rus ocupa un spatiu electoral predominant si foarte solid.Partidele si alegatorii care se identifica cu acesta prezinta o capacitate de sodalitate politica (crearea de grupuri politice),sociabilitate politica (comunicare politica intre grupuri)si socialitate politica (capacitatea de a mentine impreuna grupurile si retelele politice) mai mare fata de nucleul cultural pro-romanesc.Grupul electoral pro-rus isi datoreaza superioritatea caracteristicilor mentionate mai devreme fata de grupul electoral pro-romanesc ,referentilor psihoculturali de identitate plasati in spatiul geografic si istoric a Rusiei ,iar mai apoi a spatiului sovietic.Au mituri si simboluri identice,limba de comunicare este intaleasa si utilizata de catre toti iar religia ortodoxa este confesiunea comuna.Imagologic Rusia , tara de origine a factorilor de identificare a nucleului electoral pro-rus, se prezinta ca purtatoarea adevaratei  credinte,invingatoare de imperii pagane si europene neortodoxe,creatoarea unei ideologii mondiale de emancipare ale popoarelor mici,cuceritori  a spatiului terestru si cosmic. La toate aceste elemente adaugam o cultura diversa si bogata prezenta in toate manifestarile ale creatiei umane.Autosuficienta istoriei ,societaii si culturii ruse este foarte evidenta si amplificata de mass-media rusa prezenta in spatiul mediatic moldovenesc prin noua posture TV fata de numai trei romanesti si opt posture de eadio FM fata de numai doua posturi romanesti de FM.Mai trebuie de mentionat ca in comparative cu posturile tv si radiouri rusesti, posturile romanesti sunt purtatoare  a unor culturi straine si valorifica putin propriile creatii culturale.Ca urmare referentii identitari :psihoculturali,psihosocilai,materiali fizici si istorici a moldovenilor se regasesc  in spatiul  nucleului cultural  ruso-sovietic.Cultura romana lipseste din punctele pivot a nucleului cultural spatiului modovenesc.Acestei culturi ii revine locul zona fluida a reprezintarilor sociale avand doar o functie de alternativa in perceptia moldovenilor. Concluzie:referentii identitariau avut o influenta decesiva asupra votului din  25 februarie 2001 saraciei revenindu-I o functie secundara.  ...2015
Despre utilitarismul moldovenesc.
Pe vremuri, democrațiile populare din America Latina, Africa, Asia de Sud-Est primeau din republicile unionale sovietice ajutoare materiale și ideologice pentru crearea societății pe temeiurile socialismului cu capital de stat. Se construiau școli, gradinițe, spitale, drumuri, porturi și desigur obiecte militare pentru ca realizarile marelui octombrie să fie la adapostul armelor in cazul unei agresiuni din partea foștilor stăpâni coloniali. Un  asemenea comunism mesianic utilitarist promotor a libertății pozitive avea un cost ridicat ,sacrifica bunăstarea și fericirea noastră în folosul altora cu prețul salariilor mici, infrastructurii subdezvoltate, magazinelor cu rafturile goale, rânduri interminabile dupa produse, tabere și case de odihna sărăcăcioase, dar cel puțin din punct de vedere moral o asemenea stare de lucruri era justificata căci traiul gri și plin de lipsuri materiale nu era chiar atat de inutil, ne simțeam ajutați și de propagandă, parte a spiritului universal în lupta pentru autoemanciparea contra formelor de dominare socială vechi. Un nevoiaș ajuta un alt nevoiaș cu speranța că viitorul luminos deja undeva e aproape, plămădind in final o sărăcie naiva romantică irațională între doi masochiști.  Experimentul de impunere a dictaturii proletariatului între timp a ieșuat. Frontierele comuniste s-au prăbușit ,managementul de stat a fost inlocuit de cel privat. O parte din fabricile și uzinele cu planificare centralizată nimicite de globalizare au fost redeschise de investitori multașteptați din fostele state inamice ce ar putea fi asemănat cu debarcarea omului cu cruce și arme de foc pe tărâmul Lumii Noi. Se credea ca salariații moldoveni lucrând, nemțește pe utilaj nemțesc vor produce profit și vor avea dreptul la venituri ce le vor satisface meritele și nevoile conform legii economice. Se mai credea  ca valorile umaniste sunt universale și noii proprietarii vor fi masochiști altruiști, precum am fost noi o dată, însă ei s-au dovedit a fi niște sadiști egoiști oferind un euro sau chiar poate mai puțin pentru o oră de munca, reducând drastic puterea de cumpărare în condițiile în care cheltuiele noastre s-au egalat cu cele vestice. Daca politic am făcut pasul spre valorile democrației liberale, atunci social și economic prin salariile de mizerie plătite de investitori am rămas înca la un nivel totalitar creind in așa mod grave disfuncționalitați morale și materiale în colectivitatea noastră. Și la fel ca pe vremurile sovietice prosperitatea este exportată, sărăcia rămâne la nivel local doar că înainte eram mijloace utilitariste pentru popoarele democrațiilor populare, azi iarași suntem mijloace utilitariste dar de data aceasta pentru cele a democrațiilor de piață consolidate, iar atunci cand un nevoiaș îl ajută pe unul bogat și prosper pare a fi ceva sadic. Brandurile bogaților fabricate de cei săraci aduc țărilor investitoare profituri importante, mențin prețurile accesibile și consum nelimitat, contribuie cu taxe la bugetele locale și centrale ce ofera la rândul său protecție socială generoasă și fonduri pentru dezvoltarea infrastucturii; altfel spus modul de tratare cetățenilor rămâne a fi unul kantian in ciuda tuturor provocarilor cu care se confrunta guvernele acestor state. In cazul moldovenilor pentru a nu mai fi sacrificați în abatoarele capitalismului monopolist protejat de legile pozitive imperfecte este nevoie de schimbare statutului din oameni mijloace în oameni scopuri, soluția ar fi obținerea unei ponderi morale egale cu cei din Vest, iar acest proces se poate realiza la etapa actuală doar prin situarea sub arcada marii familii euroatlantice

Generat în 0.427 secunde.