Avocaţii Publici ripostează

Replica Biroului Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” la declaraţiile Preşedintelui Baroului Avocaţilor din Republica Moldova din 11.11.2009, Emisiunea Cabinetul din Umbră, Jurnal TV, subiectul „Adevăruri despre 7 aprilie”

În cadrul emisiunii respective d-l Gheorghe Amihalachioaie, Preşedintele Baroului Avocaţilor din Republica Moldova a declarat următoarele: „am aflat puţin mai tîrziu de avocaţii care au participat, şi au participat masiv… dar noi avem un grup de avocaţi, care se numesc publici, şi acordă asistenţă gratuită, garantată şi plătita de stat…. Avem şi un Consiliu Naţional, care nu se supune avocaţilor ş.a.m.d. Anume aceşti Avocaţi Publici au participat masiv la examinarea materialelor administrative la data de 7-8 aprilie. Şi este clar că au fost un şir de încălcări şi ale normelor de procedură, şi ale eticii de avocat”.

Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” ţine să clarifice că d-l G.Amihalachioaie a prezentat o informaţie greşită, fie intenţionat, fie din necunoştinţă de cauză.
Din acest motiv considerăm că este necesar de a ne folosi de dreptul la replică pentru a aduce la cunoştinţă tuturor celor cointeresaţi, cine sînt Avocaţii Publici şi în ce măsură au participat la acordarea asistenţei juridice la data de 7-8 aprilie 2009.
În acest scop vom utiliza date statistice concrete şi veridice pentru a proba că afirmaţiile Preşedintelui Baroului Avocaţilor din Republica Moldova nu corespund adevărului şi sînt lipsite de orice suport probator.

În primul rând, ţinem să subliniem că Avocaţi Publici sunt doar 9, plasaţi în mun. Chişinău, adresa web:(www.avocatii-publici.md) Astfel, informaţia precum că avocaţii publici ar fi acordat asistenţă juridică în masă la 7-8 aprilie 2009, cu greşeli procedurale, a normelor materiale şi cu încălcări ale eticii profesionale este greşită. Avem în ţară peste 1.400 de avocaţi, respectiv 9 avocaţi publici nu au putut să acorde asistenţă în masă – pentru 674 de persoane reţinute. Aceste cifre se cuprind în datele colectate de Grupul de Criză şi analizate în raportul publicat de Fundaţia Soros-Moldova „Sub acoperirea impunităţii” (Raport despre reacţia autorităţilor moldoveneşti la violenţa poliţiei în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009”, Octombrie 2009, Cartier, disponibil la www.soros.md).
Probabil (sperăm cel puţin) că d-l G.Amihalachioaie s-a referit la avocaţii care încă mai apar la comisariatele de poliţie în afara sistemului oficial de numire, prevăzut de Legea cu privire la Asistenţa Juridică Garantată de stat şi Regulamentul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat cu privire la procedura de solicitare şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă.
Este absolut corectă afirmaţia d-lui G.Amihalachioaie precum că un grup separat de avocaţi au contribuit la ilegalităţile comise la data de 7-8 aprilie 2009 participînd formal la acţiunile procesuale şi semnînd procesele-verbale de reţinere dar BAA „Avocaţi Publici” nu au scopul de a verifica sau critica calitatea serviciilor juridice acordate de către ei. Cert este un singur fapt pe care-l susţinem în totalitate: nici unul dintre aceşti avocaţi nu este membru al BAA „Avocaţi Publici”.
Spre regret avem avocaţi care încă îşi exercită profesia nu conform normelor deontologice ale Baroului, ci conform tradiţiei sovietice în care rolul avocatului s-a limitat la servirea intereselor sistemului de justiţie, şi nu ale persoanei apărate. Nu dispunem de nume concrete pentru a aduce învinuiri, şi nici nu este scopul nostru, pentru identificarea cauzelor de asistenţă juridică necalitativă, pentru aceasta există Comisia de Etică şi Disciplină a Baroului, care din anumite motive de ceva timp nu îşi mai publică deciziile.
Astfel îl invităm pe d-l G.Amihalachioaie să facă ordine în Barou, şi ne declarăm tot suportul în acest sens ca membri ai Baroului, dar nu să caute „ţapi ispăşitori” fără motive întemeiate. Raportul indicat mai sus aduce câteva exemple concrete despre calitatea asistenţei juridice acordate în timpul evenimentelor din aprilie.

În al doilea rând, pentru informarea generală a publicului, cât şi a invitaţilor emisiunii din 11.11.2009, vă aducem la cunoştinţă că Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” la data de 7 aprilie 2009 nu a acordat asistenţă juridică la nici o persoană reţinută deoarece nu a parvenit nici o solicitare în acest sens.

În perioada 8-15 aprilie 2009 BAA „Avocaţii Publici” au preluat 17 cauze (penale şi administrative) dintre care
Pe 4 cauze s-a refuzat ulterior în acordarea asistenţei juridice gratuite deoarece au intervenit avocaţi în bază de contract.

Din cele 13 cauze rămase:
7 cauze au fost finisate cu eliberarea persoanelor şi încetarea urmăririi penale din lipsa în acţiunile lor a elementelor infracţiunii.
6 cauze se află în procedura avocaţilor publici pînă la ziua de azi, 3 dintre ele fiind transmise deja în instanţa de judecată.

