Popas alternativ

Popas alternativPopas alternativ


Loc virtual unde adevarul, stirile alternative este prioritar. Loc unde creierii nespalati se pot adapa.
RSS posts

Societate


Comenteaza

Reacția mănăstirii Răciula și apostazia pr. Pafnutie
Declarația mănăstirii vine în contextul publicării acestui articol („Apostazie: Preotul Pafnutie, duhovnicul Răciulei, în spotul electoral al pro-sodomitei Maia Sandu”). Mănăstirea Răciula mărturisește că se disociază de campania electorală (lucrare antihristică specifică demonocrației) și în același timp mărturisește că pomenește liturgic stăpînirea antihristică (adică inclusiv pe președinta Sandu, dacă aceasta va fi întronată de electorat sau […]
Apostazie: Preotul Pafnutie, duhovnicul Răciulei, în spotul electoral al pro-sodomitei Maia Sandu
+ + + Păziţi-vă pe voi înşivă, ca să nu pierdeţi ceea ce aţi lucrat, ci să primiţi plată deplină. Oricine se abate şi nu rămîne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămîne în învăţătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă cineva vine la voi şi nu […]
Poezie anti-eretică în Duminica Tuturor Sfinților
primită pe email: Azi toți Sfinții se adună, Împreună să ne spună, C-au răbdat în suferință, N-au trădat Dreapta Credință, Au făcut Sfinte Soboare, Erezia s-o omoare. Apoi au dogmatisit, Credinț-au mărturisit. Sfinții cei din sihăstrii, Afuriseau erezii, Se luptau pînă la sînge, Minciuna de a înfrînge. Toți Sfinții Arhierei, Nevrednică lumea de ei, Au […]
Știați că ONU are un site neoficial despre Noua Ordine Mondială? Și nu e fake.
iată site-ul, creat în 2018: http://unnwo.org/ din engleză: NWO – New World Order – Noua Ordine Mondială pe site scrie: „The United Nations New World Order Project is a global, high-level initiative founded in 2008 to advance a new economic paradigm, a new political order, and more broadly, a new world order for humankind, which […]
Sf. Ioan Damaschin despre harul și energia din materie
„Odinioară Dumnezeu cel netrupesc și fără de formă nu se zugrăvea deloc. Acum însă, prin faptul că Dumnezeu S-a arătat în trup, a locuit printre oameni, fac icoana chipului văzut al lui Dumnezeu. Nu mă închin materiei, ci mă închin Creatorului materiei, Creatorului Carele S-a făcut pentru mine materie și a primit să locuiască în […]
Duhoarea episcopilor răi
  „Despre mine însumi și despre episcopi” „Poți să te încrezi leului, leopardul poate să fie domesticit și chiar șarpele, e cu putință, va fugi de tine, chiar dacă ți-e frică de el; dar de un lucru să te păzești – de episcopii răi, nesmintindu-te în aceasta de vrednicia scaunelor lor! Căci tuturor le este […]
Minunata lume nouă: suedezii își bagă cipuri sub piele
La moment, peste 4000 de suedezi și-au implantat sub piele cipuri (aproximativ de mărimea unui bob de orez) pentru a desfășura activități cotidiene și pentru a înlocui cărțile de credit sau numerarul. Elita globală planifică ca milioane de oameni din întreaga lume vor accepta benevol acest mod de plată fără să mai aibă „grija” cardului […]
Cum să (nu) facem pravila de rugăciune
  Sf. Ignatie Brianceaninov. Fragment din cartea „Experiențe ascetice”, vol. 2, cap. 12   Intră în cămara ta şi, încuind uşa ta, roagă-te Tatălui tău Celui într-ascuns, şi Tatăl tău Cel Ce vede întru ascuns îţi va răsplăti ţie la arătare (Mt. VI, 6). Iată instituirea de către Domnul însuşi a rugăciunii însingurate de chilie. […]
