Drept MD

Drept MD Drept MD


Blog de jurisprudenţă. Analiza legislaţiei RM, a României, cursuri universitare, consultanţă juridică, etc.
RSS posts

Juridic


Comenteaza

Rațiuni care impun reforma Codului civil
Interesul discuției Este îndeobște cunoscut că apariția actualului Cod civil în peisajul juridic românesc a reprezentat una dintre condiționalitățile aderării noastre la Uniunea Europeană. Este motivul pentru care elaborarea acestuia a fost făcută într-o mare grabă și prin aportul mai multor echipe succesive de profesioniști ai dreptului, fiecare impunându-și propria-i concepție privitoare la principalele materii … Continuă lectura →
Internarea voluntară într-o unitate psihiatrică şi condiţia existenţei unui discernământ neafectat
Sursa: Juridice.ro 1. Sediul instituţiei internării medicale voluntare într-o instituţie psihiatrică îl regăsim în dispoziţiile Legii nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice. Astfel, în cadrul art. 5 lit. o) din legea susmenționată, legiuitorul stabileşte că prin internare voluntară se înțelege internarea la cererea sau cu consimțământul pacientului. Observăm aşadar, … Continuă lectura →
Îndatorirea soților de a locui împreună…
De natura oricărei căsătorii este îndatorirea soților de a locui împreună (…). Poziționarea din prezent a îndatoririi din cuprinsul aceleași norme ce instituie obligația de fidelitate sau de respect reciproc între soți demonstrează importanța sa în optica legiuitorului. De asemenea, încălcarea obligației de coabitare poate sta la baza pronunțării unei hotărâri de divorț bazate pe … Continuă lectura →
ÎCCJ. Modificarea clauzei compromisorii în ceea ce privește forul arbitral
Alina Matei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că o dată ales un arbitraj instituţionalizat, părțile vor fi ținute de respectarea regulilor de procedură ale respectivului arbitraj, orice derogare convenţională fiind lipsită de efecte, conform art. 619 alin. 2 C. proc. civ., afară dacă, ţinând seama de condiţiile speţei şi de conţinutul regulilor … Continuă lectura →
Consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor personale, între granularitate și specificitate
Sursa: Juridice.ro I. Consimțământul, ca temei al prelucrării datelor personale Noțiunea de „consimțământ al persoanei vizate”, prevăzută de art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 este diferită parțial de conceptul prevăzut de legislația națională, respectiv de noțiunea de „consimțământ la încheierea actelor juridice”, din dreptul civil român. Dacă prelucrarea datelor personale se … Continuă lectura →
Minorul răspunzător penal și minorul devenit major și instituția pluralității de infracțiuni – pluralitatea sui-generis de infracțiuni
Sursa: Juridice.ro Fenomenul infracțional reprezintă unul dintre cele mai frecvente aspecte care marchează realitatea socială din punct de vedere negativ. Infracționalitatea este un aspect alarmant al lumii contemporane, datorită intensității și extinderii cu care se manifestă. Ceea ce atrage însă atenția este implicarea din ce în ce mai mare a minorilor în comiterea faptelor antisociale. … Continuă lectura →
Insolvențe desenate (27): care-s creanțele salariale din raporturile asimilate?
Juridice.ro A. Premisă: Insolvența spune ”creanţele salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi asimilate între debitor şi angajaţii acestuia”. Ultima parte e suficient de ambiguă cât să fie folosită drept portiță de unii chirografari pentru înscrierea la salariați. Managerii și sportivii profesioniști au generat cele mai multe litigii. Argumentul principal este … Continuă lectura →
Modificări esenţiale în materie de insolvenţă. Noi condiţii de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
În data de 11 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea 113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, aducându-se astfel modificări esențiale în ceea ce privește desfășurarea procedurii insolvenței. – Modificarea valorii prag. Un prim aspect deosebit … Continuă lectura →
Cum să întocmești o clauză arbitrală? (I)
Autor: Corneliu Doni Sursa: JuridiceMoldova Clauza arbitrală sau clauza compromisorie este o prevedere contractuală prin care părțile consimt la soluționarea viitoarelor litigii prin arbitraj. Acest articol explică modul în care trebuie elaborate clauzele arbitrale, inclusiv părțile componente și cum acestea pot influența procedura arbitrală. Negociatorii de contracte deseori neglijează clauzele arbitrale. Acestea sunt scrise în … Continuă lectura →

Generat în 0.202 secunde.