Echitate

EchitateEchitate


Impreuna spre o justitie mai buna.
RSS posts

Juridic


Comenteaza

Oră publică ”Medierea. Focus pe Familie”. Aplicare deschisa!
Atenție! Oră publică ”Medierea. Focus pe Familie”. 11 iunie, ora 17.30 Biblioteca Publică de Drept (mun.Chișinău, str. Str. Armenească, nr. 42) Centrul de Promovare a Medierii ”ProMediere” continuă Campania de informare a publicului larg privind avantajele medierii și Vă invită la ora publică dedicată aplicării medierii în cauzele familiale. Află cum poate contribui medierea păstrării […]
Vrei să devii mediator? Aplică la cursul de pregătire inițială a mediatorilor!
ANUNŢ Formarea iniţială a mediatorilor Academia de Administrare Publica, abilitată cu dreptul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire iniţială a mediatorilor (procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Mediere din 06.09.2013), anunţă înscrierea la cursul care se va desfăşura în perioada 16 – 27 martie 2015. Participanţii vor fi instruiţi atât teoretic, cât şi practic […]
Anunț pregătirea contiuă a mediatorilor!
Vă invităm la o activitate de pregătire continuă a mediatorilor, organizată de un grup de inițiativă a mediatorilor. Workshop-ul având ca temă principală „Recomandări privind procedura medierii între mai multe părți. Aspecte practice.” și urmăreşte schimbul de experienţă şi perfecţionarea cunoştinţelor mediatorilor privind procedura medierii, modalitatea de organizare a activității mediatorilor. Conținuturi: Prezentarea unor modele […]
Anunţ angajare la Consiliul de Mediere!
ANUNŢ     Minsterul Justiţiei şi Consiliul de Mediere anunţă concurs pentru contactarea serviciilor de asistenţă  tehnică şi consultare pentru Consiliul de Mediere (CM)  pe termen de 3 luni – octombrie-decembrie 2013 cu posibilitatea prelungirii contractului.   Sarcini principale:   –       ţinerea registrelor de intrare şi ieşire a corespondenţei CM; –       Gestionarea arhivei CM; –       […]
Anunţ angajare Curtea Constituţională
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Curţii Constituţionale   Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: Denumirea postului Subdiviziunea Data-Limită Referent al judecătorului(asistent judiciar) Secţia expertiză juridică, Direcţia juridică-Grefa 10 septembrie 2013 Consultant Secţia cercetare şi analiză, Direcţia […]
Nouă rundă de instruire a colaboratorilor instanţelor judecătoreşti în utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor si Sistemului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată FEMIDA în derulare
În luna august sunt organizate mai multe sesiuni de instruire în aplicarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (versiunea a IV-a)   şi a Sistemului de inregistrare audio a şedinţelor de judecată FEMIDA destinată colaboratorilor instanţelor judecătoreşti nou angajaţi. Scopul acestor insturiri constă în transferul cunoştinţelor şi crearea abilităţilor necesare utiliării eficiente a soft-urilor nominalizate. […]

Generat în 0.221 secunde.