De ce să ne rugăm cu gura
  fragment din cartea „Experiențe ascetice”, vol. 2, cap. 14 Nimeni din cei ce vor să sporească în rugăciune să nu cuteze a cugeta şi a judeca în chip uşuratic cu privire la rugăciunea cea rostită cu gura şi cu glasul întru luarea aminte a minţii, socotind-o lucrare de puţină însemnătate, care nu merită cinstire. […]
De ce o femeie i-a spart capul unui episcop
Pentru că era eretică (ariană) și avea ură față de episcopul ortodox care intrase într-un oraș pentru a-l pune pe scaunul ierarhic pe un nou episcop hirotonit, în locul fostului minciuno-episcop arian. Este vorba despre Sfințitul Mucenic Evsevie al Samosatelor (în sud-estul actualei Turcii), pomenit astăzi de Biserica Ortodoxă, trecut la Domnul în anul 379 […]
„Despre Viața în Hristos” – carte de căpătîi
Astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea unui sfînt teolog, filosof, liturghist, mistic, scriitor, savant și diplomat bizantin, reprezentant autentic al isihasmului (isihasm = Ortodoxie, în sensul în care fără isihasm nu există Ortodoxie, adică mîntuire). Nicolae Cabasila (1322-1391) a fost un apropiat al împăratului bizantin Ioan al VI-lea Cantacuzino, împreună cu care s-a retras la mănăstire. […]
Sf. Grigorie Teologul și slujirea în „apartament”
În anul 378, episcop oficial al cetății Constantinopolului era un oarecare Demofil, de credință arian (dar cu reputație bună), în subordinea căruia se aflau toate bisericile orașului. După ce împăratul Valent a murit (pe 9 august 378), turma mică a ortodocșilor din Constantinopol, nerecunoscîndu-l drept episcop pe Demofil, l-au rugat pe Grigorie Teologul să le […]
(republicare) Altfel despre Paisie Aghioritul sau Adresarea unui monah atonit „schismatic” către unul „canonic”
Cinstitul Stareţ, părintele Sava, a urmat politica celor 19 mănăstiri conducătoare ale Muntelui Athos, crezînd, precum mulţi alţii, că trebuie să facem anumite concesii şi îngăduinţe în chestiunile Credinţei, pentru o perioadă. De vreme ce era plin de fapte bune, cu intenţii sincere şi bune, părinţii ce au venit în ultima vreme la Muntele Athos […]
Cum și de ce să-L mărturisim pe Dumnezeu
  Predica Sf. Ignatie Brianceaninov la Duminica Tuturor Sfinților   Deci, tot cela ce Mă va mărturisi pre Mine înaintea oamenilor, și Eu îl voi mărturisi pre el înaintea Tatălui Meu, Carele este în ceruri. Iar cela ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu de dînsul înaintea Tatălui Meu, […]
Fundamental pentru un creștin: despre ce înseamnă închinarea „în duh și adevăr”
  Închinătorii cei adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh şi Adevăr: că Tatăl acest fel caută să fie cei ce se închină Lui (Ioan 4, 23). Iubiţi fraţi! Am auzit acum în Evanghelie că adevăraţii slujitori ai Dumnezeului Celui adevărat se închină Lui în Duh şi Adevăr; că Dumnezeu caută, adică doreşte să aibă […]
Sf. Teofan de Poltava – despre acțiunile nelegitime ale mitr. Antonie (Hrapovițki), primul întîistătător al ROCOR
Acțiunile nelegitime ale mitropolitului Antonie (Hrapovițki) 1) Patriarhul Tihon și soboarele[1] Sinodului din exil (din afara granițelor Rusiei) nu au recunoscut și nu recunosc autocefalia bisericii ortodoxe a Poloniei. Mitropolitul Antonie a recunoscut-o. 2) Soboarele din exil au osîndit introducerea stilului nou în biserica ortodoxă a Finlandei. Mitropolitul Antonie inițial a binecuvîntat introducerea stilului nou aici, […]
