Blogu lu Ion Caldari

Blogu lu Ion CaldariBlogu lu Ion Caldari


Pintru o Moldovî di la Munti şî pîn la Mari!
RSS posts

Politica si Politici


Comenteaza

Cetăţănii pintu moldoveni di pritutindini
Uăi, eu zîc cî nu trebu sî uităm di fraţî noştri di pisti Prut, cî aclo tot sînt moldoveni! Hai şî le-om oferi posibilitatea sî redobîndeascî cetăţînia moldovneascî! Sî vez cum or faşi rînd la ambasadî! Numa cî ma tem cî pisti vreo săptămînî n-are-a mai rămîne nimi în Romînia şeea, tăţ or vre la […]
Aoleu, vin romîni!
Offf, oamini buni! Şe-am mai paţîţ şî eu! Iaca am fost az în oraş, cî, de, îi duminicî, şî fiicari om trebui s sî ducî la bisericî. Ş-ap dem dupa şi s-o terminat slujba m-an-torşem eu di la bar ş m-am întîlnit cu un barbat tari bun. Am înşeput noi sî graim, ş ni-o povistit […]
Opoziţîia încalcî Contituţîia
Uăi am vazut numa şi la Moldova 1 dispri şădinţa Parlamentulu di az. Cum aşă uăi? Cum aşă le-o permis sî încalşi Constituţîia? (eu, di fapt, n-am şitit-o, da dacî Moldova 1 o zîs cî o încalcat-o, atunşi îi drept). Iaca stau şî beu şî v-an disenat şî vouî un disen sî sîmţîţ şî voi […]
Rai şî Moldovî
Da buna dimineaţa la niavoastri, oamini buni! Iaca ghiavolu ista mititel di cînd v-an scris eu ieri o stat tătî noaptea şî sî prefaşe mort, şî aşă di ghini sî prefaşe cî niş macar nu rasufla. Da amu cînd m-an dus în grajd şî am înşfacat un manunchi di paii şî i le-am aprins şî […]
Dispri corobca grăitoari
Uăi buna sara la niavoastri, draji nii, cî iaca în sfîrşît am reuşît sî-l alung pi ghiavolu ista mititel di la  campiutăr, cî el nu vroie sî-ni dei voi cî cicî dupa şi ma uit eu la saiturili luia la dînsu sî înclei deştili di tastaturî. Da cînd am înşfacat odatî un scaun şî i […]
Doamni şi ruşîni!
Uăi, Doamni, da şe-am vazut eu ieri! O vinit la vişin-me nepotu şî cicî cu un prietin. La-nşeput ni-o placut, cî erau amîndoi aşă di frumos cheptanaţ şî spalaţ şî sî purtau frumos, da pi urmî cînd am vazut ap’ ni so-ntors mîncarea înapoi. Uăi, i-am vazut cum sî-nbalau ca un om cu muieri! Da […]
Salutari
Buna sara la niavoastri! Pi mini ma chiam Ion, Ion Caldari, da voi puteţ s ni zîşeţ pur ş simplu Moş Ion, c eu nu ma supîr. Iaca m-o-nvaţat ş pi mini nepoat-me s ma folosăsc di campiutărili istea a voastre(cî, de, pi vremea me aşă şeva nu era. Pi vremea me oamini s şterjeu […]

Generat în 0.218 secunde.