Gheorghe Cuciureanu

  Gheorghe Cuciureanu Gheorghe Cuciureanu


În fond despre ştiinţă
RSS posts

Stiinta


Comenteaza

Observațiile și propunerile IDSI la proiectul Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027
În urma examinării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027, plasat pe portalul Particip.gov.md, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a înaintat următoarele observații și propuneri (scrisoarea IDSI nr. ieșire – 63/11-23 din 21 noiembrie 2023, nr. intrare MEC – 14720 din 22.11.2023): I. OBSERVAȚII […]
Ce nu este bine în Metodologia de finanțare instituțională a organizațiilor din domeniul cercetării?
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în urma examinării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, plasat pe portalul Particip.gov.md, a înaintat următoarele observații și propuneri: I. Utilizarea coeficienților propuși în anexa 1 pentru repartizarea finanțării instituționale de bază nu este justificată ca element ce determină […]
Principalele încălcări în procesul de alegere a membrilor secțiilor Academiei de Științe
În pofida multiplelor încălcări ale procesului de alegere a membrilor secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), descrise anterior de mine, AȘM a acceptat rezultatele concursului, în ședința Adunării sale generale din 06.09.2023, iar în continuare se merge cu pas cadențat spre alegerea președintelui de către acești membri „aleși”. Chiar atât de […]
Concursurile în Republica Moldova. Studiu de caz: alegerea membrilor secțiilor Academiei de Științe
INTRODUCERE. Academia de Științe a Moldovei (AȘM) are în componența sa 3 secții de științe: a) ştiinţe ale vieţii; b) ştiinţe exacte şi inginereşti; c) ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte. Pe lângă academicieni și membri-corespondenți, fiecare secție are în calitate de membri câte 15 cercetători științifici din domeniile corespunzătoare ale secțiilor de științe, aleși […]
Finanțare (și evaluare) a cercetării din fonduri publice: câteva clarificări
Cele mai importante modalități de finanțare a cercetării științifice din fonduri publice în Republica Moldova sunt / ar trebui să fie, reieșind din cadrul normativ, următoarele: 1. Finanțare în cadrul normei științifico-didactice Persoanele se angajează în funcții științifico-didactice prin concurs. Durata angajării este determinată. Numărul funcțiilor este stabilit de către universități. Norma științifică-didactică are mai […]
Cine sunt doctorii din Guvern și pentru ce au primit acest titlu
În Guvernul Republicii Moldova, după cum menționam anterior,  sunt 7 persoane deținătoare a titlului doctor în științe, din care 2 în domeniul dreptului, 2 în domeniul științelor politice, câte 1 în științe fizico-matematice, economie și medicină. Dacă comparăm aceste date cu toate titlurile științifice conferite în Republica Moldova în perioada 1993-2022, constatăm că ar fi […]
Cine este bărbatul-cercetător din Republica Moldova?
În anul 2022, în Republica Moldova au fost 1305 bărbați care au ocupat funcții de cercetare. Aceasta constituie aproape 48% din numărul total al cercetătorilor de la noi. Vârsta medie a bărbaților-cercetătorilor științifici din Republica Moldova este de 53,3 ani (cu peste 6 ani mai mare decât cea a femeilor-cercetători). Cel mai în vârstă cercetător-bărbat […]
Cele mai bune teze de doctorat din Republica Moldova în anul 2022
Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” se desfășară tradițional în Republica Moldova începând cu anul 2010. În acest an, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a stabilit cele mai bune teze de doctorat din anul 2022, în conformitate cu prevederile actului care reglementează acest proces. Laureații concursului sunt […]
Orice organizație poate pregăti doctori habilitați?
Modul de efectuare a postdoctoratului și de obținere a titlului științific de doctor habilitat în Republica Moldova este stipulat în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat, aprobat la 29.05.2018. Conform acestui act, acestea „se desfășoară în cadrul organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării, abilitate în condițiile legii”. Însă nicăieri în altă parte […]
Cum modificăm Codul cu privire la știință și inovare?
Am comparat modificările la Codul cu privire la știință și inovare, propuse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu varianta din care s-a preluat selectiv și cu unele redactări (a grupului de lucru pe care l-am condus). Și iată principalele constatări pe marginea proiectului propus de MEC: 1. Nu sunt modificate / incluse toate definițiile […]

Generat în 0.028 secunde.