ECLEZIOLOGIA ADEVĂRULUI: un Domn, o Credință, un Botez. Un Potir – O Biserică. (partea 6 – ultima)
Fragmentele precedente: >> Partea 1 << >> Partea 2 << >> Partea 3 << >> Partea 4 << >> Partea 5 << DESCARCĂ întreaga lucrare în format pdf.   ECLEZIOLOGIA „Mărturisirilor …” – ECLEZIOLOGIA „viitoarei” „Biserici”  ECLEZIOLOGIA „Mărturisirilor …” – eresurile ei de căpătîi Poziţia promovată de autorii şi adepţii celor două „Mărturisiri …” este, din cîte […]
Cum o fată l-a păzit pe un monah de curvie
Fragment din Limonariu („Livada duhovnicească”), scrisă de Cuviosul Ioan Moshu, o antologie de povestiri şi îndemnuri duhovniceşti, aparţinînd călugărilor din mănăstirile răsăritene din secolele VI-VII.  Capitolul 39. Cînd am ajuns în Antiohia cea mare, am auzit pe un preot al bisericii povestind că spunea patriarhul Anastasie așa: Un monah din mănăstirea lui avva Severian a fost trimis […]
Ce se întîmplă după moarte dacă faci fapte bune dar nu ai credința dreaptă
Fragment din Limonariu („Livada duhovnicească”), scrisă de Cuviosul Ioan Moshu, o antologie de povestiri şi îndemnuri duhovniceşti, aparţinînd călugărilor din mănăstirile răsăritene din secolele VI-VII.  Capitolul 26. VIAȚA FRATELUI TEOFAN, MINUNATA LUI VEDENIE ȘI DESPRE PĂRTĂȘENIA CU ERETICII Un bătrîn cu numele Chiriac trăia în lavra Calamon din apropierea sfîntului rîu Iordan. Și era bătrînul […]
UNDE și CUM a murit „mitropolitul” Nicodim Rotov, tatăl duhovnicesc al „patriarhului” Kiril
Notă „Popas Alternativ”:  Nicodim Rotov s-a născut în 1929 și a murit pe 5 septembrie 1978. În 1960, la „recomandarea” KGB-ului sovietic, a fost numit șef al Departamentului Relații Bisericești Externe al „Patriarhiei Moscovei” (PM), funcție în care s-a aflat pînă în 1972. A fost reprezentantul oficial al PM la „Consfătuirile panortodoxe” de la Rodos […]
Ce este Biserica Locală? Despre căderea bisericilor locale și veșnicia Bisericii lui Hristos
Scriitorul bisericesc rus Lev Reghelson a arătat de curînd că: Concepul de Biserică ‘locală’ și-a pierdut de mult sensul său literal. Nimeni nu mai este surprins de existența comunităților Bisericii ruse din Africa, formate din localnici aborigeni. Astfel că acum ar fi mult mai corect să vorbim despre bisericile ruse autocefale, moștenitoare istorice ale Bisericii […]
ECLEZIOLOGIA ADEVĂRULUI: un Domn, o Credință, un Botez. Un Potir – O Biserică. (partea 5)
  >> Partea 1 << >> Partea 2 << >> Partea 3 << >> Partea 4 <<   V. ECLEZIOLOGIA „Mărturisirii …” ÎMPOTRIVA ECLEZIOLOGIEI ORTODOXE: Trei teze – trei răsturnări ale Sfinţilor Părinţi „Mărturisirile …” se reduc – integral – la următoarele trei teze: în Biserică există episcopi care învaţă erezii şi aceste erezii molipsesc […]
(emisiune) Cauzele oculte ale Revoluției „Ruse” din 1917
În această emisiune s-a discutat despre: revoluția „rusă” din 1917 vremurile de pe urmă Adevărul absolut vs adevărul relativ unirea principatelor din 1859 cauzele Revoluției „franceze” cauzele Iluminismului cauzele Renașterii mișcarea catarilor cultul Mamonei civilizația apuseană și altele
ECLEZIOLOGIA ADEVĂRULUI: un Domn, o Credință, un Botez. Un Potir – O Biserică. (partea 4)
>> Partea 1 << >> Partea 2 << >> Partea 3 << IV. CANONUL 15: ECLEZIOLOGIA „Mărturisirii …” împotriva ECLEZIOLOGIEI SFINŢILOR Ultimul alineat al „Mărturisirii …” arată chintesenţa acestui document: „Într-o Biserică Vie, atunci când un episcop învaţă o învăţătură străină Bisericii Ortodoxe, preoţii acelei eparhii pot întrerupe pomenirea episcopului ce învaţă erezia în public […]
