Avocatul poporului Oleg Efrim e înrijorat de reţinerea lui Mătăsaru în timpul protestului paşnic

Centrul pentru Drepturile Omului 31.01.2009 Comunicat de presă Pentru distribuire imediată
Instituţia avocaţilor parlamentari, în persoana Dl. Oleg Efrim, îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentul produs la 29 ianuarie curent, cu referire la reţinerea lui Anatol Mătăsaru de către reprezentanţi colaboratorilor de poliţie a CP Râşcani, în procesul desfăşurării de către acesta a unui protest în faţa sediului Procuraturii Generale.

Avocatul parlamentar, Oleg Efrim, în temeiul art.24 din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97, a solicitat Ministrului Afacerilor Interne, Gh. Papuc, explicaţii asupra incidentului survenit la 29.01.09, în mod special, persoanele care au efectuat reţinerea, motivele şi durata reţinerii, modalitatea de implementare a recomandărilor cu privire la menţinerea ordinii publice în timpul organizării şi desfăşurării întrunirilor şi măsurile întreprinse vis a vis de colaboratorii de poliţie care au admis abuzuri la îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

Amintim că, cetăţeanul Anatol Mătăsaru la 29 ianuarie 2009, a fost reţinut, intimidat şi escortat forţat de către colaboratorii de poliţie CP Rîşcani, mun.Chişinău, precum că, nu exista o autorizaţie eliberată de către Primăria mun.Chişinău.

De menţionat că, Centrul pentru Drepturile Omului (CpDOM), a sesizat în repetate rânduri Ministerul Afacerilor Interne asupra admiterii de către colaboratorii de poliţie, a acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare. Cu regret, răspunsurile formale furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne nu au un impact pozitiv asupra situaţiei existente la acest capitol, acesta constituind de altfel, şi un temei de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului de către cetăţenii lezaţi în dreptul la libertatea întrunirilor, respectiv a libertăţii opiniei şi exprimării. Or, dreptul la libertatea întrunirilor se află în conexiune funcţională cu alte drepturi garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cum ar fi dreptul la libertatea opiniei şi exprimării, libertatea conştiinţei, etc.

Pentru contact: Inga Bînzari,
Specialist Principal Serviciul,
Programe Instructive, Relaţii Publice

Sfatul Ţării, 16 St.
MD-2012, Moldova, Chişinău
Fax: 225 – 442;
E-mail: cpdom@ mdl.net

Tel: 234 – 800

De asemenea, avocatul parlamentar a expediat la MAI această scrisoare:

Dlui Gheorghe Papuc,
Ministru al Afacerilor Interne

Stimate domnule Ministru,

Importanţa deosebită a libertăţii la întruniri a cetăţenilor este pusă în valoare de Constituţia Republicii Moldova, prin art.40 care stipulează că „mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme” atribuindu-i-se astfel statut de drept constituţional fundamental.
Menită să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, Instituţia avocaţilor parlamentari îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentul produs la 29 ianuarie curent, cu referinţă la reţinerea cet. Anatol Mătăsaru de către reprezentanţi ai organelor de drept, în procesul desfăşurării de către acesta a unui protest în faţa sediului Procuraturii Generale.
De menţionat, că Instituţia avocaţilor parlamentari a sesizat anterior, în repetate rînduri Ministerul Afacerilor Interne asupra admiterii de către colaboratorii organelor de drept, a acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare, cu precădere prevederilor Legii Republicii Moldova privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008 în raport cu participanţii la întruniri. Cu regret, răspunsurile formale furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne nu au un impact pozitiv asupra situaţiei existente la acest capitol, acesta constituind de altfel şi un temei de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului de către cetăţenii consideraţi ca fiind lezaţi în dreptul la libertatea întrunirilor, respectiv a libertăţii opiniei şi exprimării. Or, dreptul la libertatea întrunirilor se află în conexiune funcţională cu alte drepturi garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cum ar fi dreptul la libertatea opiniei şi exprimării, libertatea conştiinţei, etc.
Cu referinţă la incidentul produs ieri, 29 ianuarie, în care cet.Anatol Mătăsaru a fost reţinut, intimidat şi escortat forţat de către colaboratorii organelor de drept la CPs Rîşcani, mun.Chişinău, pe motiv că pentru desfăşurarea protestului în cauză nu exista o autorizaţie eliberată de către Primăria mun.Chişinău, deşi în conformitate cu prevederile noii Legi a Republicii Moldova privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008, pentru desfăşurarea întrunirilor nu este necesară eliberarea unei autorizaţii de către administraţia publică locală, ci respectată procedura de notificare a acesteia, se impune a constata necunoaşterea de către colaboratorii organelor de drept a prevederilor noii Legi privind întrunirile. Or, art.12 alin.(5) din Legea Republicii Moldova privind întrunirile, stipulează expres faptul că nu este obligatoriu de a notifica autoritatea administraţiei publice locale prin declaraţie prealabilă în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi.
Prin urmare, în condiţiile prevederilor nominalizate, pentru desfăşurarea protestului cet.Anatol Mătăsaru nu necesita deţinerea unei autorizaţii şi nici notificarea Primăriei mun.Chişinău.
Mult mai grav e faptul că acţiunile admise de către colaboratorii organelor de drept vizavi de cet.Anatol Mătăsaru au generat lipsirea ultimului de posibilitatea de a fi audiat de reprezentanţi ai Procuraturii Generale (autoritatea vizată în cadrul protestului), deşi un reprezentant al PG şi-a exprimat disponibilitatea în acest sens.
În acest context şi în temeiul art.24 lit.d) din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97, solicit explicaţii asupra incidentului survenit la 29.01.09 cu referinţă la cet.Anatol Mătăsaru, inclusiv a elucida:
- persoanele care au efectuat reţinerea, din iniţiativa (ordinul) cui;
- motivele reţinerii cet.Anatol Mătăsaru;
- durata exactă a aflării în detenţie a cet.Anatol Mătăsaru (copia documentelor de reţinere, inclusiv din registrul de evidenţă);
- modalitatea de implementare a Recomandărilor cu privire la menţinerea ordinii publice în timpul organizării şi desfăşurării întrunirilor, aprobate prin ordinul MAI nr.274 din 06.08.2008 (copia Recomandărilor nominalizate şi copia Instrucţiunii privind acţiunile colaboratorilor de poliţie în timpul desfăşurării întrunirilor);
- măsurile întreprinse vizavi de colaboratorii organelor de drept care au admis abuzuri în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu (cu indicarea numărului acestora).
Explicaţiile solicitate şi documentele anexate rog să le expediaţi în adresa Instituţiei avocaţilor parlamentari, în termen de 5 zile, conform prevederilor art.25 alin.(2) din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari.

Cu respect,

Oleg EFRIM,
Avocat parlamentar


Sursa
2009-01-31 13:50:32Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

11:34:19Poliția e complice cu soțul/tatăl – agresor?! —» Curaj.TV | Media alternativă
11:15:54Алексaндр Леонидович Чижевский - учёный, биофизик, философ, поэт, художник. —» Удивительные истории из жизни великих людей
10:27:32Vedere dinspre stînga – A fost coaliția, nu mai e coaliția —» Curaj.TV | Media alternativă
05:36:23Solid Wood Chairs —» Andrei Fornea
01:52:15Kitchen Floor Ideas Pictures —» Andrei Fornea
19:15:01De la România Mare la România democratică —» Curaj.TV | Media alternativă
18:33:07Pairing Wine and Cheese: The Ultimate Guide —» ajna-blogging-press
18:27:10Doggy style —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
17:44:46O vinzatoare face evaziune fiscala la bauturi spirtoase si placinte —» Curaj.TV | Media alternativă
17:25:35CA(TREN)* —» Andrei LANGA. Blogul personal
17:24:51CA(TREN)* —» Andrei LANGA. Blogul personal
16:31:58©️ Să ai alături omul cu care îți va fi comod să vorbești despre lucrurile incomode.. —» Licurici de suflet
15:54:01Jurnal de tată: Ilinca a făcut primii pași —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
14:19:08Diaspora —» Primul meu blog
12:34:14Cât tupeu: Socialiștii românofobi cer ajutor României —» Elena Robu
11:56:46Best Ergo Chair —» Andrei Fornea
11:54:25Angela Stafii într-un VIDEO pentru diaspora: Cum facem față schimbărilor și cum ne adaptăm într-o nouă societate —» Elena Robu
08:44:58Nou: Malbec de Purcari 2018 —» Fine Wine
08:31:14Microfiber Couch Reviews —» Andrei Fornea
07:54:22Menards Wood Stoves —» Andrei Fornea
07:30:58The Gospel & Social Media —» Erik and Elena Brewer's Weblog
21:23:53Ucraina în limba română 29: Libertatea de exprimare și a presei în Ucraina —» Curaj.TV | Media alternativă
18:31:40Bobocii din clasele a X-a au devenit liceeni cu actele în regulă.. —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
17:45:53Arhitectura – muzica încremenită. 110 ani de la naşterea arhitectului Valentin Voiţehovschi —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
16:44:35Test: află ce spune despre tine poziția în care dormi —» Divers Media