Contribuţii la demistificarea istoriei

Contribuţii la demistificarea istoriei Contribuţii la demistificarea istoriei


Studii şi articole cu privire la istoria URSS, ideologia comunistă, politica statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior
RSS posts

Stiinta


Comenteaza

Adrian Dolghi, Alina Felea. ATLAS ETNOISTORIC ILUSTRAT AL BASARABIEI (1812 - 1918)


Adrian Dolghi, Alina Felea. ATLAS ETNOISTORIC ILUSTRAT AL BASARABIEI (1812 - 1918) Atlasul etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918) oferă un tablou cartografic de sinteză asupra istoriei interfluviului Pruto-Nistrean și acoperă un gol existent în ştiinţa istorică din Republica Moldova, reprezentând o contribuție substanțială la cercetarea istoriei Basarabiei în perioada 1812-1918. Totodată, cititorii pasionați de istoria plaiului natal vor găsi în Atlas, datorită caracterului său interdisciplinar, atât numeroase informații ce țin de viața populației din spațiul menționat, precum și numeroase referințe la aspecte puțin cunosute, care sunt elucidate în premieră. Cititorul va pătrunde, lecturând Atlasul, în realitățile istorice ale secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, ceea ce-l va ajuta să înțeleagă mai adecvat impactul regimului țarist asupra teritoriului și populației dintre Prut și Nistru. De asemenea, Atlasul va putea fi utilizat în calitate de instrument didactic, necesar în procesul de predare –învățare a Istoriei românilor în context național și universal.ISTORIE ŞI POLITICĂ ÎN COMUNISM (1917-1965).  CAZUL R(A)SS MOLDOVENEŞTI cartea poate fi vizualizată și descărcată gratuit

ISTORIE ŞI POLITICĂ ÎN COMUNISM (1917-1965).  CAZUL R(A)SS MOLDOVENEŞTI

Această carte este despre interacțiunea dintre politică (ideologia comunistă, politicile statului, regimul represiv, sistemul administrativ de comandă) şi istorie (educația şi ştiinţa istorică) în Uniunea Sovietică. Interacțiunea dintre politică şi istorie a avut consecințele plani-fi cate de către regim – mutilarea conștiinței istorice, civice, sociale şi economice a populaţiei – constituirea „omului sovietic”, obiectiv nerealizat pe deplin. Consecințele interacțiunii – a politicii statului sovietic în domeniul învățământului istoric şi a științei istorice, se resimt şi azi în Republica Moldova şi în alte ex-republici unionale – criza identitară, mentalitatea comunistă şi imperială, lipsa tradițiilor gândirii politice şi economice democratice etc. Pe lângă actualitatea temei cercetate explicate în introducere, scrierea acestei cărţi a fost determinată de polemica continuă din anul 1991 până în prezent între istorici, politicieni, întreaga societate pe marginea identității populației majoritare a Republicii Moldova şi orientării geopolitice confundate şi legate deseori de problema identității naționale. Consider o necesitate de a cerceta şi prezenta politica statului sovietic în domeniul învățământului istoric superior ce a avut drept consecință constituirea unui număr impresionant de istorici-ideologi, care au format în conformitate cu ideologia oficială şi șabloanele istoriografi ce, generații întregi de „oameni sovietici” în baza unei istorii falsificate şi „valori politice şi social-economice” utopice. Numeroși apologeți ai sistemului educațional şi cel de cercetare sovietic continuă şi după căderea regimurilor comuniste, aceleași abordări şi aceleași obiective trasate de „clasicii marxism-leninismului”, congresele PCUS şi ideologii comuniști – pentru aceștia adevărurile în ce privește identitatea „moldovenilor”, represiunile politice ale regimului totalitar comunist, anexiunile făcute etc. continuă să fi e „manifestări ale naționalismului local” sau, în cel mai bun caz, „rele mai mici, dar necesare pentru salvarea patriei”. Cercetarea particularităților influenţei politicii şi ideologiei asupra educației şi ştiinţei istorice demonstrează că societatea contemporană păstrează reminiscențe adânci ale regimului şi ideologiei totalitare. Studierea interacțiunii politicii cu istoria – a politicii statului sovietic în domeniul învățământului istoric va contribui întrucâtva la demistificarea istoriei, demascarea falsurilor, prezentarea instrumentelor şi dovezilor de manipulare ideologică a societăţii, la reconfigurarea orizontului de valori a populației, reorientarea către valorile general umane şi ale democrației.
ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Дидактический материал для формирования компетенций. IX класс


Учебное пособие История румын и всеобщая история. Дидактический материал для формирования компетенций. IX класс разработано в соответствии с Курикулумумом по Истории румын и всеобщей истории (2010) и Программой для выпускного экзамена гимназической ступени обучения по Истории румын и всеобщей истории Как и прграмма, данное учебное пособие основано на формирование компетенций и  рекомендовано ученикам IX-го класса и преподавателям для использования в процессе обучения и подготовки к выпускному экзамену гимназической ступени обучения по Истории румын и всеобщей истории
ATLAS DE ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ


Atlasul istoric este adresat elevilor claselor a V-a – a XII-a pentru ghidarea în procesul de instruire la disciplina „Istoria românilor și universală”  și cadrelor didactice, pentru facilitarea procesului de predare-învățare. Atlasul este elaborat ţinând cont de Curriculumul gimnazial și Curriculumul liceal la istorie în vigoare. Materialul didactic a fost realizat în baza studierii unei vaste literaturi didactico-științifice din țară și de peste hotare. Cele 117 hărți prezintă evoluția societății omenești din Antichitate până la înc. sec. XXI. Un loc aparte este acordat spațiului românesc, autorii înglobând spaţiul istoric naţional în cel universal.
Атлас: история румын и всеобщая история. Дидактический материал для гимназий и лицеев


Атлас составлен в соответствии с действующим куррикулумом по истории для гимназического и лицейского образования. Все 112 карт представляют эволюцию человеческого общества с Античности до начала XXI века. Отдельное место предоставлено румынскому пространству, включая национальное историческое пространство во всеобщее. Предлагается для учащихся V –XII классов для руководства в учебном процессе по дисциплине «История румын и всеобщая история», для систематизации знаний и формирования куррикулярных компетенций, как инструмент обучения, а также для учителей, как средство преподавания.
Istoria românilor și universală. Caietele pentru formarea competențelor
Caietele pentru formarea competențelor sunt elaborate în conformitate cu Curriculumul la Istoria românilor și universală (2010) și modelul de test din Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului la disciplina Istoria românilor și universală, în vigoare. În elaborarea caietelor s-au luat în considerare Manualele  - utilizate în prezent în procesul didactic. Clasele a V-a a VI-a a VII-a a VIII-aISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ MATERIAL DIDACTIC PENTRU FORMAREA COMPETENȚELOR. CLASA A IX-A
ISTORIA ROMÂNILOR  ȘI UNIVERSALĂ MATERIAL DIDACTIC PENTRU FORMAREA COMPETENȚELOR. CLASA A IX-A

Materialul didactic este adresat elevilor clasei a IX-a și profesorilor de istorie  pentru ghidare  în procesul de pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului la disciplina Istoria românilor și universală.  Materialul didactic este elaborat ținând cont de Curriculum și de Programa de examene, în vigoare. Autorii explică noua abordare a programei și oferă exemple de teste pentru exersare.  Materialul didactic este împărțit în:  I) Sugestii metodologice, în care se propune o clasificare a izvoarelor istorice caracteristice istoriei contemporane, metodele de lucru cu sursele, oferind în acest sens algoritmi, și exemple de astfel de surse; II) Exemple de teste pentru exersare. (EDIȚIA A DOUA A GHIDULUI DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMEN)
ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА. БАК 2015
ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА. БАК 2015

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД И ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ЗА КУРС ГИМНАЗИИ. IX КЛАСС. ЭКЗАМЕН 2015.
ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД И ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ЗА КУРС ГИМНАЗИИ. IX КЛАСС. ЭКЗАМЕН 2015.

ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. GHID ȘI TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT. BAC - 2015.
ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. GHID ȘI TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT. BAC - 2015. Ediție revăzută, adăugită și completată.Istoria românilor și universală. Ghid și teste de pregătire pentru examen. Clasa a IX-a. EXAMEN 2015
Adrian DOLGHI, Alina FELEA Istoria românilor și universală. Ghid și teste de pregătire pentru examen. Clasa a IX-a.EXAMEN 2015

EDUCAȚIA CIVICĂ. Manual pentru clasa a IX-a.
Adrian DOLGHI, Alina FELEA, Viorica NEGREI, Viorel ŢURCANU EDUCAȚIA CIVICĂ. Manual pentru clasa a IX-a.

Istoria românilor și universală. GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT
Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală. GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

HĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGICE
HĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGICE. pentru clasele gimnaziale: a v-a a IX-a

КОНТУРНЫЕ КАРТЫ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСИ
КОНТУРНЫЕ КАРТЫ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСИпо истории румын и всеобщей истории. Представление исторического времени и ориентация в пространстве

Istoria românilor și universală în scheme și tabele. IV. Epoca contemporană
Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. IV. Epoca contemporană.

Istoria românilor și universală în scheme și tabele. III. Epoca modernă.
Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. III. Epoca modernă.

Istoria românilor și universală în scheme și tabele. 2. Evul mediu
Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. 2. Evul mediu

Istoria românilor și universală în scheme și tabele. I. Preistoria și epoca antică.
Adrian DO0LGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. I. Preistoria și epoca antică.

HĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGCICE CU SARCINI PRACTICE
HĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGCICE CU SARCINI PRACTICE LA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂPENTRU CLASELE DE LICEU

ATLAS DE ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ
Adrian DOLGHI, Alina FELEA ATLAS DE ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. Material didactic pentru gimnaziu și liceu. 112 hărți color. 68 pagini.

Istoria românilor şi universală: Sugestii metodologice: Cl. a 9-a / Adrian Dolghi, Ala Revenco-Bîrladeanu, Viorica Negrei; coord: Alina Felea. – Chişinău: Cuvîntul-ABC, 2013
Istoria românilor şi universală: Sugestii metodologice: Cl. a 9-a / Adrian Dolghi, Ala Revenco-Bîrladeanu, Viorica Negrei; coord: Alina Felea. – Chişinău: Cuvîntul-ABC, 2013

Istoria românilor şi universală: Epoca contemporană: Manual pentru cl. a 9-a / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău: Cuvîntul-ABC, 2013
Istoria românilor şi universală: Epoca contemporană: Manual pentru cl. a 9-a / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău: Cuvîntul-ABC, 2013

Generat în 0.321 secunde.