Două aspecte esențiale pentru mîntuirea omului
  Sfîntul Grigorie Sinaitul ne învaţă: „Nici o lucrare trupească şi duhovnicească nu dă roadă, dacă nu e săvîrşită cu durere sau cu osteneală. Fiindcă «împărăţia Cerurilor se ia cu sila şi cei ce se silesc o răpesc pe ea» (Matei 11, 12). Iar «silă» a numit simţirea dureroasă a trupului în toate. Căci altfel, sînt, poate, mulţi […]
Cum părtășia cu erezia împiedică apropierea de Dumnezeu
Găsim următoarea povestire (nr. 49) în Limonariu, una din cărțile de seamă ale Ortodoxiei scrisă de sfîntul Ioan Moshu în sec. 7:  Preotul Anastasie ne povestește și această întâmplare. Cînd Chivemer a ajuns duce al Palestinei, înainte de toate a venit să se închine în biserica Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeu. Pe cînd se […]
ECLEZIOLOGIA ADEVĂRULUI: un Domn, o Credință, un Botez. Un Potir – O Biserică. (partea 3)
<< Partea 2 Pe parcursul textului „Mărturisirii …” adepţii (împreună cu autorii) ei declară în repetate rînduri atitudinea lor faţă de eres şi faţă de ereticii din Biserica lor oficială. Faţă de eresul ecumenist atitudinea lor se rezumă la respingerea eresului şi la disocierea de el: „… arătăm şi respingem [s.n.] în mod public ereziile […]
ECLEZIOLOGIA ADEVĂRULUI: un Domn, o Credință, un Botez. Un Potir – O Biserică. (partea 2)
<< partea 1  Semnatarii „Mărturisirii …” îşi întemeiază atitudinea lor faţă de „cei care învaţă erezia”, formulată în finalul documentului, pe următoarele afirmaţii care, în esenţă, alcătuiesc fondul logic al acestei „Mărturisiri …”: „Erezia nu afectează doar pe cel care crede în ea, ci şi pe membrii Bisericii, atâta timp cât cei ce gândesc eretic […]
ECLEZIOLOGIA ADEVĂRULUI: un Domn, o Credință, un Botez. Un Potir – O Biserică. (partea 1)
Am primit pe poșta electronică următorul material ortodox de o actualitate mare, în contextul controverselor ecleziologice iscate de-a lungul anilor în privința îngrădirii de erezie, a Canonului 15, a validității tainelor ș.a., iscate cu precădere în perioada de după „sinodul de la Creta”. În acest material este analizată în lumina învățăturii Bisericii lui Hristos două mărturisiri […]
Despre legătura dintre prezența Harului și Adevăr
Găsim în viața Sfîntului Paisie cel Mare (secolul 5) următoarea întîmplare cu sens foarte actual pentru creștinii vremurilor de pe urmă: Un monah foarte simplu cu socoteala minţii era ucenic al Sfîntului Paisie cel Mare şi asculta bine de toate poruncile lui. Acesta, ducîndu-se odată în Egipt să vîndă nişte lucruri de mînă, s-a găsit […]
Calendarul bisericesc – o abordare ortodoxă (3)
/ acest blog nu ține în vreo formă de Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România /   Aici capitolul 1 și capitolul 2. Capitolul III Semnificaţia ecleziastică a calendarului Este binecunoscut faptul că Sfintele Canoane – sub pedeapsa cu caterisirea şi afurisirea – interzic participarea la tainele ereticilor sau schismaticilor şi chiar simpla rugăciune împreună […]
Calendarul bisericesc – o abordare ortodoxă (2)
/ acest blog nu ține în vreo formă de Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România /   Aici capitolul 1. Capitolul II Calendarul praznical ca Predanie a Bisericii Dacă înainte de 1924 Biserica nu ar fi luat poziţie faţă de problema calendarului, ar fi fost posibilă acceptarea unei discuţii pe marginea acestui subiect. Cu toate […]