Ulterior, prin intermediul Institutului pentru Drepturile Omului în RM Avocaţii Publici au mai preluat încă 8 cauze penale. Pe marginea acestora de către Avocaţii Publici au fost întocmite şi depuse numeroase cereri şi plîngeri în apărarea drepturilor clienţilor. La moment sîntem în aşteptarea reacţiei organelor de urmărire penală la cererile şi plîngerile depuse.

Deci, în total Avocaţii Publici au avut şi au preluat 25 de cauze în legătură cu evenimentele din 7-8 aprilie 2009.

În această ordine de idei ne angajăm disponibilitatea de a permite Comisiei de Etică şi Disciplină a Baroului şi personal d-lui G.Amihalachioaie să se convingă de calitatea serviciilor juridice acordate pînă în prezent persoanelor reţinute în legătură cu evenimentele din 7-8 aprilie 2009. Dosarele penale aflate în procedura avocaţilor publici se află la sediul nostru şi sînt deschise spre analiză.

În final, ne exprimăm speranţa că astfel de situaţii nu se vor mai întâmpla. În timpul evenimentelor din aprilie şi după, organele de urmărire penală şi procuratură au avut strategii bine formulate, urmate destul de uniform, de tergiversare a examinării plângerilor depuse, de acoperire a erorilor de procedură. Situaţia s-a îmbunătăţit puţin în ultimele luni, când cauzele au început a fi examinate mai obiectiv. Ar fi fost cazul ca şi avocaţii să formeze un front comun, cu strategii bine determinate, ca împreună să ţinem piept fărădelegilor, şi în sfârşit avocatura să apară ca garant al drepturilor omului. În realitate doar Amnesty International – Moldova şi Grupul de Criză creat de Fundaţia Soros – Moldova, care a întrunit ONG-uri active în domeniu, precum IDOM, CReDO şi alţi activişti în domeniul Drepturilor Omului au adunat avocaţii, au acordat suport strategic pentru ca aceştia să apere calitativ victimele evenimentelor. Consiliul Baroului nu a intervenit cu o strategie clară, cu suportul necesar avocaţilor puşi la bătaie cu un sistem întreg, şi nici nu a venit să-i pedepsească pe cei care cu adevărat au încălcat etica profesională.

Îndemnăm preşedintele Baroului Avocaţilor din Republica Moldova să iniţieze un proces de verificare a calităţii serviciilor prestate de avocaţi în legătură cu evenimentele din aprilie, pentru a reînvia instituţia avocaturii, în primul rând în faţa cetăţenilor, care au avut de suferit nu doar de la cruzimea autorităţilor publice, dar şi de la indiferenţa unor avocaţi.


Sursa
2009-12-20 11:42:23Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

02:20:13The Decade Tech Lost Its Way —» plop andrei
00:21:052020 Campaigns Throw Their Hands Up on Disinformation —» plop andrei
22:18:02The SoftBank Effect: How $100 Billion Left Workers in a Hole —» Informaţii pentru studenţi !
20:25:37Indiferența distruge proiecte —» Victor Timotin | creează, inovează, dezvoltă și fii exemplu
18:51:23Circ cu clovni agresivi și poliție incompetentă la Sîngerei —» Curaj.TV | Media alternativă
17:11:285 noutăți care mi-au plăcut în noul meniu de la Marty Restaurants —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
17:05:44Recipes: delicious recipes and food inspiration -Wine and Cheese Bread —» ajna-blogging-press
16:20:17Coadă umilitoare în frig la Primăria Buzău —» Curaj.TV | Media alternativă
15:49:38sous le voile —» turn up the silence
10:37:17SĂLCIILE BOCITOARE... —» Leo Butnaru
10:19:07The Art of Doublespeak: Bellingcat and Mind Control —» ajna-blogging-press
10:15:55Agresaţi la biserica ilegală de la Grădiniţa 150 —» Curaj.TV | Media alternativă
09:48:19Şantierul de pe strada Bălţi continuă încălcările —» Curaj.TV | Media alternativă
08:58:11Target Kitchen Set —» Andrei Fornea
07:00:43Patio Door Blackout Curtains —» Andrei Fornea
05:01:04В чём тут логика? —» Бессарабские хроники
21:04:33Împărăţiile acestei lumi —» adevaruri biblice
20:58:51Educație prin sinceritate —» Victor Timotin | creează, inovează, dezvoltă și fii exemplu
20:36:14Ceea ce se întâmplă în culise e mai primordial decât spectacolul în sine —» Victor Timotin | creează, inovează, dezvoltă și fii exemplu
20:06:00Geotermal, campioana Amoliga! —» Sandu GRECU
19:57:54Jeleu —» O nouă ocupație...
19:48:10Cum au fost creați peștii și păsările | Creația Uimitoare a lui Dumnezeu —» Moldova Creștină
18:34:38Designed Adaptations Challenge Evolution —» ajna-blogging-press
13:52:25Молдова. Города на грани уничтожения —» Блог Михаила Полянского
12:53:08Apel la ajutor pentru lucrarea din Uganda —» Moldova Creștină