Drept MD

Drept MD Drept MD


Blog de jurisprudenţă. Analiza legislaţiei RM, a României, cursuri universitare, consultanţă juridică, etc.
RSS posts

Juridic


Comenteaza

Dacă-i musai, cu plăcere! îndeplinirea obligației de conformitate – apărare eficientă a persoanei juridice inculpate în procesul penal
Corporate compliance: valenţe penale şi procesual penale/coord.: Laura Maria Stănilă. -Bucureşti : Universul Juridic, 2022, ISBN: 978-606-39-1121-7 [Sometimes You Would, But Everytime You Should! Fulfilling theObligation of Compliance – Effective Defense for the Legal PersonAccused in the Criminal Trial] Laura Maria STĂNILĂ[1] Rezumat „Dacă-i musai, cu plăcere! îndeplinirea obligației de conformitate – apărare eficientă a… Citește mai mult Dacă-i musai, cu plăcere! îndeplinirea obligației de conformitate – apărare eficientă a persoanei juridice inculpate în procesul penal
Codebitorii solidari în procedura insolvenţei
De Marcela Comșa 20 aug. 2019Articol UJ Premium Gajul general al creditorilor asupra patrimoniului debito­rului, așa cum este reglementat de art. 2324 alin. (1) C. civ.[1], nu este suficient. Se caută mijloace juridice care să confere creditorului drepturi și prerogative suplimentare în vederea realizării creanței pe care o are. Garanțiile reale, ca drepturi reale asupra unor bunuri,… Citește mai mult Codebitorii solidari în procedura insolvenţei
Noutăţi legislative – noi modificări aduse Codului Muncii
La 22 martie 2024, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 47 din 14 martie 2024, prin care au fost adoptate o serie de modificări ale unor acte normative. CONDIȚIILE CE AU IMPUS ELABORAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ŞI FINALITĂȚILE URMĂRITE La 23 iunie 2022, Uniunea Europeană (UE) a acordat Republicii Moldova statutul de… Citește mai mult Noutăţi legislative – noi modificări aduse Codului Muncii
Consideraţii cu privire la tratamentul contractului de factoring, inclusiv din perspectiva insolvenţei
Autori: Stan Tîrnoveanu, Dan Curiciuc Sursa: Grigorescu Ştefănica Întreprinderea este considerată a fi acea entitate angajată în o activitate economică, indiferent de forma sa juridică [1]. Aceasta include și persoanele fizice autorizate sau întreprinderile familiale angajate în activități de manufactură sau alte activități, precum și societăți sau asociații angajate în mod curent într-o activitate economică.… Citește mai mult Consideraţii cu privire la tratamentul contractului de factoring, inclusiv din perspectiva insolvenţei
Asumarea riscului valutar de către debitor. Sarcina probei. Limitele efectului devolutiv al apelului. Respingerea acțiunii  
Sursa: Impreviziunea în contractul de credit bancar. Adriana Pena. Bucureşti: Universul Juridic, 2022. Legea nr. 77/2016, art. 4 Asumarea riscului valutar de către debitor are valoarea unei clauze de asumare a riscului schimbării împrejurărilor, blocând astfel aplicarea impreviziunii, indiferent de amploarea riscului survenit. O impreviziune aplicabilă ope legis deformează condițiile impreviziunii, în acest sens fiind… Citește mai mult Asumarea riscului valutar de către debitor. Sarcina probei. Limitele efectului devolutiv al apelului. Respingerea acțiunii  
Acțiune în constatarea nulității absolute. Comision de procesare. Dobândă revizuibilă. Bună-credință
Clauzele abuzive în contractele de credit / Adriana Pena – Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. – Bucureşti : Universul Juridic, 2022. ISBN: 978-606-39-1092-0 Legea nr. 193/2000 O.G. nr. 20/2010 art. 998-999 C. civ. 1864 Denumirea comisionului de procesare înseamnă, în mod evident, pentru orice persoană chiar fără pregătire economică, că este vorba despre un… Citește mai mult Acțiune în constatarea nulității absolute. Comision de procesare. Dobândă revizuibilă. Bună-credință
Proiectul de Hotărâre a Comitetului executiv ”Pentru aprobarea Regulamentului privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societățile de asigurare sau de reasigurare” (data limită de primire a propunerilor/obiecțiilor – 15.03.2024)
Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 29.02.2024, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ”Pentru aprobarea Regulamentului privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societățile de asigurare sau de reasigurare”. Inițierea elaborării proiectului este condiționată de intrarea în vigoare a Legii nr.92/2022… Citește mai mult Proiectul de Hotărâre a Comitetului executiv ”Pentru aprobarea Regulamentului privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societățile de asigurare sau de reasigurare” (data limită de primire a propunerilor/obiecțiilor – 15.03.2024)
CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 20 septembrie 2023 a fost publicată Decizia nr. 376/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune… Citește mai mult CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ – EFECT ALSUSPENDĂRII TERMENULUI SAU REGLEMENTARE DEFECTUOASĂ
Observ de ceva timp încoace cum toți mal muIți profesioniști din sfera juridică acceptă aproape fără efort, prin maniere tacite, anumite „găuri” din legislație, tratându-le ca atare sau, mai nou, raliindu-se la majoritatea accepțiunilor și conduitelor pe care „practica” le-a ajustat de-a lungul timpului. Subiectul pus în discuție în prezentul articol (care nu neapărat are… Citește mai mult SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ – EFECT ALSUSPENDĂRII TERMENULUI SAU REGLEMENTARE DEFECTUOASĂ
Din nou despre aplicarea unitară a legii în jurisprudența instanțelor, calitatea motivării hotărârilor judecătorești și despre ”soluțiile stranii”
Sursa: Juridice.ro 1. Obligația legală de motivare a hotărârilor. Considerații introductive 1.1. Unele observații ”istorice” privind motivarea hotărârilor/soluțiilor instanțelor[1] Preocupări majore în doctrina noastră și in jurisprudența cu privire la motivarea hotărârilor judecătorești au existat încă din prima jumătate a secolului trecut. Într-un articol din Revista “Dreptul” – 1926[2], profesorul Andrei Rădulescu, președintele Academiei Romane… Citește mai mult Din nou despre aplicarea unitară a legii în jurisprudența instanțelor, calitatea motivării hotărârilor judecătorești și despre ”soluțiile stranii”

Generat în 0.214 secunde.