290043 cazuri COVID-19 în Moldova
283330 – cazuri active
– cazuri vindecate
6713 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 28 septembrie 2021 ora 10:21


 Stiri din Moldova, stiri internationale si despre drept

 Stiri din Moldova, stiri internationale si despre drept Stiri din Moldova, stiri internationale si despre drept


Acestea este un site despre stiri din Republica Moldova, informatii despre drept, CEDO, consultatii juridice, avand si stiri in limba rusa cotinand последние новости молдовы и право
RSS posts

Juridic


Comenteaza

Izvoarele dreptului
Izvoarele dreptului Subiecte: 1. Definiţia izvorului de drept. Izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului; 2. Clasificarea izvoarelor de drept 1. Definiţia izvorului de drept. Izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului În cercetarea fenomenului juridic sau acordat spaţii largi explicării şi analizei problemei izvoarelor dreptului. Prin izvor de drept se înţelege forma specifică de […] Articolul Izvoarele dreptului apare prima dată în Drept-MD.
Actele juridice de conducere in sfera activitatii vamale
Actele juridice vamale de conducere in sfera activitatii vamale Competenţa activităţii organelor vamale formează strategia îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor din domeniul activităţii vamale. Modalitatea de realizare a funcţiilor proprii depinde de iniţiativa emiterii unui act juridic care ar exprima necesitatea şi validarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor de export/import. Activitatea organelor vamale este complexă, diferenţiată, […] Articolul Actele juridice de conducere in sfera activitatii vamale apare prima dată în Drept-MD.
Repetarea infracţiunii si consecintele acesteia
Repetarea infracţiunii si consecintele acesteia Se consideră repetare a infracţiunii săvârșirea a două sau mai multe infracţiuni identice sau omogene, prevăzute de aceeași normă penală, cu condiţia că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna dintre ele și nu a expirat termenul de prescripţie (alin. (1) al art. 31 din CP al RM). Noţiunea de […] Articolul Repetarea infracţiunii si consecintele acesteia apare prima dată în Drept-MD.
Statutul administrativ–juridic al cetăţeanului Republicii Moldova
Statutul administrativ–juridic al cetăţeanului Republicii Moldova Statutul administrativ–juridic al cetăţenilor Republicii Moldova este determinat de Constituţia Republicii Moldova, Legea cetăţeniei Republicii Moldova şi alte acte normative. Statutul administrativ–juridic este parte componentă a statutului juridic al persoanei. Printre drepturile de bază ale cetăţenilor RM, care sînt parte componentă a statutului administrativ–juridic şi care au o importanţă […] Articolul Statutul administrativ–juridic al cetăţeanului Republicii Moldova apare prima dată în Drept-MD.
Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice In continuare vom afla informatii pretioase privind capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice conform elgislatiei civile, oferindu-se explictii si analize a acesteia. Asadar, conform art. 61 din Codul Civil al RM: (1) Persoana juridica îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi îşi execută obligaţiile prin administrator. (2) Au […] Articolul Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice apare prima dată în Drept-MD.
Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice
Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice In aceasta postare vom afla dispozitiile civile privind capacitatea de folosinţa a persoanei juridice si vom face o analiza detaliata a acestora. Asadar, conform art. 60 din Codul Civil al Republicii Moldova, aflam urmatoarele: (1) Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice se dobândeşte la data înregistrării de stat si […] Articolul Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice apare prima dată în Drept-MD.
Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii
Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii Evaluarea exactă a contribuţiei pe care Criminalistica o are la soluţionarea cauzelor penale şi la aflarea adevărului, impune de la bun început o precizare: rolul Criminalisticii în aflarea adevărului trebuie privit într-un sens larg. Este categoric fals să se considere că acest rol în investigarea faptelor juridice se reduce […] Articolul Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii apare prima dată în Drept-MD.
Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare
Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare Deşi are un caracter autonom, prin natura obiectului său şi, îndeosebi, prin rolul jucat în stabilirea adevărului, Criminalistica este indisolubil legată de ştiinţele juridice, ca şi de ştiinţele naturii amintite mai sus. Conexiunile cu ştiinţele juridice. Dintre ştiinţele juridice, Criminalistica are cele mai strânse legături cu Dreptul penal, […] Articolul Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare apare prima dată în Drept-MD.
Riscul întemeiat conform legislatiei penale
Riscul întemeiat conform legislatiei penale Potrivit alin. (1) al art. 40 din CP al RM, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile. Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără […] Articolul Riscul întemeiat conform legislatiei penale apare prima dată în Drept-MD.
Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM
Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM Art. 14 din Constitutia Republicii Moldova stipuleaza faptul ca Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău. Comentariu: Titlul acestui articol evidenţiază orașul principal, reședinţa organelor de conducere ale unui stat. Deși este un element care nu face parte din atributele și simbolurile statului, capitala […] Articolul Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM apare prima dată în Drept-MD.

Generat în 0.621 secunde.