Medierea  formă de soluţionare a conflictelor

 Medierea  formă de soluţionare a conflictelor Medierea formă de soluţionare a conflictelorRSS posts

Juridic


Comenteaza

Medierea dupa mediatorul Petru Apostol
Conceptul Medierii ,, Mediere ,, inseamna de a introduce o a treia parte unde la inceput existau doua parti , deci inseamna de a crea un sistem tertiar unde exista la inceput  un sistem binar . Medierea reprezenta partea care sa afla intre doua extremitati deci , ar putea fi asociata cu un traducator ,  […]
CAUZELE CONFLICTELOR ETNICE DIN SPATIUL POSTSOVIETIC. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA
Conflictele din Republica Moldova nu reprezinta cazuri particulare. Faptul ca un sir de conflicte etnice au avut loc pe intreg teritoriu al fostei URSS vorbeste despre anumite cauze obiective ale acestora, despre o mostenire pe care noile state independente au primit-o din partea regimul comunist. Aceasta se refera si la conflictele aparute in alte state […]
Legea cu privire la mediere , procedura de infiintare a unui birou de mediere
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE cu privire la mediere Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I.  Dispoziţii generale Articolul 1.  Noţiunea de mediere (1) Medierea  reprezintă o modalitate de soluţionare a litigiilor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, specializată în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate, contradictorialitate şi egalitate a părţilor. […]
Lansarea medierii pentru afaceri este pe ultima sută de metri
Interviu cu Lilia Gribincea, doctor în drept, mediator, avocat, arbitru. La nouă luni după intrarea în vigoare a Legii cu privire la mediere, putem afirma că instituţia de mediere a început să funcţioneze? Recapitulând activităţile organizatorice desfăşurate în acest sens până în prezent pot menţiona, că au fost organizate cursurile de instruire a primilor mediatori, […]
MEDIEREA CONFLICTELOR INTERETNICE
Cercetatorii care studiaza cauzele si efectelor conflictelor etnice au cautat, de obicei, raspunsuri la trei intrebari majore: Ce conditii politice ii determina pe oameni sa recurga la violenta? Ce conditii le permit oamenilor sa-si solutioneze conflictele in mod pasnic? Care este rolul comunitatii internationale atunci cind relatiile dintre diferite grupuri etnice devin violente si scapa […]
PRIMII MEDIATORI AU PRIMIT ATESTATE
La 20 februarie 2009, la Ministerul Justiţiei a avut loc înmînarea atestatelor pentru exercitarea profesiei de mediator persoanelor care în luna octombrie 2008 au audiat cursurile de pregătire iniţială pentru mediatori în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei. Instruirea a fost realizată cu susţinerea financiară a Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Planului de acţiuni comun […]
Medierea şi Economia
Medierea reprezintă prin sine un proces evoluţia caruia depinde în mare masură de interesele părţilor şi gradul de receptivitate a acestora . Agenţii economici sunt cei mai interesaţii în confidenţialitatea unor anumite probleme parvenite în timpul activitaţii , rezolvarea problemelor care poat apărea atît între partenerii de afaceri cît şi angajaţi fără implicarea organelor de […]
Reglementarea medierii în documentele internaţionale
Noţiunea şi esenţa medierii a fost elaborată şi dezvoltată de-a lungul anilor de către organismele internaţionale, mondiale şi regionale. Rolul medierii în plan internaţional (la soluţionarea conflictelor internaţionale deosebit de dificile) a fost elucidat în asemenea documente internaţionale de drept umanitar cum ar fi Convenţia de la  Haga din 1899 privind aplanarea conflictelor internaţionale, Convenţia […]
De ce medierea
Justiţia Restaurativă este un răspuns dat infracţiunii care oferă oportunităţi celor care sunt cei mai afectaţi de aceasta victima, infractorul, familiile acestora şi comunitatea – de a fi direct implicaţi în a răspunde răului produs de comiterea infracţiunii. Dr. Mark S. Umbreit (Universitatea Minnesota, S.U.A.) Medierea este o metodă confidenţială şi privată, prin intermediul căreia […]
Avem legea cu privire la mediere .
Incepînd cu data de 6 octombrie în incinta Institutuluui Naţional de Justiţie se pregatesc primele cadre în domeniul medierei conflictelor . La aceste cursuri participa 30 de persoane din diferite domeni . Aceste persoane urmeză să pună bazele medieri în republica Moldova , cu aceasta ocazie am hotarît să creey acest blog care sper eu […]

Generat în 0.22 secunde.