Gheorghe Cuciureanu

  Gheorghe Cuciureanu Gheorghe Cuciureanu


În fond despre ştiinţă
RSS posts

Stiinta


Comenteaza

„Impact” imediat sau cercetare autentică: ce fel de politică a științei alegem în Republica Moldova?
Cred că e cazul să aibă loc o schimbare în abordarea politicii științei în Republica Moldova: nu ar trebui să ne axăm pe rezultate și impact imediat al cercetării, ci pe un proces de cercetare corect, cu respectarea metodologiilor științifice. Argumentez. Axarea pe ce „ce ne dă știința”, „la ce a contribuit”, „ce profit a […]
Academia de Științe nu consideră că sunt probleme în sistemul de cercetare din RM?
Mai multe studii efectuate de către experți internaționali și naționali semnalează multiple probleme grave de funcționare a sistemului de cercetare din Republica Moldova. Ultimele din acestea sunt „Cu ambiție pentru transformare: Evaluarea finanțării cercetării, infrastructurilor de cercetare și legăturilor dintre știință și industrie în Republica Moldova” (PSF, Comisia Europeană, 2023) și „Strategia cercetării științifice: evidențe […]
Triunghiul „Știința, femeile și distincțiile” în RM
M-am uitat pe site-urile organismelor naționale din domeniul cercetării să văd ce distincții au fost conferite oamenilor de știință din RM în anul 2023 și am identificat următoarele date: Am analizat cum au fost decorate femeile comparativ cu bărbații și am stabilit că femeile constituie 50,9% din persoanele decorate de ANACEC, AGEPI și AȘM în […]
Cum va fi măsurat progresul științei în RM?
În Programul Național în domeniile cercetării și inovării pe anii 2024-2027 (în continuare – PNCI 2024-2027), publicat recent în Monitorul oficial, sunt incluși 23 indicatori de rezultat (tabelul 3) și 3 indicatori de impact (tabelul 5). Având experiența recentă de analiză a indicatorilor din Strategia cercetării-dezvoltării Republicii Moldova până în 2020, mi-am propus să văd […]
Caracteristicile tezelor de excelență din RM
În ultimul număr al revistei Akademos a fost publicat articolul meu „Tezele de excelență ca reflectare a cercetărilor doctorale și postdoctorale din Republica Moldova” (coautor – Valentina Donici). În articol se analizează tezele de doctorat de excelență după un șir de criterii, pentru a vedea dacă există caracteristici specifice ale tezelor în cauză și dacă […]
RM: Republica Mimării?
Mimăm orice și ne iese din ce în ce mai bine acest lucru: Mimăm că elaborăm politici și programe inteligente. Mimăm că le implementăm. Mimăm că avem o activitate furtunoasă. Mimăm că organizăm conferințe științifice. Mimăm că evaluăm, imparțial, conform criteriilor și după merite. Mimăm că avem rezultate științifice importante. Mimăm că respectăm legea. Mimăm […]
Ce vârstă au cercetătorii din Republica Moldova?
Republica Moldova are cea mai mică pondere a cercetătorilor cu vârsta de 35-44 ani, a doua cea mai mică pondere la grupa de vârsta 25-34 ani și cea mai mare pondere la grupele de vârstă 55-64 și 65+ ani, dacă o comparăm cu alte țări europene pentru care astfel de date sunt disponibile (% pe […]
Observațiile și propunerile IDSI la proiectul Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027
În urma examinării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027, plasat pe portalul Particip.gov.md, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a înaintat următoarele observații și propuneri (scrisoarea IDSI nr. ieșire – 63/11-23 din 21 noiembrie 2023, nr. intrare MEC – 14720 din 22.11.2023): I. OBSERVAȚII […]
Ce nu este bine în Metodologia de finanțare instituțională a organizațiilor din domeniul cercetării?
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în urma examinării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, plasat pe portalul Particip.gov.md, a înaintat următoarele observații și propuneri: I. Utilizarea coeficienților propuși în anexa 1 pentru repartizarea finanțării instituționale de bază nu este justificată ca element ce determină […]
Principalele încălcări în procesul de alegere a membrilor secțiilor Academiei de Științe
În pofida multiplelor încălcări ale procesului de alegere a membrilor secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), descrise anterior de mine, AȘM a acceptat rezultatele concursului, în ședința Adunării sale generale din 06.09.2023, iar în continuare se merge cu pas cadențat spre alegerea președintelui de către acești membri „aleși”. Chiar atât de […]

Generat în 0.219 secunde.