CREŞTINUL ŞI BISERICA


Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.”

1 Timotei 3:15

În acest articol, vom prezenta câteva din responsabilităţile esenţiale ale fiecărui membru de biserică. Fie ca aceste responsabilităţi să devină priorităţi binecuvântate pentru creşterea spirituală a fiecăruia din noi, să contribuie la zidirea Trupului lui Cristos, la creşterea pasiunii şi a puterii în vestirea Evangheliei şi mai mult ca orice, spre slava Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

  1. 1. FRECVENTAREA  SERVICIILOR DE ÎNCHINARE ALE BISERICII

Frecventarea serviciilor de închinare ale Bisericii este o porunca lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. În Evrei 10:25 este scris: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” Prin urmare, haide-ţi să ne îndemnăm unii pe alţii să nu părăsim adunarea noastră, ci dimpotrivă, conştientizând vremurile în care trăim, să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

  1. 2. IMPLICAREA PERSONALĂ ÎN VIAŢA BISERICII

Fiecare mădular al Trupului lui Cristos este scump şi de mare preţ în ochii lui Dumnezeu. De aceea, fiecare credincios al bisericii locale este chemat să slujească în biserica locală potrivit cu darul, chemarea şi puterea primită de la Dumnezeu. În Romani 12:4 găsim scris: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,  tot aşa, şi noi, care Suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, Suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat…”

  1. 3. ASCULTAREA ŞI SUPUNEREA FAŢĂ DE SLUJITORII BISERICII

Ascultarea şi supunerea faţă de slujitorii bisericii este cerută de însuşi Dumnezeu. Sub autoritatea lui Cristos, Dumnezeu cheamă şi pune deoparte slujitori cărora le încredinţează responsabilitatea de a sluji, a conduce, a învăţa, a zidi, a îmbărbăta, de a păstori şi disciplina turma lui Dumnezeu. De aceea,  în Evrei 13:17 este scris: „Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

  1. 4. VESTIREA EVANGHELIEI

Pentru cei credincioşi Vestirea Evangheliei nu este opţională, ci un mandat, o poruncă divină. Vestirea Evangheliei, este un mod de a trăi. Fiecare suntem chemaţi să mărturisim în orice loc şi vreme Evanghelia lui Cristos atât prin vorbire cât şi prin trăire. În Marcu 16:15 Domnul Isus spune: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” În Matei 5:16 Isus spune: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Iar în Romani 10:15 găsim descrisă valoarea acestei lucrări: „…Cât de frumoase Sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”

  1. 5. CITIREA ŞI CERCETAREA SFINTELOR  SCRIPTURI

Citirea şi studierea Sfintelor Scripturi este o datorie dar şi o binecuvântare unică a copiilor lui Dumnezeu. În Ioan 5:39  Domnul Isus porunceşte: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Iar în 2 Timotei 3:16-17 citim că „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” De aceea, în Apocalipsa 1:3 este scris: „Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Ferice de credinciosul care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

  1. 6. RUGĂCIUNEA ŞI POSTUL

Rugăciunea şi postul  fac parte din disciplina spirituală a fiecărui credincios. În Evanghelia după Matei 26:41 Domnul Isus spune următoarele cuvinte: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” Iar 1 Corinteni 7:5 Apostolul Pavel cere creştinilor din Corint să se îndeletnicească cu postul şi cu rugăciunea.” Cineva spunea foarte adevărat: dacă suntem prea ocupaţi ca să ne rugăm, atunci suntem mai ocupaţi decât a intenţionat Dumnezeu să fim. Aşa dar, să nu neglijăm privilegiul zilnic de a vorbi cu Tatăl Nostru Cel ceresc şi puterea postului.

  1. 7. DĂRNICIA ŞI BINEFACEREA

Dărnicia şi binefacerea fac parte din viaţa şi închinarea fiecărui credincios. În Evrei 13:16 este scris: „Să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” Iar, în Cartea proorocului Maleahi 3:10 Dumnezeu spune poporului Său următoarele cuvinte: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” Astfel, conform cu învăţătura Sfintelor Scripturi, şi practica primilor creştini, membrii bisericii sunt datori, în chip moral, să jertfească din bunurile lor pământeşti, de bună voie şi cu bucurie la susţinerea lucrării lui Dumnezeu. Dacă înainte de întruparea lui Cristos, poporul lui Dumnezeu dădea Domnului a zecea parte din venitul lor, acum, când am experimentat dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu în Isus Cristos ar trebui să dăruim chiar şi mai mult.

  1. 8. UNITAEA ŞI SFINŢIREA

Fiecare credincios este chemat să urmărească pacea şi unitatea bisericii locale cât şi sfinţirea personală. În Evrei 12:14 este scris: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

El să ne ajute, ca la sfârşitul alergării noastre, să-L putem vedea pe Dumnezeu, şi să putem auzi cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:23).

Cu dragoste în Cristos, păstorul Vitalie Fedula.


Sursa
2009-12-14 10:46:43Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

21:10:16The 10 Health Benefits of Wine Will Inspire You to Pour a Hearty Glass Tonight —» ajna-blogging-press
20:15:05Горит ЧЕК, аварийный режим. Удаление сажевых фильтров DPF —» Сажевые фильтры (DPF/ FAP). Чип тюнинг. Теория, практика.
20:05:51Турбо-утюг BMW F30 335 ActiveHybrid3. Stage1- 418 HP. Project 500 HP —» Сажевые фильтры (DPF/ FAP). Чип тюнинг. Теория, практика.
19:46:51Les livres sont, comme les virus, des entités intermédiaires entre l’objet et l’être vivant. —» turn up the silence
19:11:28Правительство элитарного меньшинства не будет решать проблемы большинства —» Блог Михаила Полянского
17:59:00©️ Îmbrățișează mai des, mai strâns, cu iubire… —» Licurici de suflet
14:17:23Adevărul. Puncte de sprijin și influența Internetului. —» … mai mult emoţii, decît cuvinte.
12:46:23Gheorghe Balan și-a dat demisia de la șefia Inspectoratului General de Poliție —» Elena Robu
12:19:17Cum vor fi judecați soțul cu soția? [Pastor Vasile Filat, 2019] —» Moldova Creștină
12:10:14Poliţia filmează şi ofensează la poarta pieţei —» Curaj.TV | Media alternativă
11:59:12Visătoarea cu ochii de culoarea cerului... —» BiblioCity
11:57:30Dialog în miez de toamnă cu Doina Postolachi —» BiblioCity
11:41:42Large Bedroom Mirror —» Andrei Fornea
11:28:18Exportul Vinului Moldovei înregistrează cel mai înalt nivel nivel din ultimii 5 ani —» Elena Robu
11:05:14Stema și Drapelul municipiului Ungheni —» Blogul lui Marin Bodrug
10:52:58Average Cost Of A Couch —» Andrei Fornea
10:31:57Garden Box Designs —» Andrei Fornea
10:31:31Au blocat mașina unui funcționar și au chemat poliția —» Curaj.TV | Media alternativă
09:58:58Discriminată la gara auto din Comrat —» Curaj.TV | Media alternativă
07:52:58Toamnă târzie* —» Andrei LANGA. Blogul personal
07:48:57Молодежь шагает по планете. —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
07:31:33Oportunităţile UE pentru tineri din Moldova —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
02:09:57Why Canadians send me to the Russians?! —» plop andrei
22:30:08Иван Фёдорович Александровский - русский художник, фотограф, инженер и изобретатель. —» Удивительные истории из жизни великих людей
20:42:54“Crime Against Democracy”: U.S. Backed Fascist Coup in Bolivia —» ajna-blogging-press