Drept MD

Drept MD Drept MD


Blog de jurisprudenţă. Analiza legislaţiei RM, a României, cursuri universitare, consultanţă juridică, etc.
RSS posts

Juridic


Comenteaza

CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 20 septembrie 2023 a fost publicată Decizia nr. 376/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune … Continuă lectura →
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ – EFECT ALSUSPENDĂRII TERMENULUI SAU REGLEMENTARE DEFECTUOASĂ
Observ de ceva timp încoace cum toți mal muIți profesioniști din sfera juridică acceptă aproape fără efort, prin maniere tacite, anumite „găuri” din legislație, tratându-le ca atare sau, mai nou, raliindu-se la majoritatea accepțiunilor și conduitelor pe care „practica” le-a ajustat de-a lungul timpului. Subiectul pus în discuție în prezentul articol (care nu neapărat are … Continuă lectura →
Din nou despre aplicarea unitară a legii în jurisprudența instanțelor, calitatea motivării hotărârilor judecătorești și despre ”soluțiile stranii”
Sursa: Juridice.ro 1. Obligația legală de motivare a hotărârilor. Considerații introductive 1.1. Unele observații ”istorice” privind motivarea hotărârilor/soluțiilor instanțelor[1] Preocupări majore în doctrina noastră și in jurisprudența cu privire la motivarea hotărârilor judecătorești au existat încă din prima jumătate a secolului trecut. Într-un articol din Revista “Dreptul” – 1926[2], profesorul Andrei Rădulescu, președintele Academiei Romane … Continuă lectura →
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
INTRODUCERE. „Cea mai scumpă comoară pentru om este munca.” (Biblia, Pilde, 12:27) Autor: Ștefan Av. Capitolul I. Caracteristica generală a contractului individual de muncă. Societatea, în dezvoltarea sa a impus elaborarea şi adoptarea unor acte normative care să asigure reglementarea raporturilor dintre capital şi muncă, în scopul armonizării factorilor de producţie. De aceea, prin parcurgerea … Continuă lectura →
Fiscalizarea bacșișului, obligatorie din acest an. Cinci aspecte esențiale pentru operatorii economici
Sorin Biban Din 2023, bacșișul trebuie fiscalizat și evidențiat separat pe bonul fiscal, însă doar pentru activitățile de restaurante și baruri, nefiind obligatoriu în alte domenii unde se practică această formă de recompensare a unor servicii livrate. Bacșișul reprezintă o sumă cuvenită exclusiv salariaților, care va fi impozabilă doar cu cota de impozit de 10%, … Continuă lectura →
O carte de citit pentru weekend
Şi pentru că e zi de sfârşit de săptămână, ne-am propus să recomandăm o carte, care, spunem noi, ar contribui la dezvoltarea şi completarea cunoştinţelor juridice, o lucrare care ilustrează natura juridică şi exigenţele uneia dintre cele mai cunoscute instituţii, analizate şi cercetate de la Roma încoace: Acţiunea pauliană. Cartea se regăseşte pentru achiziţie în … Continuă lectura →
Rațiuni care impun reforma Codului civil
Interesul discuției Este îndeobște cunoscut că apariția actualului Cod civil în peisajul juridic românesc a reprezentat una dintre condiționalitățile aderării noastre la Uniunea Europeană. Este motivul pentru care elaborarea acestuia a fost făcută într-o mare grabă și prin aportul mai multor echipe succesive de profesioniști ai dreptului, fiecare impunându-și propria-i concepție privitoare la principalele materii … Continuă lectura →
Internarea voluntară într-o unitate psihiatrică şi condiţia existenţei unui discernământ neafectat
Sursa: Juridice.ro 1. Sediul instituţiei internării medicale voluntare într-o instituţie psihiatrică îl regăsim în dispoziţiile Legii nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice. Astfel, în cadrul art. 5 lit. o) din legea susmenționată, legiuitorul stabileşte că prin internare voluntară se înțelege internarea la cererea sau cu consimțământul pacientului. Observăm aşadar, … Continuă lectura →
Îndatorirea soților de a locui împreună…
De natura oricărei căsătorii este îndatorirea soților de a locui împreună (…). Poziționarea din prezent a îndatoririi din cuprinsul aceleași norme ce instituie obligația de fidelitate sau de respect reciproc între soți demonstrează importanța sa în optica legiuitorului. De asemenea, încălcarea obligației de coabitare poate sta la baza pronunțării unei hotărâri de divorț bazate pe … Continuă lectura →
ÎCCJ. Modificarea clauzei compromisorii în ceea ce privește forul arbitral
Alina Matei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că o dată ales un arbitraj instituţionalizat, părțile vor fi ținute de respectarea regulilor de procedură ale respectivului arbitraj, orice derogare convenţională fiind lipsită de efecte, conform art. 619 alin. 2 C. proc. civ., afară dacă, ţinând seama de condiţiile speţei şi de conţinutul regulilor … Continuă lectura →

Generat în 0.212 secunde.