Cum sa ne protejam programele de calculator de utilizare neautorizata?

Potrivit Legii nr.139 din 02.07.2010 cu privire la dreptul de autor şi drep­turile conexe, regimul de protecţie acordat progra­melor pentru calculator este similar celui acordat operelor literare. Legea nouă este mai explicită la capitolul arie de protecţie şi prevede că noţiunea de program pentru calcula­tor se extinde şi asupra programului incorporat în memoria calculatorului, a materialului de însoţire a unui program creat, a ma­terialului pregătitor obţi­nut în procesul elaborării unui program (în anumite condiţii).

Autor al programului pentru calculator este per­soana fizică prin al cărei activitate creatoare acesta a fost creat. Se prezumă a fi autor persoana fizică sub al cărei nume pentru prima dată este făcut public programul pentru calculator. Persoanele ju­ridice nu pot pretinde ca­litatea de autori, însă pot deţine drepturi patrimo­niale, în baza licenţei sau calităţii de angajator al autorului (în cazul operei de serviciu). În practică, deţinerea acestor drepturi dă persoanei juridice posi­bilitatea să valorifice pro­gramul pentru calculator în acelaşi mod în care ar fi putut să o facă autorul.

Spre deosebire de măr­cile comerciale sau alte obiecte ale proprietarii intelectuale, operele (inclusiv programele pentru calculator) beneficiază de protecţie legală prin însuşi faptul creării lor, fără a fi necesară înregistrarea lor (şi plata cheltuielilor afe­rente).  Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul dreptului de autor este în drept să folo­sească simbolul protecţiei dreptului de autor, care se va aplica pe fiecare exem­plar al operei şi constă din trei elemente:

(i) litera latină „C” inclusă în cerc,

(ii) numele sau denumirea titularului dreptului ex­clusiv de autor, şi

(iii) anul primei publicări a operei.

Totuşi, lipsa simbolului de protecţie sus-menţionat nu lipseşte titularul drep­tului de autor de protecţia oferită de lege.

Este posibilă şi, în opi­nia noastră, recomanda­bilă înregistrarea de stat a programului pentru calcu­lator, în special în ipoteza programelor care nu au fost făcute publice încă. Înregistrarea de stat nu este la fel de costisitoare şi de durată ca şi înregis­trarea mărcii comerciale şi poate fi făcută nemijlocit de titularul drepturilor de autor, fără a fi obligatorie participarea reprezen­tantului în proprietate intelectuală.

Înregistrarea poa­te fi făcută în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor. Titularului i se eliberează un certificat de modelul sta­bilit, care în caz de litigiu poate fi recunoscută de instanţa de judecată drept prezumţie a paternităţii, dacă nu se va dovedi con­trariul. Termenul stabilit de lege pentru protecţia programului de calcula­tor include durata vieţii autorului şi încă 70 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului autoru­lui.

În afara măsurilor de protecţie prevăzute de lege, titularul dreptului de autor asupra progra­mului de calculator este în drept să instituie în baza contractelor de autor încheiate cu terţii măsuri suplimentare de protecţie sub forma interdicţiilor de utilizare şi corectare a erorilor în programele ce constituie obiect al unor asemenea contracte.

Autor: Tatiana Stefanet

Sursa: Ziarul ECOnomist


Sursa
2011-06-03 10:29:58Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

20:33:57«Сын» Филипп Майер —» Блог Ирэн – Рецензии книг
20:26:32Invazie de urși polari într-o localitate din Rusia. Toate evenimentele au fost anulate —» Elena Robu
20:15:025 lekker festive recipes that will make your ouma proud —» ajna-blogging-press
18:02:31Biserica e proprietate privată și încalcă drepturi —» Curaj.TV | Media alternativă
15:37:14Moș Nicolae —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
15:21:21Top vânzări carte pentru copii, noiembrie 2019. Librăriile Cartier —» Gheorghe Erizanu
15:15:44Colin: Despre unionism pragmatic —» Curaj.TV | Media alternativă
15:02:08În vizită la Auschwitz, cancelarul german Angela Merkel îşi exprimă ”ruşinea profundă” —» Elena Robu
14:38:59Cu cât vor crește salariile în 2020 —» Elena Robu
14:21:09Este Crăciunul o sărbătoare păgână? [Pastor Vasile Filat, 2019] —» Moldova Creștină
12:26:31Double Vanity For Small Bathroom —» Andrei Fornea
12:11:14De ce să nu ne mai victimizăm! —» Victor Timotin | creează, inovează, dezvoltă și fii exemplu
11:39:31Protestează la PG și MAI contra popii din sat —» Curaj.TV | Media alternativă
11:20:11Servicii funerare scumpe, dar fără acte legale —» Curaj.TV | Media alternativă
11:18:21Sofa Mart Denver —» Andrei Fornea
11:14:48Vin’ la vânat —» Fine Wine
10:03:43Анонс: Официальная трибьют-группа "КИНО" - группа "ВИКТОР" выступит с концертом "30 лет альбому "ГРУППА КРОВИ" —» Заметки Начинающего Журналиста
09:42:14Легенда джазовой музыки, композитор и пианист Леонид Чижик: «Я – кишиневец» —» Заметки Начинающего Журналиста
08:19:12SCRISUL DE MÂNĂ. CALIGRAFIE ȘI PSIHOLOGIE —» Leo Butnaru
07:41:39Leo BUTNARU - POEME —» Leo Butnaru
07:39:35Lisa Marie Fernandez —» Andrei Fornea
07:33:53Când se va împlini săptămâna a șaptezecea din Daniel? —» Moldova Creștină
06:38:21Cum mi-a învinețit Ilinca degetul de la picior —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
04:00:18Felicitarea de Crăciun —» Viata pe Tinder – Viata amoroasa pe Tinder
20:11:13Inside the Organized Crime Syndicate known as the CIA: an Interview with Douglas Valentine —» ajna-blogging-press