25814 cazuri COVID-19 în Moldova
6837 – cazuri active
18167 – cazuri vindecate
810 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 5 august 2020 ora 12:34


Blogul dreptului privatGoogle Page Rank

Blogul dreptului privatBlogul dreptului privat


Spaţiul liber de norme mioritice!
RSS posts

Juridic


Comenteaza

Să punem punctul pe I (nfecții)
Spitalul Toma Ciorbă așa și a rămas locul unde se dau marile bătălii medicale cu inamicii nevăzuți – virușii.
Încheierea contractului de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi
Școlnic Daniela, masterandă în anul II a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Specialitatea Drept privat (Drept civil) Contractul de transportare a pasagerilor și bagajelor în regim de taxi este contractul prin care  transportatorul (operatorul de transport sau cărăușul) se obligă, în schimbul unui preț (taxă de transport sau tarif), să transporte pînă la […]
Reflecţie asupra inadmisibilităţii transmiterii prin moştenire a dreptului de autor
Autor: Grigore Ardelean, doctorand, lector universitar, la Catedra „Ştiinţe juridice” a Academiei “Ştefan cel Mare” Summary * * * Continuity righteous exercise of intellectual property can be ensured only when it enjoys protection unlimited in time, and if notwithstanding this right becomes temporarily, relations which have as their object rights can generate these categories must establish a special legal […]
Sinteză privind caracterele juridice și conţinutul dreptului subiectiv la marcă.
Iulian E. IORGA Dreptul asupra mărcii este un drept absolut, opozabil tuturor în limitele bunurilor şi serviciilor pentru care semnului i s-a acordat protecţia, este un drept accesoriu, este un drept continuu, care poate fi prelungit ori de câte ori este necesar, şi este un drept teritorial, însă cu vocaţie universală. Să analizăm. (a) Caracterul […]
Despre asociaţiile de locatari şi libertatea de asociere
La data de 30 martie 2000, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea condominiului în fondul locativ, nr. 913-XIV, publicată în Monitorul Oficial nr. 130-132 din 19.10.2000 (în continuare Lege), în baza căreia au fost reglementate inclusiv raporturile modul de înfiinţare, înregistrare, funcţionare şi lichidare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu. În acest sens, art. 1 […]
Instruirea avocaţilor-stagiari
În atenţia avocaţilor stagiari! Stimaţi avocaţi stagiari, Asociaţia Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova) în cooperare cu Uniunea Avocaților din RM lansează Programul de instruire inițială a avocaților stagiari, elaborat în conformitate cu Curriculum pentru instruirea inițială a avocaţilor stagiari aprobat de Consiliul Uniunii Avocaților la data de 30 ianuarie 2015. Scopul […]
Natura juridică a dreptului subiectiv la marcă
Iulian E. IORGA Avocat   Descarcă versiunea pdf Dreptul de a-și aplica numele, semnătura fie marca pe produsele rezultate din propria activitate intelectuală, de la bun început, nu a fost creat de lege, acesta a fost fondat prin însăși starea lucrurilor. Inițial utilizarea mărcilor reprezenta o obligație în sarcina fabricanților, care trebuiau să le utilizeze […]
Titularul dreptului subiectiv la marcã
Iulian E. Iorga, Avocat, mandatar autorizat Descarcă versiunea pdf În legislaţiile continentale anterioare, existau limitări care erau legate direct de activitatea solicitantului. Teoriile dominante constau în faptul că deşi era admisă ca orice persoană să poată dobândi dreptul la marcă, în condiţiile generale de capacitate cerute pentru exercitarea unui drept, se semnala că jurisprudenţa invali­da […]
Despre vânzarea silită a imobilelor în contextul modificării legislaţiei civile
Reglementările controversate şi pe alocuri confuze ale Codului de Executare pe lângă faptul că au legalizat unele abuzuri ale executorilor judecătoreşti, au „meritul” de a face din respectivul act legislativ un soi de vacă sfântă, care, consideră unii, are o existenţă separată de restul sistem normativ. În acest sens, nu face excepţie nici interacţiunea dintre […]
Particularităţi ale acţiunii în justiţie pentru repararea prejudiciului ecologic cauzat de minori
Grigore Ardelean, lector universitar la Catedra „Ştiinţe juridice” a Academiei “Ştefan cel Mare”, doctorand RECENZENT: Igor Trofimov, Şeful catedrei „Ştiinţe juridice” a Academiei “Ştefan cel Mare”, doctor în drept, conferenţiar universitar *** Summary Ensuring the exercise of the right to a healthy environment is possible only in the presence of an effective mechanism of defense by preventing or ultimately damage caused. […]

Generat în 0.197 secunde.