Noii mucenici ai Rusiei despre serghianism și „patriarhia Moscovei”
Din „Chemarea Kieveană”, alcătuită de Sfîntul Nou Mucenic Ep. Damaschin (Țedrik), împușcat în 1937: „[…] Credem că nu noi, ci mitr. Serghie Stragodorţki şi cei dimpreună cu dînsul sînt cuprinşi de acel vis straşnic, cum că Biserica poate fi zidită pe concesii omeneşti şi pe neadevăr. Pe cînd noi afirmăm că minciuna poate da naştere doar minciunii […]
Cît de gravă este în fața Domnului hirotonirea preoților și episcopilor nevrednici
Astăzi Biserica lui Hristos îl prăznuiește pe sfîntul Leon, papă al Romei între anii 440-461. În viața acestui sfînt găsim unele momente deosebite și actuale pentru vremurile noastre: Cum l-a înfruntat Leon pe marele și înfricoșatul Atila, conducătorul hunilor Cînd Atila, stăpînitorul hunilor şi tiranul cel cumplit, care se numea „biciul lui Dumnezeu”, biruind multe ţări, a […]
Calendarul bisericesc – o abordare ortodoxă (1)
Publicăm, pe capitole, cartea „Problema Calendarului” (The Calendar Question) care a fost scrisă de părintele Vasile Sakkas în 1973. Această carte este de folos creștinilor care sînt sincer interesați să se lămurească din perspectivă ortodoxă în privința controversei stil nou – stil vechi, care este mai mult decît o simplă controversă; este o problemă ce […]
Mărturii despre preotul Cleopa Ilie
fragment din cartea „Viața, pătimirile și minunile sfîntului Ierarh Glicherie Mărturisitorul”, Ed. Schimbarea la Față, 2012 „Născut în anul 1912, părintele Cleopa a ţinut rînduiala sărbătorilor după calendarul iulian, alături de părinţii lui trupeşti, pînă la vîrsta de 12 ani (anul 1924). Cu toate acestea însă, el a fost cel mai cunoscut preot al stilului […]
Cînd poate fi primit ca preot cel hirotonit de ereticii ecumeniști
Publicăm un fragment din Scrisoarea nr. 53 a Sf. Teodor Studitul către citețul Ștefan și celor împreună cu el, scrisă în anul 809, din cartea „Dreapta credință în scrierile Sfinților Părinți – volumul 1”, Ed. Sophia, București, 2006. Să cercetăm, dar, şi să ne grijim cu de-amănuntul de la cine sîntem datori să ne împărtăşim: dacă […]
Cum s-a botezat un păgîn convertit la Ortodoxie
Pe 9/22 ianuarie, Biserica lui Hristos îl prăznuiește pe sfîntul mucenic Polieuct, în viața căruia se găsește un aspect mai deosebit al săvîrșirii Tainei Botezului în condiții excepționale: În vremea lui Deciu (249-251) şi Valerian (253-259), împăraţii Romei, erau doi ostaşi cinstiţi, Nearh şi Polieuct, din cetatea Melitinei, pămîntul Armeniei, care împrietenindu-se între ei, aveau […]
Cum „luptă din interior” un episcop nepomenitor
pentru o imagine mai clară – click pe imagine Sursa: http://news.church.ua/2017/01/09/blazhennejshij-mitropolit-onufrij-sovershil-liturgiyu-v-banchenskom-muzhskom-monastyre-foto-audio/?lang=ru Materiale lămuritoare:  ACTUAL: Cînd un ierarh încetează să mai fie ierarh? Cine are dreptul să dea anatemei? Cine reprezintă Biserica? „Ştiind că este erezie, să fugi de erezie, încât nici să te împărtăşeşti cu ei, nici să‑i pomeneşti la dumnezeiasca liturghie” „Dar cât timp este […]
Filmul „Evadarea” – cu mesaj ortodox
Întrucît astăzi este Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, este binevenită distribuirea acestui film făcut de un tînăr regizor din Republica Moldova, autorul filmului anti-avort „11:30”.        
Apostazie continuă: „Mitropolia Moldovei” slujește deschis cu sectanții
Acum 1 an atenționam pe cei cărora le pasă de mîntuire despre o lucrare ascunsă (ocultă) săvîrșită de instituția care-și spune „Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove” și care se pretinde a fi „Biserica Ortodoxă din Moldova”. Este vorba despre conlucrarea și conslujirea pe față cu o sectă para-ortodoxă răspîndită în Rusia și din ce […]
NEAMUL ÎNTRE IDEOLOGII ŞI CONDIŢIA DE OM
Publicăm o analiză, un studiu sincer și direct venit din Republica Moldova despre permanenta polemică românism-moldovenism. În premieră pentru spațiul românesc, această falsă dilemă este scotocită și deznodată multi-aspectual și, ceea ce este cu adevărat important, ortodox. Varianta pdf. a acestui material se poate vedea și descărca de aici. Din păcate, opoziţia tranşantă dintre „moldovenism” […]
Altfel despre Mișcarea Legionară (2)
Continuarea Părții 1; Unul dintre conceptele fundamentale ale legionarismului este cel de neam pe care C. Codreanu l-a definit în termeni civilizaţionişti anticipînd astfel cu cîteva decenii teoria civilizaţiilor. Astfel, Căpitanul vedea neamul în felul următor: „Cînd zicem Neamul Românesc, înţelegem toţi Românii vii şi morţi, cari au trăit de la începutul istoriei pe acest pămînt […]
Altfel despre Mișcarea Legionară (1)
Publicăm Prefața cărții „Mișcarea Legionară în Basarabia. Documente”, apărută în 2011 în Republica Moldova. Despre această carte am scris aici. Cel ce stă indiferent, fricos şi laş în faţa ţării sale care moare, va fi blestemat de cei ce vin după el. Ţară, cheamă-ţi feciorii şi vor răspunde. Cei ce te iubesc vor răspunde, iar […]
Ajutor financiar necesar pentru un scurtmetraj autohton
Este vorba despre filmul „Zaraza”, în baza nuvelei lui Liviu Rebreanu – „Cearta”: https://guvern24.md/projects/zaraza-sustine-filmul-autohton/ Au rămas 7 zile pentru a putea contribui financiar la apariția acestui filmuleț. Din 2100 euro necesari s-au strîns abia 285 euro. Din cîte am înțeles de la regizorul acestui film, creația aceasta artistică pare a fi o treabă bună: scurtă, clară și […]
Ce s-a întîmplat cu episcopul ortodox întemnițat de ereticii luptători-cu-icoanele
Astăzi, Biserica lui Hristos, pe lîngă Cuvioasa Maică Maria Egipteanca, face pomenirea sfîntului Iosif, făcătorul de cîntări și canoane (a alcătuit peste 300 de canoane, majoritatea parte din Mineiele lunare) care a trăit în vremea celei de-a doua prigoane iconoclaste (prima jumătate a sec. 9). În viața sf. Iosif, se poate găsi un fragment despre un […]
Episcopul din iad
Fragment din cartea numită „Limonariu (Livada duhovnicească)” sau „Patericul sinaitic”, scris în sec. 7, capitolul 44: Cînd ne-am dus în Tebaida, ne-a povestit un călugăr următoarele fapte: Un stareț îmbunătățit trăia în afara orașului Asinoe și stătuse în chilia sa cam 70 de ani.  Avea 10 ucenici; unul din ei însă nu se îngrijea deloc de mîntuirea sufletului […]
Mitropolia Moldovei și ereticii lui Kocetkov sau cum anume diavolul s-a ascuns în mai multe detalii  
Articolul poate fi descărcat de aici în varianta pdf. Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu vină la arătare. (Luca 8:17)   Articolul de mai jos se adresează acelor oameni care caută să trăiască după învățătura ortodoxă, adică creștinilor. Mitropolia […]
Adormirea Maicii Domnului și jidovii
Fragment din povestirea cea despre slăvitul praznic al Adormirii Maicii Domnului nostru Iisus Hristos care se prăznuiește mîine, 15/28 august de Biserica lui Hristos: Acestea toate făcîndu-se aşa, s-a început petrecerea primitorului de Dumnezeu trup al Mariei. Sfîntul Apostol Petru era la început cu Sfîntul Pavel, iar Sfîntul Iacov, ruda [verișorul, pe linia mamei] Domnului, […]

Generat în 0.254 secunde.